PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. doklad o práci v zahraničí
 2. štvrťročný prehľad 2010
 3. WinPAM zamest.premia
 4. limit na neplatenie odvodov do SP
 5. RZZP_A_Vymeriavací základ
 6. RZZP typ S
 7. PN a alkohol v krvi
 8. hlásenie o vyúčt.dane-dan.bonus
 9. Danove priznanie
 10. Zrážky zo mzdy
 11. RZZP príjem
 12. RZZP študent - sprostredkovateľ
 13. Hlásenie o vyučtovaní dane
 14. Dohody o zrážkach zo mzdy
 15. RZZP typ B vs výpis z DP pre SP - úvaha
 16. RZZP
 17. Dalsia materska dovolenka po rodicovskej dovolenke...
 18. DP, danovy bonus
 19. škoda
 20. Odvody do SP
 21. MRP-chyba pri ročnom zúčtovaní dane
 22. Dan.priznanie-starobny dôchodca
 23. RZZP - dohoda mimo hlavneho pracovneho pomeru
 24. RZZP SZCO - co uvadzat ako odvody do ZP
 25. OČR
 26. Zamestnanec s celým inv. dôchodkom
 27. Minimálna mzda-koeficient
 28. Vypísanie DP a preddavková daň
 29. Skončenie PP v skúšobnej dobe, PN, doručenie.
 30. čerpanie podpory
 31. čerpanie podpory
 32. správne vypočítaná čistá mzda?
 33. RZZP dôchodca a zamestnanec na kratší pracovný úväzok
 34. dôchodok + vdovský
 35. rzzp - prílohy
 36. daňový bonus
 37. II pilier
 38. PN-ka
 39. Právnická osoba a úrad práce
 40. Aké tlačivo
 41. dohoda o zmene pracovných podmienok
 42. Pracovná zmluva
 43. RZZP-dôchodca,SZČO a zamestnanec
 44. Rozviazanie PP-odvody, mzda
 45. Žiadam o vyklad zakona o zaradení prac. do 1 a 2 dôchodkovej kategorie
 46. RZD urgent
 47. zamestanec+SZCO
 48. evidencia prevádzky osobného motorového vozidla
 49. prosim o radu
 50. danove priznanie dôchodcu
 51. Prehľad o zrazených a odv.preddavkoch
 52. PN od 1.7.2009 a rocne zuctovanie
 53. mzdy
 54. mimoriadna odmena = odstupne??
 55. RZZP a pracujuci dochodca za rok 2009
 56. RZZP podnikateľ + zamestnanec
 57. Koľko trvá zmena mena od podania žiadosti?
 58. Dohoda o vykonaní práca a súčastná evidencia na ÚPSVaR
 59. Zdanenie u konateľa
 60. Preplatenie dovolenky
 61. Zaradenie do platovej triedy nepedagogický zamestnanec
 62. Preddavková daň zo mzdy
 63. Prémie alebo odmeny?
 64. Zrážková daň
 65. Materská
 66. odmeny konateľa v programe POHODA
 67. Vypoved pocas rodicovskej dovolenky
 68. Odstupne firma v konkurze
 69. plat vychovávateľky
 70. ELDZ
 71. Minimálna hodinová mzda - doplatok
 72. daňový bonus
 73. zrusila som sporenie do DDS
 74. predčasné ukončenie RD, nástup do práce
 75. Zmena pracovnej pozície.
 76. výpovedná doba a nová PZ
 77. Maximálna výška zárobku na dohodu August 2008
 78. RZZP-zrušenie a založenie živnosti
 79. Návrat z rodič.dovolenky
 80. rocne zuctovanie dane
 81. Špecifický prípad - Hlásenie za rok 2009
 82. ukončenie PN
 83. Zápočtový list
 84. Benefit a odvody
 85. AK MA ZAMESTNANEC DVA PRACOVNÉ POMERY
 86. Odvádzanie odvodov a daní
 87. Daňový bonus a práca v Anglicku
 88. krátenie dovolenky - hrubé porušenie prac. disciplíny
 89. Dohoda o vykonaní práce
 90. Zamestnanecká prémia
 91. Nevyplatenie dovolenky za rok 2009, odstupného a meškanie mzdy...
 92. Vreckové počas zahraničnej cesty
 93. Hrubá mzda
 94. Podpora z ÚP
 95. Osamelá matka - vlastný byt?
 96. Výpoveď zmluvy
 97. Stravné lístky
 98. RZZP vysiel mi vysoky preplatok
 99. hlasenie
 100. Nemocenske davky
 101. hladam zivnostnikov poistenych v apolle
 102. Údaje pre zápočet
 103. RZZP
 104. OČR počas ochrannej doby?
 105. Dovolenka
 106. Ako si mám správne vyrátať hrubú mzdu
 107. Okamžité rozviazanie pracovného pomeru
 108. náhrada mzdy učiteľ - školenie
 109. Zamestnanecká prémia
 110. Akú dohodu?
 111. PN-ka
 112. Stravné a doplácanie za obed
 113. RZZP + nezamestnany + SZCO
 114. Výpočet mzdy
 115. Tlačivo Hlásenia o vyuč, dane...na stránke DÚ
 116. Odbory ano či nie?
 117. Exekucia a zamestnanecka premia a preplatok z RZD
 118. Preddavok na zahr. prac, cestu
 119. Honorár, zamestnanie popri rodičovskej dovolenke
 120. RZZP za rok 2009
 121. pracovná zmluva
 122. práca nadčas
 123. zamestnanecká prémia
 124. RZZP-živnostník
 125. RZZP 2009 - vysoké príjmy
 126. Odvody podnikatela
 127. Zrážky zo mzdy
 128. Maximalna dlzka smeny
 129. Ročné zúčtovanie pre študenta - živnostníka
 130. SZČO a príjem na platby do SP.
 131. PN - ka
 132. Elektronicka podatelna - UNION
 133. RZZP - výška preddavkov
 134. EZU socialka RLFO
 135. Ročné zúčtovanie dane preplatky
 136. Daňový bonus
 137. Danový bonus
 138. práca v rakúsku a RZZP
 139. ide aj zrazkova dan a prijem z DVP do HLASENIA 2009?
