Zavrieť

Porady

Krádež peňažnej hotovosti

rene rene

rene je offline (nepripojený) rene

V roku 2003 sme mali vo firme krádež, pričom ukradli z pokladne hotovosť.
Polícia začala vyšetrovanie a v roku 2004 bolo prerušené, páchateľ samozrejme neznámy.

Ako to zaúčtovať v podvojnom účtovníctve?
Môžem dať ukradnutú hotovosť do nákladov ?
Keby mi dali z polície doklad, že pátranie bolo prerušené už v roku 2003, musím podávať dodatočné priznanie k DPPO ?
Usporiadat
accad accad

accad je offline (nepripojený) accad

Pravdepodobne by to malo byť zaúčtované na účet 582-Manká a škody, z daňového hľadiska by to potom bola pripočítateľná položka.
0 0
AntekaK AntekaK

AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

Ahojte, vrátim sa k uvedenej téme. Poradíme mi?
Mali sme krádež hotovosti z pokladne tento mesiac. Potrebujem v pokladničnej knihe zaúčtovať ukradnutú sumu. Z polície máme zatiaľ iba uznesenie, že bolo začaté pátranie. Ako mám postupovať?
0 0
Zuzana210 Zuzana210

Zuzana210 je offline (nepripojený) Zuzana210

Neviem, či je to správne, ale ja by som si na to urobila inú analytiku v pokladni, alebo zaúčtovala ako nejakú "imaginárnu pohľadávku" na 378.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Krádež v pokladni by som v momente krádeže odpísal z pokladne do škôd, t.j. zápisom 582/211 (tak ako nižšie spomína Mudroš aj 549 je v PÚ aplikovateľný (nie je to exaktne riešené v postupoch, čo sa týka krádeže hotovosti. 582 uvádzam akosi zo zvyku).
Daňová uznateľnosť:
- ak máš hotovosť poistenú, v prvom kroku ti ide do daňových výdavkov čiastka vo výške prijatej poistenej náhrady,
- ak nemáš hotovosť poistenú, alebo ak nemáš vyjadrenie od polície "že prípad uzatvára lebo páchateľ je neznámy" - dovtedy je to daňovo neuznané,
- keď príde vyjadrenie polície - úprava daňového základu - náklad sa stáva daňovo uznaným t.j. ak ti príde vyjadrenie v roku 2006, v roku 2005 daňovo neuznaný náklad - daňovo uznané v roku 2006 (výnimku tvorí iba prípadné poistenie hotovosti, tak ako som uviedol v prvom bode).

Červene uvádzaný doplnený text oproti pôvodnému.
Naposledy upravil Jana Acsová : 20.06.05 at 14:27
0 0
anto anto

anto je offline (nepripojený) anto

ekonóm
Krádež nie je možné zúčtovať do nákladov na základe oznámenia polície, že bolo prerušené pátranie. Keby polícia oznámila, že pátranie bolo ukončené, tak áno. To sú potom náklady, ktoré ovplyvnia základ dane.
Ukradnuté peniaze je potrebné zaúčtovať v podvojnom účtovníctve ako škodu na účet nákladový, ktorý neovplyvní základ dane, teraz ma nenapadá číslo tohto účtu, v metodike pre účtovanie je tento účet uvedený. K tomu si môžeš priložiť ten výpis od polície.
falling_through_d_thumb.jpg  
0 0
AntekaK AntekaK

AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

Ďakujem.
050616162711_88.gif  
0 0
mudroš mudroš

mudroš je offline (nepripojený) mudroš

Zuzana210
Neviem, či je to správne, ale ja by som si na to urobila inú analytiku v pokladni, alebo zaúčtovala ako nejakú "imaginárnu pohľadávku" na 378.
Ako pohľadávka sa účtuje "schodok peňažných hotovostí". § 11 ods. 1 postupov účtovania.
Krádež nie je schodok ale škoda. Má sa zaúčtovať na účet 549 / 211.
Daňovo to bude uznané v zdaňovacom období, v ktorombola políciou potvrdená skutočnosť, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom (§ 19 ods. 3 písm. g1) zákona o dani z príjmov).
Ak by páhateľ bol známy, potom by sa to muselo účtovať ako pohľadávka 378 / 211. Odpis tejto pohľadávky by bol uznaný iba v prípadoch uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) alebo i).
0 0
ormika ormika

ormika je offline (nepripojený) ormika

Keďže mám teraz ja prípad ukradnutej peňažnej hotovosti neznámym páchateľom, tak sa aj zaoberám účtovaním tohto prípadu. Prelúskala som súvsťažnosti a zistila som, že takáto krádež sa účtuje na účte 569 - Manká a škody na finančnom majetku. Vyslovene je tam napísané: "Na ťarchu účtu 569 sa účtujú manká a škody na dlhodobom majetku a krátkodobom finančnom majetku, napr. škody na pokladničnej hotovosti v dôsledku odcudzenia neznámym páchateľom." K tomu je pokec Daňové hľadisko: "Manká a škody na finančnom majetku sú daňovo uznaným nákladom len do výšky prijatej náhrady. Výnimkou sú nezavinené škody spôsobené živelnou pohromou alebo neznámym páchateľom na základe potvrdenia polície,ktoré sú uznaným daňovým nákladom v plnej výške."
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Áno ... stretla som sa s účtovaním na 569/211 aj u Cenigovej.
0 0
ormika ormika

ormika je offline (nepripojený) ormika

A nie je to len u Cenigovej, ale aj v Poradcovi.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
ormika
A nie je to len u Cenigovej, ale aj v Poradcovi.
Číslo ... strana ... autor ... a je to potvrdené z viacerých zdrojov. Môžeme si to zahrnúť do špecifických operácií riešených v interných smeniciach.
0 0
ormika ormika

ormika je offline (nepripojený) ormika

AVO
Číslo ... strana ... autor ... a je to potvrdené z viacerých zdrojov. Môžeme si to zahrnúť do špecifických operácií riešených v interných smeniciach.
Takže je to Dane, účtovníctvo - Vzory a prípady č. 6-7/2005 - súvsťažnosti. Vydáva Poradca, s. r. o., str. 271, 272 s odvolávkou na str.251, 252.
0 0
otázka otázka

otázka je offline (nepripojený) otázka

účtovníčka
A ako sa zaúčtuje v JÚ, platca DPH:

1. V auguste-vykradnutie prevádzky, krádež tovaru a
hotovosti
medzitým vyšetrovanie=páchateľ neznámy
2. September-náhrada škody poisťovňou
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
krádež tovaru zaznamenať v pomocných knihách, navýšiť o DPH, DPH odviesť v zdaňovacom období, kedy došlo ku krádeži.
náhrada škody - zdaniteľný príjem, zaznačiť v pomocných knihách pre ZD je to irelevantné, lebo ak aj je vyššia škoda, neovplyvňuje to ZD.
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

anto Pozri príspevok
Krádež nie je možné zúčtovať do nákladov na základe oznámenia polície, že bolo prerušené pátranie. Keby polícia oznámila, že pátranie bolo ukončené, tak áno. To sú potom náklady, ktoré ovplyvnia základ dane.
Radili sme sa s inými účtovníčkami o krádeži a o tom, kedy je to daňový výdavok. A práve sme narazili aj na problém o potvrdení polície. Vo firme dostali vyrozumenie z polície,že zatiaľ páchateľa nenašli a konanie je prerušené. A teraz majú problém - je to adekvátny doklad o tom, že škodu nezavinil daňovník a bola spôsobená neznámym páchateľom? Už určite iný doklad z polície nebude. Len keby nejakým zázrakom tie ukradnuté veci našli .
A teraz som našla tento starší príspevok. Je tento názor na základe konkrétneho prípadu, alebo ako?
V mojom prípade krádeže ako daňového výdavku je problémom aj to, že vyrozumenie polície prišlo v januári. A teraz máme rôzne názory, či je v tomto prípade krádež daňovým výdavkom r. 2006 alebo 2007.
Môj názor je taký, že až v r. 2007, nakoľko v zákone sa uvádza:
"g) škody nezavinené daňovníkom
1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou"
Čo si o tom myslíte?
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Posúvam ....
0 0
momaria momaria

momaria je offline (nepripojený) momaria

Oživujem túto tému. Klientovy boli odcudzené doklady s bankomatovou kartou a následne páchateľ vybral z bankového účtu finančné prostriedky. Krádež bola nahlásená na polícii a zatial je v šetrení.Klient nemá žiadne poistenie.Ako zaúčtovať krádež peňažných prostriedkov z bankového účtu v PU?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
momaria Pozri príspevok
Oživujem túto tému. Klientovy boli odcudzené doklady s bankomatovou kartou a následne páchateľ vybral z bankového účtu finančné prostriedky. Krádež bola nahlásená na polícii a zatial je v šetrení.Klient nemá žiadne poistenie.Ako zaúčtovať krádež peňažných prostriedkov z bankového účtu v PU?
378/221 škoda - pohľadávka voči neznámemu páchateľovi
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

Chcem poprosiť o radu,ako je to z pohľadu DPH,keď odcudzili tržbu.Na páskach z registračnej pokladnice je niečo iné ako v pokladni.Ako to zaučtovať? Ďakujem
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ilona Pozri príspevok
Chcem poprosiť o radu,ako je to z pohľadu DPH,keď odcudzili tržbu.Na páskach z registračnej pokladnice je niečo iné ako v pokladni.Ako to zaučtovať? Ďakujem
Krádež hotovosti s dph nijako nesúvisí. V uvdenom prípade ide zrejme o schodok, a ten sa stále účtuje ako pohľ. voči zamestnancovi.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať