Zavrieť

Porady

Lehota na odovzdanie evidenčného listu ZMENA 1.1.2018

Sarlotka Sarlotka

Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľom
10.01.2018

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. januára 2018 sa im predlžuje lehota na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý skončil pracovný pomer alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi, z troch dní na lehotu splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi. Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je osem dní.

Povinnosťou zamestnávateľa je predkladať evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky.

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 07.11.14
  2. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 17.10.13
  3. Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 09.05.13
  4. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 09.11.12
  5. Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 31.03.06