PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nedoplatky v soc. poisťovni?
 2. ročné zúčtovanie dane a dohodári
 3. exekúcia-dohoda o prac.činn.
 4. potvrdenie o príjmoch
 5. Rodičovský
 6. RZZP za r.2009 -mám povinnosť?
 7. Zrazka z mzdy
 8. Pohoda - zrážková daň
 9. stravné - pracovná cesta
 10. Nárok na nemocenskú dávku
 11. daňové priznanie a poistné
 12. Praca nadcas
 13. nárok na dávky v nezamestnanosti
 14. splatnosť náhrady mzdy-§ 69 ods. 4 ZP
 15. Zamestnanecký fond?
 16. mesačná mzda a hodinová mzda
 17. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky po nástupe na materskú dovolenku
 18. hranica pre platenie vyšších odvodov do SP
 19. Materska dovolenka
 20. životné minimum
 21. prosba o pomoc - vypocet materskej
 22. ZRÁŽKY ZO MZDY ZA CHYBU!
 23. vyplacanie 60 percent mzdy
 24. len niekolko otazociek
 25. inventura a dovolenka
 26. Opakované porušenie pracovnej disciplíny
 27. Minimálna mzda od 1.1.2010
 28. Mesačná odmena a čerpanie dovolenky
 29. potvrdenie o zdaniteľnej mzde a firma v konkurze
 30. dôchodca a NČZD na manželku
 31. vytýkací list
 32. Daň zo závislej činnosti
 33. povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka
 34. Neplatné skončenie PP
 35. Zamestnanecká prémia - preplatenie
 36. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby
 37. Ukoncenie pracovneho pomeru pocas rodicovskej dovolenky
 38. Potvrdenie o príjme
 39. platenie odvodov pocas MD - SZCO
 40. Peniaze na paske ci na ruku ?
 41. dôchodkové poistenie počas rodičovskej dovolenky
 42. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 43. dôchodkový vek
 44. Šofér na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti
 45. Potvrdenie o príjmoch FO, ročné zúčtovanie a zamestnanecká prémia
 46. študent na praxi a strava
 47. PN- úraz nie pracovný
 48. Dieťa do 3 rokov a dan.bonus
 49. Mzda 350 EUR a možný odmena 450 EUR
 50. kurzovy listok pri pokladni
 51. Danove priznanie alebo rocne zuctovanie
 52. Ukončeni PP a PN
 53. (Ne)haluzy v pracovných zmluvách, pracovných poriadkoch
 54. nové odvody
 55. Odstupne pocas rodicovskej dovolenky
 56. soc. poistenie v ČR a PN
 57. predčasný starobný dôchodok a oprava vo winpame
 58. Preplatenie dovolenky
 59. nadčas
 60. Študent - živnosť ZP
 61. MZDY a zlučenie 2 firiem v strede mesiaca
 62. Potvrdenie o príjme
 63. Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2009
 64. Dĺžka poberania podpory od 1.1.2010
 65. Čistý príjem
 66. predlžená rodič.dovolenka - výpoveď???