 140. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenie a dohodar
 141. RZZP
 142. Príspevok zamestnávateľa DDP
 143. Prideľovanie zamestnancov
 144. Ako sa vypočíta odstupné ???
 145. Nezaplatené odvody
 146. Praca v zahranici
 147. Koľko dostanem za PN
 148. Ročné zúčtovanie ZP-potrebujem pomoc
 149. Koľko dostanem za PN
 150. Rozviazanie pracovnej zmluvy v ČR a prihlásenie sa na Slovensku-ako postupovať?
 151. Skončenie PP podľa § 68 ZP
 152. doba urcita v statnej sprave
 153. Exekucia na plat
 154. priepustky
 155. Daňové priznanie
 156. Doklad o výške príjmu a o predavkoch na poistné za rok 2009
 157. Odvody pri skonceni PP
 158. Odpočet na manžela
 159. Výška mzdy na PZ
 160. Pracovný čas
 161. minimálna mzda po svojom
 162. Dohoda o prac. cinnosti alebo dohoda o vykonani prace (predavačka) ?
 163. SZČO a predčasný dôchodok
 164. PN
 165. Nevyplatena mzda
 166. RZZP
 167. Nedoplatok zamestnacna RZZP-aky doklad?
 168. RZD a dobrovoľný platiteľ poistného
 169. Nárok na príspevok-na aký??
 170. Doplnkove NP
 171. odstupné
 172. výpočet náhrady za škodu
 173. Absencia
 174. Nárok na odstupné?
 175. vyplatená prémia
 176. zamestnanec a exekútory
 177. nárok na dovolenku pri ukončení PP
 178. Zamestnanec a dobrovoľne nemocensky poistená osoba a PN
 179. Rozviazanie pracovného pomeru.
 180. Nástup do práce po dlhodobej PN
 181. RZD prijem zo zahranicia
 182. danové priznanie- príjem z Norska
 183. Krátenie dovolenky a MD
 184. Rodičovský príspevok a práca na dohodu
 185. Neuznaný paragraf.
 186. Ochranná doba a PN
 187. RZD
 188. Archetypy
 189. PN a vychádzky
 190. potvrdenie o nemocenských dávkach
 191. zodpovedný zástupca
 192. Dávka v nezamestnanosti a Rodičovská dovolenka
 193. RZZP SZČO + PN SZČO
 194. nárok na dovolenku
 195. Pripoistiť alebo nie?
 196. RZZP - príjem z garančného fondu
 197. dovolenka po dlhodobej PN
 198. Dohoda o vykonaní práce a NČZD
 199. Postup po vypracovani RZZP
 200. dôchodca a daňový bonus
 201. rozdiel vo výpočte
 202. Nezdaniteľná časť a daňový bonus
 203. odvody
 204. Nepoberany nepenazny prijem.
 205. MRP - vykaz do socialky
 206. PRIEPUSTKA/ POTVRDENIE O NAVSTEVE LEKARA
 207. Evidenčný list dôch.poistenia
 208. rocne zucotvanie na zdravotku
 209. vyplĺnani tlačív na stránkch drsr
 210. Suhlas zamestnavatela s pracou pre tretie osoby?
 211. výpoveď a nárok na dovolenku, ak bol zam-c PN
 212. Danove priznanie-danovy bonus
 213. Pracovný pomer dôchodcu - zvýšenie dôchodku po ukončení pracovného pomeru
 214. Povinnosť robiť ročné zúčtovanie dane
 215. fond zamestnanosti
 216. Mzda po neplatnom ukončení pracovného pomeru
 217. zamestnávam zaťa
 218. Prihlásenie dohodárov
 219. rocne zuctovanie aké tlačivo
 220. Poraďte aký typ tlačiva RZZP
 221. Príspevok na szč a odvody poistného
 222. SZČO a odvody nemocenské poistenie
 223. zvysenie VZ pred koncom RD
 224. Súbeh SZČO a zamestnanie pri odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 225. Zuctovanie ZP 2009
 226. Mate k dispozicii draft/koncept alebo hotovu "Nepomenovanu" zmluvu?
 227. moze zamestnany dochodca byt na PN
 228. Personalistika, mzdy- odborná literatúra
 229. RZZP - typ X
 230. Ročné zúčt. dane 2009 - nezdaniteľná časť
 231. Sociálny fond
 232. Stravne pocas zahranicnej pracovnej cesty - vikendy
 233. Stravné
 234. Formular vyradenie majetku
 235. dotacia - podpora udrzania v zamestnani zamestnanca
 236. Kto mi skontroluje? RZD
 237. RZD a dochodok
 238. Zamestnanec na materskej = RZD
 239. Prekážky na strane zamestnanca
 240. prinanie predcasneho starob.dochodku
 241. Evidenčný list dôch.poistenia
 242. RZZP - príjem zo zahraničia, ZP platené na Slovensku
 243. Premlčaná doba voči sociálke
 244. Pracovná zmluva na skúšobnú dobu
 245. Ročne zuctovanie dane
 246. Byt ako sídlo spoločnosti
 247. Pracovna zmluva
 248. Poistenie zamestnanca pri práceneschopnosti
 249. Potvrdenie k ELDP
 250. Stravné lístky zamestnancov - súhrn