Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
praceneschopnost

Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci

Nemocenské dávky a materské v roku 2014

PN dohodára - oznamovanie, vykazovanie

Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

Mám nárok na nemocenské, ak ochoriem v deň vzniku pracovného pomeru?

Vymeriavací základ zamestnanca , ktorý bol časť mesiaca PN

PN po odpracovaní časti zmeny

Zamestnanec na PN má príjem. Platí poistné na zdravotné poistenie?

Výpoveď - tehotná (práceneschopná) zamestnankyňa

PN zamestnanca s odvodovou úľavou a zdravotné poistenie

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie pri práceneschopnosti

Alikvótne krátenie minimálneho vymer. základu zamestnanca na zdravotné poistenie

Náhrada príjmu pri DPN od 1.1.2011

Dôchodca a nahlasovanie PN do SP, ZP

Zákonník práce, § 156 Zabezpečenie zamestnanca pri DPN, v starobe ...

SP od 1.1.2011 - nemocenské dávky

Predčasný dôchodok a práceneschopnosť

Vymeriavací základ zamestnanca , ktorý bol celý mesiac PN

RZZP 2008 - príklad typ B - SZČO, práceneschopnosť, nad minimálny VZ

Som nezamestnaný a dlhodobo chorý. Ako získať nemocenské?

Vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie

Daňový bonus - zamestnanec bol celý mesiac PN

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie pri práceneschopnosti (maxim. základ)

Zákon o sociálnom poistení, § 140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné SZČO

Zákon o sociálnom poistení, § 140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné zamestnancom

Denný vymeriavací základ zamestnanca - dôchodcu, pri výpočte náhrady príjmu pri PN

Kráti sa maximálny vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie?

Zdravotné poistenie - preddavky SZČO počas PN

[ Populárne značky ]