PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Mzdové nároky
 2. Učtovanie stravných lístkov
 3. Zmluva na dobu určitú bez dátumu ukončenia.
 4. Výberové konanie.
 5. Ošetrovné na druha
 6. prehľad za I.štvrťrok 2010 +vysporiadanie RZD
 7. Konateľ a odvody
 8. Odvod do sociálnej poisťovne
 9. Odvod do sociálnej poisťovne
 10. Pracovný úraz a bolestné
 11. Lektor alebo učiteľ?
 12. Postup pri PN zamestnanca
 13. Odvody - dobrovoľne nezamestnaný
 14. prihlasenie a odhlasenie DVP
 15. Opravny vykaz do SP za predchadzajuci rok a zauctovanie
 16. Výplata mzdových nárokov po úmrtí.
 17. smrť konateľa - ako dať výpoveď
 18. Platobné zaradenie na ZUŠ
 19. ZÁNIK ZAMESTNÁVATEĽA POČAS RD ZAMESTNANCA
 20. Materská a živnostníčky
 21. služobná cesta - ubytovanie u príbuzných
 22. Uznanie priepustky §141
 23. výpoveď
 24. Práca manželky pre s.r.o. bez nároku na mzdu
 25. Nútená Dovolenka
 26. povinnosti zamestnavatela
 27. Upozornenie na závažné porušenie prac. disciplíny - AKO ODPOVEDAŤ?
 28. nárok na podporu v nezamestnanosti
 29. preplatky z RZD
 30. Stravne a JU
 31. účasť na pohrebe
 32. Zápočtový list - archív
 33. Návšteva u lekára
 34. dohoda o vykonaní práce má nárok?
 35. Urad prace - nedoplatky
 36. Výkaz nedoplatkov zo zdravotnej poisťovni
 37. Porušovanie práv zamestnanca - pomoc
 38. Dohoda o skončení PP
 39. Dohoda o VP
 40. davky v nezamestnanosti
 41. Skončenie pracovného pomeru dohodou podľa §63 ods. 1 písm. b)
 42. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 43. DoVP
 44. Stravné lístky - úrhrada zamestnancom
 45. Zamestnanec - čiastočný invalidný dochodca
 46. Neplatené voľno na dobu neurčitú?
 47. Potvrdenie zamestnavatela o vyske mzdy al odmeny zo ZC
 48. skončenie pp pred uplynutím doby
 49. prac.úraz - kontrola zamestnávateľa
 50. náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 51. odchod do dôchodku
 52. Dodatok pracovnej zmluvy
 53. Materská 2011
 54. ODOVZDAVANIE TRZIEB
 55. Vyberove konanie na poziciu samostatny referent Policajny zbor KE
 56. minimálna mzda
 57. Priemerný zárobok a materská dovolenka
 58. výplaty - spracovanie
 59. Nárok na čerpanie návštev lekára tehotnej zamestnankyne
 60. Iné zamestnanie počas rodičovskej dovolenky
 61. kolektívna zmluva - platové triedy
 62. Personálne agentúry
 63. účasť v okrskovej volebnej komisii a rodičovský príspevok
 64. Zamestnanecká prémia - refundácia
 65. Závažné porušenie pracovnej disciplíny
 66. Je protizakonne pracovat zadarmo ?
 67. zápočtový list
 68. zabudnutá prihláška
 69. OZNAMENIE O Ukončení PP
 70. vypoved pocas RD a nastup do noveho zamestnania
 71. odstupné
 72. Materská dovolenka a dovolenka na zotavenie
 73. je veľkonočná nedeľa sviatok?
