PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Maturanti a UP
 2. Invalidný dôchodca
 3. stupeň náročnosti
 4. Podmienky prijatia k PZ
 5. Postup pri hlasení PN do SP
 6. Vymeriavací základ
 7. Rzzp
 8. ADZ a dohodári
 9. Práca na dohodu počas materskej a rodičovskej dovolenky
 10. Odvody - SZČO
 11. Mzda a DPH
 12. výhodná výpoveď zamestnancovi
 13. MRP pod Windovs alebo Olymp z Krosu
 14. rozviazanie PP neodovzdane kluce,pečiatka
 15. Rozviazanie PP...zam-ec isiel na PN
 16. mandátna zmluva
 17. Nahlásenie sociálnej poisťovni
 18. stravné lístky
 19. prihlášky do ZP
 20. ukoncenie PN, UP a DNP
 21. registračný list zamestnávateľa
 22. predlzenie dohody o prac. cinnosti
 23. nevyplatenie mzdy
 24. žiadosť o ošetrovné
 25. koľko dní - OČR a ošetrenie u lekára ???
 26. Dovolenka
 27. DoPČ a oznámenie ?
 28. nerovnomerne rozvrhnutý čas a výpoveď
 29. Prosba o pomoc
 30. Preplatok na dani - odpočet
 31. Poprepisované výplatné pasky
 32. Výpoveď § 63 b
 33. Dohoda o výkonani práce
 34. znevýhodnený uchádzač
 35. skrateny pracovny uvazok
 36. vypocet mzdy ak si na PN
 37. VYPOVED zo strany zamestnavatela
 38. Pokuta zo SP a odvolanie.
 39. Obecný kontrolór
 40. Pracovny uraz DOVP
 41. Mesačné prémie
 42. Príplatky za sviatky
 43. SZČO a dohoda o prac. činnosti
 44. Stravné lístky a zároveň náhrada za SC
 45. Doplatok do minimalnej mzdy
 46. príplatok za prácu vo sviatok
 47. Vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok - brožúra SP
 48. ako žiadať o starobný dôchodok - brožúra SP
 49. Poistenci štátu - leták SP
 50. Platenie poistného - brožúra SP
 51. Materské - leták SP
 52. PN - leták SP
 53. Invalidný dôchodok - brožúra SP
 54. Zastupovanie - kuchárky
 55. Tabuľka PHM
 56. Rodičovský príspevok
 57. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 58. nárok na dovolenku pri neplatenom voľne
 59. dohoda o skonceni pracovneho pomeru
 60. Pracovná neschopnosť
 61. Zmluva o výkone funkcie konateľa
 62. Pracovny odev-narok na kalendarny rok
 63. SP zverejnila tab. s odvodmi od 1.7.2010
 64. skušobná doba a PN
 65. Nieco nove?? Výpovedná doba a odstupné
 66. Prechod prav na ineho zamestnavatela
 67. návrat po ukončení RD do práce
 68. dohodar
 69. MD a SZČO
 70. Skrátenie pracovného času
 71. Registracny list FO
 72. Posielanie mzdy na ucet
 73. Cestovné náhrady - výška stravného
 74. doplnk.dôch.poistenie III.pilier
 75. Výpočet náhrady príjmu
 76. Odstupné
 77. ZC po rodičovskej dovolenke a OČR
 78. VPP a neplnolety
 79. Výpočet vymeriavacieho základu na odvod do SP
 80. očr *****
 81. Odpoveď na odvolanie
 82. DoVP, DoPČ - vyhlásenie na uplatnenie NČZD, SP a výška živ.minima, či min.mzdy
 83. Nárok na dovolenku
 84. podpisy na PN
 85. Problémy v zamestnaní
 86. Výpoveď podľa § 63 ods.1c
 87. Preplatenie cestovného vo voľbách
 88. odvody do socialnej poisťovne pre umelca
 89. Odchodné
 90. brigáda
 91. narodenie dieťaťa - nárok na volno
 92. práca na dohodu
 93. Dohoda
 94. Dohodár a stravné
 95. Skrátenie pracov.času
 96. Povinnosti s evidovanim sa po ukonceni rodicovskej dovolenky
 97. nočná práca
 98. Okamžitá výpoveď
 99. Paragraf (PN) dva dni po sebe
 100. výška materského zo zamestnania aj DNP...
 101. miesto výkonu práce a cestovné náhrady
 102. skončenie PP a stravné
 103. Nerovnomerný pracovný čas a sviatok - dovolenka alebo nie?
 104. Dohoda alebo výpoveď?
 105. Starobný dôchodca, neplatené voľno, zdravotné poistenie
 106. zmena zamestnávateľa - ako to urobiť
 107. Dlh z SP-prosim poradit
 108. Členstvo v odboroch - ochrana os. udajov
 109. Opätovné dohodnutie pracovného pomeru
 110. oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 111. Povinnosti zamestnavatela voci DU a SP
 112. vhodnejšia výpoveď
 113. vyhlásenie na zdanenie príjmov
 114. okamžité skončenie PP
 115. Materská, rodičovský, SZČO
 116. náhrada mzdy za poveternostné podmienky
 117. Platenie zdravotneho poistenia u ludi s dvojitym obcianstvom.
 118. vstupná lekárska prehliadka
 119. cerpanie dovolenky - nepretrzita prevadzka
 120. odvody do Maďarska
 121. dohoda o vykonani prace
 122. HPP a PP na kratší úväzok(nárok na dovolenku)
 123. Výpoveď
 124. Prerušenie živnosti, PN a materská
 125. Dočasné pridelenie zamestnanca a cestovné náhrady
 126. RZZP preplatok zamestnavateľa
 127. ako sa vypočíta materská?
 128. stravne listky zamestnanec,SZCO ???
 129. Dovolenka zamestnanca s kratším pracovným časom
 130. Nástup na MD počas poberania rodič.prísp.
 131. študent/práca na 3-4m./-dane,odvody
 132. Neplatné odvolanie výpovede
 133. odvody pri dohode o prac. cinnosti
 134. odmena konateľa s. r. o.
 135. ukoncenie stred.skolz a co dalej?
 136. nedoplatok v VšZP
 137. Mzdy
 138. Tak ako?
 139. SZČO a nástup do zamestnania
 140. Oznam SP pre BA-okolie
 141. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 142. Popri zamestnaní na dohodu o vykonaní prace
 143. Akym sposobom si zahrnut do nakladov programatora?
 144. Pridelovanie OOPP
 145. szčo pn +pracovný pomer
 146. zrušenie prihlásenia
 147. Uprava spolocenskej zmluvy
 148. Mzdy
 149. Výpoveď
 150. Dohoda o vykonaní práce-neodpracovaný mesiac
 151. szčo a pn-ka
 152. Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 153. Preplatenie dovolenky
 154. DOVP počas rodičovnskej dovolenky a SP
 155. zamestnanie v ČR
 156. Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 157. Príspevok k starostlivosti o dieťa
 158. starosta a vedľajší pracovný pomer
 159. Pravdepodobný denný VZ na materské
 160. ELDP
 161. výkaz preddavkov do ZP
 162. neoznamenie ukoncenia PN
 163. odvody počas RD a prev. živnosti
 164. daňové priznanie aj ročné zúčtovanie dane
 165. Znizenie mzdy,resp.zmena pracovnej zmluvy
 166. práca nadčas cez víkend
 167. Ukončenie pracov.pomeru a nový zamestnávateľ
 168. Výplatná páska bez peňazí
 169. dohoda o brigadnickej praci študentov
 170. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 171. Vyplatenie bonusu
 172. paragraf s náhradou mzdy za sobáš
 173. Dobrovelne poistne a PN-ka
 174. výkon funkcie starostu
 175. Poberatel ID / do 70 % / a vypocet SD
 176. nevyčerpaná dovolenka z roku 2008
 177. Povinnosti zamestnancov vo verejnej správe
 178. výplatný termín pripadá na sobotu
 179. SVADBA-voľno?
 180. PN-ka a nový zamestnanec..
 181. Okamžité skončenie PP
 182. Predĺženie pracovného pomeru
 183. odvolanie alebo námietka
 184. Zriadenie chranenej dielne - ake su podmienky ?
 185. Predčasné skončenie dohody o vykonaní práce
 186. zvýšený rod.príspevok - práca pri manželovi v obchode
 187. Odstupné
 188. skončenie PP a odmena
 189. PN
 190. SZČO, invalidný dôchodca, dlhodobá PN
 191. krátenie dovolenky po materskej dovolenke
 192. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI - nová brožúra zo SP
 193. fond pracovného času nočných strážnikov
 194. mzdový list
 195. Priemerný zárobok na dovolenku
 196. koniec pracovnej zmluvy
 197. Dobrovoľné nemocenské a PN
 198. OČR- 35 ročná dcéra
 199. nevyplatenie odskodneho
 200. Rodičovský príspevok+SZČO - pozastavenie živnosti
 201. praca na dohodu - dane, odvody a dalsie
 202. zamestnanie
 203. Pracovné voľno na hľadanie nového zamestnania
 204. Kontrola! Prosím pomoc súrne!
 205. invalidný dôchodca
 206. Nemocenské a rodičovský príspevok
 207. okamžité skončenie prac.pomeru
 208. daňový bonus - zdravotne postihnuté dieťa
 209. zdanenie preplatku zo ZP
 210. KEDY vyvesiť štátnu zástavu-škola
 211. Študent SŠ / VŠ a nárok na rodinné prídavky a daňový bonus?
 212. Pracovná pohotovosť alebo práca nadčas?
 213. Chyba v RZD
 214. Rodičovský príspevok
 215. Materské v roku 2010
 216. roky na živnosť sa započítavajú do oprac. rokov pre účely dovolenky??
 217. mzda počas výpovednej doby
 218. príspevok z UPSVaR
 219. vstupné zdravotné prehliadky
 220. skrátený pracovný čas
 221. Vyslanie zamestnanca do ČR a mesačné uplatnenie daňového bonusu.
 222. pracovný pomer na Slovensku aj v ČR
 223. brigádnici
 224. Odchodné
 225. Choroba z povolania
 226. nárok na predčasný starobný dôchodok
 227. preradenie na inu poziciu a mzda
 228. UPSVaR kontroluje mesačný príjem, alebo vyplatenú sumu?
 229. Prekážka v práci?
 230. Náhrada mzdy za deň štátneho smútku
 231. Výžviné exekúcia
 232. Výpočet nevyčerpanej dovolenky
 233. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 234. PN
 235. Doba urcita
 236. Mzda-sviatok
 237. preverenie výplaty
 238. Náhrada mzdy za sviatok - priemerom?
 239. Akym sposobom pocita soc.poistovna davku v nezamestnanosti?
 240. Praca nadcas nad limit 150 hodin
 241. rodinní príslušníci-prac.zmluva?
 242. DOVP - pisomne ukoncenie
 243. PN, materská a prerušenie živnosti
 244. zamestnanie cudzinca
 245. PN, kupelna liecba
 246. Výpočet vym.základu za zamestnanca počas PN
 247. Nahlásiť zmenu v SP a ZP?
 248. Tetovanie v armáde
 249. Evidencia na úrad práce
 250. začiatok podnikania