PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Starobný dochodok
 2. NV a preddavky na zdravotné poistenie
 3. Evidencia na ÚP, dohoda a diéty
 4. Nútená práca nadčas - lekárske služby.
 5. nemocenské
 6. zle vyplatena mzda
 7. ukoncenie pracovneho pomeru v dobe urcitej
 8. Exekúcie
 9. Mzdy - zdravotna sestra
 10. OČR
 11. materská
 12. invalidny dochodca a zdravotka?
 13. Problem s prihlasenim do poistovne
 14. Zamestnanie v rozličných štátoch EÚ
 15. odvody - starobný dôchodok
 16. Sociálne dávky
 17. dohoda o zrážkach na zálohu zo mzdy
 18. práca v sobotu
 19. Krátenie dovolenky
 20. Výpočet zárobku
 21. odstupné
 22. vyslanie zamestnanca do Rumunska
 23. Náhrada mzdy za účasť na súde
 24. potvrdenie na nemoc.davky pri nastupe na MD
 25. Aký je limit príjmu pre SZČO za rok 2008, aby nemusela platiť sociálne poistenie?
 26. Odstupné - výpovedná doba
 27. Kapitálové životné poistenie
 28. čo všetko sa ráta do odpracovanej doby?
 29. Nárok na rodičovský príspevok v r. 2010 a založenie občianskeho združenia
 30. rodičovský príspevok
 31. nárok na dovolenku
 32. priepustka - neuznanych 7 dni
 33. kontrola zamestnancov
 34. Ako vratit veci zamestnavatelovi ak on nevyplatil vyplatu?
 35. Praca sviatok
 36. Sociálny fond - príspevok na dopravu
 37. Skolka,studium a starostlivost o dieta do 6 rokov
 38. rakúske banky
 39. Prekážky zo strany zamestnávateľa,preplatená dovolenka
 40. Pracovny pomer a rodičovský príspevok
 41. danovy bonus - kto moze poberat
 42. Zrušenie registrácie pre daň zo záv.činnosti
 43. OČR
 44. Ako to naozaj má byť?
 45. preplatená dovolenka
 46. Spravodlivosť
 47. vypoved a dovolenka
 48. zaradenie do platovej triedy
 49. štátna služba - SURNE!!!
 50. exekucia
 51. otazka
 52. Rodičovský príspevok
 53. Rodičovský príspevok od 1.1.2010
 54. mzdové podmienky
 55. Preplatená dovolenka
 56. zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
 57. konateľ a odmeny
 58. predčasný dôchodok
 59. DOV pri PN
 60. 60 % mzda
 61. Povinnosti pri PN
 62. Odmeňovanie konateľa
 63. Absencia a PN
 64. Obdobie na vymeranie zakladu pre matersku
 65. Neodpracovany fond prac.času-mzda
 66. RO pre výpočet materskej
 67. Sprevádzanie člena rodiny
 68. Maximálna materska
 69. Daňový bonus
 70. Otázky a odpovede DRSR a iných inštitúcií - mzdy, personalistika, odvody
 71. Netypický prípad skončenia pracovného pomeru- aké odvody, aká mzda?
 72. SZČO a PN
 73. Sociálny fond
 74. čiastočný úväzok
 75. stravné
 76. narok na rodinne pridavky
 77. mandantná zmluva
 78. pracovná zmluva
 79. Mzda ?
 80. Nové zaradenia učiteľou
 81. Náhradné voľno ako zložka mzdy
 82. materska z DNP
 83. Stravné lístky a nadčasové hodiny
 84. Mzda za nadčas
 85. Nezamestnaný a OČR
 86. športová činnosť
 87. Vyživované osoby - zrážky zo mzdy - exekúcia
 88. Podpora v nezamestnanosti
 89. mínusové prémie
 90. Kalendarny rok?
 91. neodpracovaný týždenný hodinový fond
 92. treba vystaviť PN 2x???
