Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
dan z prijmov

Dane a odvody športovcov

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (tlačivo)

Vlastný príjem manželky - čo všetko sa doň započítava

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň rok 2017

DP - zamestnanec a prijem za predaj pozemku na cestu

Daň z dividend (stav 11/2016 pred druhým a tretím čítaním v NRSR)

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2009

Zmeny v dani z príjmu zo závislej činnosti r.2018

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Konateľ, podiely na zisku a zdravotné poistenie

Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu?

Daňový bonus - zamestnanec nedosiahol 6-násobok min.mzdy

Daňový bonus - prerušenie štúdia

Autori a umelci (2016)

Daňový bonus - rozvedené manželstvo

Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017

Zdravotné poistenie z dividend vyplatených po 1.1.2017 za roky 2011-2016

Zdanenie príjmov zo zahraničia (2016)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2014

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2017

Nezdaniteľná časť základu dane príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2014

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016

Daňový bonus - ukončenie štúdia na jednej VŠ a začatie štúdia na druhej VŠ

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2017

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2017

Koniec školského roka 2013/2014 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2015

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 (tlačivo)
Strana 1 z 14 1234567891011 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]