Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
zdravotne poistenie

Daň z dividend (stav 11/2016 pred druhým a tretím čítaním v NRSR)

Podiely na zisku

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2018

Dane a odvody športovcov

Zmeny povinností v ZP od 1.1.2017

Prihlasovanie dohôd do ZP od 1.1.2013

Najmenej rozvinuté okresy od 20.10.2017

Práca na dohodu od 1.1.2013 po novom

Konateľ, podiely na zisku a zdravotné poistenie

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011

Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu?

Autori a umelci (2016)

Odvodová úľava - najmenej rozvinuté okresy

Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

Odpočítateľná položka - otázky a odpovede

Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

Poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a invalidné poistenie

Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017

Zdravotné poistenie z dividend - r.2012, r.2013...

Zdravotné poistenie z dividend vyplatených po 1.1.2017 za roky 2011-2016

Zamestnanec na nepl.voľne má príjem. Platí sa sociálne a zdravotné poistenie?

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2017

Príjem z neplatne skončeného zamestnania - poistné

Priemerná mzda v roku 2016 bola 912 eur - dopady na odvody v roku 2018

Preplatok z RZZP - zdanenie

Oznamovanie NV,A,RD, nepravidelného príjmu do ZP po 1.10.2011

Pozor na zdravotné odvody z dividend za roky 2011 až 2016!

Spoločník - konateľ a zdravotné poistenie

Platí sa poistné na zdravotné poistenie aj z príspevkov zamestnávateľa na III.pilier?

Koniec školského roka 2013/2014 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...
Strana 1 z 17 1234567891011 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]