 74. Vyplnenie-štvrťročný prehľad
 75. preradenie zamestnancov do inej firmy
 76. Podpora v nezamestnanosti
 77. OČR so starým rodičom???
 78. Minimálna mzda
 79. mzda a náhrada za sviatok
 80. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 81. Socialny fond
 82. Zúčtovanie dane a bonusu
 83. výška mzdy ak je zamestnanec na úrade práce
 84. Rizikove pracovisko=tehotenstvo
 85. Dovolenka pre učiteľku
 86. Invalid a odvody do SP
 87. PREHĽAD na Dú od 1.1.2010 závislá činnoť
 88. vyššia materská po predchádzajúcej materskej
 89. Výpoveď - ochranná doba - stravné lístky
 90. Zahraničná pracovná cesta a jej vyúčtovanie
 91. Pracovny pomer pocas RD
 92. Výpovedná doba
 93. Výpočet dovolenky
 94. Vernostné.
 95. PN - evidovanie na úrade práce
 96. odovzdávanie výkazov do SP
 97. Náhrada za dovolenku
 98. registrácia zamestnávateľa
 99. Preplatok RZD - nie je z čoho odpočitať
 100. Konateľ a odvody
 101. navrat do prace pred ukoncenim RD a adaptacia dietata v skolke
 102. Výpoveď daná zamestnancom.
 103. Návrat z materskej a rodičovskej dovolenky
 104. Akú dohodu?
 105. Dohoda o vykonaní práce
 106. Splatnosť mzdy pri ukončení pracovného pomeru
 107. Do koľkých dní sa hlásiť na ÚP
 108. zivnost popri praci statneho zamestnanca
 109. vymeriavací základ
 110. Nevyplatenie mzda a nástup na PN
 111. Nárok na vdovský dôchodok
 112. Odvody do socialnej poistovne
 113. Výpoveď
 114. MZDY 2010 Kaskády - odborný seminár
 115. zápočet
 116. Brigadnik
 117. Povolenie na ťažbu
 118. Výpoved od zamestnávateľa
 119. Odpracované roky, nárok na dovolenku
 120. Poistné platené v zahraničí
 121. výpovedná doba a dochadzka do prace
 122. Okamžité skončenie pp a nevyplatené cestovné náhrady
 123. Prekážka v práci - obstaranie pohrebu
 124. RZZP
 125. zamestnanie a sro
 126. Trvajúca rodičovská dovolenka, výpoveď a čo potom?
 127. obed
 128. Nárok na rodičovský príspevok
 129. Podpora v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke
 130. dohoda o vykonaní práce a živnosť
 131. Ročné zúčtovanie a daňové priznanie
 132. SZČO a poistné
 133. práca vo Fínsku a DP
 134. elektronicka podatelna VSZP
 135. Návrat z rodičovskej dovolenky
 136. Môže ma mzdárka odmietnuť?
 137. zmena praco.zmluvy alebo dodatok?
 138. Čo je §6 ZDP v zdrav.zúčtovaní za rok 2009
 139. príspevok na dochádzku za prácou - služobné auto a alternatívne miesta výkonu práce
 140. ODVODY
 141. Ako je toto možné???
 142. List SB, riadok B06 a B07
 143. zdaniteľný príjem-materské a nemocenské dávky
 144. RZD - materska dov. + čerp. dovolenky
 145. RZZP
 146. Práca na skrátený úväzok
 147. Opatrenie MPSVaR - stravné tuzemsko
 148. skrátený pracovný úväzok
 149. Vymeriavací základ NV a GP
 150. davky v hmotnej nudzi
 151. ZŤP a úľavy na odvodoch
 152. Tlačivá
 153. MATERSKÁ DOVOLENKA a DOVP
 154. RZZP 2009
 155. RZZP
 156. Starobný dôchodca a zúčtovanie dane
 157. RZZP
 158. Študent a DP, 2 dohody
 159. prestávka v práci
 160. Musí mať živnostník založený účet v banke?
 161. odmena člena a RZZP
 162. stara dovolenka a vypoved zamestnancovi
 163. Dovolenka a krátenie
 164. Odvody do sociálnej poisťovne
 165. konateľ - starobný dôchodca
 166. ročné zúčtovanie - zamestnanci
 167. predlženie doby určitej
 168. RZZP
 169. doprovod študenta k lekárovi
 170. OČR s dieťaťom manželky - bez adopcie
 171. RZZP 2009
 172. RZZP a zmena sadzby poistného
 173. Nárok na dovolenku pred materskou
 174. Nekonečné stravné lístky
 175. podanie rocneho zuctovania
 176. Sociálna poisťovňa a práceneschopnosť
 177. DoVP - kópia s originálnym podpisom
 178. nárok na daňový bonus
 179. oplati sa pracovat vo sviatok?
