Zavrieť

Porady

Okamžité skončenie PP - hrubé porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň,
môžem Vás poprosiť o radu?
Zamestnanec bol 16.8. prichytený pri krádeži majiteľom a majstrom.Hneď mu bolo mu oznámené (len ústne, no zamestnanec nenamietal,ale tiež to nemám písomne), že dostane okamžité skončenie PP (krádež podľa prac. poriadku sa v našej firme považuje za závažné porušenie prac. disciplíny.) 17.8. bol tento skutok prejednaný so zástupcami zamestnancov. 20.8. som mu poslala list s doručenkou Okamžité skončenie PP dňom 16.8. (viem, že budem rátať deň doručenia). 24.8. som dostala od zamestnanca oznámenie, že je na PN od 17.8. OSPP sa teda posúva na deň ukončenia PN? Treba mu to aj oznámiť? Keďže som vedela, že pôjde na PN zo SP a ZP som ho zatiaľ neodhlásila, len neviem či je to správne.
Bol náš postup OSPP správny?
Ďakujem
Usporiadat
Zita4 Zita4

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

Zákaz výpovede sa na okamžité skončenie pracovného pomeru nevzťahuje. Len na výpoveď danú zamestnávateľom. Pozri § 64 ZP. Zákonník práce od 01.01.2006 do 31.08.2007
0 0
Džanka Džanka

Džanka je offline (nepripojený) Džanka

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Takže PN neberiem do úvahy.
Čítala som aj ďalšie príspevky, no názory sú rôzne. Nie som si istá, či OSPP je 16.8. alebo až dňom doručenia. V niektorých príspevkoch je 16.8. vtedy ho mám aj odhlásiť SP a ZP a v niektorých dňom doručenia. Tak ako to je?
0 0
Zita4 Zita4

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

Podľa môjho názoru je okamžité skončenie preto okamžité, že končí dňom, keď sa dáva. Zistím príčinu a okamžite skončím PP. Je to jednostranný akt. Zamestnancovi to de facto len dávam na vedomie. Najlepšie je povedať mu to ihneď a odovzdať OSPP priamo do rúk. Ak to nie je možné, zaslať poštou doporučene a to je všetko.
0 0
Džanka Džanka

Džanka je offline (nepripojený) Džanka

To by bolo pre mňa najjednoduchšie. PN odošlem do SP alebo jemu?V jednom z príspevkov som čítala,že by sme my už nemali byť na PN ako zamestnávateľ. Vieš, aj keď si bol zamestnanec vedomý toho, čo urobil a proti OSPP nenamietal, aj tak nám dodatočne odkázal, že TO NEBUDE TAKÉ JEDNODUCHÉ.... tak by som nerada niečo porušila, ak by sa chcel súdiť.
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
Okamžité skončenie PP nastane doručením písomnosti zamestnancovi, inak je neplatné ( § 70 ZP ).
Podľa § 38, ods. 4 ZP sa povinnosť zamestnávateľa doručiť písomnosť splní, len čo zamestnanec písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca . Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec prijatie písomnosti odmietne.
Nenapísala si, či sa doručenka vrátila podpísaná - ak áno, deň prevzatia je dňom ukončenia PP. Ak sa vrátila nepodpísaná, deň vrátenia poštou je dňom ukončenia PP.
0 0
Džanka Džanka

Džanka je offline (nepripojený) Džanka

Doručenka sa síce ešte nevrátila, ale náš prepustený zamestnanec všade hovorí, že mu to už prišlo poštou, takže doručenku určite dostaneme. Ja som par. 70 (v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi) pochopila tak, že mu OSPP musím doručiť do 1 mesiaca odo dňa, keď sa o skutku pre ktorý dostane OSPP dozviem.
Asi som urobila chybu, že som na OSPP napísala dátum skončenia 16.8. a nie dňom doručenia. Ale keďže mám od neho PN, tak mu ju aj tak zrejme musím platiť až do dňa, kedy prevzal OSPP. Bude to tak správne? Ďakujem.
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
Džanka Pozri príspevok
Doručenka sa síce ešte nevrátila, ale náš prepustený zamestnanec všade hovorí, že mu to už prišlo poštou, takže doručenku určite dostaneme. Ja som par. 70 (v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi) pochopila tak, že mu OSPP musím doručiť do 1 mesiaca odo dňa, keď sa o skutku pre ktorý dostane OSPP dozviem.
Asi som urobila chybu, že som na OSPP napísala dátum skončenia 16.8. a nie dňom doručenia. Ale keďže mám od neho PN, tak mu ju aj tak zrejme musím platiť až do dňa, kedy prevzal OSPP. Bude to tak správne? Ďakujem.
Paragraf 70 ZP hovorí jasne o tom, že OSPP treba doručiť druhému účastníkovi. Na OSPP ako písomný dokument ty napíšeš dátum, kedy ho píšeš (vystavuješ) - teda ak to bolo 16.8.2007, je to OK. Kým ho však nedoručíš zamestnancovi, jeho účinky nemôžu nastať - čiže to bude až jeho prevzatím. Ak je PN od 16.8.2007 napr. do 24.8.2007 (kedy to prevzal), platíš mu náhradu mzdy za 9 dní. Ak by doručenie bolo po 25.8.2007, zvyšnú časť PN mu platí SP.
0 0
evika evika

evika je offline (nepripojený) evika

Chcem sa spýtať na prípad ako ho čo najlepšie vyriešiť.

Zamestnanec prišiel včera do práce pripitý,bol agesívny hádal sa s majiteľom a nakoniec to prešlo do bitky.Vedúci dychovú skúšku pracovníkovi nevykonal.Dnes uvedený pracovník neprišiel do práce.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

To, že nebol spísaný o tom záznam a upozornenie zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny včera je chyba, ostáva mu dať na dva dni Absenciu, a zaslať oznámenie o A- porušenie PD s výstrahou, že pri ďalšom porušení PD bude daná okamžitá výpoveď.
0 0
evika evika

evika je offline (nepripojený) evika

Lenže oni ho chcú prepustiť hneď.Telefón nezdvíha a určite pôjde na PN.
Napíšem mu to upozornenie určite to nepreberie.Bude to určite zdlhavé.
Nechcem urobiť chybný krok.
0 0
Danila Danila

Danila je offline (nepripojený) Danila

Poraďácky odpadlík:)))))
evika Pozri príspevok
Lenže oni ho chcú prepustiť hneď.Telefón nezdvíha a určite pôjde na PN.
Napíšem mu to upozornenie určite to nepreberie.Bude to určite zdlhavé.
Nechcem urobiť chybný krok.
Ak fyzicky napadol pracovníka so zjavnými známkami po požití alkoholu na pracovisku a máte k tomu svedectvá, napísala by som výpoveď za obzvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny so spôsobom doručenia- v príspevkoch od ajobs.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
Danila Pozri príspevok
Ak fyzicky napadol pracovníka so zjavnými známkami po požití alkoholu na pracovisku a máte k tomu svedectvá, napísala by som výpoveď za obzvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny so spôsobom doručenia- v príspevkoch od ajobs.
Pomôžte!
mám takýto prípad, dali sme výpoveď, ale nie je v nej uvedený § a zamestnanec si našiel právnika ktorý tvrdí, že je tým pádom neplatná.
Máte skúsenosť? - je to naozaj tak, že ak neobsahuje výpoveď § je neplatná??
máme dokonca list od zahraničného klienta, kde celú skutočnosť potvrdzuje.
Dík za každú radu.
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
sway Pozri príspevok
Pomôžte!
mám takýto prípad, dali sme výpoveď, ale nie je v nej uvedený § a zamestnanec si našiel právnika ktorý tvrdí, že je tým pádom neplatná.
Máte skúsenosť? - je to naozaj tak, že ak neobsahuje výpoveď § je neplatná??
máme dokonca list od zahraničného klienta, kde celú skutočnosť potvrdzuje.
Dík za každú radu.
Áno, takáto výpoveď je neplatná. Ale čo je teraz s týmto zamestnancom ? Ďalej robí u vás vo firme ? Môžte mu predsa doručiť platnú výpoveď a bude po starostiach.
0 0
cloe cloe

cloe je offline (nepripojený) cloe

Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac
ajobs Pozri príspevok
Áno, takáto výpoveď je neplatná. Ale čo je teraz s týmto zamestnancom ? Ďalej robí u vás vo firme ? Môžte mu predsa doručiť platnú výpoveď a bude po starostiach.
A nestačí vo výpovedi len slovné vymedzenie?

§ 61
Výpoveď(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
cloe Pozri príspevok
A nestačí vo výpovedi len slovné vymedzenie?

§ 61
Výpoveď


(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Nie, pretože je niekoľko výpovedných dôvodov, a aby sa nemohli zameniť, uvádza sa vždy §-ové znenie. Až potom sa opisuje skutok, ktorý je predmetom výpovede.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
ajobs Pozri príspevok
Áno, takáto výpoveď je neplatná. Ale čo je teraz s týmto zamestnancom ? Ďalej robí u vás vo firme ? Môžte mu predsa doručiť platnú výpoveď a bude po starostiach.
teda mu môžme poslať ďalšiu aj so všetkými náležitosťami? - ja som sa obávala, že ak sme mu poslali tú "neplatnú", že už nemôžme poslať ďalšiu.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
ajobs Pozri príspevok
Nie, pretože je niekoľko výpovedných dôvodov, a aby sa nemohli zameniť, uvádza sa vždy §-ové znenie. Až potom sa opisuje skutok, ktorý je predmetom výpovede.
môžem ešte?

takže mu pošlem výpoveď kde bude
- § pre ktorý je podaná
- skutok ktorý to spôsobil, resp. dôvod
- dátum ku ktorému dňu - môže to byť spätne??
- dátum podpisy, razítko

a ešte jedna vec:

spôsobil veľkú škodu na kamione, zamestnávateľ mu to chce kompenzovať s dietami - dľa mňa neprípustné, ako to riešiť? - poradíte?
Je aj tu obmedzenie do akej výšky ju musí nahradiť ak má podpísanú za vozidlo hm. zodpovednosť???

moc moc dík za rady
Naposledy upravil sway : 07.11.07 at 06:01
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
sway Pozri príspevok
môžem ešte?

takže mu pošlem výpoveď kde bude
- § pre ktorý je podaná
- skutok ktorý to spôsobil, resp. dôvod
- dátum ku ktorému dňu - môže to byť spätne??
- dátum podpisy, razítko

a ešte jedna vec:

spôsobil veľkú škodu na kamione, zamestnávateľ mu to chce kompenzovať s dietami - dľa mňa neprípustné, ako to riešiť? - poradíte?
Je aj tu obmedzenie do akej výšky ju musí nahradiť ak má podpísanú za vozidlo hm. zodpovednosť???

moc moc dík za rady
prosím môžme sa k tomuto ešte vrátiť???? moc vďaka
0 0
Chobot Chobot

Chobot je teraz online Chobot

sway Pozri príspevok
môžem ešte?

takže mu pošlem výpoveď kde bude
- § pre ktorý je podaná
- skutok ktorý to spôsobil, resp. dôvod
- dátum ku ktorému dňu - môže to byť spätne??
- dátum podpisy, razítko
Áno, tak by to mohlo byť. Len treba dodržať lehoty podľa ZP, t.j. výpoveď sa môže podať do 2 mesiacov po tom, ako sa o dôvode výpovede dozviete. Takže ak by škodu spôsobil napr. 28. 8. a dozvedeli by ste sa o tom 30.8., tak dnes už nemôžete dať výpoveď.

Musí byť presne vymedzený dôvod výpovede, t.j. ako a čím porušil disciplínu. Z praxe ti môžem poradiť, aby ste neuvádzali viacero dôvodov, len jeden, aj keby sa dopustil viacerých porušení prac. disciplíny.

a ešte jedna vec:

sway Pozri príspevok
spôsobil veľkú škodu na kamione, zamestnávateľ mu to chce kompenzovať s dietami - dľa mňa neprípustné, ako to riešiť? - poradíte?
Je aj tu obmedzenie do akej výšky ju musí nahradiť ak má podpísanú za vozidlo hm. zodpovednosť???

moc moc dík za rady
Vzniknutú škodu nemôže kompenzovať nevyplatením cest. náhrad. Náhrady musí vyplatiť a škodu si musí uplatniť osobitne. S výškou náhrady ti presne neporadím, štandardne je do výšky 4násobku platu. Ak však má hmotnú zodpovednosť a škodu preukázateľne zavinil, myslím, že môžeš žiadať uhradiť celú škodu.
Naposledy upravil Chobot : 07.11.07 at 10:14
0 0
zsazsula zsazsula

zsazsula je offline (nepripojený) zsazsula

Dobrý večer
poprosila by som Vás o radu mame zamestnanca ,ktorý je invalidným dochodcom je u nás zamestnaný na dobu určitú do 31.12.2007 bol už upozornený viac krát pre požitie alkoholu na pracovisku bola spísaná aj zápisnica mysleli sme si ,že to sním do konca decembra nejako zvládneme ale zo dňa na deň je to horšie dnes bol úplne k.o dá sa aj s invalidným dochodcom rozviazať PP s okamžitým skončením .
Ďakujem a príjemný víkend
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať