PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. vymeriavací základ
 2. Nevyplatenie mzda a nástup na PN
 3. Nárok na vdovský dôchodok
 4. Odvody do socialnej poistovne
 5. Výpoveď
 6. MZDY 2010 Kaskády - odborný seminár
 7. zápočet
 8. Brigadnik
 9. Povolenie na ťažbu
 10. Výpoved od zamestnávateľa
 11. Odpracované roky, nárok na dovolenku
 12. Poistné platené v zahraničí
 13. výpovedná doba a dochadzka do prace
 14. Okamžité skončenie pp a nevyplatené cestovné náhrady
 15. Prekážka v práci - obstaranie pohrebu
 16. RZZP
 17. zamestnanie a sro
 18. Trvajúca rodičovská dovolenka, výpoveď a čo potom?
 19. obed
 20. Nárok na rodičovský príspevok
 21. Podpora v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke
 22. dohoda o vykonaní práce a živnosť
 23. Ročné zúčtovanie a daňové priznanie
 24. SZČO a poistné
 25. práca vo Fínsku a DP
 26. elektronicka podatelna VSZP
 27. Návrat z rodičovskej dovolenky
 28. Môže ma mzdárka odmietnuť?
 29. zmena praco.zmluvy alebo dodatok?
 30. Čo je §6 ZDP v zdrav.zúčtovaní za rok 2009
 31. príspevok na dochádzku za prácou - služobné auto a alternatívne miesta výkonu práce
 32. ODVODY
 33. Ako je toto možné???
 34. List SB, riadok B06 a B07
 35. zdaniteľný príjem-materské a nemocenské dávky
 36. RZD - materska dov. + čerp. dovolenky
 37. RZZP
 38. Práca na skrátený úväzok
 39. Opatrenie MPSVaR - stravné tuzemsko
 40. skrátený pracovný úväzok
 41. Vymeriavací základ NV a GP
 42. davky v hmotnej nudzi
 43. ZŤP a úľavy na odvodoch
 44. Tlačivá
 45. MATERSKÁ DOVOLENKA a DOVP
 46. RZZP 2009
 47. RZZP
 48. Starobný dôchodca a zúčtovanie dane
 49. RZZP
 50. Študent a DP, 2 dohody
 51. prestávka v práci
 52. Musí mať živnostník založený účet v banke?
 53. odmena člena a RZZP
 54. stara dovolenka a vypoved zamestnancovi
 55. Dovolenka a krátenie
 56. Odvody do sociálnej poisťovne
 57. konateľ - starobný dôchodca
 58. ročné zúčtovanie - zamestnanci
 59. predlženie doby určitej
 60. RZZP
 61. doprovod študenta k lekárovi
 62. OČR s dieťaťom manželky - bez adopcie
 63. RZZP 2009
 64. RZZP a zmena sadzby poistného
 65. Nárok na dovolenku pred materskou
 66. Nekonečné stravné lístky
 67. podanie rocneho zuctovania
 68. Sociálna poisťovňa a práceneschopnosť
 69. DoVP - kópia s originálnym podpisom
 70. nárok na daňový bonus
 71. oplati sa pracovat vo sviatok?
 72. Uplatnenie nezdaniteľnej časti - spätné priznanie dôchodku
 73. Štatistika
 74. výpočet nezdan. časti na manželku
 75. RZZP 2009 - Zdravotne odvody zo zahranicneho prijmu
 76. PN v skúšobnej dobe
 77. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 78. Zníženie pracovnej schopnosti a kratší pracovný čas a hodinová mzda.
 79. Dobrovoľne nemocenske poistenie
 80. obnovenie prerus. ZL a odvody do SP
 81. Dobrovoľné NP
 82. Odvody predsedu a členov rady SVB
 83. nevyčerpaná dovolenka
 84. sviatok
 85. Odvody SP prerusena zivnost po 1.7.
 86. MOze byt zdravotne poi v čr a socialne v sr?
 87. Pracovne volno pre lekarov
 88. podavať alebo nepodávať rzzp 2009?
 89. ako dostať starú dovolenku do moneyS3
 90. rzzp a zamestnanci
 91. študentka potrebuje pomoc
 92. RZZP - Odmena po skončení PP
 93. Daňový/zamestnanecký bonus
 94. RZZP 2008 dodatočné.
 95. Stravné lístky alebo diéty?
 96. Re: zákonník práce od 1.1.2010 § 69
 97. Zamestnanecká prémia
 98. Prečerpaná dovolenka.
 99. preradenie a znizenie mzdy z dovodu nadbytocnosti
 100. Dobrovoľne nezamestnaný a dôchodok
 101. starobný dôchodca, ročné zúčtovanie a živ.poistka
 102. danový bonus
 103. Odstupné alebo 2-mesač. výpovedná lehota?
 104. RZZP a SZCO+úrad práce
 105. Nárok na dovolenku počas MD
 106. Nahrada mzdy pri ukonceni podla §69
 107. RZZP_2009_správny formulár a jeho vyplnenie
 108. OČR po skončení RD
 109. vymeriavacie základy
 110. Sprava o povesti
 111. Komu patrí vrátená daň za manželku?
 112. preradenie zamestnanca?
