PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. chybne vypočítaná mzda
 2. Dôchodca na dobu určitú
 3. pracovať na dohodu - ako?
 4. RZD a nedoplatok
 5. Tvorba sociálneho fondu a dohoda
 6. zníženie odvodového zaťaženia
 7. Zvýšenie vymeriavacieho zakladu
 8. Max. VZ od 1.7.2010 do 30.6.2011 na SP
 9. dobrovoľný platca v nezamestnanosti - študent
 10. Dohoda o vykonaní práce
 11. kde sa mám poradiť ohľadom správneho vydávania stravných lístkov?
 12. potvrdenie o príjme
 13. Zamestnávateľ mi zabudol urobiť RZD za rok 2009
 14. odstupne
 15. výpočet mzdy
 16. dohoda o pracovnej cinnosti
 17. PODPORA V NEZAMESTNANOSTI A PODNIKANIE NA ZAKLADE REGISTRACNEHO CISLA
 18. Materská dovolenka 2010 vs. vymeriacací základ pre výpočet MD
 19. dohoda a bonus
 20. Výpoveď zamestnancovi so ZťP
 21. Odmena pocas PN
 22. Nárok na stravný lístok zamestnanca
 23. preddavky na dan zo zavislej cinnosti
 24. Preberací protokol-vec do užívania
 25. OČR netere
 26. Dohoda o skončení PP
 27. Slovenská firma a zamestnanec ČR
 28. Zástupkyňa školy a dovolenka.
 29. GPS v aute
 30. Jarne upratovanie pocas pracovneho volna
 31. Náhrada škody zamestnávateľovi
 32. Podnikateľ (s.r.o.) vs. Daňový bonus a prídavok na dieťa
 33. Skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 34. Predĺženie prac.zmluvy
 35. Neodovzdal som kartičku poistenca...
 36. Predpis poistneho zo SP za min. obdobie
 37. zastupovanie počas dovolenky a krátkodobej PN
 38. Tehotná zamestnankyňa a dovolenka
 39. odvody dôchodcu v TPP
 40. prac.zmluva na kratší prac.pomer
 41. Pracovná zmluva - ZMENA?
 42. Výpoveď dohodou
 43. preplatok dane
 44. Zamestnávateľ nesúhlasí s návrhom zamestnanca rozviazať PP okamžite
 45. príspevok na cestovné do práce
 46. výpoveď z organizačných dôvodov - výpovedná lehota
 47. Slobodný prístup k informáciám podľa zákona
 48. zamestnávanie občanov so ZP za rok 2009
 49. nočná práca v 3smennej prevádzke
 50. Neprevzatie doporučenej zásielky
 51. Tlacivo - garancne poistenie a urad prace z r. 2003
 52. Dohoda o skončení PP prosím súrne radu
 53. vypoved zo strany zamestnanca
 54. konateľ s.r.o. - starobný dôchodca
 55. pozastavenie zivnosti
 56. Prehľad I.Q 2010
 57. dávka v hmotnej núdzi a práca
 58. PN a sobáš
 59. ELDZ
 60. materská po rodičovskej
 61. Daňový bonus - spätne vyplatený v RZD
 62. Dovolenka pedagogických zamestnancov centra voľného času
 63. PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ z pracovnoprávnych vzťahov
 64. Skončenie PP a PN
 65. Všeobecný vymeriavací základ za 2009
 66. Cestovne nahrady - fakt special pripad:)
 67. praca v zahranici a materska
 68. Moznosti okamziteho ukoncenia pracovneho pomeru zo strany zamestnanca
 69. Nárok na dovolenku
 70. príplatok za sviatok
 71. odstupné
 72. ake povinnosti ma zivnostnik ak ma DVP
 73. odvody a skrateny pracovny cas
 74. Skončenie dohody o vyk.práce
 75. nárok na materské?
 76. Vypovedna lehota a skorší nástup no noveho PP
 77. Žiadosť o dôchodok a zadanie zmeny do mzdového programu
 78. Aké odvody pri preplatení dovolenky počas rodičovskej dovolenky?
 79. Ručenie
 80. Preplatenie dovolenky za neúplný mesiac
 81. Socialna poisťovňa po 15 rokoch
 82. Daňové a odvodové tipy: prídite si pre knižku
 83. nemocenské poistenie - ako platí?
 84. Koniec PP a prečerpaná dovolenka
 85. dobrovolne nemocenske poistenie
 86. štvrťročné hlásenia
 87. Kvartálny prehľad na DÚ
 88. Nástup po materskej a nočná práce
 89. PN
 90. Odpracované roky
 91. DoVP vz. DoPČ
 92. Nárok na materskú resp. rodičovský príspevok.
 93. Príspevok rodičovi v prípade nástupu do zamestnania v roku 2008
 94. PN-podporné obdobie
 95. Príplatok za zmennosť - upratovačky
 96. čerpanie náhradného voľna
 97. Potvrdenia o príjme dohodárov na ÚP
 98. výpovedná lehota
 99. Predčasný dôchodok a výpoveď
 100. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a PN
 101. Odvody do zdr.poist
 102. odmena od zamestnavatela pocas materskej
 103. Nárok na podporu v nezamestnanosti po dlhodobej PN
 104. Doručovanie písomností
 105. uctovanie mzdy v pohode
 106. cestovný príkaz a ochrana os údajov
 107. pružný pracovný čas
 108. nenahlásenie zmien do soc. poist. zamestnávateľom
 109. Materska dovolenka
 110. Zákon = žiadosť o RZD a chybajuce doklady
 111. Nárok na okamžité skončenie PP
 112. čerpanie dovolenky
 113. Predlžená rodičovská dovolenka
 114. čerpanie sociálneho fondu
 115. Preplatenie dovolenky po materskej
 116. podpora v nezamestnanosti
 117. Materska 2010 - pomoc
 118. Predčasný starobný dôchodok
 119. mzdy
 120. Výpoveď a moje práva
 121. Nedoplatok na zdravotnom poisteni
 122. ocenenie benzínu na súkromné účely
 123. 2. pilier
 124. nespravna suma na vyplatu.
 125. Dohoda o brigáde študenta aj po maturite
 126. zmluvný základný plat a základná mzda
 127. Zamestnanec na PN po dohode o ukončení PP
 128. vychovávateľ v ŠKD
 129. Štátny zamestnanec - nástup do práce po RD
 130. Výpočet DVZ pri DNP
 131. konateľ a prac.pomer
 132. mzda
 133. exekučné zrážky
 134. skoncenie PP vo vypovednej dobe
 135. Vyplácanie dávok na PN
 136. kopia pracovnej zmluvy
 137. 1/2 dňa dovolenky
 138. nevyplatené mzdy
 139. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň..
 140. RZZP a pozastavenie živnosti
 141. Predcasny starobny dochodok a odstupne
 142. prispevok na opatrovanie
 143. Mzdové nároky
 144. Učtovanie stravných lístkov
 145. Zmluva na dobu určitú bez dátumu ukončenia.
 146. Výberové konanie.
 147. Ošetrovné na druha
 148. prehľad za I.štvrťrok 2010 +vysporiadanie RZD
 149. Konateľ a odvody
 150. Odvod do sociálnej poisťovne
 151. Odvod do sociálnej poisťovne
 152. Pracovný úraz a bolestné
 153. Lektor alebo učiteľ?
 154. Postup pri PN zamestnanca
 155. Odvody - dobrovoľne nezamestnaný
 156. prihlasenie a odhlasenie DVP
 157. Opravny vykaz do SP za predchadzajuci rok a zauctovanie
 158. Výplata mzdových nárokov po úmrtí.
 159. smrť konateľa - ako dať výpoveď
 160. Platobné zaradenie na ZUŠ
 161. ZÁNIK ZAMESTNÁVATEĽA POČAS RD ZAMESTNANCA
 162. Materská a živnostníčky
 163. služobná cesta - ubytovanie u príbuzných
 164. Uznanie priepustky §141
 165. výpoveď
 166. Práca manželky pre s.r.o. bez nároku na mzdu
 167. Nútená Dovolenka
 168. povinnosti zamestnavatela
 169. Upozornenie na závažné porušenie prac. disciplíny - AKO ODPOVEDAŤ?
 170. nárok na podporu v nezamestnanosti
 171. preplatky z RZD
 172. Stravne a JU
 173. účasť na pohrebe
 174. Zápočtový list - archív
 175. Návšteva u lekára
 176. dohoda o vykonaní práce má nárok?
 177. Urad prace - nedoplatky
 178. Výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovni
 179. Porušovanie práv zamestnanca - pomoc
 180. Dohoda o skončení PP
 181. Dohoda o VP
 182. davky v nezamestnanosti
 183. Skončenie pracovného pomeru dohodou podľa §63 ods. 1 písm. b)
 184. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 185. DoVP
 186. Stravné lístky - úrhrada zamestnancom
 187. Zamestnanec - čiastočný invalidný dochodca
 188. Neplatené voľno na dobu neurčitú?
 189. Potvrdenie zamestnavatela o vyske mzdy al odmeny zo ZC
 190. skončenie pp pred uplynutím doby
 191. prac.úraz - kontrola zamestnávateľa
 192. náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 193. odchod do dôchodku
 194. Dodatok pracovnej zmluvy
 195. Materská 2011
 196. ODOVZDAVANIE TRZIEB
 197. Vyberove konanie na poziciu samostatny referent Policajny zbor KE
 198. minimálna mzda
 199. Priemerný zárobok a materská dovolenka
 200. výplaty - spracovanie
 201. Nárok na čerpanie návštev lekára tehotnej zamestnankyne
 202. Iné zamestnanie počas rodičovskej dovolenky
 203. kolektívna zmluva - platové triedy
 204. Personálne agentúry
 205. účasť v okrskovej volebnej komisii a rodičovský príspevok
 206. Zamestnanecká prémia - refundácia
 207. Závažné porušenie pracovnej disciplíny
 208. Je protizakonne pracovat zadarmo ?
 209. zápočtový list
 210. zabudnutá prihláška
 211. OZNAMENIE O Ukončení PP
 212. vypoved pocas RD a nastup do noveho zamestnania
 213. odstupné
 214. Materská dovolenka a dovolenka na zotavenie
 215. je veľkonočná nedeľa sviatok?
 216. Vyplnenie-štvrťročný prehľad
 217. preradenie zamestnancov do inej firmy
 218. Podpora v nezamestnanosti
 219. OČR so starým rodičom???
 220. Minimálna mzda
 221. mzda a náhrada za sviatok
 222. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 223. Socialny fond
 224. Zúčtovanie dane a bonusu
 225. výška mzdy ak je zamestnanec na úrade práce
 226. Rizikove pracovisko=tehotenstvo
 227. Dovolenka pre učiteľku
 228. Invalid a odvody do SP
 229. PREHĽAD na Dú od 1.1.2010 závislá činnoť
 230. vyššia materská po predchádzajúcej materskej
 231. Výpoveď - ochranná doba - stravné lístky
 232. Zahraničná pracovná cesta a jej vyúčtovanie
 233. Pracovny pomer pocas RD
 234. Výpovedná doba
 235. Výpočet dovolenky
 236. Vernostné.
 237. PN - evidovanie na úrade práce
 238. odovzdávanie výkazov do SP
 239. Náhrada za dovolenku
 240. registrácia zamestnávateľa
 241. Preplatok RZD - nie je z čoho odpočitať
 242. Konateľ a odvody
 243. navrat do prace pred ukoncenim RD a adaptacia dietata v skolke
 244. Výpoveď daná zamestnancom.
 245. Návrat z materskej a rodičovskej dovolenky
 246. Akú dohodu?
 247. Dohoda o vykonaní práce
 248. Splatnosť mzdy pri ukončení pracovného pomeru
 249. Do koľkých dní sa hlásiť na ÚP
 250. zivnost popri praci statneho zamestnanca