Zavrieť

Porady

Preplácanie cestovného do zamestnania

rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás rodina1
Dobrý deň,
počula som takú informáciu, že štát bude zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania od určitého počtu km preplácať cestovné. Ide o sumu od 1 100,- Sk do asi 1 800,- Sk. Chcela by som sa spýtať, či je na to vydaný nejaký predpis, podľa ktorého sa bude postupovať. Asi tento príspevok bude poskytovaný len pri určitej maximálnej výške mzdy. Vie mi niekto poradiť. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Chobot

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  rodina1 Pozri príspevok
  Dobrý deň,
  počula som takú informáciu, že štát bude zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania od určitého počtu km preplácať cestovné. Ide o sumu od 1 100,- Sk do asi 1 800,- Sk. Chcela by som sa spýtať, či je na to vydaný nejaký predpis, podľa ktorého sa bude postupovať. Asi tento príspevok bude poskytovaný len pri určitej maximálnej výške mzdy. Vie mi niekto poradiť. Ďakujem.
  Neviem, či štát niečo chystá vyplácať, ale silno pochybujem. To, čo si počula bol príspevok zamestnancovi na cestu do zamestnania v zmysle zákona o sociálnom fonde a príspevok vypláca zamestnávateľ. Konkrétne podmienky nároku ako aj vyplácania si pozrie v zákone o soc. fonde č. 152/1994.

  Alebo tu máš ten § 5 ods. 5 a 6:

  (5) Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) prvého bodu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu tvoreného najviac vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b) druhého bodu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný zárobok9) nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca. Poskytovanie príspevku podľa prvej vety nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť aj z povinného prídelu do fondu.

  (6) Zamestnávateľ je povinný poskytovať príspevok podľa odseku 5 najneskôr v termíne určenom na výplatu mzdy alebo platu po preukázaní nároku zamestnanca na príspevok a viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 5.
  dzastinka1

  dzastinka1 je offline (nepripojený) dzastinka1

  dzastinka1
  [3.3.2002, TREND / PATRIK BENČÍK]
  "Od 1. januára tohto roku nadobudla účinnosť štvorica noviel zákona o zamestnanosti. Právna norma prináša dve novinky – preplácanie cestovného a absolventskú prax.

  Náhradu cestovných výdavkov rieši zákon o zamestnanosti vo svojom § 86. Okresný úrad práce (OÚP) uzavrie do 30 dní od vzniku pracovného pomeru s novoprijatým zamestnancom – ktorý bol evidovaný ako nezamestnaný najmenej 12 mesiacov, prípadne s absolventom strednej alebo vysokej školy, ktorý si nenašiel prácu viac ako pol roka – dohodu o náhrade preukázaných cestovných výdavkov. Ide o opatrenie na zvýšenie mobility pracovnej sily.
  Vzťahuje sa len na tých zamestnancov, ktorí dochádzajú z miesta svojho trvalého alebo prechodného pobytu do miesta výkonu práce. Môže ísť napríklad o zamestnancov, ktorí do práce dochádzajú denne, ale aj o pracovníkov, ktorí chodia na tzv. týždňovky. Ich cestovné výdavky však v takom prípade budú nižšie.

  <CENTER>Najviac jeden rok </CENTER>
  OÚP refunduje zamestnancovi cestovné výdavky najviac jeden rok. Cestovné sa na žiadosť zamestnanca prepláca maximálne do mesačného limitu 1 500 Sk vždy do desiatich dní po ich zdokladovaní, ak sa obaja partneri nedohodnú inak. Na každom OÚP majú zamestnanci k dispozícii vzorové žiadosti. Zamestnanec musí na úrad práce predložiť aj potvrdenie zamestnávateľa o tom, že jeho pracovný pomer ďalej trvá.
  V praxi by totiž mohla vzniknúť situácia, že zamestnanec predloží úradu práce neaktuálnu pracovnú zmluvu, pričom úradníkovi nepovie, že z pracovného pomeru dostal medzičasom výpoveď. Úrady práce uprednostňujú zasielanie náhrad cestovných výdavkov na účet, lebo je to lacnejšie a administratívne menej náročné. V opačnom prípade sa peniaze posielajú poštovou poukážkou. Podľa Kataríny Dugovičovej z Generálneho riaditeľstva Národného úradu práce (NÚP) budú úrady práce preplácať aj tzv. električenky, čiže predplatené lístky na mestskú hromadnú dopravu. Ak má zamestnanec dvoch zamestnávateľov, pričom u jedného má hlavný a u druhého vedľajší pracovný pomer, môže žiadať o preplatenie výdavkov, ktoré mal s dochádzkou do zamestnania, vo vzťahu k obidvom zamestnávateľom. Podmienkou je, že súčet výdavkov nepresiahne limit 1 500 Sk. "

  Celý článok je na etrend.sk
  suma

  suma je offline (nepripojený) suma

  suma
  Dobrý deň mám problém so zamestnancom, ktorý dochádza do zamestnania cca 22 km do práce a 22km z práce to je spolu 44 km. jeho hrubá mzda je približne 11 000 SK. Hovorí, že má nárok na preplácanie cestovného. No neviem kde by som našla konkrétne na to nejaký vzor a samozrejme ani neviem či má na to nárok. Ďakujem za odpoveď.

  Preplácanie cestovného do zamestnania

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.