Zavrieť

Porady

Výpoveď nájomnej zmluvy

coolgirl

coolgirl je offline (nepripojený) coolgirl

coolgirl
Mám zmluvu o nájme nebytových priestoroch na dobu neurčitú bez uvedenia výpovednej lehoty. Chcela by som ju teraz vypovedať. Pýtam sa, či ju môžem vypovedať kedykoľvek, "trebárs" aj k zajtrajšiemu dátumu alebo zo zákona musím dodržať nejakú lehotu. Ako by mala takáto výpoveď vyzerať? Ďakujem veľmi pekne.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Melnick

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  NZ na dobu neurčitú, ak nebola dohodnutá výpovedná lehota môžeš v prípade,že nedôjde k vzájomnej dohode ukončiť výpoveďou .

  nehnuteľnosť = 3 mesiace
  hnut. veci = 1 mesiac.

  Snáď sa vyjadria a prípadne ma opravia ďalší.
  Black

  Black je offline (nepripojený) Black

  Black
  Zákon 116/1990 o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien.

  § 10
  Ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak.

  § 12
  Výpovedná lehota je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak; počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

  Mala by si ju už poslať, aby sa ti to nepredĺžilo o mesiac.
  coolgirl

  coolgirl je offline (nepripojený) coolgirl

  coolgirl
  Ja som nájomník (ide o nebytové priestory oprávnené užívať pre podnikateľské účely podľa predmetu podnikania nájomcu).
  Článok V. Nájomné tejto zmluvy znie:
  1. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú, a t od X.Y.ZZZZ
  2. V prípade, že prenajímateľ vypovedá zmluvu bez udania dôvodu 16 mes. od nadobudnutia zmluvy, musí zaplatiť prenájomcovi xxxx,- Sk odškodné.
  3. Nájom zaniká aj: a) zánikom predmetu nájmu
  b) smrťou nájomcu,.....
  4. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého a závažného porušenia zmluvy.......
  coolgirl

  coolgirl je offline (nepripojený) coolgirl

  coolgirl
  Fíha, tak to aby som už začala písať, tie 3 mesiace ma vôbec nepotešili.
  Takže ak správne chápem: výpoveď bez udania dôvodu, ale zo zákona 3 mesačná výpovedná lehota. Zvládnem to sama alebo mi to má sformulovať radšej právnik?
  Melnick

  Melnick je offline (nepripojený) Melnick

  človek čo opustil Poradu. Melnick
  No asi by som to zverila právnikovi. Tým nechcem naznačiť ,že by si to nemohla zvládnuť sama.
  Black

  Black je offline (nepripojený) Black

  Black
  Ak stihneš dať výpoveď do 30.11. nájom bude končiť 28.2.2007
  - najlepšie ak by si mu dala podpísať prevzatie výpovede (teda osobne)
  - alebo mu ho pošli poštou, ale ak ho prijme po 30.11. nájom bude musieť byť až do 31.3.2007.
  Black

  Black je offline (nepripojený) Black

  Black
  coolgirl
  Fíha, tak to aby som už začala písať, tie 3 mesiace ma vôbec nepotešili.
  Takže ak správne chápem: výpoveď bez udania dôvodu, ale zo zákona 3 mesačná výpovedná lehota. Zvládnem to sama alebo mi to má sformulovať radšej právnik?

  Ak chceš možem tú výpoveď zverejniť v Tlačivách a dokumentoch. Ale mala by si ju dať ešte skontrolovať právnikovi (ak to chceš mať na 100%).
  coolgirl

  coolgirl je offline (nepripojený) coolgirl

  coolgirl
  Ešte ma napadlo. Dá sa dohodnuť s prenajímateľom aj na inom dátume, ktorý by bol skôr ako uplynú 3 mesiace? A bude to v poriadku z hľadiska Zákona?
  Black

  Black je offline (nepripojený) Black

  Black
  coolgirl
  Ešte ma napadlo. Dá sa dohodnuť s prenajímateľom aj na inom dátume, ktorý by bol skôr ako uplynú 3 mesiace? A bude to v poriadku z hľadiska Zákona?
  Mylím že by to nemalo robiť problém (je to dohoda medzi vami dvoma)
  coolgirl

  coolgirl je offline (nepripojený) coolgirl

  coolgirl
  Black


  Mylím že by to nemalo robiť problém (je to dohoda medzi vami dvoma)
  Skúsim... A ak by si mi to hodil do tých Tlačiv a formulárov, bolo by to perfektné.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.