Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Autor Júlia Pšenková   08.01.18
Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

Od 1.1.2017 bol maximálny vymeriavací základ zrušený.


Suma mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou


Horná hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý k nám nastúpil v roku 2017 ostáva vo výške 591,61 €.
Horná hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý k nám nastúpi v roku 2018 je 611,04 € .


Zdravotné poistenie odpočítateľná položka


Od 1. 1. 2018 je zrušené uplatňovanie odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa na mesačnej báze a tiež v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.
Odpočítateľná položka zamestnanca sa naďalej uplatňuje . Spôsob výpočtu ostáva nezmenený.
Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa vypočítava z položky mesačného výkazu „celková výška príjmu“.
Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava ako doteraz z položky mesačného výkazu „vymeriavací základ“.Nová oznamovacia povinnosť


Od 01.01.2018 vzniká zamestnávateľovi povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku .

Výška preddavku poistenca z dôvodu jeho účasti na štrajku


V prípade poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. z dôvodu jeho účasti na štrajku je určená výška preddavku v sume 0,00 €. U takýchto osôb je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.


Zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia pre osoby bez trvalého pobytu v SR


Od 1.1.2018 je verejne zdravotne poistená aj fyzická osoba, ktorá:


  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území SR,
  • a vykonáva zárobkovú činnosť zamestnanca dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume minimálnej mzdy.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny

Riešenie témy "Zdravotné poistenie 2018 veličiny a dôležité zmeny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu