1. Rodičovská dovolenka v MRP a mesačný výkaz do ZP (3 replies)
 2. Priepustka - doprovod starého otca (1 replies)
 3. Príspevky na DDS - ako zistím či môžem ponížiť základ dane? (11 replies)
 4. Daňový bonus na 4 deti - jeden otec, rôzne matky... (4 replies)
 5. daňové priznanie (3 replies)
 6. Koľko trvá výpovedná lehota? (3 replies)
 7. Otec na materskej dovolenke - kedy podat ziadost? (12 replies)
 8. Praca na dohodu a nočný príplatok (9 replies)
 9. RZD za rok 2017 (12 replies)
 10. Príplatok za prácu v noci - služobná cesta (1 replies)
 11. Započítanie praxe SZČO - jazykový lektor (1 replies)
 12. NČZD na manželku (2 replies)
 13. Maximálny ročný pracovný fond (3 replies)
 14. Nočná práca vs. ÚPS (0 replies)
 15. Ako si vypočítať PN pri viacerých zamestnávateľov (3 replies)
 16. dohoda o pracovnej cinnosti a premie? (1 replies)
 17. Nesprávne prihlásenie zamestnanca do SP (1 replies)
 18. Nárok na daňový bonus (8 replies)
 19. Pracovná zmluva na dobu určitú - zástup počas MD/RD (1 replies)
 20. Má konateľ nárok na dovolenku? (1 replies)
 21. Zima v praci (13 replies)
 22. Vypocet materskej dovolenky po rodicovskej dovolenke (0 replies)
 23. Dve DoBPŠ v jednom mesiaci. (0 replies)
 24. Rodný list ako povinná súčasť DP typ A (2 replies)
 25. RZD + poberateľ starobného dôchodku v priebehu roka (4 replies)
 26. Zamestnanec na PN bez nemocenského poistenia (11 replies)
 27. Nárok na finančné dávky popri materskej dovolenke (3 replies)
 28. ročné zdravotné zúčtovanie a rzd (2 replies)
 29. Sviatky v programe Pohoda (0 replies)
 30. Aka ma byt moja mzda po novom? (6 replies)
 31. Mzdy v programe Pohoda (0 replies)
 32. ide vám stranka SP e služby (2 replies)
 33. Žiadosť o invalidný dôchodok (8 replies)
 34. Pracovna zmluva na dobu urcitu (6 replies)
 35. výpočet zápočtový list (10 replies)
 36. Čo s rozdielom v odvedených odvodoch? (2 replies)
 37. Ako je to s prácou na dohodu? (3 replies)
 38. služobné auto len na služobné účely (1 replies)
 39. výpočet čistej mzdy pre exekúciu (2 replies)
 40. Ročné uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní (3 replies)
 41. Vysporiadanie mzdy - záporný vymeriavací základ (8 replies)
 42. Aký je správny príplatok za prácu v noci (1 replies)
 43. praceneschopnost a pracovny fond (1 replies)
 44. Môžem mať v jedom roku súbežne dve dohody o pracovnej činnosti? (4 replies)
 45. Je nejaka moznost aby som dostala materske? (1 replies)
 46. RZD starobneho dochodcu (2 replies)
 47. Môžem zamestnať študenta strednej školy na TPP (3 replies)
 48. Akú dohodu uzatvoriť s pracovníkom? (7 replies)
 49. Ročné zúčtovanie dane rok 2017 (2 replies)
 50. Fond pracovného času (2 replies)
 51. Zuctovana mzda v 2017, prijem po 31.01.2018 (2 replies)
 52. Ako mám prihlásiť bývalú zamestnankyňu do SP a ZP ak vyplácam doplatok mzdy po skončení pracovného pomeru (2 replies)
 53. výpočet MD pri reťazových pôrodoch. (0 replies)
 54. Môžu zamestnanci zaradení do 3. kategórie rizikových prác pracovať v 12 hodinových pracovných smenách? (0 replies)
 55. Prílohy k DP typ A - pri uplatnení NČZD na manželku (1 replies)
 56. odhlásenie zam-ca zo SP (5 replies)
 57. Hmotná zodpovednosť (1 replies)
 58. dôchodca, odvody (2 replies)
 59. Zaradenie a dovolenka trénera na škole (0 replies)
 60. Nárok na dovolenku pri opätovne uzatvorenom pracovnom pomere (1 replies)
 61. Počet zamestnancov v ročných pracovných jednotkách - ako vypočítať (3 replies)
 62. Oznámenie - zdravotna poistovna - poistenec s trvalým pobytom mimo SR (5 replies)
 63. V mesačnom výkaze zdravotného poistenia uvádzam zamestnanca s nulovým príjmom dlhodobo PN? (3 replies)
 64. už vám funguje socpoist? (0 replies)
 65. Aký stupeň náročnosti práce má Pracovný asistent ? (3 replies)
 66. Koľko dní dovolenky počas viacerých MD a RD? (6 replies)
 67. Výpovedná doba - dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 68. splnomocnenie na podpisovanie mesačných výkazov do SP (0 replies)
 69. DDS - ak má zamestnanec viac zmlúv (2 replies)
 70. Mzdy za november, december, vystavené v januári (7 replies)
 71. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane .... (2 replies)
 72. Hlásenie o vyúčtovaní dane (1 replies)
 73. Stravné lístky- rôzne doplatky u zamestnancov (7 replies)
 74. Ukončenie PP a zdravotné problémy (1 replies)
 75. predlžovanie pracovnej zmluvy (2 replies)
 76. Ročné zúčtovanie dane - NČZD na manželku (10 replies)
 77. Prihlásenie do SP (socpoist.sk) (13 replies)
 78. Smrť zamestnanca a odchodné (2 replies)
 79. Dohoda po pracovnej zmluve na dobu urcitu (7 replies)
 80. Pracovná zmluva - pomocný pracovník na stavbe budov (2 replies)
 81. Odcestovanie počas PN. (2 replies)
 82. externé štúdium a DB (3 replies)
 83. Nástup na MD a prechod na RD (1 replies)
 84. Môže zamestnávateľ zmeniť výsledky zamestnaneckej súťaže? (1 replies)
 85. Základná mzda v programe Pohoda (10 replies)
 86. Ako v programe Pohoda urobiť filter zamestnancov, ktorým bola urobená mzda? (1 replies)
 87. Deň skončenia PP - §68 okamžité skončenie (7 replies)
 88. Z čoho mi bude vyplácaná nemocenská dávka (2 replies)
 89. Nová dovolenka 2018 - zamestnávateľ môže nariadiť? (1 replies)
 90. daňový bonus z dohody? (2 replies)
 91. Môže si zamestnanec uplatniť NĆ na manželku? (4 replies)
 92. Dovolenkový nárok pri výpovedi (7 replies)
 93. Daň zo mzdy - kontrola (0 replies)
 94. Môžem uplatniť v DP typ A celý ročný nárok na daňový bonus? (8 replies)
 95. Započítanie odbornej praxe bývalej SZČO (1 replies)
 96. Pracujúci otec na materskej (0 replies)
 97. nezd.časť na manželku - kolko mesiacov (1 replies)
 98. Ukončenie pracovného pomeru pre nadbytočnosť. (dohoda alebo výpoveď! (10 replies)
 99. Doklady k RZD. (9 replies)
 100. danovy bonus a polovicny uvazok (4 replies)
 101. Vrátenie provízie (2 replies)
 102. Dokedy je nárok na DB študenta, ktorý končí VŠ? (8 replies)
 103. Otec poberajúci materskú a PP (7 replies)
 104. prekážka na strane zamestnávateľa (1 replies)
 105. nepretržitá prevádzka - rozvrh (1 replies)
 106. Študentka pracujúca na polovičný pracovný úväzok (3 replies)
 107. Môže byť v ten istý deň začiatok otca na materskej a aj uzatvorenie novej zmluvy na inú pozíciu? (2 replies)
 108. Výpočet materskej - druhé dieťa (10 replies)
 109. Má nárok na bonus v mesiaci, aj keď bola študentkou len prvého? (1 replies)
 110. Môžem mať dva pracovné pomery s 8 hodinovým pracovným časom? (5 replies)
 111. Potvrdenie o príjme za rok 2017 (8 replies)
 112. program MRP a ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 113. dovolenka narok (4 replies)
 114. Vysvetlenie pojmov ZP - § 121 Mzda za prácu nadčas (0 replies)
 115. Správnosť vyplnenia prehľadu (2 replies)
 116. Môžem byť registrovaná na úrade práce ak poberám ID? (3 replies)
 117. Evidencia na UP medzi RD a dalsou MD? (3 replies)
 118. Otec na materskej a PP (1 replies)
 119. Mam narok na odstupne? (7 replies)
 120. Banicky dochodok (2 replies)
 121. Nárok na stravný listok? (2 replies)
 122. nerozdeleny zisk lesná spoločnosť s práv.subjektivitou (2 replies)
 123. dan z dividendy Pioneer investments (5 replies)
 124. Odmeňovanie kuriča za prácu v sobotu a v nedeľu. (3 replies)
 125. Z akeho obdobia za mi bude pocitat PN, ak od 1.1. pracujem v novej firme (1 replies)
 126. kontrola priepustiek (1 replies)
 127. Výpočet dovolenky pri pn (2 replies)
 128. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti (1 replies)
 129. Ak je zamestnankyna na materskej, je potrebne za nu posielat nejake vykazy na financnu spravu? (2 replies)
 130. Dobrovoľne nezamestnaná manželka - NČZD (2 replies)
 131. NČZD na manželku (2 replies)
 132. NČZD na manželku (5 replies)
 133. OČR zamestnanca (2 replies)
 134. V tlačive žiadosť o RZD v časti daňový bonus sa zadávajú mesiace neuplatnené počas roka alebo nárokovateľné? (1 replies)
 135. Narok na dovolenku. (2 replies)
 136. PN po skonceni materskej (2 replies)
 137. Predlžuje sa výplata davky v nezamestnanosti o dobu práceneschopnosti? (6 replies)
 138. Postup zamestnávateľa pri poskytovaní pracovného voľna zamestnancovi na výkon verejnej funkcie (0 replies)
 139. Ak má zamestnanec pracovnú zmluvu na dobu určitú a všetci sme na to zabudli a kolega robí ďalej, zmenila sa mu automaticky na dobu neurčitú? (4 replies)
 140. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas- chápem správne? (3 replies)
 141. Ziadny narok na dovolenku? (4 replies)
 142. Odstupné po rodičovskej dovolenke (18 replies)
 143. Považujú sa za vyživované osoby aj deti, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti? (4 replies)
 144. Zástupca vlastníkov bytov, zmluva (0 replies)
 145. Odpočítateľna položku ZP - hlasenie ZP? (2 replies)
 146. ročné zúčtovanie dane 2017 (2 replies)
 147. lesné spoločenstvo s prav. subjektivitou odvody z podielov zo zisku (3 replies)
 148. od kolko Eur sa platia zdravotne odvody zamestnavatel zamestnanec..? (2 replies)
 149. Paragraf (1 replies)
 150. § 62 - Výpovedná doba (2 replies)
 151. RZD - vystúpený zametnanec - list DÚ (0 replies)
 152. rozhodné obdobie pri PN (4 replies)
 153. Potvrdenie o odoslaní výplatných pásiek emailom (1 replies)
 154. Žiadost o ukončenie PP s dohodou zo strany zamestnanca a zaroven PN (9 replies)
 155. Ročné zúčtovanie BÝVALÉMU zamestnancovi - vyplatenie preplatku (4 replies)
 156. Čerpanie dovolenky (1 replies)
 157. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v prípade dôchodcu od 09/2017 (3 replies)
 158. RZpreddavkov na dan z príjmo FO 2017 a konatel firmy (6 replies)
 159. Hromadna vypoved (21 replies)
 160. môže ísť konateľ s.r.o. na PN? (17 replies)
 161. Ročné zúčtovanie dane - splnomocnenec (8 replies)
 162. Aké potvrdenie vydať matke dieťaťa po rozvode, ak si daňový bonus bude uplatňovať otec? (2 replies)
 163. Ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 164. Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky DDS III. pilier (0 replies)
 165. Zamestnanie na Dohodu (1 replies)
 166. Práca vo sviatok (2 replies)
 167. 2 pracovné pomery na Pracovnú zmluvu (10 replies)
 168. mam narok na dovolenku aj za skusobnu dobu ? (15 replies)
 169. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (5 replies)
 170. Stravné lístky pre dohodára - jeho nepeňažný príjem? (6 replies)
 171. Prečo mi v programe Pohoda nepočíta prácu v noci (5 replies)
 172. fond pracovného času (8 replies)
 173. Ako vypočítať exekúciu? (9 replies)
 174. dovolenka na kratší úväzok (4 replies)
 175. Ročný daňový bonus v Programe Pohoda (3 replies)
 176. Je doplatok nizkej materskej z UPSVARu vlastným príjmom manželky pri výpočte RZD alebo nie? (8 replies)
 177. Rodičovská dovolenka podľa § 166, ods. 1 alebo ods. 2? (1 replies)
 178. Nižšia pracovná pozícia a zníženie mzdy (2 replies)
 179. Príplatok za sviatok (7 replies)
 180. ID zároveň SZČO od 1/2018 a preddavok na ZP (6 replies)
 181. Ako "najvýhodnejšie" ukončiť TPP muža na "materskej" dovolenke dohodou (10 replies)
 182. Som povinná oznámiť zamestnávateľovi, že poberám invalidný dôchodok? (3 replies)
 183. Telefonicka pohotovost (3 replies)
 184. Zvýšenie invalidného dôchodku (9 replies)
 185. Praca cez agenturu s evidenciou na urade prace (7 replies)
 186. Vznikne nárok na podporu? (17 replies)
 187. Práca na polovičný pracovný úväzok (7 replies)
 188. uznanie rokov praxe v školstve (10 replies)
 189. Minimálna hodinová mzda v stavebníctve (2 replies)
 190. Môže firma urobiť SD RZD? (8 replies)
 191. Miesto vykonu prace pre pracovnikov na stavbach (4 replies)
 192. RZD pre zamestnancov z Polska (1 replies)
 193. Daňové vyhlásenia :) (6 replies)
 194. Daňové priznanie FO typ A (4 replies)
 195. Zahraničný zamestnanec (1 replies)
 196. Vyska starobneho dochodku. (2 replies)
 197. Náhrada príjmu PN - hrubá mzda (5 replies)
 198. Starobný dôchodok (3 replies)
 199. ako si najlahsie vypocitat vysku dochodku? (8 replies)
 200. RZD_Materské (1 replies)
 201. Vlastný príjem manželky-potvrdenie zamestnávateľa. (11 replies)
 202. Preplatenie dovolenky pri PN (1 replies)
 203. Výpočet mzdy po materskej dovolenke? (4 replies)
 204. je vyplatna paska v poriadku (10 replies)
 205. nárok na dovolenku počas dočasnej pracovnej nechopnosti (1 replies)
 206. Daňový bonus nerezident (4 replies)
 207. Výška odstupného - dĺžka zamestnania vo výpovednej lehote (3 replies)
 208. Konkurz - oddĺženie (3 replies)
 209. Na ktoré vyhlásenie podpísať prevzatie potvrdenia za 2017? (3 replies)
 210. Dovolenka (11 replies)
 211. Praca v sobotu (4 replies)
 212. vyplatenie daňového bonusu v rzd 2017 (2 replies)
 213. sprevádzanie dieťaťa s mentálnou retardáciou (2 replies)
 214. Danové priznanie typu A - už uplatnený danový bonus za celý rok - mám tieto deti uvádzať v danovom priznaní ? (5 replies)
 215. Môže zamestnávateľ zvysit pracovný fond? (7 replies)
 216. Nezdaniteľná časť pre rok 2018 (2 replies)
 217. nevyčerpaná dovolenka (11 replies)
 218. RZD a dedenie (6 replies)
 219. Rezerva na nev. dovolenku 2017 za nových zamestnancov (6 replies)
 220. nepeňažný príjem zamestnanca za dopravu do zamestnania (3 replies)
 221. potrebujem vzor tlačiva na výzvu nástupu zamestnanca do zamestnania (2 replies)
 222. Plat účtovníčky v BA (10 replies)
 223. Rôzne hodnoty stravných lístkov (15 replies)
 224. Srb - zamestnanec na SK a PN (1 replies)
 225. práca na dohodu o vykonaní práce u svojho zamestnávateľa počas rodičovskej dovolenky a prihlásenie do ZP (0 replies)
 226. Odstupné pri zmene zamestnávateľa (4 replies)
 227. Materské a daňové vyhlásenie (4 replies)
 228. Minimálna mzda a dovolenka (1 replies)
 229. Krátenie dovolenky pri rodičovskej dovolenke (8 replies)
 230. Doručenie výpovede zamestnávateľovi? (8 replies)
 231. Musí riaditeľ ZŠ počas dlhodobej PN triednej učiteľky poveriť zastupovaním inú učiteľku? (0 replies)
 232. Prekážky v práci na strane zamestnanca (3 replies)
 233. Minimálna mzda (6 replies)
 234. PN v ochrannej lehote a evidencia na Úrade práce. (2 replies)
 235. Skoncenie dohody (1 replies)
 236. Pnka (10 replies)
 237. Po skonceni podpornej doby zamestnanca a trvani PN dlhsie, zamestnavatel spravne postupuje,ak odhlasuje zamestnanca? Nestaci len prehlasit pod iny kod? (5 replies)
 238. Pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 239. Môže mi zamestnávateľ krátiť dovolenku? (6 replies)
 240. Od roku 2018 časť diet sa počíta do dôchodku,? (2 replies)
 241. poprosím o vypočítanie zápočtových rokov a dní od 01.04.2012 do 31.01.2018 (3 replies)
 242. Odvody do ZP a SP (2 replies)
 243. prosím o radu: Aký mám dať dátum vzniku právneho vzťahu na novej prihláške do SP, keď predlžujem dohodu nepravidelný príjem na pravidelný? (2 replies)
 244. príplatok za víkend (0 replies)
 245. Strata na zárobku počas PN (6 replies)
 246. platené voľno na pohreb (3 replies)
 247. Mám nárok na platené voľno orazené oddelením a nie lekárom? (4 replies)
 248. Dávka v nezamestnanosti v Španielsku (1 replies)
 249. Načo má nárok zamestnanec vo výpovednej lehote? (10 replies)
 250. Minimálna mzda_dodatok k prac. zmluve... (4 replies)