Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
socialne poistenie

Otec na materskej?

Podiely na zisku

Dohody dôchodcov od 1.7.2018

Materské - ako si ho vylepšiť

Dane a odvody športovcov

Prihlasovanie DOBPŠ do SP po 1.1.2013

Novela Zákona o sociálnom poistení 2018

Prekážky v práci - prerušenie sociálneho poistenia

Náhrada príjmu pri PN a nemocenské - zmeny k 1.1.2013

Najmenej rozvinuté okresy od 20.10.2017

Zmeny termínov oznamovacích povinností do SP od 1.1.2018

Určenie vymeriavacieho základu zamestnanca (rozhodujúce obdobie) na sociálne poistenie od r.2013

Práca na dohodu od 1.1.2013 po novom

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2017 schválená

Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu?

Odvody z dohôd - najčastejšie otázky

Autori a umelci (2016)

Odvodová úľava - najmenej rozvinuté okresy

Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

Poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a invalidné poistenie

Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017

Zamestnanec na nepl.voľne má príjem. Platí sa sociálne a zdravotné poistenie?

Príjem z neplatne skončeného zamestnania - poistné

Priemerná mzda v roku 2016 bola 912 eur - dopady na odvody v roku 2018

Pravidelný a nepravidelný príjem

Mám nárok na nemocenské, ak ochoriem v deň vzniku pracovného pomeru?

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie - materské, rodič.príspevok

Zmena posudzovania nelegálnej práce

Príjem počas rodičovskej dovolenky
Strana 1 z 11 12345678910 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]