Zavrieť

Porady

Miesto výkonu práce

Duridva

Duridva je offline (nepripojený) Duridva

Duridva
Zdravím všetkých,
potrebujem poradiť s nasledovnou otázkou: Ak má zamestnanec - vodič kamiónu - v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce ako "krajiny Európskej únie", má nárok na cestovné náhrady podľa zákona 283/2002 Z.z. za jazdy kamiónom po EÚ?
Za každý príspevok vopred veľmi pekne ďakujem,
s pozdravom
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  michaela25

  michaela25 je offline (nepripojený) michaela25

  michaela25
  Myslím že áno veď v zákone 283/2002 §2 ods. 3 je že ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu.
  bendži

  bendži je offline (nepripojený) bendži

  bendži
  Duridva Pozri príspevok
  Zdravím všetkých,
  potrebujem poradiť s nasledovnou otázkou: Ak má zamestnanec - vodič kamiónu - v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce ako "krajiny Európskej únie", má nárok na cestovné náhrady podľa zákona 283/2002 Z.z. za jazdy kamiónom po EÚ?
  Za každý príspevok vopred veľmi pekne ďakujem,
  s pozdravom
  osobne si myslím, že v tomto prípade je zle uvedené miesto výkonu práce..
  Duridva

  Duridva je offline (nepripojený) Duridva

  Duridva
  "V zákone 283/2002 §2 ods. 3 je, že ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu."
  Tu ide o možnosť osobitne si zo zamestnávateľom upraviť podmienky úhrady c. náhrady. Ak však nič také nedohodli, podľa mňa vodič nemá nárok na c. náhrady.
  Antea

  Antea je offline (nepripojený) Antea

  Antea
  Duridva Pozri príspevok
  Zdravím všetkých,
  potrebujem poradiť s nasledovnou otázkou: Ak má zamestnanec - vodič kamiónu - v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce ako "krajiny Európskej únie", má nárok na cestovné náhrady podľa zákona 283/2002 Z.z. za jazdy kamiónom po EÚ?
  Za každý príspevok vopred veľmi pekne ďakujem,
  s pozdravom
  Už pracovná zmluva je zle uzatvorená a toho potom vzniká problém pri poskytovaní cestovných náhrad.V pracovnej zmluve musí byť určené konkrétne miesto výkonu práce a nie celá Európa. Pozor na kontrolu z Inšp. práce.
  vladenl

  vladenl je offline (nepripojený) vladenl

  vladenl
  Podla mojho nazoru treba odlisovat dve veci a to "miesto výkonu práce" a "pravidlené pracovisko" pre účely zákona o cestovných náhradách.

  Existuje viacero povolaní (vodič kamionu, obchodný cestujúci, stavbár, kontrolór, pilot, atď), kde nie je možné určiť miesto výkonu práce na jedno misto, obec, atď. Zákon a aj judikatúra pripúšta stanoviť v pracovnej zmluve aj viacero miest výkonu práce.

  Avšak pravdepodobne z dôvodu ochrany zamestnancov, zákonodarca upravil možnosť určiť práve pre tento druh zamestnancov pravidlené pracovisko v mieste pobytu.

  Pre účely zákona o cestovných náhradách je takýto vodič na pracovnej ceste od okamihu nástupu na cestu, avšak z pohľadu zákonníka práce o pracovnú cestu nepôjde, nakoľko zamestnanec vykonáva prácu v mieste výkonu práce, čo môže byť podľa môjho názoru aj určitá krajina/krajiny...

  Pravdou však je, že nakoľko naše súdy ochraňujú v prvom rade zamestnanca, nie je isté, či by sa s mojim pohľadom na uvedenú problematiku v prípade sporu sudca stotožnil...

  Záver: Rozhodne by som vodičovi cestovné náhrady vyplácal a v pracovnej zmluve uviedol ako miesto pravidelného pracoviska pre účely zákona o cestovných náhradách miesto pobytu...

  S pozdravom
  vladenl

  vladenl je offline (nepripojený) vladenl

  vladenl
  Duridva Pozri príspevok
  "V zákone 283/2002 §2 ods. 3 je, že ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu."
  Tu ide o možnosť osobitne si zo zamestnávateľom upraviť podmienky úhrady c. náhrady. Ak však nič také nedohodli, podľa mňa vodič nemá nárok na c. náhrady.
  To by som s takou určitosťou netvrdil. Ustanovenia zákona o cestovných náhradách sa uplatnia priamo aj keď sa tak strany nedohodli...
  Sporné by bolo určenie miesta pravidelného pracoviska pre účely zákona o cestovných náhradách. Mám zato, že v prípade ak by chcel zamestnávateľ trvať na tom, že pravidelným pracoviskom sú krajiny EU, išlo by z jeho strany o obchádzanie zákona a zamestnanec by mohol aj súdnou cestou požadovať vyplatenie cestovných náhrad
  Evanka

  Evanka je offline (nepripojený) Evanka

  Evanka
  V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac než jedno miesto výkonu práce; z hľadiska nároku na náhradu pri pracovných cestách je však potrebné za pravidelné pracovisko považovať vždy len jedno miesto výkonu práce (napríklad sídlo firmy). Ako pravidelné pracovisko nemôže byť napríklad krajina, ani mesto, musí to byť konkrétna adresa Ak je miesto výkonu súčasne aj pravidelné pracovisko, netreba zvlášť vymedzovať pojem „pravidelné pracovisko“ v pracovnej zmluve. Zákon o cestovných náhradách nevymedzuje žiadne podmienky pre miesto nástupu a miesto ukončenia PC. Určenie miesta záleží len na rozhodnutí zamestnávateľa s prihliadnutím na bydlisko, pravidelné pracovisko, charakter úloh a pod. Z toho dôvodu je potrebné písať miesto nástupu a miesto ukončenia PC na cestovnom príkaze.<o:p></o:p>
  ACCREDO

  ACCREDO je offline (nepripojený) ACCREDO

  konateľ ACCREDO
  V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac než jedno miesto výkonu práce;


  Zdravím,

  z ktorého ustanovenia ZP vyplýva vyššie uvedený záver? Poledná novela ZP z r. 2007 upravuje miesto výkonu práce takto:

  § 43
  (1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

  a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
  b) miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto),
  c) deň nástupu do práce,
  d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

  (2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

  Podľa mojho názoru, zákonodarca upravil v § 43, ods. 1, písm. b) miesto výkonu práce v jednotnom čísle, nie v množnom, preto v pracovnej zmluve môže byť len jedno miesto výkonu práce, najčastejšie sídlo firmy alebo bydlisko pracovníka, v prípade povolaní, ktoré sú spojené s častým cestovaním.
  jana365

  jana365 je offline (nepripojený) jana365

  jana365
  Dobrý deň, tiež mám otázku k miestu výkonu práce. V prípade, že máme polovicu zamestnancov v mieste sídla firmy a polovicu inde (vrámci jedného mesta) a niekedy dochádza k presúvaniu sa zamestnacov z jedného miesta na druhé a opačne na rôzne dlhý čas, môžu mať v pracovnej zmluve uvedené obe adresy ako miesto výkonu práce?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.