Zavrieť

Porady

fa za službu vykonanú v zahraničí

Ahojte poraďáci!
Potrebovala by som poradiť :Sme platiči DPH, prišla nám fa z ČR od platiča DPH v ČR za opravu nášho auta vykonanú v ČR. Fa je bez DPH.Mám vykonať samozdanenie, keď v §69 ods.2 sa píše,že zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom a služba bola vykonaná v zahraničí?
Usporiadat
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Osimka
Ahojte poraďáci!
Potrebovala by som poradiť :Sme platiči DPH, prišla nám fa z ČR od platiča DPH v ČR za opravu nášho auta vykonanú v ČR. Fa je bez DPH.Mám vykonať samozdanenie, keď v §69 ods.2 sa píše,že zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom a služba bola vykonaná v zahraničí?
Áno presne preto musíš urobiť samozdanenie.

Citát § v otázke:
(2) Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službe a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o službu alebo tovar s miestom dodania v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.

Ty píšeš, že oprava bola vykonaná v ČR.
Naposledy upravil Monika Kováčová : 12.08.06 at 19:50 Dôvod: Doplnenie o citáciu § 69 odst. 2:
0 0
ucetni_fantozzi ucetni_fantozzi

ucetni_fantozzi je offline (nepripojený) ucetni_fantozzi

Osimka
Ahojte poraďáci!
Potrebovala by som poradiť :Sme platiči DPH, prišla nám fa z ČR od platiča DPH v ČR za opravu nášho auta vykonanú v ČR. Fa je bez DPH.Mám vykonať samozdanenie, keď v §69 ods.2 sa píše,že zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom a služba bola vykonaná v zahraničí?
no ja osobne by som to videl skor na §69 ods. 3:

"Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službách podľa § 15 ods. 8, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu."

a §15 ods. 8 pism. b/:

"poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a poskytovania informácií,"

A hlavne by som to videl tak, ze tato sluzba urcite na uzemi EU zdanena byt ma, pricom ten cesky dodavatel ju nezdanil... Koniec-koncov, aj toto samozdanenie sa predsa moze odpocitat, takze vysledok je nula, jedine ze by ste mali koeficient...
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

ermon
Áno presne preto musíš urobiť samozdanenie.

Citát § v otázke:
(2) Zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službe a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak ide o službu alebo tovar s miestom dodania v tuzemsku; zdaniteľná osoba nie je povinná platiť daň, ak je zahraničná osoba platiteľom.

Ty píšeš, že oprava bola vykonaná v ČR.
Súhlasím s tým, že musí vykonať samozdanenie. Presné vysvetlenie uvedeného §69 ods.2 zákona o DPH: Samozdanenie, resp. prenos daňovej povinnosti, sa uplatňuje len v prípade, ak zahraničný dodávateľ nie je registrovaný pre DPH v tuzemsku ( to znamená ak česká firma nie je registrovaná pre DPH na Slovensku pre dodávanie týchto služieb). Predpokladám teda, že česká firma nie je registrovaná pre DPH tu v SR, preto vystavili faktúru bez DPH, tu sa vykoná samozdanenie.
Tiež by mi viac vyhovoval ale ten § 15 ods.8. V každom prípade samozdanenie bude.
0 0
Osimka Osimka

Osimka je offline (nepripojený) Osimka

Ďakujem za pomoc.Ešte by som sa chcela spýtať na jednu faktúrku tiež od českého dodávateľa platiteľa DPH v ČR.Robil nám prepravu z Nemecka na Slovensko.Asi tiež musím urobiť samozdanenie.Pomôžete mi?
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Osimka
Ďakujem za pomoc.Ešte by som sa chcela spýtať na jednu faktúrku tiež od českého dodávateľa platiteľa DPH v ČR.Robil nám prepravu z Nemecka na Slovensko.Asi tiež musím urobiť samozdanenie.Pomôžete mi?
K prvej otázke § 69/2+§ 15/6+§16/7 (lebo auto ste previezli na Slovensko.)
K druhej"obaja ste platitelia. § 15/3, následne §16/1, preprava začala mimo slovenska. takže DP sa prenesie na vás.
0 0
Osimka Osimka

