Zavrieť

Porady

Opravné položky k tovaru

Môže mi niekto polopatisticky vysvetliť charakter opravných položiek? Vôbec nechápem logike. Kedy ich tvorím, kedy ich ruším. Môžem ich použiť aj na vrátený právom reklamovaný tovar, ktorý už má nižšiu hodnotu a teda na sklad prijímam v nižšej hodnote, teda tvorím OP? Neviem si rady. Vie mi niekto pomôcť? Vopred ďakujem.
Usporiadat
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

posúvam...
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Nikto mi nevie poradiť?!
Podľa opatrenia sa opravné položky k zásobám účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob...
Ale mne moja kolegyňa (protivňajšok) v ČR radí, že na tovar, ktorý bol oprávnene reklamovaný a máme ho na sklade, mám vytvoriť opravnú položku v 100 % výške. Ale podľa opatrenia mi to nesedí. Vie sa niekto vyjadriť?
0 0
martinius martinius

martinius je offline (nepripojený) martinius

Dočasné zníženie úžitkovej hodnoty polopatisticky znamená,že ti zásoby napr. sedia na sklade,nakúpila si ich za 500 Sk,ale už ich za toľko nepredáš,lebo klesla ich cena na trhu,alebo sú zastaralé,preto na ne tvoríš OP.A čo sa týka tej reklamácie,to neviem,pozriem,ale skôr asi nie.Mimochodom tvorba a rozpúšťanie OP sa od roku 2007 účtuje zas inak...kukni Finančný spravodaj 12/06 na www.finance.gov.sk
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
OP sa od roku 2007 menia - teda ich účtovanie, ale k 31.12.2006 sa zaúčtujú po starom.
Ak máš na sklade zásoby oceené napr. za 500,- ale boli v reklamácii, vieš že ich v žiadnom prípade nepredáš, ale ešte sa napr. chceš dohadovať s dodávateľom, tak je to dôvod na vytvorenie OP.
50-100% - to už závisí od tvojho odhadu, aké šance si dávaš, že uspeješ.
=======
treba si uvedomiť, že ide čiste o účtovné hľadisko, OP k zásobám sú nedaňové.
0 0
mudroš mudroš

mudroš je offline (nepripojený) mudroš

V § 23 postupov účtovania je uvedené, že ocenenie zásob na sklade sa musí porovnávať s čistou realizačnou hodnotou.
Čistá realizačná hodnota pri tovare = predpokladaná predajná cena - náklady spojené s predajom.
Novelizácia postupov od 1.1.2007 priniesla nielen zmenu v spôsobe účtovania opravných položiek, ale aj spresnila dôvody ktoré vedú k ich vytváraniu. V stručnosti sa dá povedať, že ak nastane predpoklad, že budúce peňažné toky z používania majetku (ekonomické úžitky) budú nižšie ako jeho ocenenie, malo by sa ocenenie majetku znížiť. V prípade dočasného zníženia sa to robí formou opravných položiek.

Príklad na tovare.
skladová cena 100,-
predpokladaná predajná cena 90,-
náklady spojené s predajom (mzdy predavačov, náklady na predajňu, ...) 20,-
čistá realizačná hodnota = 90 - 20 = 70,-
opravná položka sa vytvori vo výške 30,-
v roku 2006 sa bude účtovať 30,- 559/196
v roku 2007 by sa účtovalo 30,- 505AU/196
Opravná položka sa v súvahe uvedie v stĺpci korekcia v r. 039 a účtovné ocenenie tovaru bude 70 (netto)

Pri predaji v roku 2007 sa zaúčtuje:
zúčtovanie opravnej položky 30,- 196/132
predaný tovar 70,- 504/132
Po novom sa najskôr zúčtuje opravná položka a až potom zostatok do nákladov.
V poznámkach ÚZ by sa malo uviesť, že nakupovaný tovar sa oceňuje obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou podľa toho, ktorá z nich je nižšia !!!
0 0
szokeeva szokeeva

szokeeva je offline (nepripojený) szokeeva

Podobne sa trápim s opravnou položkou k tovaru.
Uvádza sa táto opravná položka k tovaru na daňovom priznaní?
/je to riadok 10,v tabuľke III./A? a potom na riadku 130 časť II.DP,je pripočítateľonu položkou?/ robím to prvýkrát,možno sú moje otázky naivné,no ale sú.........Prosím poraďte mi.
Vopred vďaka za každú pomoc.
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

szokeeva Pozri príspevok
Podobne sa trápim s opravnou položkou k tovaru.
Uvádza sa táto opravná položka k tovaru na daňovom priznaní?
/je to riadok 10,v tabuľke III./A? a potom na riadku 130 časť II.DP,je pripočítateľonu položkou?/ robím to prvýkrát,možno sú moje otázky naivné,no ale sú.........Prosím poraďte mi.
Vopred vďaka za každú pomoc.
Veď to vlastne vieš (a Tvoje otázky vôbec nie sú naivné).
Takže - áno, tvorba OP k zásobám je pripočítateľnou položkou k ZD a uvádza sa v DP presne tak ako píšeš.
0 0
szokeeva szokeeva

szokeeva je offline (nepripojený) szokeeva

Vďaka Ingi,teraz sa mi natíska daľšia otázka,
I.rok
- pôvodná cena tovaru na sklade 100 000,-
- opravná položka k tovaru 40 000,-
- znížená hodnota tovaru 60 000,-
II.rok
Tovar zo skladu sa nepredal,došlo k jeho zničeniu /čiže úplná škoda - zaúčtujem 549/132 ,/ktorú sumu 100 000.-alebo 60000,-/
zruším opravnú položku 196/659 /40 000,-/

V daňovom priznaní budem mať opravnú položku vo výnosoch vo výške 40 000,-/alebo nie?/
a škoda bude zase pripočítateľná /100 000,-alebo 60 000,-/
prosím ešte sa na to mrkni,
vďaka Ti ešte raz
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

szokeeva Pozri príspevok
Vďaka Ingi,teraz sa mi natíska daľšia otázka,
I.rok
- pôvodná cena tovaru na sklade 100 000,-
- opravná položka k tovaru 40 000,-
- znížená hodnota tovaru 60 000,-
II.rok
Tovar zo skladu sa nepredal,došlo k jeho zničeniu /čiže úplná škoda - zaúčtujem 549/132 ,/ktorú sumu 100 000.-alebo 60000,-/
zruším opravnú položku 196/659 /40 000,-/

V daňovom priznaní budem mať opravnú položku vo výnosoch vo výške 40 000,-/alebo nie?/
a škoda bude zase pripočítateľná /100 000,-alebo 60 000,-/
prosím ešte sa na to mrkni,
vďaka Ti ešte raz
1. Mala si vytvorenú OP vo výške 40 000,-, tú zúčtuješ z dôvodu škody a tovar vyradíš z účtovníctva: 40 000,- 196/132 (účet 659 už od 01.01.2007 nepoužívame, teda zúčtovanie OP neúčtujeme výsledkovo, takže nemusíš pri tejto operácii sumu 40 000,- odpočítavať od ZD),

2. Zostávajúcu časť škody na tovare zaúčtuješ 60 000,- 549/132, táto suma bude pripočítateľnou položkou k ZD (teda ak neočakávaš náhodou náhradu od poisťovne), riadok 8/tab.A/III.časť DP.
0 0
szokeeva szokeeva

szokeeva je offline (nepripojený) szokeeva

Čiže ak dobre chápem,opravná položka tovaru už bola pripočítateľná v účt.období kedy bola vytvorená,a keďže ide o totálnu škodu tovaru,bez úhrady od poisťovne,pripočítateľnou bude iba zostávajúca časť hodnoty tovaru,
práve takéto vysvetlenie som potrebovala,preto že sa mi nezdalo,aby celá pôvodná suma tovaru,bola pripočítateľnou položkou ,práve pre tú opravnú položku.
Už som to aj zaúčtovala,pravdepodobne aj správne pochopila,
vďaka tvojmu trpezlivému a presnému vysvetleniu,

ešte raz úprimná vďaka
0 0
szokeeva szokeeva

szokeeva je offline (nepripojený) szokeeva

Ešte sa mi tu vynorila otázočka,týka sa roku 2007,a OP,
od 1.1.2007 sa v nových postupoch účtovania uvádza účet 505,
napríklad zrušenie OP 196/505 ,účet 505 je účet aký ?nákladový,
V mojom prípade,ktorý sme spolu s Ingi riešili a myslím aj vyriešili,
sme tento účet nepoužili,nie je to chyba?

Nie,že by som pochybovala o vysvetlení a usmernení.ktoré mi veľmi pomohlo,len som si študovala postupy platné od 1.1.2007 ,
a tam sa uvádza tento účet 505 .
Ako je to vlastne?
Ak sa Vám nezdá,že moc otravujem , prosím ozvite sa.
Vďaka
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

szokeeva Pozri príspevok
Ešte sa mi tu vynorila otázočka,týka sa roku 2007,a OP,
od 1.1.2007 sa v nových postupoch účtovania uvádza účet 505,
napríklad zrušenie OP 196/505 ,účet 505 je účet aký ?nákladový,
V mojom prípade,ktorý sme spolu s Ingi riešili a myslím aj vyriešili,
sme tento účet nepoužili,nie je to chyba?

Nie,že by som pochybovala o vysvetlení a usmernení.ktoré mi veľmi pomohlo,len som si študovala postupy platné od 1.1.2007 ,
a tam sa uvádza tento účet 505 .
Ako je to vlastne?
Ak sa Vám nezdá,že moc otravujem , prosím ozvite sa.
Vďaka
Evka, neotravuješ.

Treba rozlišovať medzi trvalým znížením hodnoty majetku (Tvoj prípad, keď zúčtovávaš OP pred vyradením tovaru v dôsledku škody) a medzi dočasným znížením hodnoty majetku (tu po zániku dôvodu zníženia hodnoty tovaru naozaj zúčtujeme OP zápisom 196/505).
Vyplýva to aj z § 18 ods. 13 a 14 Postupov účtovania PÚ:

"13) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.
(14) Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu
a) 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku,
b) 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám,......"
0 0
szokeeva szokeeva

szokeeva je offline (nepripojený) szokeeva

Ďakujem Ti Ingi za trpezlivý a presný výklad,veľmi si mi pomohla.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Ešte raz sa vraciam k opravným položkám.
Som z toho stále jeleň.

Opravnú položku k zásobám tvorím, keď je jeho úžitková hodnota znížená dočasne.
Ako je to s tovarom, ktorý bol reklamovaný a teraz nám leží na sklade. Jeho úžitková hodnota je určite nižšia, a určite nie dočasná.
Možno opravné položky by sa mohli tvoriť na tovar, ktorý je už zastaralý, ale taktiež by som povedala, že tam nejde o dočasné zníženie.

Vie mi niekto vysvetliť (možno na príklade), na aký tovar sa môže tvoriť opravná položka?

Vopred ďakujem.
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

Gabi03 Pozri príspevok
Ešte raz sa vraciam k opravným položkám.
Som z toho stále jeleň.

Opravnú položku k zásobám tvorím, keď je jeho úžitková hodnota znížená dočasne.
Ako je to s tovarom, ktorý bol reklamovaný a teraz nám leží na sklade. Jeho úžitková hodnota je určite nižšia, a určite nie dočasná.
Možno opravné položky by sa mohli tvoriť na tovar, ktorý je už zastaralý, ale taktiež by som povedala, že tam nejde o dočasné zníženie.

Vie mi niekto vysvetliť (možno na príklade), na aký tovar sa môže tvoriť opravná položka?

Vopred ďakujem.
Podľa mňa OP k zásobám netvoríme iba pri dočasnom znížení hodnoty zásob oproti ich oceneniu v účtovníctve. Tvoríme ich vždy, ak nastane skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov zo zásob.
Vychádza to aj zo zo znenia § 18 ods. 1, 5 a § 23 ods.1 Postupov účtovania - tu máš aj napísané ako a kedy sa OP k zásobám vytvára.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

szokeeva Pozri príspevok
Podobne sa trápim s opravnou položkou k tovaru.
Uvádza sa táto opravná položka k tovaru na daňovom priznaní?
/je to riadok 10,v tabuľke III./A? a potom na riadku 130 časť II.DP,je pripočítateľonu položkou?/ robím to prvýkrát,možno sú moje otázky naivné,no ale sú.........Prosím poraďte mi.
Vopred vďaka za každú pomoc.
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Gabi03 Pozri príspevok
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Posúvam....
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

Gabi03 Pozri príspevok
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Podľa môjho názoru OP k zásobám nie je v zmysle citovaného § ZoDP daňovým výdavkom.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Gabi03 Pozri príspevok
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.
ingi Pozri príspevok
Podľa môjho názoru OP k zásobám nie je v zmysle citovaného § ZoDP daňovým výdavkom.
Ešte niekto nejaký názor?
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Gabi03 Pozri príspevok
Je opravná položka k zásobám nedaňový náklad?
Nie je to daňový náklad podľa §20 ods. 2, písm. a) - opravné položky k nadobudnutému majetku?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Posúvam....

žeby som sa pýtala takú banálnu otázku, alebo takú ťažkú?!
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať