Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  hemaja

  hemaja je offline (nepripojený) hemaja

  hemaja
  PLATNÉ KONŠTANTNÉ SYMBOLY
  1144 platba bežná, preddavok na daň
  1344 doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

  1744 vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
  1944 zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti, dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane
  2144 dodatočne vyrubená daň
  3344 sankčný úrok, penále
  5144 zvýšenie dane
  5344 nadmerný odpočet
  5944 zvýšenie dane -daňová inšpekcia
  6144 dodatočná platba z daňovej inšpekcie
  6344 pokuta z kontroly
  6544 pokuta zo správy
  6744 pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
  7144 sankčný úrok z daňovej inšpekcie
  7344 úrok pri odklade platenia
  7544 exekučné náklady

  7944 blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
  8144 platba (účtovaná súčasne s predpisom)
  OlgaM

  OlgaM je offline (nepripojený) OlgaM

  OlgaM
  ...a prečo 1744 ? Nedalo mi to a pre istotu som volala na DU a tam mi pani povedala, že 1144 - tak neviem.Zabudla som napísať,že ide o zrážkovú daň zo zavislej činnosti...
  Tweety

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  OlgaM Pozri príspevok
  ...a prečo 1744 ? Nedalo mi to a pre istotu som volala na DU a tam mi pani povedala, že 1144 - tak neviem.Zabudla som napísať,že ide o zrážkovú daň zo zavislej činnosti...
  ZD zo ZČ má VS DIČ, a KS 1744, ten istý ako daň z príjmov PO.
  Zita4

  Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

  Zita4
  OlgaM Pozri príspevok
  ...a prečo 1744 ? Nedalo mi to a pre istotu som volala na DU a tam mi pani povedala, že 1144 - tak neviem.Zabudla som napísať,že ide o zrážkovú daň zo zavislej činnosti...
  1144 používame len pre preddavkovú daň. Zrážková daň sa posiela konštantným symbolom 1744.
  Muška

  Muška je offline (nepripojený) Muška

  Muška
  Dôkazový materiál zo stránky drsr.
  Upozornenie

  Od 1.1.2006 sa v zmysle § 43 ods. 3 písm. j) Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjem, ktorého výška od zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5000,- Sk a u ktorého si daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33, vyberá zrážkou.

  Z tohto dôvodu upozorňujeme platiteľov dane, aby zrážkovú daň uhradili na účet príslušného správcu dane s názvom Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, konštantný symbol 1744 a hlásenie o vykonaní zrážky a odvedení zrazenej dane oznámili správcovi dane na tlačive Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok pre rok 2007
  Zita4

  Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

  Zita4
  OlgaM Pozri príspevok
  ...a prečo 1744 ? Nedalo mi to a pre istotu som volala na DU a tam mi pani povedala, že 1144 - tak neviem.Zabudla som napísať,že ide o zrážkovú daň zo zavislej činnosti...
  Žiaľ podľa mojich skúseností a toho, čo tu čítam na porade, pracovníčky daňových úradov sú tými osobami, na ktorých rady by som sa nikdy nespoľahla.
  Iwett

  Iwett je offline (nepripojený) Iwett

  Iwett
  Muška Pozri príspevok
  Dôkazový materiál zo stránky drsr.
  Upozornenie

  Od 1.1.2006 sa v zmysle § 43 ods. 3 písm. j) Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjem, ktorého výška od zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5000,- Sk a u ktorého si daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33, vyberá zrážkou.

  Z tohto dôvodu upozorňujeme platiteľov dane, aby zrážkovú daň uhradili na účet príslušného správcu dane s názvom Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, konštantný symbol 1744 a hlásenie o vykonaní zrážky a odvedení zrazenej dane oznámili správcovi dane na tlačive Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok pre rok 2007
  Dobrý deň, ak je daň z dohody nad 5000,- konštantný symbol je 1144 alebo 1744? Ďakujem
  azla

  azla je offline (nepripojený) azla

  azla
  Iwett Pozri príspevok
  Dobrý deň, ak je daň z dohody nad 5000,- konštantný symbol je 1144 alebo 1744? Ďakujem
  Už je to príjem, z ktorého sa daň nevyberá zrážkou. Je to už preddavková daň.
  KS - 1144
  Iwett

  Iwett je offline (nepripojený) Iwett

  Iwett
  azla Pozri príspevok
  Už je to príjem, z ktorého sa daň nevyberá zrážkou. Je to už preddavková daň.
  KS - 1144
  Ďakujem za odpoveď aj mne to tak vychádza, a kým som čakala na Vašu odpoved volala som na 2 daňové úrady a na každom mi povedali, že pri dohodách aj nad 5000,- Sk je k.s. 1744. Je to možné???
  azla

  azla je offline (nepripojený) azla

  azla
  Iwett Pozri príspevok
  Ďakujem za odpoveď aj mne to tak vychádza, a kým som čakala na Vašu odpoved volala som na 2 daňové úrady a na každom mi povedali, že pri dohodách aj nad 5000,- Sk je k.s. 1744. Je to možné???
  keď máš takú skúsenosť, tak asi áno

  Prikladám odpoveď zo stránky drsr.

  Otázka
  Aké povinnosti má zamestnávateľ, ak začne zamestnávať pracovníkov na dohody o vykonaní práce ?


  Odpoveď
  Ak začne daňovník vyplácať odmeny na základe dohôd uzatvorených podľa Zákonníka práce, stáva sa zamestnávateľom, je povinný požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti. Odmeny z dohôd sú predmetom dane zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť zraziť daň/preddavok na daň (vo výške 19% po znížení odmeny o povinné poistné, ak sú odmeny vymeriavacím základom pre výpočet poistného) z predmetnej odmeny nastáva pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Ak vyplácaná odmena nepresiahne sumu 5 000 Sk a jej príjemca (zamestnanec) si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (podpísaním tlačiva "vyhlásenia k zdaneniu príjmov..."), z uvedenej odmeny sa vyberie daň zrážkou v zmysle § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov a predmetná daň sa odvedie do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola odmena vyplatená. Platiteľ dane, ktorý vykonal zrážku z príjmov zo závislej činnosti podľa odseku 3 písm. j), je povinný hlásenie o vykonaní zrážky a odvedení zrazenej dane oznámiť správcovi dane na tlačive podľa § 39 ods. 9 písm. a/ (prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti), v lehote podľa § 49 ods. 2 (do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka).
  Ak výška vyplatenej odmeny je nad 5 000 Sk, resp. zamestnanec má podpísané vyhlásenie, zrazí sa z odmeny preddavok na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, ktorý sa odvedie do 5 dní po dni výplaty poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.. Povinnosti zamestnávateľa z daňového hľadiska sú ustanovené v § 39 zákona o dani z príjmov.  <HR>www.drsr.sk

  http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/...ry=&criteria=1
  Iwett

  Iwett je offline (nepripojený) Iwett

  Iwett
  azla Pozri príspevok
  keď máš takú skúsenosť, tak asi áno

  Prikladám odpoveď zo stránky drsr.

  Otázka
  Aké povinnosti má zamestnávateľ, ak začne zamestnávať pracovníkov na dohody o vykonaní práce ?


  Odpoveď
  Ak začne daňovník vyplácať odmeny na základe dohôd uzatvorených podľa Zákonníka práce, stáva sa zamestnávateľom, je povinný požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti. Odmeny z dohôd sú predmetom dane zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť zraziť daň/preddavok na daň (vo výške 19% po znížení odmeny o povinné poistné, ak sú odmeny vymeriavacím základom pre výpočet poistného) z predmetnej odmeny nastáva pri výplate alebo pri poukázaní, alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Ak vyplácaná odmena nepresiahne sumu 5 000 Sk a jej príjemca (zamestnanec) si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (podpísaním tlačiva "vyhlásenia k zdaneniu príjmov..."), z uvedenej odmeny sa vyberie daň zrážkou v zmysle § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov a predmetná daň sa odvedie do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola odmena vyplatená. Platiteľ dane, ktorý vykonal zrážku z príjmov zo závislej činnosti podľa odseku 3 písm. j), je povinný hlásenie o vykonaní zrážky a odvedení zrazenej dane oznámiť správcovi dane na tlačive podľa § 39 ods. 9 písm. a/ (prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti), v lehote podľa § 49 ods. 2 (do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka).
  Ak výška vyplatenej odmeny je nad 5 000 Sk, resp. zamestnanec má podpísané vyhlásenie, zrazí sa z odmeny preddavok na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, ktorý sa odvedie do 5 dní po dni výplaty poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.. Povinnosti zamestnávateľa z daňového hľadiska sú ustanovené v § 39 zákona o dani z príjmov.  <HR>www.drsr.sk

  http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/...ry=&criteria=1
  Ďakujem ešte raz, bodík sa mi nedá pridať...

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.