 113. RZZP
 114. Novela zákona o službách zamestnanosti
 115. SZČO a materská dovolenka
 116. zahranicna pracovna cesta
 117. Zaciatok platenia zdravotneho postenia u zivnostnikov.
 118. zamestnanecká prémia
 119. Rozviazanie PP dohodou a odstupne
 120. 2.02 Financie - štátna služba
 121. Výpoveď zo strany zamestnanca
 122. SZČO a optimalizácia materského
 123. Priemerná mzda
 124. Dobrovolnik
 125. materská dovolenka a RZPD, RZZP
 126. náhrada cestovných výdavkov pri služobnej ceste vlastným motorovým vozidlom
 127. zamestanecká prémia
 128. Od kolkych rokov
 129. Seminár Kaskády 25.5.-27.5.2010. Bude!
 130. Materska studentky
 131. SZCO a platby do SP
 132. RZZP - rodičovský príspevok + SZČO
 133. daňové priznanie
 134. Dovolenka po zmene uvazku
 135. Skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa.
 136. Práca na dohodu a rodičovský príspevok 2010
 137. praca na dohodu a rodicovsky prispevok 2010
 138. zamestnat pred materskou
 139. Dávky v nezamestnanosti od 1.9.2010-PO NOVOM
 140. zmena na rodičovskej dovolenke
 141. obedňajšia prestávka a nadčas
 142. Koniec PP - vyplatenie dopredu
 143. Interny prikaz zamestanavatela
 144. Uplatnenie príspevku na podnikanie v daňovom priznaní???
 145. rakúšania zamestnaní na Slovensku
 146. mám tlačivo S a neviem kde dať niektoré dáta
 147. Študent - DP A (daň vyberaná zrážkou aj preddavkovo)
 148. Odvod do SP z 800eur
 149. Nezdaniteľná časť a výplata DDP
 150. SZCO-dochodca-RZZP
 151. 30 hodín mesačne v praconom pomere
 152. Priemerná hodinová mzda
 153. vyska zamest. premie
 154. Príplatok za sviatok
 155. Dohoda o prac. cinnosti a urad prace+soc. avky.
 156. Zamestnanecká prémia a dohoda o vykonaní práce
 157. zmena pozicie zamestnanca
 158. priemerný počet zamestnancov
 159. Materská, rodičovský príspevok a dohoda
 160. Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
 161. Daň.priznanie FO,typ A-daň.bonus spätne
 162. ročné odmeny v programe MRP
 163. dobrovolne nezamestnana
 164. problém s odstupným
 165. Absolvenská prax
 166. ročné zúčtovanie do výplaty
 167. RZZP 2009 tlačivo
 168. Kolkokrat mozem dostat vypoved?
 169. ziadost o davky v nezamestnanosti
 170. daň zrážkou a ročné zúčtovanie
 171. Vybor spolocenstva a mzda
 172. Aký plat
 173. mzda dohodar na up
 174. dohoda o vykonaní práce pre nezamestaného
 175. zdravotné a sociálne odvody
 176. Hromadná dohoda o vykonaní práce
 177. Sociálnyfond - čerpanie
 178. Úrok z omeškania pri exekúcii
 179. Príjmy a odvody
 180. Pracovná zmluva na dobu určitú v roku 2010
 181. Prikaz na exekucne zrazky
 182. Ukončenie práce v zahraničí - Taliansku a nárok na podporu v nezamestnanosti?
 183. Dokedy musí ZĽ vyplniť tlačivo pre podporu
 184. odchodné
 185. Konateľ a odvody
 186. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 187. DSS
 188. spoločník alebo zamestnanec
 189. Preplatenie cestovných lístkov MHD
 190. Danove priznanie B umelecky honorar
 191. predlžovanie PP na dobu určitú po 1.3.2010
 192. Potvrdenie o príjme zo ZČ- nesprávne vydané.
 193. MRP - cestovne
 194. Zložky hrubej mzdy
 195. Preplatok RZZP za rok 2008
 196. danové typ A
 197. Platenie DoNP počas materskej
 198. RZZP SB
 199. Veľkonočný balíček
 200. povinnosti RZZP
 201. Soc.poisťovňa
 202. Úrazová renta
 203. dohoda o pracovnej činnosti
 204. čo s materskou?
 205. Výška odvodov
 206. RZZP-zúčtovanie PN
 207. uplatnenie nezd.časti na manželku
 208. Potvrdenie o prijmoch
 209. zamestnaný dochodca
 210. Zamestna.premia ma narok?
 211. Konatel na sluzobnej ceste
 212. Zamestnanecká prémia - účtovanie
 213. úrazová renta
 214. služobná cesta zahranicie +slovensko
 215. Platené voľno
 216. RZZP
 217. dovolenka
 218. študent a vyhlásenie na zdanenie príjmov.
 219. hlasenie o vyuctovani dane
 220. Odpočítaľná položka a daň
 221. zamestnanecka premia
 222. odvody sociálna poistovna
 223. Hmotná zodpovednosť
 224. rodičovský príspevok
 225. vyplatenie zo stavebného sporenia
 226. zmeny bez suhlasu zamestnanca
 227. DP, dôchodca a NČ
 228. Vypis z DP do SocPoits pre SUBEH cinnosti
 229. Pracovna zmluva - mozem si ju pred podpisom zobrat domov?
 230. zamestnanie a Úrad práce - ako RZZP?
 231. VZ a preddavok na ZP za 2/2007
 232. MRP - mzdy
 233. Výpoveď
 234. Sociálna poisťovňa
 235. RZZP szco
 236. skončenie prac.pomeru
 237. RZZP - prosim poradte, nedava mi to logiku platit 2nasobok
 238. Ročné zúčtovanie
 239. CP zahranicie program ALFA
 240. RLFO
 241. absencia a odvody
 242. Tlačivo ZP
 243. Tlacivo - danove priznanie
 244. darovanie 2%
 245. podnikateľský zámer
 246. Odvody
 247. doklad o práci v zahraničí
 248. štvrťročný prehľad 2010
 249. WinPAM zamest.premia
 250. limit na neplatenie odvodov do SP