 67. Tlacivo na prijatie do PZ SR
 68. narok na materske
 69. danove priznanie dobrovolne nezamestnany
 70. prikazna zmluva a materska dovolenka
 71. zvýšenie nároku na dovolenku - smernica
 72. Okamzita vypoved zo strany zamestnanca
 73. Pravdepodobný VZ na PN
 74. Dovolenkový priemer a zmena úväzku
 75. žiadosť na UP § 50e
 76. úplatnenie náhrady za súkromné telefonáty
 77. miesto výkonu práce a stravné
 78. preplacanie sviatkov
 79. RZD poraďte prosím!!!
 80. Otec dieťaťa na rodičovskej dovolenke
 81. SZČO a odvody od 1.1.2010
 82. stravne
 83. odstupné po PN
 84. Nevyplácanie mzdy, výpoveď?
 85. Podiel spoločníka na zisku v roku 2009
 86. Kódy zdravotných poisťovní od 1. 1. 2010
 87. Nepreplatená dovolenka a stravné lístky
 88. ZŤP a ročný výkaz o zamestnaní ZP
 89. PN a dobrovolne nemoc.poistenie
 90. Dohodár a Ročne zúčt.dane
 91. Potvrdenie o príjmoch FO zo záv. činnosti
 92. Pohotovosť a sviatok počas prac. týždňa
 93. EXEKUCIA - výpočet - viete mi prosim poradit?
 94. NáROK NA DOVOLENKU
 95. Ročné zúčtovanie dane
 96. Ročné hlásenie na DÚ
 97. Bezpčnostný technik
 98. Neplatené volno a odvody
 99. Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za r. 2009
 100. Nova zivnost a odvody do SP
 101. Dobrovolne nemocenske poistenie
 102. Pracovný pomer na dobu určitú
 103. Preplatenie dovolenky - odvody
 104. podpora v nezamestnanosti
 105. Odvody do SP
 106. tlačivo vo worde
 107. Poberanie materskej a živnosť
 108. Odvody do soc.poisťovne
 109. Povinne odvody pri pozastaveni/zruseni zivnosti
 110. Kto musi podat danove priznanie?
 111. skončenie PP a odvody Váš názor
 112. Priemerná mzda - Ročné zúčtovanie ZP 2009
 113. RZZČ- ročné zúčtovanie
 114. Zlučenie poisťovni - povinnosti zamestnavatela
 115. Socialka ezu
 116. Starobný dochodca a ročné zúčt.dane ZČ
 117. Dobrovoľne nezamestnaný a OČR.
 118. Stará dovoleka
 119. Dov z roku 2008
 120. Star.dôchodca a nárok na odchodné pri PP doba určitá, a pri okamžitom skončení PP
 121. danovy bonus na dieta
 122. Skončenie PP a PN ešte pred koncom PP
 123. živnostník aj zamestnanec v zahraničí
 124. preplatená dovolenka pocas RD - ukončenie PP
 125. odpoveď uchádzačom o miesto
 126. Plat u exekútora
 127. Dôchodca-ťažko zdrav.postihnutý 70%
 128. Občiansky zakonník a zrazky zo mzdy
 129. vypocet vymeriavacieho zakladu...
 130. 2 mes výpoveď a pn
 131. výp.lehota a očr
 132. Zákonník práce a §66
 133. Materská 2010 pre zamestnanca...
 134. OP na manželku
 135. zamestnanie v ČR vs. dane, podpora a dôchodok v SR
 136. služobná cesta pred nástupom
 137. Návrat po RD, dovolenka a PN
 138. Poistenie v nezamestnanost
 139. Dôchodca a vyhlásenie k dani
 140. výpočet dovolenky
 141. Formulácia pracovnej zmluvy
 142. rodičovský príspevok a dieťa v škôlke
 143. Preradenie na inú prácu- zníženie počtu hodín
 144. nárok na materskú
 145. Občan ČR-ukončenie PP v SR - čo treba ?
 146. Davka v nezamestnanost a prispevok na zalozenie zivnosti
 147. platenie nemocenskeho pocas osetrovania dietata
 148. Da sa penazna vyhra (za znalost, skusenost) z uctovneho hladiska uznat ako vydavok?
 149. ukoncenie PP a co dalej???
 150. Brigádnický servis
 151. Prepúšťanie
 152. Vyplatenie odmien na základe rozhodnutia súdu
 153. stravovanie zamestnancov §152ZP
 154. vyhláška RZZP + tlačivá
 155. Prispevok zo soc.fondu - podlieha odvodom a dani?
 156. Dohoda o vykonaní práce
 157. Ročné zúčtovanie dane+ žiadosť
 158. odvody v AT i na SLovensku
 159. Príspevok na bývanie u vojakov
 160. Výkazy SZP
 161. Minimálna mzda
 162. Ročné zúčtovanie dane - potvrdenia
 163. vypoved z organizacnych dovodov
 164. Tlačivá RZZP za 2009 zverejnené
 165. Ročné zúčtovanie zdr.poistenia za r.2009
 166. pracovný úraz v cudzine
 167. Exekucny prikaz
 168. Odstupné
 169. Prosím poraďte, je to súrne - dovolenka z roka 2008
 170. POVINNOST DO 15.1.2010
 171. Vypočet mzdy
 172. Dovolenka a reťazové pôrody
 173. ročné zúčtovanie dane, neplatené voľno
 174. MáM nárok na odstupné a na akú výšku???
 175. evidenčné listy dôchodkového z MRP
 176. RZZP kto ma povinnost
 177. Preplatenie dovolenky
 178. Predvolanie na súd cez prac.dobu
 179. Nárok na dovolenku
 180. Materské a rodičovský príspevok
 181. Príspevok na začatie podnikania verzus Zdravotná poisťovňa
 182. dohoda o pracovnej činnosti odmena, prac.čas
 183. nemocenské
 184. RZZP a odstupne
 185. Vdovský so spiatočnou platnosťou.
 186. pracovná zmluva a zamestnankyna tehotná
 187. Dávka v nezamestnanosti
 188. Preplatenie dovolenky a odvody
 189. Prídavky na deti
 190. Predlženie PP na dobu určitú po 1.3.2010
 191. materská - rodičovská - opäť materská
 192. Minimálny VZ na zdrav. postenie počas absencie
 193. Zrážka zo mzdy
 194. zákonná rezerva na nevyčerp. dovolenku
 195. Pozastaviť živnosť???
 196. vypocet dochodku
 197. ako odmietnuť absolventskú prax ?
 198. preplatenie cestovneho do prace a spat
 199. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 200. Dohoda o vykonaní práce - materská dovolenka, rodičovská dovolenka
 201. Pracovný pomer bez zmluvy, nevaplatená mzda
 202. výpočet dane z úrokov zamestnaneckej pôžičky
 203. RZZP žiadosť na rok 2009 má niekto?
 204. Príspevok rodičovi
 205. ukoncenie PP s dôchodcom
 206. Nárok na dovolenku
 207. RL zamestnavateľa
 208. Ukončenie zamestnávania
 209. Potvrdenie o príjme-zaslanie
 210. Vypocet podpory v nezamestnanosti
 211. Výpočet dovolenky
 212. § 61 ZP výpovedná lehota
 213. Mzda
 214. vypocet druhej materskej pri retazovych porodoch
 215. rodičovský príspevok 2010
 216. Vypocet casti mzdy za dovolenku
 217. Odchod ze Slovenska
 218. opäť materské
 219. Tehotenstvo a prac. pomer bez skus. doby
 220. oprava miezd
 221. stravné + vreckové v zahraničí
 222. PN
 223. Praca, alebo zdravie
 224. Dovolenka, s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom
 225. za prácu vo sviatok odpracovať o deň viac?
 226. je maximalna materska mozna v r. 2010?
 227. mzda zamestnanca
 228. Vyhrážka o preradení na iné pracovisko
 229. Dohoda
 230. Odvodová povinnosť - áno, alebo nie?
 231. úraz,PN a ušlá mzda
 232. Evidenčný list DZ
 233. prijmy
 234. Povinnosť zdravotného poistenia v SR
 235. Roč.zúčtovanie ZP
 236. materske 2010
 237. rodičovský príspevok
 238. preradenie ne inú prácu
 239. materska - ake povinnosti
 240. ukoncena PN a nastup do zamestnania
 241. Brigadnicka praca studenta.
 242. Zmenilo sa niečo?
 243. Kedy do predčasneho dôchodku?
 244. exekúcia na materskú
 245. nepretrzita prac. doba
 246. TERMÍNY v mzdovom účtovníctve
 247. Prehlad o zrazenych preddavkoch - nemam uz zamestnancov
 248. Zamestnanecká prémia
 249. Náhrada mzdy-svadba
 250. Vypocet priemeru dovolenky