Osimka je offline (nepripojený) Osimka

Kedy sa vlastne DP neprenesie pri preprave na nás?
0 0
Buková Buková

Buková je offline (nepripojený) Buková

Potrebujem poradiť:
podnikateľ v SR, platca DPH dal opraviť auto v Poľskej republike , máme doklad Faktúra, je platca DPH, má pridelené NIP: PL Faktúra bola zaplatená v PLN. Som povinná pri účtovaní, prijatie služby , oprava auta urobiť samozdanenie podľa § 69 ?
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

odpoveď máš v tejto téme: prísp. č. 3 aj č. 6
0 0
dendoz dendoz

dendoz je offline (nepripojený) dendoz

Potrebujem poradiť......pokazil sa nám kamión v Nemecku. Jeho oprava bola vykonaná v Nemecku nemeckou firmou, ktorá vystavila faktúru na českú firmu, ktorá nám zabezpečuje opravu kamiónov. Táto česká firma nám vystavila faktúru za vykonanú opravu v Nemecku s českou DPH. Je to správne?
0 0
dendoz dendoz

dendoz je offline (nepripojený) dendoz

Nikto ešte neriešil podobný prípad?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

dendoz Pozri príspevok
Potrebujem poradiť......pokazil sa nám kamión v Nemecku. Jeho oprava bola vykonaná v Nemecku nemeckou firmou, ktorá vystavila faktúru na českú firmu, ktorá nám zabezpečuje opravu kamiónov. Táto česká firma nám vystavila faktúru za vykonanú opravu v Nemecku s českou DPH. Je to správne?
Oprava automobilu sa posudzuje ako práce na hnuteľnom majetku. Miesto vykonania týchto prác sa posudzuje podľa § 15, odst. 6 zákona o Dph.

Pokiaľ sa tieto práce vykonávajú pre odberateľa identifikovaného v inom členskom štáte , vzťahuje sa na určenie miesta zdaniteľného plnenia § 16, odst. 7. Miesto dodania je v mieste zákazníka, ktorý si službu objednal.

Podľa môjho názoru, vo Vašom prípade je miesto dodania Slovensko, dochádza k prenosu daňovej povinnosti (za podmienky, že firma je platiteľom Dph). Faktúra by bola bez dane,urobíte samozdanenie a následne odpočet.
0 0
dendoz dendoz

dendoz je offline (nepripojený) dendoz

Fakturácia v prípade, že opravu by vykonala česká spoločnosť a kamión následne opustí členský štát, v ktorom sa oprava vykonala, je jasná.....bez DPH (§15/6 a § 16/7). Ale nie som si stále istý, či to platí aj v prípade, keď opravu kamiónu vykonala nemecká spoločnosť na území Nemecka, vyfakturovala českej spoločnosti a tá nám. Fakturácia z nemeckej spoločnosti do českej spoločnosti je jasná...bez DPH, ale fakturácia z českej spoločnosti na nás (slovenskú spoločnosť) by už asi nemala byť bez českej DPH. Vychádzam z toho, že práce na hnuteľnom majetku-oprava kamiónu sa vykonala v Nemecku nemeckou spoločnosťou a nie v ČR českou spoločnosťou. Tzn., keď predpokladáme existenciu rovnakého ustanovenia v českom zákone o DPH ako je v našom § 16/7 nie je splnená podčiarknutá podmienka prenosu daňovej povinnosti....cit.:"Miestom dodania služieb, ktorými sú .... a práce na hnuteľnom majetku, ak sa vykonávajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonali, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi IČ DPH, pod kt. sa mu služba dodala;" V ČR sa oprava nevykonala...nefakturuje nám česká spoločnosť spomínanú opravu predsa len správne, t.j. s českou DPH?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

