1. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 2. Splatnosť mzdy pri ukončení pracovného pomeru (33 replies)
 3. Do koľkých dní sa hlásiť na ÚP (11 replies)
 4. zivnost popri praci statneho zamestnanca (2 replies)
 5. vymeriavací základ (2 replies)
 6. Nevyplatenie mzda a nástup na PN (3 replies)
 7. Nárok na vdovský dôchodok (2 replies)
 8. Odvody do socialnej poistovne (20 replies)
 9. Výpoveď (7 replies)
 10. MZDY 2010 Kaskády - odborný seminár (33 replies)
 11. zápočet (2 replies)
 12. Brigadnik (2 replies)
 13. Povolenie na ťažbu (0 replies)
 14. Výpoved od zamestnávateľa (4 replies)
 15. Odpracované roky, nárok na dovolenku (2 replies)
 16. Poistné platené v zahraničí (1 replies)
 17. výpovedná doba a dochadzka do prace (2 replies)
 18. Okamžité skončenie pp a nevyplatené cestovné náhrady (3 replies)
 19. Prekážka v práci - obstaranie pohrebu (4 replies)
 20. RZZP (2 replies)
 21. zamestnanie a sro (1 replies)
 22. Trvajúca rodičovská dovolenka, výpoveď a čo potom? (11 replies)
 23. obed (0 replies)
 24. Nárok na rodičovský príspevok (3 replies)
 25. Podpora v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke (40 replies)
 26. dohoda o vykonaní práce a živnosť (3 replies)
 27. Ročné zúčtovanie a daňové priznanie (8 replies)
 28. SZČO a poistné (18 replies)
 29. práca vo Fínsku a DP (2 replies)
 30. elektronicka podatelna VSZP (11 replies)
 31. Návrat z rodičovskej dovolenky (4 replies)
 32. Môže ma mzdárka odmietnuť? (9 replies)
 33. zmena praco.zmluvy alebo dodatok? (1 replies)
 34. Čo je §6 ZDP v zdrav.zúčtovaní za rok 2009 (3 replies)
 35. príspevok na dochádzku za prácou - služobné auto a alternatívne miesta výkonu práce (1 replies)
 36. ODVODY (6 replies)
 37. Ako je toto možné??? (6 replies)
 38. List SB, riadok B06 a B07 (3 replies)
 39. zdaniteľný príjem-materské a nemocenské dávky (2 replies)
 40. RZD - materska dov. + čerp. dovolenky (2 replies)
 41. RZZP (2 replies)
 42. Práca na skrátený úväzok (1 replies)
 43. Opatrenie MPSVaR - stravné tuzemsko (0 replies)
 44. skrátený pracovný úväzok (2 replies)
 45. Vymeriavací základ NV a GP (0 replies)
 46. davky v hmotnej nudzi (4 replies)
 47. ZŤP a úľavy na odvodoch (2 replies)
 48. Tlačivá (10 replies)
 49. MATERSKÁ DOVOLENKA a DOVP (2 replies)
 50. RZZP 2009 (2 replies)
 51. RZZP (4 replies)
 52. Starobný dôchodca a zúčtovanie dane (3 replies)
 53. RZZP (4 replies)
 54. Študent a DP, 2 dohody (2 replies)
 55. prestávka v práci (4 replies)
 56. Musí mať živnostník založený účet v banke? (3 replies)
 57. odmena člena a RZZP (3 replies)
 58. stara dovolenka a vypoved zamestnancovi (1 replies)
 59. Dovolenka a krátenie (34 replies)
 60. Odvody do sociálnej poisťovne (4 replies)
 61. konateľ - starobný dôchodca (1 replies)
 62. ročné zúčtovanie - zamestnanci (10 replies)
 63. predlženie doby určitej (24 replies)
 64. RZZP (2 replies)
 65. doprovod študenta k lekárovi (1 replies)
 66. OČR s dieťaťom manželky - bez adopcie (21 replies)
 67. RZZP 2009 (1 replies)
 68. RZZP a zmena sadzby poistného (6 replies)
 69. Nárok na dovolenku pred materskou (0 replies)
 70. Nekonečné stravné lístky (10 replies)
 71. podanie rocneho zuctovania (4 replies)
 72. Sociálna poisťovňa a práceneschopnosť (2 replies)
 73. DoVP - kópia s originálnym podpisom (19 replies)
 74. nárok na daňový bonus (2 replies)
 75. oplati sa pracovat vo sviatok? (11 replies)
 76. Uplatnenie nezdaniteľnej časti - spätné priznanie dôchodku (2 replies)
 77. Štatistika (2 replies)
 78. výpočet nezdan. časti na manželku (2 replies)
 79. RZZP 2009 - Zdravotne odvody zo zahranicneho prijmu (6 replies)
 80. PN v skúšobnej dobe (3 replies)
 81. Hlásenie o vyúčtovaní dane (1 replies)
 82. Zníženie pracovnej schopnosti a kratší pracovný čas a hodinová mzda. (4 replies)
 83. Dobrovoľne nemocenske poistenie (42 replies)
 84. obnovenie prerus. ZL a odvody do SP (0 replies)
 85. Dobrovoľné NP (3 replies)
 86. Odvody predsedu a členov rady SVB (2 replies)
 87. nevyčerpaná dovolenka (3 replies)
 88. sviatok (3 replies)
 89. Odvody SP prerusena zivnost po 1.7. (2 replies)
 90. MOze byt zdravotne poi v čr a socialne v sr? (0 replies)
 91. Pracovne volno pre lekarov (0 replies)
 92. podavať alebo nepodávať rzzp 2009? (12 replies)
 93. ako dostať starú dovolenku do moneyS3 (0 replies)
 94. rzzp a zamestnanci (1 replies)
 95. študentka potrebuje pomoc (9 replies)
 96. RZZP - Odmena po skončení PP (0 replies)
 97. Daňový/zamestnanecký bonus (2 replies)
 98. RZZP 2008 dodatočné. (28 replies)
 99. Stravné lístky alebo diéty? (1 replies)
 100. Re: zákonník práce od 1.1.2010 § 69 (7 replies)
 101. Zamestnanecká prémia (7 replies)
 102. Prečerpaná dovolenka. (6 replies)
 103. preradenie a znizenie mzdy z dovodu nadbytocnosti (1 replies)
 104. Dobrovoľne nezamestnaný a dôchodok (6 replies)
 105. starobný dôchodca, ročné zúčtovanie a živ.poistka (4 replies)
 106. danový bonus (9 replies)
 107. Odstupné alebo 2-mesač. výpovedná lehota? (3 replies)
 108. RZZP a SZCO+úrad práce (1 replies)
 109. Nárok na dovolenku počas MD (1 replies)
 110. Nahrada mzdy pri ukonceni podla §69 (7 replies)
 111. RZZP_2009_správny formulár a jeho vyplnenie (1 replies)
 112. OČR po skončení RD (1 replies)
 113. vymeriavacie základy (0 replies)
 114. Sprava o povesti (1 replies)
 115. Komu patrí vrátená daň za manželku? (20 replies)
 116. preradenie zamestnanca? (5 replies)
 117. RZZP (0 replies)
 118. Novela zákona o službách zamestnanosti (0 replies)
 119. SZČO a materská dovolenka (7 replies)
 120. zahranicna pracovna cesta (23 replies)
 121. Zaciatok platenia zdravotneho postenia u zivnostnikov. (2 replies)
 122. zamestnanecká prémia (36 replies)
 123. Rozviazanie PP dohodou a odstupne (22 replies)
 124. 2.02 Financie - štátna služba (1 replies)
 125. Výpoveď zo strany zamestnanca (17 replies)
 126. SZČO a optimalizácia materského (1 replies)
 127. Priemerná mzda (0 replies)
 128. Dobrovolnik (1 replies)
 129. materská dovolenka a RZPD, RZZP (1 replies)
 130. náhrada cestovných výdavkov pri služobnej ceste vlastným motorovým vozidlom (0 replies)
 131. zamestanecká prémia (5 replies)
 132. Od kolkych rokov (5 replies)
 133. Seminár Kaskády 25.5.-27.5.2010. Bude! (10 replies)
 134. Materska studentky (0 replies)
 135. SZCO a platby do SP (0 replies)
 136. RZZP - rodičovský príspevok + SZČO (2 replies)
 137. daňové priznanie (2 replies)
 138. Dovolenka po zmene uvazku (1 replies)
 139. Skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa. (7 replies)
 140. Práca na dohodu a rodičovský príspevok 2010 (2 replies)
 141. praca na dohodu a rodicovsky prispevok 2010 (0 replies)
 142. zamestnat pred materskou (6 replies)
 143. Dávky v nezamestnanosti od 1.9.2010-PO NOVOM (3 replies)
 144. zmena na rodičovskej dovolenke (3 replies)
 145. obedňajšia prestávka a nadčas (3 replies)
 146. Koniec PP - vyplatenie dopredu (8 replies)
 147. Interny prikaz zamestanavatela (4 replies)
 148. Uplatnenie príspevku na podnikanie v daňovom priznaní??? (5 replies)
 149. rakúšania zamestnaní na Slovensku (4 replies)
 150. mám tlačivo S a neviem kde dať niektoré dáta (2 replies)
 151. Študent - DP A (daň vyberaná zrážkou aj preddavkovo) (11 replies)
 152. Odvod do SP z 800eur (2 replies)
 153. Nezdaniteľná časť a výplata DDP (4 replies)
 154. SZCO-dochodca-RZZP (4 replies)
 155. 30 hodín mesačne v praconom pomere (0 replies)
 156. Priemerná hodinová mzda (0 replies)
 157. vyska zamest. premie (1 replies)
 158. Príplatok za sviatok (1 replies)
 159. Dohoda o prac. cinnosti a urad prace+soc. avky. (7 replies)
 160. Zamestnanecká prémia a dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 161. zmena pozicie zamestnanca (0 replies)
 162. priemerný počet zamestnancov (2 replies)
 163. Materská, rodičovský príspevok a dohoda (0 replies)
 164. Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (0 replies)
 165. Daň.priznanie FO,typ A-daň.bonus spätne (6 replies)
 166. ročné odmeny v programe MRP (2 replies)
 167. dobrovolne nezamestnana (11 replies)
 168. problém s odstupným (5 replies)
 169. Absolvenská prax (1 replies)
 170. ročné zúčtovanie do výplaty (1 replies)
 171. RZZP 2009 tlačivo (6 replies)
 172. Kolkokrat mozem dostat vypoved? (9 replies)
 173. ziadost o davky v nezamestnanosti (4 replies)
 174. daň zrážkou a ročné zúčtovanie (1 replies)
 175. Vybor spolocenstva a mzda (0 replies)
 176. Aký plat (0 replies)
 177. mzda dohodar na up (4 replies)
 178. dohoda o vykonaní práce pre nezamestaného (4 replies)
 179. zdravotné a sociálne odvody (0 replies)
 180. Hromadná dohoda o vykonaní práce (14 replies)
 181. Sociálnyfond - čerpanie (0 replies)
 182. Úrok z omeškania pri exekúcii (6 replies)
 183. Príjmy a odvody (1 replies)
 184. Pracovná zmluva na dobu určitú v roku 2010 (48 replies)
 185. Prikaz na exekucne zrazky (5 replies)
 186. Ukončenie práce v zahraničí - Taliansku a nárok na podporu v nezamestnanosti? (1 replies)
 187. Dokedy musí ZĽ vyplniť tlačivo pre podporu (0 replies)
 188. odchodné (23 replies)
 189. Konateľ a odvody (0 replies)
 190. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia (4 replies)
 191. DSS (6 replies)
 192. spoločník alebo zamestnanec (5 replies)
 193. Preplatenie cestovných lístkov MHD (1 replies)
 194. Danove priznanie B umelecky honorar (4 replies)
 195. predlžovanie PP na dobu určitú po 1.3.2010 (2 replies)
 196. Potvrdenie o príjme zo ZČ- nesprávne vydané. (3 replies)
 197. MRP - cestovne (0 replies)
 198. Zložky hrubej mzdy (13 replies)
 199. Preplatok RZZP za rok 2008 (5 replies)
 200. danové typ A (2 replies)
 201. Platenie DoNP počas materskej (2 replies)
 202. RZZP SB (2 replies)
 203. Veľkonočný balíček (2 replies)
 204. povinnosti RZZP (7 replies)
 205. Soc.poisťovňa (1 replies)
 206. Úrazová renta (0 replies)
 207. dohoda o pracovnej činnosti (25 replies)
 208. čo s materskou? (8 replies)
 209. Výška odvodov (12 replies)
 210. RZZP-zúčtovanie PN (0 replies)
 211. uplatnenie nezd.časti na manželku (3 replies)
 212. Potvrdenie o prijmoch (7 replies)
 213. zamestnaný dochodca (2 replies)
 214. Zamestna.premia ma narok? (2 replies)
 215. Konatel na sluzobnej ceste (4 replies)
 216. Zamestnanecká prémia - účtovanie (21 replies)
 217. úrazová renta (0 replies)
 218. služobná cesta zahranicie +slovensko (1 replies)
 219. Platené voľno (2 replies)
 220. RZZP (11 replies)
 221. dovolenka (2 replies)
 222. študent a vyhlásenie na zdanenie príjmov. (14 replies)
 223. hlasenie o vyuctovani dane (1 replies)
 224. Odpočítaľná položka a daň (8 replies)
 225. zamestnanecka premia (6 replies)
 226. odvody sociálna poistovna (25 replies)
 227. Hmotná zodpovednosť (0 replies)
 228. rodičovský príspevok (0 replies)
 229. vyplatenie zo stavebného sporenia (2 replies)
 230. zmeny bez suhlasu zamestnanca (14 replies)
 231. DP, dôchodca a NČ (11 replies)
 232. Vypis z DP do SocPoits pre SUBEH cinnosti (2 replies)
 233. Pracovna zmluva - mozem si ju pred podpisom zobrat domov? (0 replies)
 234. zamestnanie a Úrad práce - ako RZZP? (1 replies)
 235. VZ a preddavok na ZP za 2/2007 (1 replies)
 236. MRP - mzdy (2 replies)
 237. Výpoveď (22 replies)
 238. Sociálna poisťovňa (18 replies)
 239. RZZP szco (3 replies)
 240. skončenie prac.pomeru (1 replies)
 241. RZZP - prosim poradte, nedava mi to logiku platit 2nasobok (15 replies)
 242. Ročné zúčtovanie (4 replies)
 243. CP zahranicie program ALFA (1 replies)
 244. RLFO (2 replies)
 245. absencia a odvody (4 replies)
 246. Tlačivo ZP (5 replies)
 247. Tlacivo - danove priznanie (4 replies)
 248. darovanie 2% (9 replies)
 249. podnikateľský zámer (0 replies)
 250. Odvody (1 replies)