PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Účtovanie vráteného poistného na IP a PvNZM
 2. výpoveď daná zamestnávateľom
 3. Minimálna mzda
 4. odvody-p.Mihál
 5. Zmena dátumu na výplatu miezd
 6. Oznámenie o výške funkčného platu
 7. sociálka a jej nová pikoška
 8. odmeňovanie pedag. zamestnancov
 9. Zahraničné CP
 10. DoPČ na určitý čas
 11. Výpoveď z nadbytočnosti - otázky k postupu
 12. doprovod k lekárovi
 13. PN-prechod z jednej na druhu
 14. Mám právo na vyrovnanie mzdy?
 15. DNPO a PN
 16. dovolenka a materská
 17. Minim.mzda a minim.mzdový nárok_výpočet_tabuľka.xls
 18. nevycerpana dovolenky z r. 2008
 19. Povinnosť PZS
 20. Prebratie zamestnancov
 21. RD vymena manzelov
 22. Aká je mimimálna hodinová mzda pri 30 hodinovom pracovnom týždni
 23. Týždenný pracovný čas
 24. Cestovny príkaz
 25. SZCO zuctovanie zdravotneho poistenia
 26. náhrada dovolenky
 27. Odmena pri pracovnom výročí
 28. odmena pre zamestnankyňu na materskej
 29. DANOVý BONUS
 30. Prenájom zamestnávateľa podľa § 31 ods.3 ZP
 31. OČR
 32. Prekážky pri praci zo strany zamestnavateľa
 33. preplatenie dovolenky
 34. vypoved § 67 - nalezitosti, platnost
 35. otec na materskej
 36. Preradenie na inú prácu
 37. KONIEC MATERSKEJ- rodičovský príspevok
 38. Nepretržitá prevádzka a dovolenka počas sviatku
 39. Preradenie zamestnanca
 40. zahranicni zamestnanci - ina pracovna doba
 41. Výpočet dovolenky učiteľa
 42. ukončenie PP dohodou mailom ???
 43. Priemerná mzda.
 44. Prečerpaná dovolenka a soc. poist.
 45. dovolenka
 46. max VZ pre ZP od 1.1.2010
 47. Vymeriavaci zaklad na NP
 48. SZČO - Dobrovoľné NP
 49. materská 2010
 50. Dvojzmenná alebo nepretržitá prevádzka?
 51. sviatky
 52. Ročné zúčtovanie poistného za rok 2009
 53. Zamestnanecká prémia
 54. Zmena na registračnom liste.
 55. prestavka pocas nadcasu
 56. Priemerný hrubý mesačný príjem
 57. materské - možnosť vyššej sumy???
 58. Koniec zmluvy a materská dovolenka
 59. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 60. kratenie dovolenky pred nastupom na MD
 61. Práca 12 hodín denne
 62. Normocena za hodinu
 63. Konateľ s.r.o. a zároveň zamestnanec tej istej s.r.o.
 64. materská nezamestnanej ?
 65. Zuctovanie dane a ZP za rok 2009
 66. dohoda poberateľ dávky v hmotnej núdzi
 67. Reklamná poukážka a výhra zamestnanca
 68. Dohodári - odhlášky
 69. stari rodicia a zivnost
 70. zákon č. 317/09
 71. Nahrada skody - spoluúčasť a amortizácia
 72. Prepustenie ucitela bez VS vzdelania
 73. odmena po ukončení pracovného pomeru
 74. nárok na materskú?