 180. Uplatnenie nezdaniteľnej časti - spätné priznanie dôchodku
 181. Štatistika
 182. výpočet nezdan. časti na manželku
 183. RZZP 2009 - Zdravotne odvody zo zahranicneho prijmu
 184. PN v skúšobnej dobe
 185. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 186. Zníženie pracovnej schopnosti a kratší pracovný čas a hodinová mzda.
 187. Dobrovoľne nemocenske poistenie
 188. obnovenie prerus. ZL a odvody do SP
 189. Dobrovoľné NP
 190. Odvody predsedu a členov rady SVB
 191. nevyčerpaná dovolenka
 192. sviatok
 193. Odvody SP prerusena zivnost po 1.7.
 194. MOze byt zdravotne poi v čr a socialne v sr?
 195. Pracovne volno pre lekarov
 196. podavať alebo nepodávať rzzp 2009?
 197. ako dostať starú dovolenku do moneyS3
 198. rzzp a zamestnanci
 199. študentka potrebuje pomoc
 200. RZZP - Odmena po skončení PP
 201. Daňový/zamestnanecký bonus
 202. RZZP 2008 dodatočné.
 203. Stravné lístky alebo diéty?
 204. Re: zákonník práce od 1.1.2010 § 69
 205. Zamestnanecká prémia
 206. Prečerpaná dovolenka.
 207. preradenie a znizenie mzdy z dovodu nadbytocnosti
 208. Dobrovoľne nezamestnaný a dôchodok
 209. starobný dôchodca, ročné zúčtovanie a živ.poistka
 210. danový bonus
 211. Odstupné alebo 2-mesač. výpovedná lehota?
 212. RZZP a SZCO+úrad práce
 213. Nárok na dovolenku počas MD
 214. Nahrada mzdy pri ukonceni podla §69
 215. RZZP_2009_správny formulár a jeho vyplnenie
 216. OČR po skončení RD
 217. vymeriavacie základy
 218. Sprava o povesti
 219. Komu patrí vrátená daň za manželku?
 220. preradenie zamestnanca?
 221. RZZP
 222. Novela zákona o službách zamestnanosti
 223. SZČO a materská dovolenka
 224. zahranicna pracovna cesta
 225. Zaciatok platenia zdravotneho postenia u zivnostnikov.
 226. zamestnanecká prémia
 227. Rozviazanie PP dohodou a odstupne
 228. 2.02 Financie - štátna služba
 229. Výpoveď zo strany zamestnanca
 230. SZČO a optimalizácia materského
 231. Priemerná mzda
 232. Dobrovolnik
 233. materská dovolenka a RZPD, RZZP
 234. náhrada cestovných výdavkov pri služobnej ceste vlastným motorovým vozidlom
 235. zamestanecká prémia
 236. Od kolkych rokov
 237. Seminár Kaskády 25.5.-27.5.2010. Bude!
 238. Materska studentky
 239. SZCO a platby do SP
 240. RZZP - rodičovský príspevok + SZČO
 241. daňové priznanie
 242. Dovolenka po zmene uvazku
 243. Skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa.
 244. Práca na dohodu a rodičovský príspevok 2010
 245. praca na dohodu a rodicovsky prispevok 2010
 246. zamestnat pred materskou
 247. Dávky v nezamestnanosti od 1.9.2010-PO NOVOM
 248. zmena na rodičovskej dovolenke
 249. obedňajšia prestávka a nadčas
 250. Koniec PP - vyplatenie dopredu