1. nočná práca v nedeľu namiesto nočnej vo štvrtok (2 replies)
 2. Dovolenkový priemer po 13. plate (1 replies)
 3. Ukončenie PP - otec na RD (0 replies)
 4. Ukončenie PP dohodou počas PN-ky (3 replies)
 5. Nahlasovacie povinnosti SP a ZP (2 replies)
 6. OČR (2 replies)
 7. zamestnanie občana EU (0 replies)
 8. Školenie v inom členskom štáte EÚ (2 replies)
 9. Sucasna praca v zahranici a na Slovensku (4 replies)
 10. ukončenie dohody o pracovnej činnosti výpoveďou - kratšia výpovedná doba (1 replies)
 11. Zamestnávanie občana EÚ ( má pobytový preukaz občana EÚ - právo na trvalý pobyt ). (1 replies)
 12. Výpočet dovolenky (11 replies)
 13. Odvody za zamestnanca - otca na rodičovskej dovolenke, ktorý pracuje? (5 replies)
 14. preplatok dane zamestnávateľa - závislá činnosť (2 replies)
 15. Ovplyvni konateľstvo existujucu matersku? (0 replies)
 16. Výkaz nedoplatkov (5 replies)
 17. prechod z PP na invalidny dochodok (3 replies)
 18. evidencia mzdových listov (4 replies)
 19. dohoda a trvalý pracovný pomer (1 replies)
 20. Môžem dodatkom k pracovnej zmluve upraviť pracovný pomer z neurčitého času na dobu urcitu. (2 replies)
 21. DOBPŠ zmena pravidelného príjmu na nepravidelný (0 replies)
 22. Je možné pripraviť zamestnancovi novú prac. zmluvu na dobu určitú ? a na aké obdobie (1 replies)
 23. Správne vypísana žiadosť o materské (0 replies)
 24. práca účtovníka (1 replies)
 25. Predčasný dôchodok (2 replies)
 26. Preukaz ŤZP_odvody do ZP (1 replies)
 27. Rekreačný poukaz-kto má naň nárok ak na doklade figurujú obidvaja manželia? (3 replies)
 28. odchodné a dohoda (1 replies)
 29. služobná cesta cez víkend (6 replies)
 30. Zruseny priplatok v skolstve? (4 replies)
 31. Výpočet hodín u vodičov nákladnej dopravy (1 replies)
 32. Preplatenie dovolenky (6 replies)
 33. nárok na dávku v nezamestnanosti (1 replies)
 34. nepretržitá prevádzka a fond pracovného času (0 replies)
 35. Mam nárok na materskú ak som invalidná dôchodkyňa? (4 replies)
 36. Kolektívna zmluva - základná mzda (16 replies)
 37. Ako správne vypočítať Doplatok do minimálneho mzdového nároku (6 replies)
 38. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku (3 replies)
 39. 31.3.2019 mi skončila MD (8 replies)
 40. Ako vypočítať pravdepodobný VZ na účely nemocenského? (2 replies)
 41. výpočet pravdepodobnej hodinovej mzdy (2 replies)
 42. Čo znamená oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení? (1 replies)
 43. Nezdaniteľná položka - kedy uplatniť ročne ? (9 replies)
 44. Narok na matersku pri subehu zamestnani (11 replies)
 45. Zmluva (7 replies)
 46. Rodne priezvisko v reg.liste SP - Musi byt uvedene? (1 replies)
 47. Hlásenie o dani 2018 - spoločnosť + odštepný závod (0 replies)
 48. registračný list SP-zmena štatutár (1 replies)
 49. učiteľ - dlhodobá PN a zastupovanie (4 replies)
 50. Konateľ s pravidelnou odmenou a materské (0 replies)
 51. Nárok na daňový bonus z titulu min.mzdy (4 replies)
 52. Musí byť ukončenie PP na dobu určitú v papierovej forme? (2 replies)
 53. týždeň bez pracovného pomeru - čo robiť v takom prípade? (6 replies)
 54. Hlásenie o vyúčtovaní dane - nedoplatok pár centov, ako uviesť v hlásení? (0 replies)
 55. Započíta sa čas MD a RD do služobnej praxe štátneho zamestnanca? (1 replies)
 56. Oprávnené náklady na rekreačné pobyty (1 replies)
 57. vrátka zo zdravotného poistenia (11 replies)
 58. 1. deň práceneschopnosti + pracovný úraz (5 replies)
 59. Odstupné výpočet. (7 replies)
 60. Odmena za odpracovane volno (1 replies)
 61. Nariadenia dovolenka miesto sviatku? (9 replies)
 62. Prispevok na rekreaciu vo vypovednej dobe (3 replies)
 63. Štátny sviatok (6 replies)
 64. Pohyblivá pracovná doba / lekár / prestávka na obed (4 replies)
 65. výpoveď a opätovné zamestnanie sa u rovnakého zamestnávateľa (9 replies)
 66. RZD po ukončení PPV a nedoplatok dane. (2 replies)
 67. Študent VŠ konateľom a DoBPŠ (2 replies)
 68. mzdy v školstve (4 replies)
 69. Stravné (7 replies)
 70. Dohoda o pracovnej činnosti - prekročený počet hodín (9 replies)
 71. Pracovný fond bez/ so sviatkami (5 replies)
 72. Starobný dôchodca a dohody (2 replies)
 73. Môže faktúra z pobytu obsahovať naše rodné čísla? (1 replies)
 74. Dátum na potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ na účely poukázania 2 % (1 replies)
 75. Neskorší nástup na materskú výška materskej (6 replies)
 76. Dočasný home office (1 replies)
 77. može ten istý zamestnávateľ uzavrieť so zamestnancom dohodu na rovnakú činnosť ako má hlavný PP? (5 replies)
 78. Evidencia na ÚP a dohody (0 replies)
 79. strata zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce (1 replies)
 80. vrátka od exekúcie (2 replies)
 81. Nárok na dovolenku _ PP do 30.04.2019 (2 replies)
 82. Prijem z prenajmu a podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 83. Môže zamestnávateľ odmietnuť schválenie rodičovskej dovolenky otca? (8 replies)
 84. Sphere karta a zrážka (0 replies)
 85. Pracovná zmluva (9 replies)
 86. Vypoved (8 replies)
 87. Invalidný a starobný dôchodok (2 replies)
 88. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. (4 replies)
 89. nedoplatok z RZ centy (1 replies)
 90. Zmluva TPP na 7 hodin tyzdenne. (5 replies)
 91. dôchodok (2 replies)
 92. Rekreačný poukaz (2 replies)
 93. Môže otec na materskej od 07.01.2019 mať vystavenú A1 od 01.01.2019 do 31.12.2019? (0 replies)
 94. Môže si zamestnanec živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť? (1 replies)
 95. Dochádzka zamestnanca a vyúčtovanie pracovnej cesty? (4 replies)
 96. Je mozne menit zmluvu na dobu urcitu? (8 replies)
 97. Ako moze firma zvysit tvorbu socialneho fondu, bez toho aby sa zamestnavatel dohodol so zastupcom zamestnancov (lebo fo firme neposobi?) (1 replies)
 98. Môžem uplatniť odpočitateľnú položku na ZP pre konateľa firmy, s ktorou má pracovnú zmluvu? (2 replies)
 99. Minimálna mzda (5 replies)
 100. pri daňovom priznaní odpočet NČZD na manželku - starobný dôchodok sa počíta ako jej príjem? (2 replies)
 101. Skončenie PP dohodou (8 replies)
 102. Pracovná zdravotná služba (4 replies)
 103. cudzinec na prac. povolenie má podať DP FO? (4 replies)
 104. starobný dôchodca (8 replies)
 105. vypocet starobneho dochodku (7 replies)
 106. Môžem uznať príspevok na rekreáciu s nevlastným dieťaťom v kúpeloch? (6 replies)
 107. Zaradenie do kategorie 2 - PZS bez paušálnych poplatkov ? (6 replies)
 108. Na koľko dní dovolenky mám nárok po MD. (5 replies)
 109. Opravné daňové priznanie typ a (9 replies)
 110. Podpora po materskej (7 replies)
 111. preplatenie dovolenky - koľko dní? (7 replies)
 112. Pracovný pomer_skúšobná doba (1 replies)
 113. Kedy má zamestnanec ukončiť pracovný pomer, keď ide do starobného dôchodku? (7 replies)
 114. Invalidny dochodca a dohoda o PČ (2 replies)
 115. Výpoveď zo strany zamestnanca a výpovedná doba (4 replies)
 116. Dohoda o vykonaní práce v ČR (1 replies)
 117. výpoved z nadbytočnosti (3 replies)
 118. čo robiť, keď si zamestnanec zabudol uplatniť 3% v daňovom priznaní? (6 replies)
 119. Oprava ročného zúčtovania dane (3 replies)
 120. V Olympe potrebujem nastaviť predkontácie pre zamestnanca a pre spoločníka (0 replies)
 121. Suhlas zamestnavatela pri zvyseni minimalnej mzdy (28 replies)
 122. 13 a 14 plat od 30.4.2019 (11 replies)
 123. Osobný dotazník. (4 replies)
 124. nepriznaný daňový bonus (8 replies)
 125. Vypoved..lepsie dat ci dostat (8 replies)
 126. Dávka v hmotnej núdzi + DoVP (7 replies)
 127. Právna pomoc (2 replies)
 128. Mam nárok na podporu po rodičovskej dovolenke? (5 replies)
 129. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 130. Mzda a cestovne nahrady pre vyslaneho zamestnanca do Svedska (0 replies)
 131. Krátenie dovolenky (2 replies)
 132. Neprevzate potvrdenie o zdanitelnej mzde (1 replies)
 133. kratsi pracovny cas (2 replies)
 134. Okamžité skončenie pracovného pomeru (7 replies)
 135. Pravdepodobny vymeriavaci zaklad, ak su naplanovane prace cez vikend (1 replies)
 136. tvorba sociálneho fondu-zaúčtovanie (5 replies)
 137. Vlastný príjem manžela (1 replies)
 138. Narok na dovolenkove poukazy v zakladnej skole s materskou skolkou (2 replies)
 139. Výška odstupného z dôvodu nadbytočnosti pri dohode o skončení PP (2 replies)
 140. Nezdaniteľná časť na daňovníka uplatnená u dvoch zamestnávateľov (5 replies)
 141. Rekreácia (2 replies)
 142. vysporiadanie neoplatku pri vystúpenom zamestnancovi a 2% (2 replies)
 143. Má vedúci zamestnanec nárok na preplatenie nadčasu ak má príplatok za riadenie? (1 replies)
 144. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. (4 replies)
 145. kadernička a platova trieda (1 replies)
 146. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti? (1 replies)
 147. Pravdepodobný zárobok pre výpočet Odstupného a preplatenie dovolenky (5 replies)
 148. Daňový bonus na zaplatené úroky (3 replies)
 149. Dodatocne uplatnenie poistneho a prispevkov v RZD (4 replies)
 150. koniec RD ukončenie PP (10 replies)
 151. Doklady na doloženie pri uplatnení NČZD na manželku (4 replies)
 152. Pracujúci výsluhový dôchodca a odpočítateľná položka príspevky na DDS (2 replies)
 153. kratsi pracovny cas zamestnanca (4 replies)
 154. má vojak z povolania pri odchode do civilu po troch rokoch nárok na podporu v nezamestnanosti? (4 replies)
 155. Zastupovanie počas MD a výpoveď (1 replies)
 156. Patrí zamestnancovi príplatok za hodinu odpracovanú v nočnej zmene, ak jeho pracovný čas podľa pracovnej zmluvy je od 6-14 hod.? (8 replies)
 157. Po vykonanom RZD zamestnanec doručí doklady (7 replies)
 158. Môžem si pri zamestnaní 60 ročného zamestnanca uplatniť zľavu na odvodoch? Ak áno v akom prípade? (4 replies)
 159. škodova komisia (0 replies)
 160. Príjmy z Tipérskej zmluvy zdaniť v DP B ako ostatné príjmy §8 ods. 1 pís. a)? (6 replies)
 161. Ako vypočítať priemerku na rezervy nevyčerpanej dovolenky u zamestnanca, ktorý bol 05/18-12/18 a ešte stále je na PN-ke? (2 replies)
 162. DDS prispevok zamestnavatela vplyv na mzdu (1 replies)
 163. PN a hospitalizacia (6 replies)
 164. Náhrada mzdy za prečerpanú dovolenku (1 replies)
 165. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (6 replies)
 166. odvody so SP vs vyska dochodku / 1rok do dochodku (5 replies)
 167. odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca (4 replies)
 168. RZD_nedoplatok_nemožná zrážka (3 replies)
 169. NČZD - kúpeľná starostlivosť (2 replies)
 170. PN (3 replies)
 171. Zdanenie nepeňažného príspevku za rok 2018 (1 replies)
 172. Exekúcia zrážkami z iných príjmov a uplatnenie nepostihnuteľnej čiastky (1 replies)
 173. Príspevok na rekreáciu a zoznam "poskytovateľov" (2 replies)
 174. NČZD - DDS III. pilier (3 replies)
 175. Ukončenie pracovného pomeru po RD (27 replies)
 176. Môžem dostať materskú z oboch zamestnaní? (6 replies)
 177. Oprava chýb v prehľade (2 replies)
 178. Ročné zúčtovanie daní a následne DP (4 replies)
 179. II. časť ročného zúčtovania a DP FO A (3 replies)
 180. Nevycerpana dovolenka po ukončení RD (9 replies)
 181. Akú výšku zdravotného poistenia zadať po podaní aditívnych výkazoch do ZP v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch 2018 zamestnancovi? (2 replies)
 182. platova trieda podla katalogu prac (2 replies)
 183. NČZD na manželku (3 replies)
 184. Kvalifikácia riaditeľa materskej školy (0 replies)
 185. výpoveď a PN (7 replies)
 186. exekúcia a preplatok na dani (2 replies)
 187. ako správne vypočítam daňový bonus na zaplatené úroky? (7 replies)
 188. Mzdovy interny predpis (0 replies)
 189. Ako sa vyráta plat výchovného poradcu s čiastočným úväzkom? (2 replies)
 190. prepláca sa čas strávený cestovaním na týždňovkách? (1 replies)
 191. Ročné zúčtovanie dane - NČZD (6 replies)
 192. Nedoplatok do 5,- € RZD (2 replies)
 193. Dovolenkovy narok (3 replies)
 194. Zuctovanie zalohy na mzdu (9 replies)
 195. Pracovná cesta_§ 92 ods. 3 (3 replies)
 196. NČZD na manželku_príjem (2 replies)
 197. Príjem na základe príkaznej zmluvy (4 replies)
 198. Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme (12 replies)
 199. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (8 replies)
 200. Práca nadčas??? (7 replies)
 201. NČZD na manželku_počet mesiacov (1 replies)
 202. Môže si manžel uplatniť odpočítateľná položka na manželku, ak je manžel od 112018 na materskej s dieťaťom a manželka nepracuje? (3 replies)
 203. Potvrdenie o príjme (11 replies)
 204. firemná akcia a sociálny fond (2 replies)
 205. Ak chcem darovať 2% dane musím to nahlasiť zamestnávateľovi komu ich darujem? (4 replies)
 206. Helios - mzda (16 replies)
 207. Môže byť v platovom dekréte uvedené, že dostávam vyššiu mzdu, a kvoli tomu nemám nárok na nadčasy_ (6 replies)
 208. Rekreačný príspevok - hotelový účet (3 replies)
 209. NČZD na manželku (3 replies)
 210. aký dátum v Potvrdení o zaplatení dane? (2 replies)
 211. Doplatok ku min. mzde (8 replies)
 212. Materska a preplatenie dovolenky (2 replies)
 213. Aká je výška bonusu na zaplatené úroky? (10 replies)
 214. Poraďte či správne počítam odvody pri odmene vo verejnej sprave (0 replies)
 215. Reťazenie MD a RD, nárok na dovolenku (4 replies)
 216. Príspevok na rekreáciu - poukaz so zľavou(ubytovanie zdarma) (2 replies)
 217. Má zamestnanec nárok na NČ na manželku? (2 replies)
 218. Daň za ubytovanie je oprávnený výdavok na rekreáciu? (2 replies)
 219. Dochodkyna a Dohoda/PZ (4 replies)
 220. Pohyblivá zložka mzdy a paragraf. (2 replies)
 221. Vyzivne po rokoch (12 replies)
 222. akou formou sa vyplati prispevok na rekreaciu (3 replies)
 223. materska (1 replies)
 224. Zamestnávateľ a dlhy zamestnanca. (5 replies)
 225. sú prílohou daňového priznania A rodné listy a sobášny list? (7 replies)
 226. Keď je zamestnanec u 2 zamestnávateľov PP má nárok na PN u oboch ? (2 replies)
 227. DB pre dieťa zverené do starostlivosti (6 replies)
 228. Neodvedené poistné v nezamestnanosti (1 replies)
 229. Odstúpenie od PZ pred nástupom do práce zamestnanca zo strany zamestnávateľa (5 replies)
 230. Bývalý zamestnanec - vrátenie poistného (2 replies)
 231. Ako opatrovateľský príspevok zahrniem do ročného zúčtovania (4 replies)
 232. aké prílohy k daňovému priznaniu ? (1 replies)
 233. Pracovná zmluva od 1.1.2019 (2 replies)
 234. Dochádzka (6 replies)
 235. Môže zotrvať zamestnanec na PN-ke po skončení PP? (2 replies)
 236. Otec SZČO a materská (4 replies)
 237. NČZD po úmrtí (9 replies)
 238. dôchodca a RZ (9 replies)
 239. Nepodaná prihláška dohodára do SP (11 replies)
 240. Príplatok za nadčas v prípade čerpania náhradného voľna (2 replies)
 241. Daňové priznanie podklady (1 replies)
 242. Daňový bonus za vydatú dcéru (4 replies)
 243. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne. (14 replies)
 244. Predlzenie pracovneho pomeru na dobu urcitu (3 replies)
 245. Stravné lístky pre zamestnancov - dávam ich mesiac pozadu. Ako ich majú dostávať? (9 replies)
 246. prekážka v práci na strane ZĽ, 60% zo mzdy (1 replies)
 247. skončenie pracovného pomeru po predĺženej rodičovskej dovolenke a odstupné (2 replies)
 248. Má nárok zamestnanec na nemocenské po dlhodobej PN-ke? (6 replies)
 249. potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda za min.rok (1 replies)
 250. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (2 replies)