dendoz Pozri príspevok
Fakturácia z nemeckej spoločnosti do českej spoločnosti je jasná...bez DPH, ale fakturácia z českej spoločnosti na nás (slovenskú spoločnosť) by už asi nemala byť bez českej DPH. Vychádzam z toho, že práce na hnuteľnom majetku-oprava kamiónu sa vykonala v Nemecku nemeckou spoločnosťou a nie v ČR českou spoločnosťou. Tzn., keď predpokladáme existenciu rovnakého ustanovenia v českom zákone o DPH ako je v našom § 16/7 nie je splnená podčiarknutá podmienka prenosu daňovej povinnosti....cit.:"Miestom dodania služieb, ktorými sú .... a práce na hnuteľnom majetku, ak sa vykonávajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonali, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi IČ DPH, pod kt. sa mu služba dodala;" V ČR sa oprava nevykonala...nefakturuje nám česká spoločnosť spomínanú opravu predsa len správne, t.j. s českou DPH?
V našom zákone máme ustanovenie v § 9/4 - Ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej zmluvy obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala.
Ak by sme si to chceli premietnúť na danú situáciu (a platilo by to v českom zákone), tak - druhý krok:

práce sa vykonávajú v Nemecku,

vykonávajú sa pre odberateľa (slovenský platiteľ Dph) - iný ČŠ ako štát, kde sa práce fyzicky vykonali,

miestom dodania týchto prác je ČŠ, ktorý pridelil odberateľovi IČ DPH, pod ktorým sa mu služba dodala; - z toho mi vyplýva miesto dodania Slovensko.
0 0
dendoz dendoz

dendoz je offline (nepripojený) dendoz

Má to logiku, len my nemáme s ČR spoločnosťou podpísanú komisionársku zmluvu. Zatiaľ nám vykonávali opravy len oni, neboli riešené subdodávateľsky. Myslím, že sa budem musieť pozrieť ešte do českého zákona na niektoré ustanovenia týkajúce sa tohto prípadu.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

To nech Ťa nemýli, že nemáš komisionársku zmluvu.
Môže byť komisionárska alebo obdobná zmluva. Ak Vám zabezpečuje česká firma opravy, domnievam sa, že je to na základe nejakej zmluvy.(Nie som právnik-ale, sú názory, že nemusí byť v písomnej forme.)
Len teraz v tomto prípade to neurobila sama (česká firma), ale zabezpečila to cez subdodávateľa v Nemecku.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Prosím Vás šéf bol v Nemecku a dal si opraviť automobil u platcu DPH. My sme tiez platci DPH no fakturu nam za opravu vystavili s DPH. Nemala byt faktura bez DPH?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Mikolajova Pozri príspevok
Prosím Vás šéf bol v Nemecku a dal si opraviť automobil u platcu DPH. My sme tiez platci DPH no fakturu nam za opravu vystavili s DPH. Nemala byt faktura bez DPH?
Ak je služba objednaná pod IC DPH Sk, deklaruje sa, že auto bude vyvezené z Nemecka, ... tak presne tak ako uvádzaš - fa má byť bez Dph. Miesto dodania je Slovensko.
0 0
Mikolajova Mikolajova

Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

Neviem čo teraz ak mame tuto fakturu vystavenu s dph. Poziadat nemcov o jej prepracovanie?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Skús požiadať o prepracovanie, neviem do akej miery budeš úspešná. To vieš, na druhej strane nemusí byť ochota.

Mám skúsenosť s prípadom (Rakúsko), fa bola vystavena s dph, zaplatená.
Požiadali sme o opravu - opravili a preplatok (daň) nám vrátili na účet.
0 0
cervenan cervenan

cervenan je offline (nepripojený) cervenan

účtovníctvu sa venuje, len ako vedľajšej pracovnej činnosti ...viac
Potrebujem poradiť. Mám vystavenú fa za zapožičanie lešenia v Belgicku. Požičiaval si Slovák pod slovenským IČ DPH od Belgičana. Fa je vystavená bez DPH. Lešenie som použila na svoju prácu na stavbe v Belgicku. Podlieha táto Fa samozdaneniu u nás, alebo mala byť vystavená s DPH.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať