1. Ak chcem darovať 2% dane musím to nahlasiť zamestnávateľovi komu ich darujem? (4 replies)
 2. Helios - mzda (16 replies)
 3. Môže byť v platovom dekréte uvedené, že dostávam vyššiu mzdu, a kvoli tomu nemám nárok na nadčasy_ (6 replies)
 4. Rekreačný príspevok - hotelový účet (3 replies)
 5. NČZD na manželku (3 replies)
 6. aký dátum v Potvrdení o zaplatení dane? (2 replies)
 7. Doplatok ku min. mzde (8 replies)
 8. Materska a preplatenie dovolenky (2 replies)
 9. Aká je výška bonusu na zaplatené úroky? (10 replies)
 10. Poraďte či správne počítam odvody pri odmene vo verejnej sprave (0 replies)
 11. Reťazenie MD a RD, nárok na dovolenku (4 replies)
 12. Príspevok na rekreáciu - poukaz so zľavou(ubytovanie zdarma) (2 replies)
 13. Má zamestnanec nárok na NČ na manželku? (2 replies)
 14. Daň za ubytovanie je oprávnený výdavok na rekreáciu? (2 replies)
 15. Dochodkyna a Dohoda/PZ (4 replies)
 16. Pohyblivá zložka mzdy a paragraf. (2 replies)
 17. Vyzivne po rokoch (12 replies)
 18. akou formou sa vyplati prispevok na rekreaciu (3 replies)
 19. materska (1 replies)
 20. Zamestnávateľ a dlhy zamestnanca. (5 replies)
 21. sú prílohou daňového priznania A rodné listy a sobášny list? (7 replies)
 22. Keď je zamestnanec u 2 zamestnávateľov PP má nárok na PN u oboch ? (2 replies)
 23. DB pre dieťa zverené do starostlivosti (6 replies)
 24. Neodvedené poistné v nezamestnanosti (1 replies)
 25. Odstúpenie od PZ pred nástupom do práce zamestnanca zo strany zamestnávateľa (5 replies)
 26. Bývalý zamestnanec - vrátenie poistného (2 replies)
 27. Ako opatrovateľský príspevok zahrniem do ročného zúčtovania (4 replies)
 28. aké prílohy k daňovému priznaniu ? (1 replies)
 29. Pracovná zmluva od 1.1.2019 (2 replies)
 30. Dochádzka (6 replies)
 31. Môže zotrvať zamestnanec na PN-ke po skončení PP? (2 replies)
 32. Otec SZČO a materská (4 replies)
 33. NČZD po úmrtí (9 replies)
 34. dôchodca a RZ (9 replies)
 35. Nepodaná prihláška dohodára do SP (11 replies)
 36. Príplatok za nadčas v prípade čerpania náhradného voľna (2 replies)
 37. Daňové priznanie podklady (1 replies)
 38. Daňový bonus za vydatú dcéru (4 replies)
 39. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne. (14 replies)
 40. Predlzenie pracovneho pomeru na dobu urcitu (3 replies)
 41. Stravné lístky pre zamestnancov - dávam ich mesiac pozadu. Ako ich majú dostávať? (9 replies)
 42. prekážka v práci na strane ZĽ, 60% zo mzdy (1 replies)
 43. skončenie pracovného pomeru po predĺženej rodičovskej dovolenke a odstupné (2 replies)
 44. Má nárok zamestnanec na nemocenské po dlhodobej PN-ke? (6 replies)
 45. potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda za min.rok (1 replies)
 46. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (2 replies)
 47. Prokúra (3 replies)
 48. Nezamestnanosť - odvody (1 replies)
 49. SZČO + zamestnanec a podpora v nezamestnanosti (4 replies)
 50. Čo musí obsahovať doklad o rekreačnom pobyte? (16 replies)
 51. Aké potvrdenie potrebuje manžel pracujúci v zahraničí od manželky k daňovému priznaniu? (7 replies)
 52. úmrtie zamestnanca a narok na NČZD pri daňovom priznaní (6 replies)
