PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Mesačný výkaz do sociálky
 2. PZ na dobu urcitu a OCR
 3. Nárok na MD
 4. Platená PN alebo nie?
 5. Neplatne skonceny PP- vs. okolo doplatenia mzdy
 6. Povinnosť-potvrdenie
 7. Potvrdenie ZAM k príspevku na bývanie
 8. Cerpanie riadnej dovolenky a rodicovska dovolenka
 9. Skrátený PP a PN
 10. Preplatenie dovolenky v MRP
 11. skončenie z nadbytočnosti a tehotenstvo
 12. Nárok na dovolenku - dve MD za sebou
 13. Socialny fond - vianocne balicky
 14. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času?
 15. 60%mzda
 16. Výplatný termín
 17. Delegovanie pravomoci
 18. Nevyčerpaná dovolenka z roku 2008
 19. Pracovna zmluva na dobu urcitu
 20. Dovolenka 25 dni ??? AKO???
 21. chýbajúce potvrdenie o PN a výpoveď
 22. koniec roka - náležitosti
 23. Darčekové poukážky
 24. E 301
 25. ako na to?
 26. Prispevok na starostlivost o dieta a zamestnanie
 27. mam DVP, do akej sumy neplatim do ZP?
 28. Neoprávnene vyplatená mzda
 29. vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 30. vzor dohody o skončení PP z organizačných dôvodov
 31. Po návrate z RD a skončení PP nemám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 32. doručenie exekúcie zamestnávateľom
 33. Miesto výkonu práce
 34. Daňový bonus na deti
 35. ELDP-tlačivo na nete
 36. povinné nemocenske poistenie
 37. rozviazanie PP dohodu počas PN zo strany zamestnanca
 38. Rodicovska dovolenka 2010
 39. Platové zaradenie zvuk.majstrov a hud.režisérov
 40. Zakladanie dokladov RZD
 41. interný predpis-minimálne mzdové nároky
 42. I.,II., III. pilier
 43. Uchadzac o zamestnanie a dve dohody o vykonani prace - vyska prijimu
 44. pn u 2 zamestnavatelov
 45. Nevyplatené prémie
 46. Nariadena praca cez vikend.
 47. Dokumenty pri vypovedi
 48. Povinnosti pri Dohode o vykonaní práce
 49. Prechod z rodičovského príspevku na MD
 50. zdravotná prehliadka 1 zamestnanca
 51. nárok na podporu v nezamestnanosi
 52. odmena zahraničnému prednášajúcemu
 53. povinnost zaměstanavatela vůči státu
 54. Pozastaviť živnosť???
 55. Príplatok za triednictvo
 56. Vypoved počas materskej
 57. skoncenie statnozamestnaneckeho pomeru zo strany zamestnanca
 58. Prekážky na strane zamestnávatela a sviatok
 59. Nezdaniteľná čiastka
 60. hlásenie a skutočná úhrada dane
 61. dohoda o zrážkach zo mzdy §551 Občian.Z.
 62. VZ na GP
 63. starobný dôchodca a nezdaniteľná časť
 64. Pracovať súčastne na dve dohody o vykonaní práce
 65. oznámenie zamestnávateľa
 66. Môže ma zamestnávateľ prepustiť za podozrenie na únik informácií?
 67. Podpora v nezamestnanosti,nárok
 68. Krátenie dovolenky
 69. rodičovský príspevok-zamestnanie-marodka
 70. Zamestnanec po PN
 71. Deň nástupu do zamestnania
 72. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 73. Príspevok na regeneráciu
 74. materská a dovolenka
 75. Dovolenka
 76. Mzdový dekrét
 77. Cestaky
 78. konateľ a odvody
 79. Minimálna mzda od 01.10.2009
 80. zaradenie učiteľky MŠ do 10. PT
 81. Hruba mzda na zmluve nizsia ako minimalna mzda
 82. Dovolenka z ďalšieho roka
 83. Dohoda o vykonaní práce
 84. odvody do SP
 85. odvody
 86. Nemocenské dávky - zamestnávateľom nezaslané tlačivo PN do SP
 87. Skončili to so mnou mojou žiadosťou o ukončenie pracovného pomeru dohodou.
 88. Doktorand a praca?
 89. Nárok na dovolenku
 90. dodatkova dovolenka
 91. Nárok na dovolenku pri nástupe do HPP
 92. starobný alebo predčasný st. dochodok
 93. okamžite skončenie a pn
 94. Neplatené voľno
 95. odchodné-odstupné
 96. Skrátenie pracovného času
 97. Koniec podpornej doby a výpoveď
 98. 60% mzdy podľa § 142 ods.4
 99. PN po skončení SD
 100. Prerušenie študia - urad prace, socialna poistovna
 101. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 102. Výpis z indiv. účtu poistenca - údaje pre zápočet rokov
 103. Výpočet mzdy
 104. výpočet riadnej MD
 105. miesto výkonu práce a diéty
 106. neplati odvody za zametancov do soc.poist.
 107. Rodičovský príspevok-dohoda od roku 2010
 108. prosim radu-odvody do zdravotnej poistovne
 109. finančný príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta
 110. Platové zaradenie.
 111. Dovolenka
 112. Preddavky na platenie zdravotného poistenia....
 113. zníženie mzdy
 114. Doba dôch.poistenia
 115. ako sa počíta výška ....
 116. Materská dovolenka a nezamestnanosť
 117. Prestávka v práci, stravný lístok pri pracovnom úväzku na 20h týždenne
 118. oneskorene nahlasenie zaciatku Rodicaku. do SocPoist
 119. zaraďovanie zamestnacov
 120. krátenie dovolenky pri PN
 121. Starobný dochodok
 122. NV a preddavky na zdravotné poistenie
 123. Evidencia na ÚP, dohoda a diéty
 124. Nútená práca nadčas - lekárske služby.
 125. nemocenské
 126. zle vyplatena mzda
 127. ukoncenie pracovneho pomeru v dobe urcitej
 128. Exekúcie
 129. Mzdy - zdravotna sestra
 130. OČR
 131. materská
 132. invalidny dochodca a zdravotka?
 133. Problem s prihlasenim do poistovne
 134. Zamestnanie v rozličných štátoch EÚ
 135. odvody - starobný dôchodok
 136. Sociálne dávky
 137. dohoda o zrážkach na zálohu zo mzdy
 138. práca v sobotu
 139. Krátenie dovolenky
 140. Výpočet zárobku
 141. odstupné
 142. vyslanie zamestnanca do Rumunska
 143. Náhrada mzdy za účasť na súde
 144. potvrdenie na nemoc.davky pri nastupe na MD
 145. Aký je limit príjmu pre SZČO za rok 2008, aby nemusela platiť sociálne poistenie?
 146. Odstupné - výpovedná doba
 147. Kapitálové životné poistenie
 148. čo všetko sa ráta do odpracovanej doby?
 149. Nárok na rodičovský príspevok v r. 2010 a založenie občianskeho združenia
 150. rodičovský príspevok
 151. nárok na dovolenku
 152. priepustka - neuznanych 7 dni
 153. kontrola zamestnancov
 154. Ako vratit veci zamestnavatelovi ak on nevyplatil vyplatu?
 155. Praca sviatok
 156. Sociálny fond - príspevok na dopravu
 157. Skolka,studium a starostlivost o dieta do 6 rokov
 158. rakúske banky
 159. Prekážky zo strany zamestnávateľa,preplatená dovolenka
 160. Pracovny pomer a rodičovský príspevok
 161. danovy bonus - kto moze poberat
 162. Zrušenie registrácie pre daň zo záv.činnosti
 163. OČR
 164. Ako to naozaj má byť?
 165. preplatená dovolenka
 166. Spravodlivosť
 167. vypoved a dovolenka
 168. zaradenie do platovej triedy
 169. štátna služba - SURNE!!!
 170. exekucia
 171. otazka
 172. Rodičovský príspevok
 173. Rodičovský príspevok od 1.1.2010
 174. mzdové podmienky
 175. Preplatená dovolenka
 176. zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
 177. konateľ a odmeny
 178. predčasný dôchodok
 179. DOV pri PN
 180. 60 % mzda
 181. Povinnosti pri PN
 182. Odmeňovanie konateľa
 183. Absencia a PN
 184. Obdobie na vymeranie zakladu pre matersku
 185. Neodpracovany fond prac.času-mzda
 186. RO pre výpočet materskej
 187. Sprevádzanie člena rodiny
 188. Maximálna materska
 189. Daňový bonus
 190. Otázky a odpovede DRSR a iných inštitúcií - mzdy, personalistika, odvody
 191. Netypický prípad skončenia pracovného pomeru- aké odvody, aká mzda?
 192. SZČO a PN
 193. Sociálny fond
 194. čiastočný úväzok
 195. stravné
 196. narok na rodinne pridavky
 197. mandantná zmluva
 198. pracovná zmluva
 199. Mzda ?
 200. Nové zaradenia učiteľou
 201. Náhradné voľno ako zložka mzdy
 202. materska z DNP
 203. Stravné lístky a nadčasové hodiny
 204. Mzda za nadčas
 205. Nezamestnaný a OČR
 206. športová činnosť
 207. Vyživované osoby - zrážky zo mzdy - exekúcia
 208. Podpora v nezamestnanosti
 209. mínusové prémie
 210. Kalendarny rok?
 211. neodpracovaný týždenný hodinový fond
 212. treba vystaviť PN 2x???
 213. Doba určitá a PN
 214. odvody z odmien pocas PN
 215. Manzelska vypomoc v predajni - materska
 216. Dohody o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnsoti
 217. PN počas živnosti , zrušenie a podpora
 218. Minimálna mzda
 219. Vzorec na vypracovanie mzdy za ukol
 220. Práca v noci
 221. Prosba.
 222. Dotácia z úradu práce na zamestnanca
 223. Vymeriavací základ pre výpočet odvodov
 224. vypoved pocas materskej dovolenky? ako dalej postupovadt
 225. Opakovaná registrácia do SP
 226. MRP tlač príkazu k úhrade
 227. Rodičovský príspevok 2010
 228. Denny Student na VS po 26 a odvody
 229. Socialna poistovna mi stiahla z uctu
 230. invalidny dochodok a rodicovsky prispevok
 231. súhrn odvody do soc. a zdravotnej poisťovne
 232. Nemocenské dávky u SZČO
 233. skrateny uväzok
 234. Miesto výkonu práce a preplatenie cestovných lístkov
 235. Vymedzenie činnosti dohodára
 236. daňové priznanie
 237. rozviazanie pracovného pomeru - okamžitá výpoveď
 238. Konatelia - autá
 239. dohoda-stvrtrocny prehlad
 240. Zápočet rokov maturita v septembri
 241. rodičovská dovolenka
 242. PN a UP
 243. záznam záchrannej služby
 244. PN, ochranná doba a pomerná časť dovolenky
 245. Výpočet dovolenky
 246. ročné zúčtovanie
 247. Kariérový stupeň
 248. vypočitanie materskej
 249. Konkurz firmy - môžem vymáhat mzdy z Garančného Fondu aj od správcu konkurzu?
 250. davka nezamestnanosti a rodicak