PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Praca v zahranici
 2. Koľko dostanem za PN
 3. Ročné zúčtovanie ZP-potrebujem pomoc
 4. Koľko dostanem za PN
 5. Rozviazanie pracovnej zmluvy v ČR a prihlásenie sa na Slovensku-ako postupovať?
 6. Skončenie PP podľa § 68 ZP
 7. doba urcita v statnej sprave
 8. Exekucia na plat
 9. priepustky
 10. Daňové priznanie
 11. Doklad o výške príjmu a o predavkoch na poistné za rok 2009
 12. Odvody pri skonceni PP
 13. Odpočet na manžela
 14. Výška mzdy na PZ
 15. Pracovný čas
 16. minimálna mzda po svojom
 17. Dohoda o prac. cinnosti alebo dohoda o vykonani prace (predavačka) ?
 18. SZČO a predčasný dôchodok
 19. PN
 20. Nevyplatena mzda
 21. RZZP
 22. Nedoplatok zamestnacna RZZP-aky doklad?
 23. RZD a dobrovoľný platiteľ poistného
 24. Nárok na príspevok-na aký??
 25. Doplnkove NP
 26. odstupné
 27. výpočet náhrady za škodu
 28. Absencia
 29. Nárok na odstupné?
 30. vyplatená prémia
 31. zamestnanec a exekútory
 32. nárok na dovolenku pri ukončení PP
 33. Zamestnanec a dobrovoľne nemocensky poistená osoba a PN
 34. Rozviazanie pracovného pomeru.
 35. Nástup do práce po dlhodobej PN
 36. RZD prijem zo zahranicia
 37. danové priznanie- príjem z Norska
 38. Krátenie dovolenky a MD
 39. Rodičovský príspevok a práca na dohodu
 40. Neuznaný paragraf.
 41. Ochranná doba a PN
 42. RZD
 43. Archetypy
 44. PN a vychádzky
 45. potvrdenie o nemocenských dávkach
 46. zodpovedný zástupca
 47. Dávka v nezamestnanosti a Rodičovská dovolenka
 48. RZZP SZČO + PN SZČO
 49. nárok na dovolenku
 50. Pripoistiť alebo nie?
 51. RZZP - príjem z garančného fondu
 52. dovolenka po dlhodobej PN
 53. Dohoda o vykonaní práce a NČZD
 54. Postup po vypracovani RZZP
 55. dôchodca a daňový bonus
 56. rozdiel vo výpočte
 57. Nezdaniteľná časť a daňový bonus
 58. odvody
 59. Nepoberany nepenazny prijem.
 60. MRP - vykaz do socialky
 61. PRIEPUSTKA/ POTVRDENIE O NAVSTEVE LEKARA
 62. Evidenčný list dôch.poistenia
 63. rocne zucotvanie na zdravotku
 64. vyplĺnani tlačív na stránkch drsr
 65. Suhlas zamestnavatela s pracou pre tretie osoby?
 66. výpoveď a nárok na dovolenku, ak bol zam-c PN
 67. Danove priznanie-danovy bonus
 68. Pracovný pomer dôchodcu - zvýšenie dôchodku po ukončení pracovného pomeru
 69. Povinnosť robiť ročné zúčtovanie dane
 70. fond zamestnanosti
 71. Mzda po neplatnom ukončení pracovného pomeru
 72. zamestnávam zaťa
 73. Prihlásenie dohodárov
 74. rocne zuctovanie aké tlačivo
 75. Poraďte aký typ tlačiva RZZP
 76. Príspevok na szč a odvody poistného
 77. SZČO a odvody nemocenské poistenie
 78. zvysenie VZ pred koncom RD
 79. Súbeh SZČO a zamestnanie pri odvodoch do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 80. Zuctovanie ZP 2009
 81. Mate k dispozicii draft/koncept alebo hotovu "Nepomenovanu" zmluvu?
 82. moze zamestnany dochodca byt na PN
 83. Personalistika, mzdy- odborná literatúra
