PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. zrušenie prihlásenia
 2. Uprava spolocenskej zmluvy
 3. Mzdy
 4. Výpoveď
 5. Dohoda o vykonaní práce-neodpracovaný mesiac
 6. szčo a pn-ka
 7. Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 8. Preplatenie dovolenky
 9. DOVP počas rodičovnskej dovolenky a SP
 10. zamestnanie v ČR
 11. Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 12. Príspevok k starostlivosti o dieťa
 13. starosta a vedľajší pracovný pomer
 14. Pravdepodobný denný VZ na materské
 15. ELDP
 16. výkaz preddavkov do ZP
 17. neoznamenie ukoncenia PN
 18. odvody počas RD a prev. živnosti
 19. daňové priznanie aj ročné zúčtovanie dane
 20. Znizenie mzdy,resp.zmena pracovnej zmluvy
 21. práca nadčas cez víkend
 22. Ukončenie pracov.pomeru a nový zamestnávateľ
 23. Výplatná páska bez peňazí
 24. dohoda o brigadnickej praci študentov
 25. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 26. Vyplatenie bonusu
 27. paragraf s náhradou mzdy za sobáš
 28. Dobrovelne poistne a PN-ka
 29. výkon funkcie starostu
 30. Poberatel ID / do 70 % / a vypocet SD
 31. nevyčerpaná dovolenka z roku 2008
 32. Povinnosti zamestnancov vo verejnej správe
 33. výplatný termín pripadá na sobotu
 34. SVADBA-voľno?
 35. PN-ka a nový zamestnanec..
 36. Okamžité skončenie PP
 37. Predĺženie pracovného pomeru
 38. odvolanie alebo námietka
 39. Zriadenie chranenej dielne - ake su podmienky ?
 40. Predčasné skončenie dohody o vykonaní práce
 41. zvýšený rod.príspevok - práca pri manželovi v obchode
 42. Odstupné
 43. skončenie PP a odmena
 44. PN
 45. SZČO, invalidný dôchodca, dlhodobá PN
 46. krátenie dovolenky po materskej dovolenke
 47. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI - nová brožúra zo SP
 48. fond pracovného času nočných strážnikov
 49. mzdový list
 50. Priemerný zárobok na dovolenku
 51. koniec pracovnej zmluvy
 52. Dobrovoľné nemocenské a PN
 53. OČR- 35 ročná dcéra
 54. nevyplatenie odskodneho
 55. Rodičovský príspevok+SZČO - pozastavenie živnosti
 56. praca na dohodu - dane, odvody a dalsie
 57. zamestnanie
 58. Pracovné voľno na hľadanie nového zamestnania
 59. Kontrola! Prosím pomoc súrne!
 60. invalidný dôchodca
 61. Nemocenské a rodičovský príspevok
 62. okamžité skončenie prac.pomeru
 63. daňový bonus - zdravotne postihnuté dieťa
 64. zdanenie preplatku zo ZP
 65. KEDY vyvesiť štátnu zástavu-škola
 66. Študent SŠ / VŠ a nárok na rodinné prídavky a daňový bonus?
 67. Pracovná pohotovosť alebo práca nadčas?
 68. Chyba v RZD
 69. Rodičovský príspevok
 70. Materské v roku 2010
 71. roky na živnosť sa započítavajú do oprac. rokov pre účely dovolenky??
 72. mzda počas výpovednej doby
 73. príspevok z UPSVaR
 74. vstupné zdravotné prehliadky
 75. skrátený pracovný čas
 76. Vyslanie zamestnanca do ČR a mesačné uplatnenie daňového bonusu.
 77. pracovný pomer na Slovensku aj v ČR
 78. brigádnici
 79. Odchodné
 80. Choroba z povolania
 81. nárok na predčasný starobný dôchodok
 82. preradenie na inu poziciu a mzda
 83. UPSVaR kontroluje mesačný príjem, alebo vyplatenú sumu?
 84. Prekážka v práci?
 85. Náhrada mzdy za deň štátneho smútku
 86. Výžviné exekúcia
 87. Výpočet nevyčerpanej dovolenky
 88. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 89. PN
 90. Doba urcita
 91. Mzda-sviatok
 92. preverenie výplaty
 93. Náhrada mzdy za sviatok - priemerom?
 94. Akym sposobom pocita soc.poistovna davku v nezamestnanosti?
 95. Praca nadcas nad limit 150 hodin
 96. rodinní príslušníci-prac.zmluva?
 97. DOVP - pisomne ukoncenie
 98. PN, materská a prerušenie živnosti
 99. zamestnanie cudzinca
 100. PN, kupelna liecba
 101. Výpočet vym.základu za zamestnanca počas PN
 102. Nahlásiť zmenu v SP a ZP?
 103. Tetovanie v armáde
 104. Evidencia na úrad práce
 105. začiatok podnikania
 106. zamestnanec a nevratenie pracovneho odevu
 107. Zaradenie- zacinajuci ucitel + mzdarka
 108. Brigadnicka praca, ked som dobrovolne nezamestnana
 109. Nadčasy pri kratšom pracovnom čase
 110. chybne vypočítaná mzda
 111. Dôchodca na dobu určitú
 112. pracovať na dohodu - ako?
 113. RZD a nedoplatok
 114. Tvorba sociálneho fondu a dohoda
 115. zníženie odvodového zaťaženia
 116. Zvýšenie vymeriavacieho zakladu
 117. Max. VZ od 1.7.2010 do 30.6.2011 na SP
 118. dobrovoľný platca v nezamestnanosti - študent
 119. Dohoda o vykonaní práce
 120. kde sa mám poradiť ohľadom správneho vydávania stravných lístkov?
 121. potvrdenie o príjme
 122. Zamestnávateľ mi zabudol urobiť RZD za rok 2009
 123. odstupne
 124. výpočet mzdy
 125. dohoda o pracovnej cinnosti
 126. PODPORA V NEZAMESTNANOSTI A PODNIKANIE NA ZAKLADE REGISTRACNEHO CISLA
 127. Materská dovolenka 2010 vs. vymeriacací základ pre výpočet MD
 128. dohoda a bonus
 129. Výpoveď zamestnancovi so ZťP
 130. Odmena pocas PN
 131. Nárok na stravný lístok zamestnanca
 132. preddavky na dan zo zavislej cinnosti
 133. Preberací protokol-vec do užívania
 134. OČR netere
 135. Dohoda o skončení PP
 136. Slovenská firma a zamestnanec ČR
 137. Zástupkyňa školy a dovolenka.
 138. GPS v aute
 139. Jarne upratovanie pocas pracovneho volna
 140. Náhrada škody zamestnávateľovi
 141. Podnikateľ (s.r.o.) vs. Daňový bonus a prídavok na dieťa
 142. Skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 143. Predĺženie prac.zmluvy
 144. Neodovzdal som kartičku poistenca...
 145. Predpis poistneho zo SP za min. obdobie
 146. zastupovanie počas dovolenky a krátkodobej PN
 147. Tehotná zamestnankyňa a dovolenka
 148. odvody dôchodcu v TPP
 149. prac.zmluva na kratší prac.pomer
 150. Pracovná zmluva - ZMENA?
 151. Výpoveď dohodou
 152. preplatok dane
 153. Zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom zamestnanca rozviazať PP okamžite
 154. príspevok na cestovné do práce
 155. výpoveď z organizačných dôvodov - výpovedná lehota
 156. Slobodný prístup k informáciám podľa zákona
 157. zamestnávanie občanov so ZP za rok 2009
 158. nočná práca v 3smennej prevádzke
 159. Neprevzatie doporučenej zásielky
 160. Tlacivo - garancne poistenie a urad prace z r. 2003
 161. Dohoda o skončení PP prosím súrne radu
 162. vypoved zo strany zamestnanca
 163. konateľ s.r.o. - starobný dôchodca
 164. pozastavenie zivnosti
 165. Prehľad I.Q 2010
 166. dávka v hmotnej núdzi a práca
 167. PN a sobáš
 168. ELDZ
 169. materská po rodičovskej
 170. Daňový bonus - spätne vyplatený v RZD
 171. Dovolenka pedagogických zamestnancov centra voľného času