 75. nemocenske zo SP pre zenu na rod.dovolenke
 76. Zamestnanec - hodinová mzda
 77. Ukončenie PP
 78. dov pri PN z titulu PÚ
 79. dohoda o vykonaní práce a UP
 80. Exekucne zrazky zo mzdy
 81. nárok na rodičovský príspevok
 82. strata pracovnej obuvi
 83. Používanie služobného auta rodinnými príslušníkmi
 84. matersky prispevok
 85. Nová firma - prihlásenie na Sociálku
 86. Dohoda o skončení pracovného pomeru a PN
 87. Nárok na stravné lístky
 88. dohodár a paragraf
 89. Valorizácia priemerneho zarobku z roku 1983
 90. Minimálny odvod do ZP
 91. prepočet nároku na dovolenku
 92. Priemer dovolenky?
 93. dochodok zivnost
 94. Priemerná hodinová mzda po PN
 95. P a nadčas v jeden deň
 96. MD,RP a ELDP
 97. PN po skonceni pracovneho pomeru
 98. vyplatenie dovolenky
 99. Nové daňové tlačivá v súvislosti s RZD
 100. Nevyplatená mzda + nový majitel
 101. Koniec rodič.dovolenky - hroziaca výpoveď - potom nástup na ďalšiu MD
 102. gastrolískty účtovanie
 103. Ošetrovné
 104. Darovanie krvi a platené volno
 105. Zákonník práce
 106. Skoda sposobena zamestnavatelovi
 107. Sprevadzanie postihnuteho dietata na osetrenie
 108. Práca na zmluvu podľa obchodného zákonníka a materská
 109. Duálne zobrazovanie
 110. fond pracovného času
 111. Pracovny pomer na dobu urcitu a PN
 112. Materská čo so živnosťou?
 113. Pracovný pomer na dobu určitú
 114. Prečerpaná dovolenka
 115. Odvoz manzelky z porodnice
 116. Odpracovaný sviatok
 117. Sviatok
 118. Mesačný výkaz do sociálky
 119. PZ na dobu urcitu a OCR
 120. Nárok na MD
 121. Platená PN alebo nie?
 122. Neplatne skonceny PP- vs. okolo doplatenia mzdy
 123. Povinnosť-potvrdenie
 124. Potvrdenie ZAM k príspevku na bývanie
 125. Cerpanie riadnej dovolenky a rodicovska dovolenka
 126. Skrátený PP a PN
 127. Preplatenie dovolenky v MRP
 128. skončenie z nadbytočnosti a tehotenstvo
 129. Nárok na dovolenku - dve MD za sebou
 130. Socialny fond - vianocne balicky
 131. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času?
 132. 60%mzda
 133. Výplatný termín
 134. Delegovanie pravomoci
 135. Nevyčerpaná dovolenka z roku 2008
 136. Pracovna zmluva na dobu urcitu
 137. Dovolenka 25 dni ??? AKO???
 138. chýbajúce potvrdenie o PN a výpoveď
 139. koniec roka - náležitosti
 140. Darčekové poukážky
 141. E 301
 142. ako na to?
 143. Prispevok na starostlivost o dieta a zamestnanie
 144. mam DVP, do akej sumy neplatim do ZP?
 145. Neoprávnene vyplatená mzda
 146. vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 147. vzor dohody o skončení PP z organizačných dôvodov
 148. Po návrate z RD a skončení PP nemám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 149. doručenie exekúcie zamestnávateľom
 150. Miesto výkonu práce
 151. Daňový bonus na deti
 152. ELDP-tlačivo na nete
 153. povinné nemocenske poistenie
 154. rozviazanie PP dohodu počas PN zo strany zamestnanca
 155. Rodicovska dovolenka 2010
 156. Platové zaradenie zvuk.majstrov a hud.režisérov
 157. Zakladanie dokladov RZD
 158. interný predpis-minimálne mzdové nároky
 159. I.,II., III. pilier
 160. Uchadzac o zamestnanie a dve dohody o vykonani prace - vyska prijimu
 161. pn u 2 zamestnavatelov
 162. Nevyplatené prémie
 163. Nariadena praca cez vikend.
 164. Dokumenty pri vypovedi
 165. Povinnosti pri Dohode o vykonaní práce
 166. Prechod z rodičovského príspevku na MD
 167. zdravotná prehliadka 1 zamestnanca
 168. nárok na podporu v nezamestnanosi
 169. odmena zahraničnému prednášajúcemu
 170. povinnost zaměstanavatela vůči státu
 171. Pozastaviť živnosť???
 172. Príplatok za triednictvo
 173. Vypoved počas materskej
 174. skoncenie statnozamestnaneckeho pomeru zo strany zamestnanca
 175. Prekážky na strane zamestnávatela a sviatok
 176. Nezdaniteľná čiastka
 177. hlásenie a skutočná úhrada dane
 178. dohoda o zrážkach zo mzdy §551 Občian.Z.
 179. VZ na GP
 180. starobný dôchodca a nezdaniteľná časť
 181. Pracovať súčastne na dve dohody o vykonaní práce
 182. oznámenie zamestnávateľa
 183. Môže ma zamestnávateľ prepustiť za podozrenie na únik informácií?
 184. Podpora v nezamestnanosti,nárok
 185. Krátenie dovolenky
 186. rodičovský príspevok-zamestnanie-marodka
 187. Zamestnanec po PN
 188. Deň nástupu do zamestnania
 189. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 190. Príspevok na regeneráciu
 191. materská a dovolenka
 192. Dovolenka
 193. Mzdový dekrét
 194. Cestaky
 195. konateľ a odvody
 196. Minimálna mzda od 01.10.2009
 197. zaradenie učiteľky MŠ do 10. PT
 198. Hruba mzda na zmluve nizsia ako minimalna mzda
 199. Dovolenka z ďalšieho roka
 200. Dohoda o vykonaní práce
 201. odvody do SP
 202. odvody
 203. Nemocenské dávky - zamestnávateľom nezaslané tlačivo PN do SP
 204. Skončili to so mnou mojou žiadosťou o ukončenie pracovného pomeru dohodou.
 205. Doktorand a praca?
 206. Nárok na dovolenku
 207. dodatkova dovolenka
 208. Nárok na dovolenku pri nástupe do HPP
 209. starobný alebo predčasný st. dochodok
 210. okamžite skončenie a pn
 211. Neplatené voľno
 212. odchodné-odstupné
 213. Skrátenie pracovného času
 214. Koniec podpornej doby a výpoveď
 215. 60% mzdy podľa § 142 ods.4
 216. PN po skončení SD
 217. Prerušenie študia - urad prace, socialna poistovna
 218. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 219. Výpis z indiv. účtu poistenca - údaje pre zápočet rokov
 220. Výpočet mzdy
 221. výpočet riadnej MD
 222. miesto výkonu práce a diéty
 223. neplati odvody za zametancov do soc.poist.
 224. Rodičovský príspevok-dohoda od roku 2010
 225. prosim radu-odvody do zdravotnej poistovne
 226. finančný príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta
 227. Platové zaradenie.
 228. Dovolenka
 229. Preddavky na platenie zdravotného poistenia....
 230. zníženie mzdy
 231. Doba dôch.poistenia
 232. ako sa počíta výška ....
 233. Materská dovolenka a nezamestnanosť
 234. Prestávka v práci, stravný lístok pri pracovnom úväzku na 20h týždenne
 235. oneskorene nahlasenie zaciatku Rodicaku. do SocPoist
 236. zaraďovanie zamestnacov
 237. krátenie dovolenky pri PN
 238. Starobný dochodok
 239. NV a preddavky na zdravotné poistenie
 240. Evidencia na ÚP, dohoda a diéty
 241. Nútená práca nadčas - lekárske služby.
 242. nemocenské
 243. zle vyplatena mzda
 244. ukoncenie pracovneho pomeru v dobe urcitej
 245. Exekúcie
 246. Mzdy - zdravotna sestra
 247. OČR
 248. materská
 249. invalidny dochodca a zdravotka?
 250. Problem s prihlasenim do poistovne