PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Prehlad o zrazenych preddavkoch - nemam uz zamestnancov
 2. Zamestnanecká prémia
 3. Náhrada mzdy-svadba
 4. Vypocet priemeru dovolenky
 5. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2009
 6. Ako je v tomto roku?
 7. dovolenka pred materskou
 8. doplatenie nevyčerpanej dovolenky
 9. Výpočet dovolenkoveho priemeru
 10. Katechét
 11. Materská a dohoda
 12. Riadna starostlivosť o dieťa a dôch. poistenie
 13. Pracovný kalendár 2010
 14. zamestnavatel ma nuti prejst na zivnost
 15. Je pri max. odvodoch materská / PN naozaj maximálnou?
 16. dohodári
 17. Výška príjmu na dohodu o PČ
 18. RD a dohoda o vykonani prace
 19. OCR- vymeriavací základ
 20. Nárok na materskú
 21. Nepeňažný príjem
 22. Nástup na MD a vyplnenie RL
 23. zlý výpočet dovolenky - 1/4 ročná odmena
 24. Podpora v nezamestnanosti - ako od 02/2010?
 25. Zamestnanec na OČR s dieťatom
 26. Nové účty zdrav. poisťovní
 27. rodičovský príspevok
 28. Reťazový pôrod, Md a nárok na dovolenku
 29. Zamestnávanie dôchodu na dobu určitú
 30. výpovedná doba
 31. Termín výplaty pri dohode o prac.činnosti
 32. Môžu podnikať?
 33. Pracovny cas pri zahr. ceste a pruznom prac. case
 34. čo všetko ovplyvňuje polovičný úväzok
 35. Ročné zúčtovanie dane
 36. Pracovný čas a práca cez štátny sviatok
 37. Odhlásenie z dôchodkového poistenia
 38. preplácanie PN
 39. cestovné náhrady
 40. Zmena zdravot. poisťovne
 41. PN a odvody
 42. živnosť popri zamestnaní vs podpora
 43. dostal som výpoved
 44. výberové konanie na kataster
 45. kratenie dovolenky
 46. Zamestnanecká prémia za 2009
 47. HPP+RP
 48. RZD a pozastavená živnosť
 49. Dohody
 50. odvody zo zivnosti ked pracujem aj na HPP
 51. Materská
 52. poškodenie zamestnanca zamestnávateľom
 53. exekúcia a polročná odmena
 54. Žiadosť o zvýšený rodičovský príspevok
 55. Registrácia zamestnávateľa a EZU
 56. SZCO na PN a odvody?
 57. výzva zamestnavateľa
 58. odmena spoločníka konateľa s.r.o.
 59. zvysenie mzdy a vypocet priemerneho hodinoveho zarobku
 60. materska/ malo vobec vyznam platit si DNP?? prosim o radu.
 61. RZZP - 2009
 62. skrátenie výpovednej doby
 63. Čerpanie dovolenky
 64. Odstupné...kam zadefinovať do mzdy...
 65. Ako sa teraz zaeividovat na urade prace???
 66. materská- prechod na rodičovský príspevok
 67. neplatené volno
 68. Tehotná-nárok na návštevu lekára
 69. Dovolenka pri nástupe po RD.
 70. Dočasná práceneschopnosť a odpracovaný deň
 71. Doplatok do mzdy
 72. Zmena zdravotnej poisťovne
 73. PN+dobr.poistenie+materské a pod.
 74. slovak pracujuci v čechach
 75. rozhodujúce obdobie na výpočet materského
 76. nárok na podporu v nezamestnanosti
 77. Ukončenie PP z dôvodu org. zmien.
 78. ročné zúčtovanie dane
 79. absencia
 80. výpočet odstupného
 81. výplata odstupného v mzde
 82. Nárok na soc. dávku po skončení rodičovskej dovolenky
 83. odvody do sociálnej poisťovne - neplatič
 84. spojená VSZP a Spolocná ZP
 85. Druhé tehotenstvo a nárok na materské
 86. Nárok na rodič.príspevok SZČO
 87. prispevok na starostlivost o o dieta - zvysuje sa?
 88. chyba pri minimálnej mzde
 89. učiteľka - predčasný dôchodok
 90. vyska odstupneho
 91. Dohoda o vykonaní práce a daňové priznanie
 92. Rodičovské po novom kontra ošetrovné
 93. SZCO a narok na PN
 94. PROLUC - spracováva niekto mzdy?????
 95. Práca vo verejnom záujme
 96. ID a dohoda o vykonaní práce
 97. Elektronické mýto - info
 98. Koniec roka - mzdy
 99. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú "zamestnancom"