 93. Doba určitá a PN
 94. odvody z odmien pocas PN
 95. Manzelska vypomoc v predajni - materska
 96. Dohody o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnsoti
 97. PN počas živnosti , zrušenie a podpora
 98. Minimálna mzda
 99. Vzorec na vypracovanie mzdy za ukol
 100. Práca v noci
 101. Prosba.
 102. Dotácia z úradu práce na zamestnanca
 103. Vymeriavací základ pre výpočet odvodov
 104. vypoved pocas materskej dovolenky? ako dalej postupovadt
 105. Opakovaná registrácia do SP
 106. MRP tlač príkazu k úhrade
 107. Rodičovský príspevok 2010
 108. Denny Student na VS po 26 a odvody
 109. Socialna poistovna mi stiahla z uctu
 110. invalidny dochodok a rodicovsky prispevok
 111. súhrn odvody do soc. a zdravotnej poisťovne
 112. Nemocenské dávky u SZČO
 113. skrateny uväzok
 114. Miesto výkonu práce a preplatenie cestovných lístkov
 115. Vymedzenie činnosti dohodára
 116. daňové priznanie
 117. rozviazanie pracovného pomeru - okamžitá výpoveď
 118. Konatelia - autá
 119. dohoda-stvrtrocny prehlad
 120. Zápočet rokov maturita v septembri
 121. rodičovská dovolenka
 122. PN a UP
 123. záznam záchrannej služby
 124. PN, ochranná doba a pomerná časť dovolenky
 125. Výpočet dovolenky
 126. ročné zúčtovanie
 127. Kariérový stupeň
 128. vypočitanie materskej
 129. Konkurz firmy - môžem vymáhat mzdy z Garančného Fondu aj od správcu konkurzu?
 130. davka nezamestnanosti a rodicak
 131. Rodinné prídavky pre študenta na VŠ s nadštandartnou dĺžkou štúdia
 132. Dôvod na okamžité ukončenie pracovného pomeru?
 133. ako je to pri mzde na ukol
 134. vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
 135. Pokuta za prehľad poslaný v omeškaní
 136. Návrat pracovníka z vyšetrovacej väzby
 137. Mesačný výkaz opravný alebo dodatočný
 138. Socialny fond čerpanie-náklady na služby
 139. mzda študenta, dohodára-dôchodcu
 140. Nevyplatena mzda
 141. Je v zakone stanovena forma potvrdenia ucasti na pohrebe ?
 142. Náhrada príjmu - predvolanie na PZ
 143. II pilier
 144. zrušenie pracovného miesta
 145. Zrušenie funkcie prokuristu
 146. PN-ka
 147. Mzda za posledný mesiac
 148. Účet sociálneho fondu
 149. Zmena ŠZ pomeru
 150. Prace neschopnosť
 151. RZZP typ A - invalidný dôchodca
 152. Sociálny fond a PN
 153. Výpoveď vs. dohoda
 154. platový stupeň
 155. prevod zamestnancov k inému zamestnávateľovi
 156. Výpoveď - prosím o pomoc
 157. Práca popri rodičovskej dovolenke
 158. PN po 52. týždni
 159. Dodanenie nezdaniteľnej sumy DDS
 160. nadčasy pri kratšom pracovnom pomere
 161. Zamestnanie občana Čr
 162. Budúca pracovná zmluva
 163. materské v roku 2010
 164. PN nad 52 týždňov
 165. Zápočty
 166. Cestovné zo sociálneho fondu
 167. Náhrada za dovolenku
 168. 2x cestovné náhrady v jeden deň
 169. Práceneschopnosť
 170. Odstupné po MD
 171. Výkon práce v inom štáte - RLFO
 172. materska 2010
 173. nárok na dovolenku
 174. pracovná cesta
 175. Zdravotne nevhodná práca prosim o radu...moc prosim
 176. Hodnota stravenky 3 EUR aj s DPH?
 177. nárok na rodičovský príspevok- dieťa narodené 1.3.2009
 178. 25 dni dovolenky
 179. Odvody do Socialnej poisťovne SZČO a zároveň zamestnanec
 180. štvrťročný prehľad
 181. nezamestnaný syn po skončení SŠ
 182. Dohoda o ukonceni prace a odstupnom
 183. suhlas zamestnavatela s vykonavanim inej cinnosti
 184. Evidenčný list dôch.p.-prekážky
 185. PP na dobu urcitu - skoncenie
 186. 1/2 dňa dovolenky
 187. PN v ochrannej dobe
 188. PN-ka
 189. Podpora pre absolventa, ktorý odpracoval iba 2 roky
 190. Krátenie stravného
 191. Opravné výkazy do ZP, SP, DÚ ???
 192. Funkčný plat, služobná cesta, sviatok
 193. Ukončenie PP na dobu určitu v čase PN
 194. Invalidný dôchodok- doplatenie poistného
 195. Invalidný dôchodok-prehodnotenie zdrav.stavu
 196. práca vo sviatok-nedeľu a v noci
 197. Zmena prac.casu zamestnanca
 198. vyska podpory v nezamestnanosti
 199. Daňový bonus
 200. bonus
 201. nezdanitelna cast zakladu dane za rok 2009
 202. Vypocet odvody student..
 203. Nemocenské dávky a výpoveď v skúšobnej dobe
 204. Nevyplatené odchodné v POHODe
 205. Ošetrovanie maloletého člena rodiny
 206. Štvrťročný prehľad o dani rok 2006
 207. Denný vymeriavaci základ neobsahuje peniaze za pohotovost?
 208. pracovné platené voľno -krátenie?
 209. cestovné náhrady???
 210. Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkochna dan...
 211. ukoncenie RD a opat nastup na MD
 212. Stvrtrocny PREHLAD
 213. Vyplatená vyššia mzda
 214. PN po vypovedi
 215. Priznanie daňového bonusu
 216. Predčasný dôchodok
 217. Refundácia náhrady mzdy škole
 218. Dohoda o vykon.práce a úrad práce
 219. Preukaz o trvaní dočasnej PN čo stým?
 220. Zákon č. 317/2009
 221. Minimálna mzda od 1.1.2010
 222. Dohoda o pracovnej činnosti - doba neurčitá
 223. RZZP
 224. odvody u invalida prelom mesiaca
 225. Zápočet rokov
 226. Neviem ako ďalej
 227. materská dovolenka
 228. Kombinované štúdium na škole a odvody
 229. prihlásenie sa na Úrade práce...
 230. Vypoved alebo dohoda
 231. Predcasne zaradenie do evidencie o zamestnanie
 232. Odchod do starobného dôchodku
 233. Štvrťročný prehľad čo ktomu?
 234. Invalidný dôchodok
 235. kupóny CADHOC
 236. zverené predmety o zodpovednosť
 237. Jubileum pracovné a životné
 238. VŠ a úrad práce
 239. tarifné platy vo verejnom záujme
 240. narok na dovolenku po nastupe z rodicovskej
 241. koniec MD- ziadost na UPSVaR, medzitym?
 242. Zamestnavatel ma neprihlasil do zdravotnej
 243. PP na dobu neurcitu
 244. nástup po rodičovskej dovolenke
 245. Zahraničná pracovná cesta zamestnanca
 246. 6 mesiacov v roku zahraničí - oplatí sa zrušiť zdravotné poistenie?
 247. Zastupovanie v inych mestach!
 248. Zdravotne pistenie-zaokruhlovanie odvodov
 249. Externé štúdium
 250. Žiadosť o vrátenie poistného na soc. poist., ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu