1. Zamestnávanie cudzincov (2 replies)
 2. Príplatku sobota a nedeľa (1 replies)
 3. Brigáda v 15 (4 replies)
 4. Sobota-pracovný deň príplatok (1 replies)
 5. Ako interpretovať odsek v zmluve na vydaj knihy? (3 replies)
 6. Príplatky od 1.5.2018 (2 replies)
 7. Pracovný čas-práca nadčas (2 replies)
 8. Má nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky? (2 replies)
 9. Odvody invalidného dôchodcu v TPP od 15.4., ako postupovať? (4 replies)
 10. Dohodár_cestovné náhrady (4 replies)
 11. Stravné lístky - dorovnanie do 3,60 (8 replies)
 12. Doplatenie mzdy zamestnancovi (0 replies)
 13. Môžem zvoliť rôzny spôsob výpočtu nočného príplatku platného od 1.5. pri rôznych pozíciách? (0 replies)
 14. Dovolenka a narok na stravny listok (2 replies)
 15. danovy bonus a II.stupen (4 replies)
 16. Výkon v neaktívnej pohotovosti. (2 replies)
 17. Príplatok za sobotu po novom (1 replies)
 18. Vyplácanie stravného (2 replies)
 19. Náležitosti PZ (4 replies)
 20. Nárok otca na materské (2 replies)
 21. Výpočet dovolenky za dobu na MD + RD, pomoc s výpočtom. (4 replies)
 22. Zvyšovanie kvalifikácie (2 replies)
 23. DoBPŠ_hodiny (6 replies)
 24. Pn po skončení prac.pomeru (4 replies)
 25. Vyžiadanie potvrdenia od starobného dôchodcu a študenta (1 replies)
 26. Praca a odvody v dvoch statoch EU . UK a Slovensko. (3 replies)
 27. Rôzny výplatný termín (2 replies)
 28. vstupné prehliadky u lekára (0 replies)
 29. Uchádzač o zamestnanie a dohoda (5 replies)
 30. Nariadenie prace nadcas (1 replies)
 31. Nárok na mzdové zvýhodnenie na nočnej zmenu v nedeľu od 22.00 hod (1 replies)
 32. čistý príjem (4 replies)
 33. Čo robiť po ukončení PP dohodou počas maródky? (23 replies)
 34. Diéty (5 replies)
 35. Môžem navýšiť príplatky za víkend? (7 replies)
 36. sobota, nedela aký je výpočet (7 replies)
 37. Môžem ísť opäť na ocr (5 replies)
 38. otazka ohladom mzdy (1 replies)
 39. Príplatky - soboty, nedele , nočné (0 replies)
 40. Neuhradene SF (1 replies)
 41. mrp a príplatky za sobotu a nedelu (5 replies)
 42. Pracovná zmluva -pracovný čas (6 replies)
 43. Podanie daňového priznania bez potvrdenia o príjme (9 replies)
 44. GDPR - rodné číslo v pracovnej zmluve a email/telefón zamestnanca (4 replies)
 45. Dlhodobá pn - výpoveď počas pn - dôchodok? (22 replies)
 46. Zástupca zamestnávateľa nás núti podať hromadnú výpoved z dôvodu nevyplatenia mzdy. (6 replies)
 47. Na koľko dní študijného voľna má zamestnanec nárok? (6 replies)
 48. GDPR pre malé podniky (0 replies)
 49. Kontrola zo SP a predkladanie vyrocnych sprav - rozdelenie ziskov ano ci nie? (1 replies)
 50. Neaktívna pohotovosť v sobotu a vo sviatok (7 replies)
 51. Uvádzať do potrvrdenie o príjme pre UpsVAR aj ČM z RZ? (0 replies)
 52. Vodič nákladného vozidla - úkolová mzda (2 replies)
 53. Praca na dohodu od podania ziadosti o predcasny dochodok a dorucenia/platnosi PD (14 replies)
 54. Sociálny pedagóg v zariadení sociálnych služieb a jeho platové zaradenie. (0 replies)
 55. Príplatky od 1.5.2018 v praxi. (7 replies)
 56. Na koľko dní dovolenky má nárok žena, ktorá ide na materskú dovolenku? (8 replies)
 57. Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi počas PN (4 replies)
 58. Exekucia pre mesto (4 replies)
 59. Priemerný hodinový zárobok (3 replies)
 60. Pracovná neschopnosť a neodovzdaný doklad o PN (7 replies)
 61. nárok na dovolenku (2 replies)
 62. Mail, kde sa žiada súhlas s ďalším zasielaním. (4 replies)
 63. Aké sú dôsledky skráteného úväzku na výšku dôchodku? (6 replies)
 64. Preplatenie zostatku dovolenky počas materskej (6 replies)
 65. Pracovný fond (3 replies)
 66. Preplácanie sviatkov (1 replies)
 67. zástupy počas PN (6 replies)
 68. Ochrana osobných údajov (9 replies)
 69. Ako správne odhlásiť dohodára, ak sme odstúpili od dohody? (2 replies)
 70. Doručenie vypovede (2 replies)
 71. GDPR- cena bezpečnostného projektu (0 replies)
 72. Daňový bonus-vydatá študentka (1 replies)
 73. Súhlas so spracovaním OÚ zamestnanca (9 replies)
 74. pomerná časť dovolenky (6 replies)
 75. kontrola zamestnanca počas PN povereným zamestnancom zamestnávatela (1 replies)
 76. Pn po ukončení PP a jej prerušenie a následne pokračovanie (1 replies)
 77. Dôchodkové odvody do sociálnej poistovne a 2.piliera pre zamestnanca počas PN (7 replies)
 78. GDPR - ochrana údajov odberateľa (5 replies)
 79. Ukončenie pracovného pomeru po rodičovskej dovolenke (0 replies)
 80. Skončenie PP v skúšobnej dobe počas PN (9 replies)
 81. vypocet podpory (1 replies)
 82. Príplatky od 1.5.18 - nepretržitá prevádzka (3 replies)
 83. Neplatené voľno 3,5 hodiny z 8 pracovných hodín_odhlásiť zo SP a ZP? (2 replies)
 84. Exekúcie zamestnanca (1 replies)
 85. Kto môže zastupovať odborného zástupcu v lekárni počas materskej dovolenky? (0 replies)
 86. Od akého dátumu platí povinnosť zamestnávateľa prispievať do 3 piliera zamestnancom na rizikovom pracovisku? (0 replies)
 87. fond pracovného času (4 replies)
 88. EXEKÚCIE postup ako splácať (4 replies)
 89. Ako odoslať Prehľad zo závislej činnosti a Hlásenie po smrti SZČO? (1 replies)
 90. Ochrana osobných údajov (5 replies)
 91. Môže sudca (po skončení právneho vzťahu) poberať dávku v nezamestnanosti? (3 replies)
 92. Môže zamestnanec pracovať len na nočnej zmene, ak áno, aké dlhé obdobie? (1 replies)
 93. PP na dobu určitu (2 replies)
 94. Poberanie dávky materské a PP (0 replies)
 95. Zamestnávanie občana z Maďarska (2 replies)
 96. Žiaci na praxi a stravné (0 replies)
 97. Priplatok za nocnu pracu cez vikend (1 replies)
 98. mam suhlasit s dodatkom? (10 replies)
 99. RD a krátenie dovolenky (6 replies)
 100. Re: Ukoncenie PP a zvysna dovolenka (1 replies)
 101. exekučné zrážky u dohodára (2 replies)
 102. Čo sa nezapočítava do fondu pracovného času? (15 replies)
 103. Zvýšenie stravného (16 replies)
 104. Ako uhrádzať mzdu zamestnankyne z dôvodu prekázky na strane zamestnávateľa? (1 replies)
 105. Ukoncenie PP a zvysna dovolenka (18 replies)
 106. zmena štatutára - nahlásenie (2 replies)
 107. Nárok na diéty počas choroby. (13 replies)
 108. 13. a 14. plat (7 replies)
 109. vstupná lekárska prehliadka (0 replies)
 110. Nepreplatená dovolenka a nárok na dovolenku 2018 (2 replies)
 111. Nárok dovolenky pred materskou (18 replies)
 112. pn a zamestnavatel (8 replies)
 113. Je možné aby sa občan prihlásil eletronicky do sociálnej poisťovne? (12 replies)
 114. prevzatie výplatnej pásky (4 replies)
 115. nahratie dovolenkového priemeru (1 replies)
 116. Stravné lístky po dlhodobej PN (11 replies)
 117. Kedy vzniká verejné zdravotné poistenie? (7 replies)
 118. Nárok na PN (6 replies)
 119. Je správne poskytovanie stravného lístka v prípade odpracovania 1/2 dňa, teda 4 hod? (1 replies)
 120. výpoveď zo zdravotných dôvodov a odstupné (3 replies)
 121. Ako napadnut nezvysenie mzdy na minimalnu ustanovenu zakonom? (12 replies)
 122. Oznámenie o zrušení konkurzu - postup pre zamestnávateľa (1 replies)
 123. Neplatená PN a zdravotné odvody (11 replies)
 124. Aké mzdové zvýhodnenie patrí zamestnancovi, ktorý nastupuje v sobotu o 18.00 do práce a končí v nedeľu o 6.00 ? (3 replies)
 125. očr so synovcom (1 replies)
 126. Ako uviesť v mzdách - okrem absencie ak zamestnanec nebol v práci? (8 replies)
 127. Môžem dať do pracovnej zmluvy klauzulu, že zamestnanec musí pracovať vo firme minimálne 2 roky? (2 replies)
 128. Príplatok za zmennosť v základnej škole (3 replies)
 129. výživné a zamestnávateľ (10 replies)
 130. TPP hodinová mzda (2 replies)
 131. nastup do prace (4 replies)
 132. Tlačivo PD A1 pred vyslaním zamestnanca za prácou do zahraničia (0 replies)
 133. Príplatok za prácu cez víkend a sviatky (1 replies)
 134. "nulová" výplatná páska dohodár (0 replies)
 135. Ako mám vypočítať exekúciu na výživné, keď mi zamestnanec priniesol doklad o tom, že platí ešte výživné na ďalšie dve deti . (0 replies)
 136. Opakovaná pn-ka (4 replies)
 137. Odstupné po skončení PN a odvody do sociálnej poisťovne (5 replies)
 138. Mám nárok na doplatenie Invalidného dôchodku 3 roky spatne, ked som si doplatil dobu poistenia ? (1 replies)
 139. Preplatenie hodín odpracovaných počas sviatku (2 replies)
 140. Exekúcia na výživné a platba výživného na ďalšie dve deti (0 replies)
 141. Zmluva so zamestnaneckým dôverníkom - vzor (0 replies)
 142. výpočet nároku mzdy pri skrátenom pracovnom úväzku (4 replies)
 143. zrážky z odmeny dohodára - potvrdenie (4 replies)
 144. Je nárok na odstupné z viacerých PP? (8 replies)
 145. Lehota uloženia životopisov ... (4 replies)
 146. živnostník dôchodca a pracovná zmluva (2 replies)
 147. Dovolenka po MD/ RD (10 replies)
 148. Preplatenie dovolenky po dlhodobej PN pri skončení pracovného pomeru (4 replies)
 149. keď chcem platiť študentovi, musím ho niekam prihlásiť /SC, ZP/ (1 replies)
 150. Finančný postih zamestnanca v zmluve (4 replies)
 151. Krátenie dovolenky z dôvodu PN (5 replies)
 152. mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, resp. nedeľu pri čerpaní náhradného voľna (1 replies)
 153. Spracovanie odmeny konateľa s.r.o. (2 replies)
 154. Prihlásenie zamestnanca - občana EU - do zdravotnej poisťovne (2 replies)
 155. Skrátenie úväzku na dva mesiace (4 replies)
 156. prechod z polovicneho invalidneho na starobny duchod (13 replies)
 157. Celodenné ošetrenie (6 replies)
 158. Ako je to s príplatkom na cestovanie (3 replies)
 159. nočné zmeny a príplatky za soboty a nedele (2 replies)
 160. Nedostatok práce - 60% mzda (13 replies)
 161. Nerovnomerny pracovny čas a priplatky od 1.5.2018 (6 replies)
 162. invalidný dôchodok - prehodnotenie po 1.1.2018 nezapočítané obdobie za deti (5 replies)
 163. Zvýšenie cien stravného (3 replies)
 164. Kurič ako SZČO v škole. (3 replies)
 165. zaškolenie nového pracovníka (7 replies)
 166. Lekársky posudok (9 replies)
 167. Zamestnanie dôchodcu - doklady. (4 replies)
 168. Zamestnanie vrátnika-informátora (7 replies)
 169. Celodenna priepustka od lekara pri pružnom pracovnom čase (2 replies)
 170. Na aké príplatky má od 1.5.2018 nárok zamestnanec, ak pracuje v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom? (7 replies)
 171. Výpočet mzdy za dovolenku (1 replies)
 172. prestávka v práci počas nadčasu (4 replies)
 173. RZD 2017 - oprava (mala byť krátená NČ na manželku) (9 replies)
 174. Nepretržitý odpočinok v týždni - náhradné voľno (0 replies)
 175. Nárok na dovolenku (6 replies)
 176. Koľko môže zarobiť človek evidovaný na úrade práce? (0 replies)
 177. Mzdové zvýhodnenie za víkendy (6 replies)
 178. priplatok za nocnu pracu (1 replies)
 179. mám nad 50 rokov a od 1.5. budem nezamestnaná (8 replies)
 180. Mandátna zmluva medzi FO a PO (11 replies)
 181. PN počas zamestnania, nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti? (4 replies)
 182. Zmena pracovnej zmluvy (2 replies)
 183. Skoncenie dohody a pn (2 replies)
 184. Výkon funkcie starostu a práca učiteľky (0 replies)
 185. Do akej triedy zaradiť učiteľku materskej školy. (0 replies)
 186. Ako dorovnať nedoplatok z RZD pri podaní 2%? (8 replies)
 187. Zle krstné meno na dohode o skončení pp (2 replies)
 188. Materská dovolenka (2 replies)
 189. Je takéto skončenie pp platné? (18 replies)
 190. Je takáto výpoveď platná? (0 replies)
 191. Je takáto výpoveď platná? (0 replies)
 192. Okamžité skončenie pp a odstupné, je to v poriadku? (0 replies)
 193. Fond Pracovného času od 1.5.2018 (1 replies)
 194. Davka v nezamestnanosti pocas rodicovskej dovolenky (3 replies)
 195. presun medzi pracoviskami (7 replies)
 196. Dovolenka a prestoje (5 replies)
 197. Kratší pracovný čas rizikového zamestnanca (4 replies)
 198. Musím zamestnancovi oznámiť, že mu idem vykonávať exekúciu zo mzdy? (5 replies)
 199. Pracovná zmluva na dobu určitú (3 replies)
 200. Povinne zverejnovanie mzdy v inzercii zamestnavatela u uz existujucej inzercie (6 replies)
 201. Dobra spolocnost na GDPR (2 replies)
 202. Ako mám riešiť 2zmennú prevádzku - časový fond, pri práci iba cez týždeň? (3 replies)
 203. Môže trvať DOBPŠ po ukončení strednej školy do 31.08.2018? (2 replies)
 204. Kolektívna zmluva a úprava stravovania §152 ods. 8 Zákonníka práce (0 replies)
 205. Mozem mat zaroven 2 pracovne pomery na TPP? (13 replies)
 206. doplnenie účtu na výplatu mzdy do prac.zmluvy (1 replies)
 207. vyžiadanie potvrdenia o exekúcii pri nástupe do zamestnania (11 replies)
 208. Ma spoločník za nasledovných podmienok nárok na cestovné náhrady? (0 replies)
 209. Výpočet dovolenky za rok 2017 (3 replies)
 210. skončenie pracovného pomeru - odchodné (6 replies)
 211. Preplatenie dovolenky po ukončení pracovného pomeru mesiac pozadu (9 replies)
 212. Zmena vo vyhlásení (1 replies)
 213. SZČO a GDPR - kde sa registrovať a aké dokumenty potrebujem (6 replies)
 214. Prekážky v práci a nevyhnutne potrebný čas (1 replies)
 215. Náhrada príjmu - zamestnanec u jedného zamestnávateľa má aj HPP aj dohodu (11 replies)
 216. Predvolanie svedka_možnosti (1 replies)
 217. Ako rozpísať pracovný čas v dochádzke (6 replies)
 218. Ak pôjdem na PN v ochrannej dobe po ukončení PP dohodou ráta sa mi to do dôchodku? (4 replies)
 219. Ako vyplniť potvrdenie o zaplatení dane pri preplatku dane? (0 replies)
 220. Zamestnancovi končí dohoda o pracovnej činnosti.30. 4. 2018. Od 1.5.2018 ho chceme zamestnať na ďalší pracovný pomer. (7 replies)
 221. Materská a dohoda_vykazovanie kalend.dní v ZP (1 replies)
 222. Pracovný úväzok (0 replies)
 223. Mzdové podmienky v pracovnej zmluve a práca nadčas (9 replies)
 224. Doručovanie písomností (6 replies)
 225. Prehľad o zrazených preddavkoch vrátane RZD a daňového bonusu (4 replies)
 226. Termíny na podanie výkazov (0 replies)
 227. výpočet čistý príjem a čistá mzda (0 replies)
 228. Su diety cisty prijem? (1 replies)
 229. Zle uvedená suma (4 replies)
 230. Ako vypočítať dovolenku? (14 replies)
 231. hodinovu mzdu moze zamestnavatel zmenit na fixnu mesacnu mzdu? (1 replies)
 232. Odvod do SP pri invalidite nad 70% (3 replies)
 233. preplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2016 (2 replies)
 234. Je možné zamestnať na dohodu o vykonaní práce dohodárov na práce spadajúcich do 4. rizikovej skupiny? (2 replies)
 235. má nárok na nezd. časť na manželku za r. 2017 , ak je invalid 45% ? (9 replies)
 236. Pracovná pohotovosť od 1.5.2018 (2 replies)
 237. Čo robiť po schválení čiastočného invalidného dôchodku? (1 replies)
 238. Zobrat si hypoteku a hned na to odist z prace (4 replies)
 239. vstupná prehliadka (3 replies)
 240. Nočný príplatok (2 replies)
 241. Vystavenie zápočtového listu (1 replies)
 242. Kontrola z Dôvery (3 replies)
 243. Vrátené poistné kvôli spätnému priznaniu dôchodku (2 replies)
 244. úloha na DOVP (1 replies)
 245. Zaplatenie poistenia cudzinca CR (2 replies)
 246. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a nárok na nemocenské (1 replies)
 247. Zamestnávanie neplnoletého cudzinca - španiel (0 replies)
 248. Može byť výmena na pracovisku ked zamestnanec nechce tu vymenu? (4 replies)
 249. Jediný vlastník s.r.o. - zamestnanec (4 replies)
 250. Najvyssia podpora v nezamestnanosti (20 replies)