 84. RZZP - typ X
 85. Ročné zúčt. dane 2009 - nezdaniteľná časť
 86. Sociálny fond
 87. Stravne pocas zahranicnej pracovnej cesty - vikendy
 88. Stravné
 89. Formular vyradenie majetku
 90. dotacia - podpora udrzania v zamestnani zamestnanca
 91. Kto mi skontroluje? RZD
 92. RZD a dochodok
 93. Zamestnanec na materskej = RZD
 94. Prekážky na strane zamestnanca
 95. prinanie predcasneho starob.dochodku
 96. Evidenčný list dôch.poistenia
 97. RZZP - príjem zo zahraničia, ZP platené na Slovensku
 98. Premlčaná doba voči sociálke
 99. Pracovná zmluva na skúšobnú dobu
 100. Ročne zuctovanie dane
 101. Byt ako sídlo spoločnosti
 102. Pracovna zmluva
 103. Poistenie zamestnanca pri práceneschopnosti
 104. Potvrdenie k ELDP
 105. Stravné lístky zamestnancov - súhrn
 106. 8 mesačná zmluva
 107. Dohoda o VP alebo dohoda o PČ
 108. Odchodné
 109. firemne auto a hmotna zodpovednost
 110. RZD uhrada vzdelavania pracovnika
 111. ročné zúčtovanie dane 2009
 112. prihlasenie SZCO do VSZP
 113. Dohody a vyhlásenie k dani
 114. danove priznanie pre zivnostnika, prosim pomoc
 115. rocne zuctovanie SZCO
 116. Smenovka
 117. Aké potvrdenie?
 118. Narok na zamestnanecku premiu
 119. RZZP+materska
 120. RZZP 2009 - student VS, part-time, neplatene volno
 121. RZZP-hráč futbalu
 122. Exekútorský príkaz a mzda
 123. Socialna poistovna - dodatočne zvýšené poistné
 124. odvody na zdravotné poistenie
 125. MATERSKÁ
 126. Nárok na dovolenku
 127. Hlásenie o vyučtovaní dane
 128. ZP - dovolenka z roku 2008
 129. pracovna doba
 130. Prehľady zrazených a odvedených preddavkoch
 131. Dohoda o skončení PP
 132. vratenie dane
 133. Zamestnanec s dvoma prac. pomermi
 134. Zamestnanecká prémia
 135. Daňové priznanie
 136. Kros Olymp-ELDP
 137. stravné lístky- nárok
 138. Priemerný evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách
 139. 1/2 roka zivnost a 1/2 roka zamestnanec - rocne zuctovanie dane
 140. Starostlivosť o zdravie cudzinca v SR
 141. RZD za rok 2009
 142. Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 143. Nezaplatené zdravotné poistenie
 144. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 145. životné poistenie a starobný dôchodca
 146. Nesprávne vyplatená PN rok 2009
 147. pracovny pomer na dobu urcitu
 148. RZZP a príjmy na dohodu
 149. Zníženie základu dane
 150. Vymeriavací základ - nástup na MD
 151. výpočet odstupného
 152. nárok na dovolenku po RD
 153. pol roka nezamestnany - rocne zuctovanie dane
 154. PN-ka a pobyt na 2 adresách
 155. RZZP a vymeriavaci zakla
 156. Ahojte, potrebujem radu, surne.
 157. Dohodnutá práca
 158. Daň.priznanie typ A (nezd.cast)
 159. Vlada
 160. tlacivo - potvrdenie zamestnavatela
 161. Dohoda o vykonaní práce
 162. Nezdanitelna cast a bonus na dieta po skonceni prac. pomeru
 163. Zvysok dovolenky a nastup na matersku dovolenku
 164. nejasnosti v oblasti DNP
 165. platit ci neplatiti ??