 53. Treba podať opravný mesačný prehľad zo závislej činnosti za december, ak mzda bola vyplatená až vo februári 2019? (2 replies)
 54. Ročné zúčtovanie a nezdaniteľná časť ZD na manželku (5 replies)
 55. odpočitateľná položka a dôchodca (9 replies)
 56. DOCHÁDZKA - excel (17 replies)
 57. Máte skúsenosti s nevyplatením nemocenskej dávky? (3 replies)
 58. Žiadosť o vykonanie ročneho zučtovania starobny dochodca (5 replies)
 59. Je potrebným úkonom v súvislosti s paragrafom 220 ODS.2 ZP pred začiatkom práce mať na sebe pracovný odev ak to typ práce vyžaduje? (1 replies)
 60. Mám nárok na očr? (2 replies)
 61. Prijem lekara par. 8 a odvody do SP (1 replies)
 62. Zamestnanie na Slovensku a v Českej republike súčasne (2 replies)
 63. Príplatky za prácu nadčas (1 replies)
 64. Ročné zúčtovanie dane (7 replies)
 65. Dovolenka - výpovedná doba (3 replies)
 66. doplatenie poistenia na zvysenie ID (15 replies)
 67. Vypoved a pn@ (4 replies)
 68. Kedy ukoncit PN? (2 replies)
 69. Daňový bonus v potvrdení o zaplatení dane (2 replies)
 70. Definícia kmeňového zamestnanca. (11 replies)
 71. mzdy v MRP (2 replies)
 72. Vykonávanie konkurenčnej činnosti - § 83 ods.1 ZP (3 replies)
 73. Rocne zuctovanie dane RZD v mrp mzdy a personalistika (4 replies)
 74. Sprevadzanie pribuzneho u lekara (4 replies)
 75. PN v ochrannej dobe a evidencia na UP (5 replies)
 76. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 77. SZČO práca v Nemecku pre Slovenskú firmu (1 replies)
 78. Mzda za 12/2018 nevyplatená do konca 1/2019 (2 replies)
 79. daňový bonus na zaplatené úroky (16 replies)
 80. priznanie invalidného dôchodku (3 replies)
 81. Musí byť v dodatku k pracovnej zmluve uvedený stupeň náročnosti práce? (6 replies)
 82. Má nárok zamestnanec keď pracuje na zmluvu cez agentúru na rekreačný poukaz? (4 replies)
 83. Ako dostat maximalnu matersku? (32 replies)
 84. Narok na dovolenku a dlhodoba PN (11 replies)
 85. Povinný prispevok zamestnávateľa na DDS (III. pilier), ak zamestnanec pracoval časť mesiaca v kategórii rizikových prác a časť mesiaca v kategóri nerizikových prác (2 replies)
 86. Zamestnanec na dohodu o prac.činnosti a tehotenstvo (1 replies)
 87. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy. (0 replies)
 88. Príplatok za riadenie. (1 replies)
 89. Pracovný fond (3 replies)
 90. Návrat zamestnanca po rodičovskej dovolenke (4 replies)
 91. Dostanem materskú po RD a dávke v nezamestnanosti? (12 replies)
 92. Dohoda o pracovnej cinnosti - rozvrhnutie pracovneho casu (4 replies)
 93. Dobrovoľne nezamestnaný a RZD (6 replies)
 94. Materská dovolenka (2 replies)
 95. čerpanie dovolenky zamestnávateľom (10 replies)
 96. uplatnenie daňového bonusu - matka na jedno dieťa, otec na druhé dieťa (5 replies)
 97. Nemocenske dochodcu po skonceni PP (1 replies)
 98. Práca v prvý deň ošetrovného (1 replies)
 99. odvody do ZP pri nepravidelnom príjme (3 replies)
 100. Príspevky do druhého dôchodkového piliera (9 replies)
 101. Akú adresu uviesť v daňovom priznaní? (2 replies)
 102. Odpočitateľná položka na manželku (4 replies)
 103. Povinnosť nahlasovania voľnej prac.pozície (0 replies)
 104. RZZP - oprava (2 replies)
 105. Dovolenka (3 replies)
 106. Zdanovanie pracovného odevu (1 replies)
 107. Neuznanie OČR a paragrafu. (23 replies)
 108. Odchodné pri invalidnom dôchodku (2 replies)
 109. DoBPŠ s odvodovou výnimkou (1 replies)
 110. Konateľ spoločnosti, zmluva o výkone funkcie a ročné zúčtovanie za rok 2018 (2 replies)
 111. zaradenie farára (2 replies)
 112. Ukoncenie dohody - o čo mám ako zamestnanec žiadať (2 replies)
 113. Danovy bonus pri preruseni studia na VŠ (5 replies)
 114. Mám povinnosť podať opravné výkazy za roky, ku ktorým už zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia? (2 replies)
 115. Aká časť dovolenky sa má preplatiť zamestnancovi? Podľa akého § sa mám riadiť? (0 replies)
 116. Výpočet daňového bonusu na zapl. úroky (0 replies)
 117. Mzda za dohodu o pracovnej činnosti (9 replies)
 118. Dohoda o pracovnej cinnosti (5 replies)
 119. student - danove priznanie (9 replies)
 120. Počítam správne odstupné? (12 replies)
 121. Oznámenie o ukončení exekúcie (1 replies)
 122. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (1 replies)
 123. Ročné zúčtovanie odpočítateľná položka na kúpeľnú starostlivosť (1 replies)
 124. Ukončenie prac. pomeru počas RD a následne vyplatený príjem (1 replies)
 125. dohoda o pracovnej činosti (6 replies)
 126. pracovná zmluva pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (1 replies)
 127. Môžeme rekreačné poukazy hradiť zo sociálneho fondu? (2 replies)
 128. Ako riešite sťahovanie zrážok do depozitu pred doručením exekučného príkazu? (3 replies)
 129. prerušenie PN (9 replies)
 130. NČZD na manžela (10 replies)
 131. Musí zamestnanec predložiť potvrdenie z úradu práce pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania? (1 replies)
 132. Nárok na materskú dovolenku (15 replies)
 133. Môžem odísť na týzdeň na slovensko počas PN-ky vo švajčiarsku (7 replies)
 134. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcie. (3 replies)
 135. Príplatok za sťažené prac.prostredie (1 replies)
 136. dostanem odstupné keď odmietnem podpísať hmotnú zodpovednosť keď mám zmluvu na dobu neurčitú? (10 replies)
 137. druha atestáciu odborného zamestnanca zamestnaného v škole (1 replies)
 138. Nzč na manželku - ID priznaný v česku (8 replies)
 139. Musí sa robiť RZD ak bol zamestnanec cely rok PN, ale od augusta mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok (2 replies)
 140. Zaradenie do platovej triedy - verejna sprava (5 replies)
 141. Zaratáva sa do započítalnej praxe aj doba keď som bol evidovaný na úrade práce? (7 replies)
 142. Aký je rozdiel medzi hodinovou a úkolovou mzdou? (4 replies)
 143. neospravedlnená neprítomnosť v práci - absencia (7 replies)
 144. Byvaly zamestnanec zmena ZP - storno zo zamestnancov (5 replies)
 145. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (1 replies)
 146. Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2 - nastavenie v POHODE (0 replies)
 147. Rekreačné poukazy (0 replies)
 148. Daňový bonus (5 replies)
 149. ako sa ráta exekúcia zo mzdy za 1/2019? (6 replies)
 150. Výpočet stravného a vyplatenie v hotovosti (5 replies)
 151. Priplatky a minimalna mzda (3 replies)
 152. DVP na stavebný a autorský dozor (0 replies)
 153. Mám učiteľku, ktorá ide počas RD na MD / reťazový pôrod/. Aký má nárok na dovolenku za r. 2019 ? (12 replies)
 154. Evidencia pracovného času (6 replies)
 155. Oznamenie kategorie 2 - každá firma je povinná mať pracovnú zdravotnú službu? (0 replies)
 156. dátum na potvrdení o zaplatení dane na darovanie 2% (3%) (2 replies)
 157. sprístupnené tlačivá DP ☺ (9 replies)
 158. Nútená dovolenka (3 replies)
 159. Výška nezdaniteľnej časti pri PN (2 replies)
 160. Krátenie dovolenky (3 replies)
 161. priemerný mesačný zárobok (6 replies)
 162. dovolenka (3 replies)
 163. Umrtie majiteľa a konateľa jednoosobovej sro (2 replies)
 164. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcii (1 replies)
 165. Čo presne zahŕňa práca policajného vyšetrovateľa? (32 replies)
 166. Kontrola zo Sociálnej poisťovne (4 replies)
 167. doplatok do minimálneho mzdového nároku (1 replies)
 168. Priplatok za sobotu (4 replies)
 169. Kto má povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto (7 replies)
 170. Opakovaná dohoda o pracovnej činnosti. (1 replies)
 171. Má rezident SR žijúci celý rok v UK s príjmom vyšším ako 2880 eur nárok na DB? (9 replies)
 172. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (4 replies)
 173. Je možné uzavrieť dohodu so zamestnancom, že sa pri ukončení prác.pomeru vzdá nevyčerpané dovolenky? (2 replies)
 174. Preco s vyssim platom musim platit vyssie odvody? (23 replies)
 175. znizil sa dovolenkovy priemer (4 replies)
 176. Odpočitateľná položka na manželku (4 replies)
 177. Ročné zúčtovanie dane - samoplatiteľ (3 replies)
 178. Môže ma zamestnávateľ po návrate z RD umiestniť na inú pobočku? (4 replies)
 179. Aké potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2018 vystaviť POT39_5v18 alebo POT39_5v18 ubytovanie? (2 replies)
 180. Doprovod rodinného prislušníka k lekárovi, potvrdenie zo zahraničia uznaju? (2 replies)
 181. Vyska materskej (8 replies)
 182. ZSE, VUJE dohoda o odstupeni (1 replies)
 183. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1.1.2019 (0 replies)
 184. mesacna mzda a sviatky (9 replies)
 185. Narok na odchodne (2 replies)
 186. Zaradenie pracovníčky obecného úradu (1 replies)
 187. Inval. dôchodca a viac zamestnávateľov (1 replies)
 188. Zamestnanec na DoVP v priebehu roka 2 dohody - potvrdenie jedno? (2 replies)
 189. Chýbajúce roky v osobnom liste dôchodkového zabezpečenia v ČR (4 replies)
 190. Oneskorené podanie výkazov (5 replies)
 191. Stravné lístky u učiteľa (8 replies)
 192. Zvysenie mzdy po skusobnej dobe (4 replies)
 193. PNka (1 replies)
 194. Zaradenie zamestnanca od 01.01.2019 (1 replies)
 195. Skončenie PP, ND a úrad práce. (4 replies)
 196. Slovák pracujúci pre Rakúsku firmu v SR (3 replies)
 197. Môže si výsluhový dôchodca s príjmom zo ZČ, uplatniť nezdaniteľnú na manželku? (3 replies)
 198. Prihlásenie dohodára (5 replies)
 199. úväzok učiteľky (1 replies)
 200. Nezdaniteľná časť pri PN (4 replies)
 201. Započítaná prax. (0 replies)
 202. Výplata nemocenskej dávky (4 replies)
 203. Ako môžem ziskať vysledky vyšetrení zo svojej zdravotnej karty od špecialistu, ak mi ich nechce dať pri zmene Mudr? (13 replies)
 204. Navrat po RD, dovolenka a vypoved (3 replies)
 205. Ukončenie PP podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP (0 replies)
 206. Starobný dôchodca v priebehu roka a ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 207. Ako vypočítam dĺžku započítanej praxe? (0 replies)
 208. Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem - odvody - čistá mzda pri 32 hod. / mesiac (8 replies)
 209. Ake su podmienky na uplatnenie nč na rekreaciu? (1 replies)
 210. Do kedy mám dostať nový platový výmer platný od 1.1.2019 ? (7 replies)
 211. Narok na odchodné poberateľ starobného dôchodku (4 replies)
 212. príspevok ZL na ročnú zdravotnú službu (3 replies)
 213. výpočet dovolenky (16 replies)
 214. Ako sa výpočíta mzda pri nepravidelnom príjeme DPC 24.12-31.12.18, program mi pocita socialne poistne z vyssieho VZ. (0 replies)
 215. rekreačné poukazy (2 replies)
 216. Vzor žiadosti o príspevok na rekreáciu (1 replies)
 217. Nahlasovanie voľných pracovných miest na Úrade práce od 1.1.2019 (3 replies)
 218. PN (18 replies)
 219. Aký počet dní mám vypísať v mesačnom výkaze zdrav. poisťovne a MV soc .poisťovne ak zamestnanec pracuje na 1/4 pracovný úväzok. (1 replies)
 220. Moze byt praca na dohodu 7dni v tyzdni po 1hodine? (3 replies)
 221. Priemerný hodinový zárobok (13 replies)
 222. Skončenie PP dohodou a PN (0 replies)
 223. Potvrdenie o zdaniteľ.príjme - po skončení PP (2 replies)
 224. Daňový bonus ak je dieťa SZČO (1 replies)
 225. Chyba v programe Humanet č.ID181 (1 replies)
 226. Môžem nastúpiť do práce počas rodičovskej dovolenky a následne pracovný pomer ukončiť dohodou? (1 replies)
 227. PN (5 replies)
 228. Navrat po RD - neexistuje pracovna pozicia z ktorej som isla na MD (5 replies)
 229. odvody v Taliansku (0 replies)
 230. skúšobná doba (2 replies)
 231. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane... (3 replies)
 232. zápočet rokov (0 replies)
 233. Aká je čakacia doba na doplatenie mzdy ? (10 replies)
 234. odmena konatela (1 replies)
 235. Dohoda o pracovnej činnosti - dochádzka (4 replies)
 236. Otec na materskej s jednym dietatom - matka nepobera rodicovsky prispevok, ale moze byt s druhym dietatom na rodicovskej dovolenke? (2 replies)
 237. Nástup zamestnanca do práce a hneď v deň nástupu PN. (8 replies)
 238. Zvyšovanie minimálnej mzdy (6 replies)
 239. Príplatok za triednictvo a PN (3 replies)
 240. exekúcia (1 replies)
 241. Daňový bonus na zaplatené úroky - posudzovanie zdaniteľného príjmu (3 replies)
 242. Daňové priznanie (2 replies)
 243. nariadenie dovolenky (1 replies)
 244. Osobný príplatok (2 replies)
 245. DoPČ - ZP cudzinec (5 replies)
 246. Zatriedenie mzdovej účtovníčky do plat. triedy (1 replies)
 247. Môže zamestnavateľa požiadať o RZD za r.2018 zamestnanec, ktorý ukončil PP 28.2.2017, ale v roku 2018 sme mu vyplatili mzdu za neplatné rozviazanie PP? (1 replies)
 248. skrátený úväzok a dovolenka (2 replies)
 249. Kratší pracovný úväzok a dovolenka (0 replies)
 250. V akom počte je nárok na "návštevu lekára" pri zamestnancovi ktorý má preukaz ŤZP ? (2 replies)