PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Materska 2010 poberana muzom
 2. zákonník práce od 1.1.2010 § 48
 3. OČR
 4. szco preddavky na zdravotne poistenie
 5. Doba určitá a jej predlžovanie...
 6. Zdaniteľná mzda
 7. Ošetrovné
 8. odmena na rodičovskej
 9. DOHODA A PNS
 10. Pracovná doba počas sviatkov
 11. Pozastavenie živnosti
 12. Oprava miezd??
 13. žiadosť na zúčtovanie dane za 2009
 14. Dohoda o brig.práci študenta Nedz.časť
 15. Predĺženie skúšobnej doby
 16. Neplatené voľno
 17. Prelom roka - info o ročnom zúčtovaní
 18. nezamestnaná na materskú
 19. Opatovne poberanie podpory
 20. Ťažký pracovný úraz
 21. kurz v Košiciach
 22. ukoncenie PP
 23. PN, SZČO a aj zamestnanec
 24. Prestávka
 25. Semináre Ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
 26. VŠZP
 27. Ochranná lehota a PN?
 28. Dochodok 2010 vs 2009 a ziadost so spätnou platnostou
 29. Zamestnanie vrátničky - upratovačky
 30. AKO VYPOCITAT DAVKU V NEZAMESTNANOSTI za obdobie odpracovane na SVK, CZ, UK?
 31. PN- ka a pracovná zmluva
 32. nárok na RD- Invalidný dôchodca
 33. Odborný zamestnanec - pedagogický - nárok na dovolenku
 34. zmena sidla spoločnosti
 35. ukončenie PZ- smrť zamestnanca
 36. Rodičovská dovolenka a ukončenie PP
 37. danova kontrola na mzdy
 38. výpoved zamestnancovi
 39. odstupne
 40. Skončenie prac.pomeru
 41. Zam-ec na TPP + starobný dôchodok
 42. RZZP - nový termin?
 43. Odchodné
 44. Ročné zúčt.ZP (1 ZC a dve firmy)
 45. pracovná zmluva na dobu určitú
 46. Dôchodok
 47. Pracovný úraz - preradenie na inú prácu
 48. Zamestnanec = obcan Cz
 49. Preplatenie dovolenky
 50. Formulár E101
 51. prenos/preplatenie dovolenky za rok 2009
 52. darčekové poukážky sociálny fond
 53. Ako z toho vykorčuľovať čo najlepšie - skončenie PP ...
 54. podpora
 55. Zlucenie zdravotnych poistovni
 56. minimalna mzda od 1.1.2010 podla tarifných stupňov
 57. Zrušenie(stiahnutie) výpovede danej zamestnancom
 58. rodičovský príspevok a odpočet NČ na manželku
 59. Pracovná zmluva na dobu určitú - opatrovateľská služba
 60. Pracovná zmluva - predavačka, krčmárka
 61. kontrolný list
 62. Nenahlásená MD na SP
 63. rodičivský príspevok po novom
 64. Zamestnanie rodinného príslušníka na dohodu
 65. minimálne mzdové nároky
 66. Certifikacia doplnkoveho stavebneho kovania
 67. Zmena sídla spoločnosti - náležitosti
 68. Konateľ a odmena
 69. Predĺženie pracovnej zmluvy
 70. dokedy zúčtovať daň z roč.zúčtovania-zamestnávateľ
 71. Ukoncenie pracovneho pomeru dohoda vs. zrusenie prac. miesta
 72. hrubé porušenie prac.disciplíny
 73. Čerpanie voľna na vyšetrenie, ošetrenie
 74. rekondičné pobyty
 75. Zdravotne problemy a nemoznost vykonavat pracu
 76. osetrenie u lekara
 77. odvody do zdrav. poist.
 78. podpora v nezamestnanosti po skonceni RD?
 79. Stravné lístky a dohodári
 80. DDS Tatra banky
 81. Statutar zamestnancom
 82. odstupné a §87 ZP
 83. Zamestnanec bez skúšobnej doby
 84. Materska dovolenka a vypoved na dohodu
 85. náhrada mzdy za sviatok-nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas
 86. Zrazkova dan
 87. poistné znalca a zároveň SZČO
 88. Práca nadčas počas inventúry.
 89. 2 pracovné pomery
 90. PN v ochrannej dobe
 91. PN
 92. Práceneschopný konateľ
 93. odvody zamestnanca na polovočný úväzok
 94. konatel sro odmena vs. ZP
 95. Potvrdenie o príjme
 96. materska
 97. Výpočet výšky náhrady za sviatok
 98. viac dohôd za mesiac a výpočet mzdy
 99. Dohoda o vykonaní práce - záloha
 100. ELDP - staré tlačivo
 101. Mzdy od 1.1.2010
 102. Umrtie byvaleho zamestnanca a RZD
 103. OČR
 104. Reorganizácia príspevkovej organizácie
 105. Vypocet PN v MRP
 106. manko z inventúry
 107. Chybna vyplata
 108. pozdržanie mzdy
 109. Preplatenie dovolenky z roku 2008
 110. Tehotná
 111. materská a SZĆO
 112. Praca nadčas-NV alebo preplatenie
 113. Preplatenie dovolenky za rok 2008
 114. odpočtateľné položky
 115. Vymeriavací základ
 116. zrazky zo mzdy
 117. skkončenie pracovného pomeru v skušobnej dobe
 118. Potvrdenie o čistej mzde
 119. mzda
 120. narok na dovolenku
 121. Oprava mzdy po skončení prac.pomeru
 122. ELDP
 123. ukončenie prac.pomeru
 124. Obecné zastupiteľstvo vs. kamera
 125. Sociálna poisťovňa - EZU - elektronická podateľňa 10.12.2009
 126. Dovolenka - vyplatenie po skonceni PP
 127. Odchod do dochodku 2009,alebo 2010
 128. dovolenka
 129. OČR
 130. Je štedrý deň sviatok?
 131. mesačná mzda a sviatok
 132. Daňový bonus
 133. Účtovanie vráteného poistného na IP a PvNZM
 134. výpoveď daná zamestnávateľom
 135. Minimálna mzda
 136. odvody-p.Mihál
 137. Zmena dátumu na výplatu miezd
 138. Oznámenie o výške funkčného platu
 139. sociálka a jej nová pikoška
 140. odmeňovanie pedag. zamestnancov
 141. Zahraničné CP
 142. DoPČ na určitý čas
 143. Výpoveď z nadbytočnosti - otázky k postupu
 144. doprovod k lekárovi
 145. PN-prechod z jednej na druhu
 146. Mám právo na vyrovnanie mzdy?
 147. DNPO a PN
 148. dovolenka a materská
 149. Minim.mzda a minim.mzdový nárok_výpočet_tabuľka.xls
 150. nevycerpana dovolenky z r. 2008
 151. Povinnosť PZS
 152. Prebratie zamestnancov
 153. RD vymena manzelov
 154. Aká je mimimálna hodinová mzda pri 30 hodinovom pracovnom týždni
 155. Týždenný pracovný čas
 156. Cestovny príkaz
 157. SZCO zuctovanie zdravotneho poistenia
 158. náhrada dovolenky
 159. Odmena pri pracovnom výročí
 160. odmena pre zamestnankyňu na materskej
 161. DANOVý BONUS
 162. Prenájom zamestnávateľa podľa § 31 ods.3 ZP
 163. OČR
 164. Prekážky pri praci zo strany zamestnavateľa
 165. preplatenie dovolenky
 166. vypoved § 67 - nalezitosti, platnost
 167. otec na materskej
 168. Preradenie na inú prácu
 169. KONIEC MATERSKEJ- rodičovský príspevok
 170. Nepretržitá prevádzka a dovolenka počas sviatku
 171. Preradenie zamestnanca
 172. zahranicni zamestnanci - ina pracovna doba
 173. Výpočet dovolenky učiteľa
 174. ukončenie PP dohodou mailom ???
 175. Priemerná mzda.
 176. Prečerpaná dovolenka a soc. poist.
 177. dovolenka
 178. max VZ pre ZP od 1.1.2010
 179. Vymeriavaci zaklad na NP
 180. SZČO - Dobrovoľné NP
 181. materská 2010
 182. Dvojzmenná alebo nepretržitá prevádzka?
 183. sviatky
 184. Ročné zúčtovanie poistného za rok 2009
 185. Zamestnanecká prémia
 186. Zmena na registračnom liste.
 187. prestavka pocas nadcasu
 188. Priemerný hrubý mesačný príjem
 189. materské - možnosť vyššej sumy???
 190. Koniec zmluvy a materská dovolenka
 191. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 192. kratenie dovolenky pred nastupom na MD
 193. Práca 12 hodín denne
 194. Normocena za hodinu
 195. Konateľ s.r.o. a zároveň zamestnanec tej istej s.r.o.
 196. materská nezamestnanej ?
 197. Zuctovanie dane a ZP za rok 2009
 198. dohoda poberateľ dávky v hmotnej núdzi
 199. Reklamná poukážka a výhra zamestnanca
 200. Dohodári - odhlášky
 201. stari rodicia a zivnost
 202. zákon č. 317/09
 203. Nahrada skody - spoluúčasť a amortizácia
 204. Prepustenie ucitela bez VS vzdelania
 205. odmena po ukončení pracovného pomeru
 206. nárok na materskú?
 207. nemocenske zo SP pre zenu na rod.dovolenke
 208. Zamestnanec - hodinová mzda
 209. Ukončenie PP
 210. dov pri PN z titulu PÚ
 211. dohoda o vykonaní práce a UP
 212. Exekucne zrazky zo mzdy
 213. nárok na rodičovský príspevok
 214. strata pracovnej obuvi
 215. Používanie služobného auta rodinnými príslušníkmi
 216. matersky prispevok
 217. Nová firma - prihlásenie na Sociálku
 218. Dohoda o skončení pracovného pomeru a PN
 219. Nárok na stravné lístky
 220. dohodár a paragraf
 221. Valorizácia priemerneho zarobku z roku 1983
 222. Minimálny odvod do ZP
 223. prepočet nároku na dovolenku
 224. Priemer dovolenky?
 225. dochodok zivnost
 226. Priemerná hodinová mzda po PN
 227. P a nadčas v jeden deň
 228. MD,RP a ELDP
 229. PN po skonceni pracovneho pomeru
 230. vyplatenie dovolenky
 231. Nové daňové tlačivá v súvislosti s RZD
 232. Nevyplatená mzda + nový majitel
 233. Koniec rodič.dovolenky - hroziaca výpoveď - potom nástup na ďalšiu MD
 234. gastrolískty účtovanie
 235. Ošetrovné
 236. Darovanie krvi a platené volno
 237. Zákonník práce
 238. Skoda sposobena zamestnavatelovi
 239. Sprevadzanie postihnuteho dietata na osetrenie
 240. Práca na zmluvu podľa obchodného zákonníka a materská
 241. Duálne zobrazovanie
 242. fond pracovného času
 243. Pracovny pomer na dobu urcitu a PN
 244. Materská čo so živnosťou?
 245. Pracovný pomer na dobu určitú
 246. Prečerpaná dovolenka
 247. Odvoz manzelky z porodnice
 248. Odpracovaný sviatok
 249. Sviatok
 250. Mesačný výkaz do sociálky