 166. Ročné hlásenie - info
 167. Príspevok za opatrovanie
 168. mzda soferov
 169. dodatočné RZZP
 170. Narok na dovolenku
 171. Na aku mzdu mam narok ked mi zrusili miesto pred uplynutim vyp. doby ? a ine
 172. zaúčanie
 173. Nové číslo účtu Dôvera
 174. Mám nárok na odstupné počas PN ???
 175. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia
 176. Kto mi skontroluje daňové priznanie?
 177. RZD a DP
 178. Prac. pomer na určitú dobu
 179. Zaevidovanie na úrade práce
 180. Zostatok dovolenky pri odchode na matersku dovolenku
 181. DP - príjem z ČR
 182. Slovák zamestnaný v ČR
 183. vyplatené dividendy a materská
 184. ZŤP
 185. Výpoveď zo strany zamestnanca
 186. nevyplatený danový bonus
 187. Výpoveď
 188. Študent,samoplatiteľ,doktorant a RZZP
 189. Aký typ tlačiva S alebo X?
 190. Rocne zuctovanie ZP obcana so ZTP
 191. RZZP a rodičovský príspevok r. 2009
 192. Dovolenka 25dni
 193. Formálna chyba v dohode o zvýšení kvalifikácie
 194. zvýšený rodičovský príspevok a práca
 195. výpoveď - dohoda o pracovnej činnosti
 196. zápočet
 197. RZD prijem zo zamestnania a dohody
 198. Plánovaná materská
 199. Práca nanovo
 200. len tak ako FO
 201. RZZP - materska + rodicovska dovolenka
 202. zmluva o dielo podla obcianskeho zak.
 203. Konateľ spoločnosti
 204. mlčanlivosť pracovníkov o zvýšení mzdy
 205. skončenie pr.pomeru a roč.zúčtovanie dane 2009
 206. Nezdaniteľná časť dane
 207. Disciplinárne opatrenie
 208. Ročné zúčtovanie dane 2009 - základ dane je nižší ako nezdaniteľná časť
 209. Hmotná zodpovednosť, vodič MKD.
 210. Príspevok na absolventskú prax
 211. Manžel
 212. prispevky na DDP 12/2008 v zuctovani dane za rok 2009
 213. Daňové priznanie a dôchodca
 214. ročný výkaz
 215. Dodatok k pracovnej zmluve
 216. rzd žene po rd
 217. Pracovna cesta do Kene
 218. Obnovená živnosť a starostlivosť o dieťa do 6 rokov
 219. RZD - úrad práce
 220. ..vdovský dôchodok a roč.zúčt.dane za 2009
 221. služovná cesta
 222. RZD - prac.pomer a dohoda
 223. práceneschopnosť a zamestnanecká prémia
 224. Štvrťročný prehľad pre rok 2010
 225. narok na dovolenku
 226. Pracujúci dôchodca - povinnosti zamestnávateľa
 227. narok na dovolenku pocas RD a PN + vypoved
 228. práca na dohodu
 229. sociálna poisťovňa - toto ste už čítali?
 230. preukazat 15 odpracovanych rokov
 231. Dovolenka
 232. Zamestnanecká prémia
 233. nárok na odchodné dôchodca
 234. Predčasný starob.dôchodok a vrátenie odvodov zo SP
 235. Prac. zmluva
 236. davka v nezamesnanosti
 237. Ročne zučt.dane DOHODÁR
 238. Nevyplatenie odchodneho
 239. Roddiné prídavky- DB
 240. Premlčanie - príspevok na poistenie v nezamestnanosti
 241. zdravotné poistenie
 242. cena práce
 243. Osobné ohodnotenie
 244. Doba urcita a novy ZP
 245. SZČO, dôchodca a odvody
 246. Pracovný pomer na dobu určitú
 247. Davky v nezamestnanosti
 248. odpoč. položka na manžela, ktorý poberal nem. dávky v ČR
 249. Mal zamestnanec dostat odstupne???
 250. Na urad prace po materskej