 172. PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ z pracovnoprávnych vzťahov
 173. Skončenie PP a PN
 174. Všeobecný vymeriavací základ za 2009
 175. Cestovne nahrady - fakt special pripad:)
 176. praca v zahranici a materska
 177. Moznosti okamziteho ukoncenia pracovneho pomeru zo strany zamestnanca
 178. Nárok na dovolenku
 179. príplatok za sviatok
 180. odstupné
 181. ake povinnosti ma zivnostnik ak ma DVP
 182. odvody a skrateny pracovny cas
 183. Skončenie dohody o vyk.práce
 184. nárok na materské?
 185. Vypovedna lehota a skorší nástup no noveho PP
 186. Žiadosť o dôchodok a zadanie zmeny do mzdového programu
 187. Aké odvody pri preplatení dovolenky počas rodičovskej dovolenky?
 188. Ručenie
 189. Preplatenie dovolenky za neúplný mesiac
 190. Socialna poisťovňa po 15 rokoch
 191. Daňové a odvodové tipy: prídite si pre knižku
 192. nemocenské poistenie - ako platí?
 193. Koniec PP a prečerpaná dovolenka
 194. dobrovolne nemocenske poistenie
 195. štvrťročné hlásenia
 196. Kvartálny prehľad na DÚ
 197. Nástup po materskej a nočná práce
 198. PN
 199. Odpracované roky
 200. DoVP vz. DoPČ
 201. Nárok na materskú resp. rodičovský príspevok.
 202. Príspevok rodičovi v prípade nástupu do zamestnania v roku 2008
 203. PN-podporné obdobie
 204. Príplatok za zmennosť - upratovačky
 205. čerpanie náhradného voľna
 206. Potvrdenia o príjme dohodárov na ÚP
 207. výpovedná lehota
 208. Predčasný dôchodok a výpoveď
 209. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a PN
 210. Odvody do zdr.poist
 211. odmena od zamestnavatela pocas materskej
 212. Nárok na podporu v nezamestnanosti po dlhodobej PN
 213. Doručovanie písomností
 214. uctovanie mzdy v pohode
 215. cestovný príkaz a ochrana os údajov
 216. pružný pracovný čas
 217. nenahlásenie zmien do soc. poist. zamestnávateľom
 218. Materska dovolenka
 219. Zákon = žiadosť o RZD a chybajuce doklady
 220. Nárok na okamžité skončenie PP
 221. čerpanie dovolenky
 222. Predlžená rodičovská dovolenka
 223. čerpanie sociálneho fondu
 224. Preplatenie dovolenky po materskej
 225. podpora v nezamestnanosti
 226. Materska 2010 - pomoc
 227. Predčasný starobný dôchodok
 228. mzdy
 229. Výpoveď a moje práva
 230. Nedoplatok na zdravotnom poisteni
 231. ocenenie benzínu na súkromné účely
 232. 2. pilier
 233. nespravna suma na vyplatu.
 234. Dohoda o brigáde študenta aj po maturite
 235. zmluvný základný plat a základná mzda
 236. Zamestnanec na PN po dohode o ukončení PP
 237. vychovávateľ v ŠKD
 238. Štátny zamestnanec - nástup do práce po RD
 239. Výpočet DVZ pri DNP
 240. konateľ a prac.pomer
 241. mzda
 242. exekučné zrážky
 243. skoncenie PP vo vypovednej dobe
 244. Vyplácanie dávok na PN
 245. kopia pracovnej zmluvy
 246. 1/2 dňa dovolenky
 247. nevyplatené mzdy
 248. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň..
 249. RZZP a pozastavenie živnosti
 250. Predcasny starobny dochodok a odstupne