 100. dovolenka z roku 2008 a rodicovska
 101. ELDP a rodičovská dovolenka
 102. Vyňatí pracovníci a rezerva na dovolenku
 103. Nové platové tarify vo verejnej správe od 1.1.2010
 104. Potvrdenie pre Soc.poisť.
 105. výpočet mzdy
 106. MATERSKA A RODICOVSKA DOVOLENKA
 107. Pohreb a vyplatna paska
 108. dochodca/PN/odchodne
 109. DDS
 110. nevycerpana dovolenka
 111. § 142 ZP
 112. prispevok na ubytovanie
 113. Zápočet praxe ???
 114. Novela zakona a narok na podporu v nezamestnanosti
 115. Zrážkova dan za december
 116. Celopodniková dovolenka a OČR
 117. zaradenie do platovej triedy
 118. zaradenie do platovej triedy
 119. Dohoda o výk.práce
 120. Úprava pracovného času vs. mzda
 121. MRP a evidenčný list dôchod.poistenia
 122. MRP - Pn + odmeny urgentne
 123. Dohoda a roč. zúčt. ZP
 124. pracovna zmluva
 125. Nezamestnaná po rodičovskej novela pre r. 2010
 126. Dobrovoľné poistenie v Soc. poisťovni
 127. spracovanie miezd
 128. Okamžité skončenie pracovného pomeru predčasného dôchodcu
 129. Navrat z Australie
 130. Je možné ešte zvýsiť materské ?
 131. nedobrovoľne poistení
 132. Búracie práce
 133. Rada ohľadom mzdy
 134. PN alebo UP?
 135. zarobena suma brigadnika skoncila v rukach soc. poistovne
 136. Materska 2010 poberana muzom
 137. zákonník práce od 1.1.2010 § 48
 138. OČR
 139. szco preddavky na zdravotne poistenie
 140. Doba určitá a jej predlžovanie...
 141. Zdaniteľná mzda
 142. Ošetrovné
 143. odmena na rodičovskej
 144. DOHODA A PNS
 145. Pracovná doba počas sviatkov
 146. Pozastavenie živnosti
 147. Oprava miezd??
 148. žiadosť na zúčtovanie dane za 2009
 149. Dohoda o brig.práci študenta Nedz.časť
 150. Predĺženie skúšobnej doby
 151. Neplatené voľno
 152. Prelom roka - info o ročnom zúčtovaní
 153. nezamestnaná na materskú
 154. Opatovne poberanie podpory
 155. Ťažký pracovný úraz
 156. kurz v Košiciach
 157. ukoncenie PP
 158. PN, SZČO a aj zamestnanec
 159. Prestávka
 160. Semináre Ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
 161. VŠZP
 162. Ochranná lehota a PN?
 163. Dochodok 2010 vs 2009 a ziadost so spätnou platnostou
 164. Zamestnanie vrátničky - upratovačky
 165. AKO VYPOCITAT DAVKU V NEZAMESTNANOSTI za obdobie odpracovane na SVK, CZ, UK?
 166. PN- ka a pracovná zmluva
 167. nárok na RD- Invalidný dôchodca
 168. Odborný zamestnanec - pedagogický - nárok na dovolenku
 169. zmena sidla spoločnosti
 170. ukončenie PZ- smrť zamestnanca
 171. Rodičovská dovolenka a ukončenie PP
 172. danova kontrola na mzdy
 173. výpoved zamestnancovi
 174. odstupne
 175. Skončenie prac.pomeru
 176. Zam-ec na TPP + starobný dôchodok
 177. RZZP - nový termin?
 178. Odchodné
 179. Ročné zúčt.ZP (1 ZC a dve firmy)
 180. pracovná zmluva na dobu určitú
 181. Dôchodok
 182. Pracovný úraz - preradenie na inú prácu
 183. Zamestnanec = obcan Cz
 184. Preplatenie dovolenky
 185. Formulár E101
 186. prenos/preplatenie dovolenky za rok 2009
 187. darčekové poukážky sociálny fond
 188. Ako z toho vykorčuľovať čo najlepšie - skončenie PP ...
 189. podpora
 190. Zlucenie zdravotnych poistovni
 191. minimalna mzda od 1.1.2010 podla tarifných stupňov
 192. Zrušenie(stiahnutie) výpovede danej zamestnancom
 193. rodičovský príspevok a odpočet NČ na manželku
 194. Pracovná zmluva na dobu určitú - opatrovateľská služba
 195. Pracovná zmluva - predavačka, krčmárka
 196. kontrolný list
 197. Nenahlásená MD na SP
 198. rodičivský príspevok po novom
 199. Zamestnanie rodinného príslušníka na dohodu
 200. minimálne mzdové nároky
 201. Certifikacia doplnkoveho stavebneho kovania
 202. Zmena sídla spoločnosti - náležitosti
 203. Konateľ a odmena
 204. Predĺženie pracovnej zmluvy
 205. dokedy zúčtovať daň z roč.zúčtovania-zamestnávateľ
 206. Ukoncenie pracovneho pomeru dohoda vs. zrusenie prac. miesta
 207. hrubé porušenie prac.disciplíny
 208. Čerpanie voľna na vyšetrenie, ošetrenie
 209. rekondičné pobyty
 210. Zdravotne problemy a nemoznost vykonavat pracu
 211. osetrenie u lekara
 212. odvody do zdrav. poist.
 213. podpora v nezamestnanosti po skonceni RD?
 214. Stravné lístky a dohodári
 215. DDS Tatra banky
 216. Statutar zamestnancom
 217. odstupné a §87 ZP
 218. Zamestnanec bez skúšobnej doby
 219. Materska dovolenka a vypoved na dohodu
 220. náhrada mzdy za sviatok-nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas
 221. Zrazkova dan
 222. poistné znalca a zároveň SZČO
 223. Práca nadčas počas inventúry.
 224. 2 pracovné pomery
 225. PN v ochrannej dobe
 226. PN
 227. Práceneschopný konateľ
 228. odvody zamestnanca na polovočný úväzok
 229. konatel sro odmena vs. ZP
 230. Potvrdenie o príjme
 231. materska
 232. Výpočet výšky náhrady za sviatok
 233. viac dohôd za mesiac a výpočet mzdy
 234. Dohoda o vykonaní práce - záloha
 235. ELDP - staré tlačivo
 236. Mzdy od 1.1.2010
 237. Umrtie byvaleho zamestnanca a RZD
 238. OČR
 239. Reorganizácia príspevkovej organizácie
 240. Vypocet PN v MRP
 241. manko z inventúry
 242. Chybna vyplata
 243. pozdržanie mzdy
 244. Preplatenie dovolenky z roku 2008
 245. Tehotná
 246. materská a SZĆO
 247. Praca nadčas-NV alebo preplatenie
 248. Preplatenie dovolenky za rok 2008
 249. odpočtateľné položky
 250. Vymeriavací základ