1. Narok na odmenu pri jubileu (1 replies)
 2. Invalidný dôchodca s mierou postihnutia do 70% a odvodova výnimka (3 replies)
 3. Praca nadcas s podpisanou dodatkom na dalsich 250h (1 replies)
 4. Výpočet nároku na dovolenku po opakovanej MD a RD (10 replies)
 5. Rovnomerne rozvrhnutý čas a nedodržiavanie 2 dní voľna (1 replies)
 6. Nočná práca (6 replies)
 7. Dohode o cinnosti - mesacny fond pri sviatkoch, vypocet odmeny (1 replies)
 8. Aký mám nárok na dovolenku po MD a RD? (13 replies)
 9. Práca vo sviatok pri mesačnej mzde. (9 replies)
 10. Nám nárok na očr ak je manželka na rodičovskej a pracuje na dohodu? (2 replies)
 11. Skúšobná doba a vypoved (1 replies)
 12. Môžem preniesť dovolenku z roku 2017 ak ju nemohli vyčerpať kvôli dlhodobej PN? (5 replies)
 13. výpoveď počas PN (14 replies)
 14. Preradenie na inú pracovnú pozíciu po návrate z rodičovskej dovolenky (9 replies)
 15. Veľmi nízke nemocenské - kde je problém? (2 replies)
 16. Starosta obce a KZ v ktorej je dohodnutá vyššia sadzba náhr.príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (2 replies)
 17. Okamžité skončenie PP kvôli falšovaniu dochádzky (6 replies)
 18. Maximálny vymeriavací základ pri PN (2 replies)
 19. Ako s konateľom od januára, ak chce ísť do dôchodku a bude brať odplatu za konateľstvo? (0 replies)
 20. Môžeme dať zamestnancom stravné lístky navyše hradené komplet zo sociálneho fondu? (7 replies)
 21. priemerný zárobok pri skrátenom prac. úväzku (3 replies)
 22. protokol o vyradeni stravnych listkov pre ucely nakupu (2 replies)
 23. Nesprávne vyplatený bonus v predchádzajúcom roku -pohľadávka, daň (4 replies)
 24. Navsteva lekara-nahrada mzdy (2 replies)
 25. Otec na materskej (4 replies)
 26. Výpoveď - otec - materská dovolenka (1 replies)
 27. Koncoročné odmeny (8 replies)
 28. ukončenie PP po dlhodobej PN a odvody (3 replies)
 29. Okamžité skončenie PP pre porušenie pracovnej disciplíny. (3 replies)
 30. Ako by mala byť vyhotovená dohoda o zrážkach? (1 replies)
 31. Krátenie dovolenky MD, RD (5 replies)
 32. Zmena pracovného úväzku a mzda (3 replies)
 33. Skončenie PP v skúšobnej dobe. (2 replies)
 34. pokuta za neskoré prihlásenie zamestnanca (0 replies)
 35. Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania (1 replies)
 36. Výpočet počtu odpracovaných rokov na zaradenie do správneho mzdového stupňa (1 replies)
 37. Koncoročná poukážka počas neplateného voľna (0 replies)
 38. Brigáda (1 replies)
 39. Výpoveď zo strany zamestnanca (17 replies)
 40. BOZP a elektrotechnické vzdelanie (6 replies)
 41. Platba za opatrovanie dieťaťa (4 replies)
 42. Ako konať s nevyplatenou celou mzdou. (2 replies)
 43. Zamestnanec v dvoch štátoch EU, ročné zúčtovanie dane (7 replies)
 44. Dal som výpoved ale pred koncom lehoty som na pn (4 replies)
 45. Pracovná zmluva pre cudzinca (1 replies)
 46. Zdravotné poistenie (3 replies)
 47. Zamestnanec z Ukrajiny (3 replies)
 48. Preplatenie dovolenky pri skončení PP (4 replies)
 49. keď je dohoda o vykonaní práce od 23.11.2018- 2.12.2018 - je to dohoda s pravidelným príjmom. (2 replies)
 50. Účtovanie štátneho sviatku (1 replies)
 51. Zastupovanie zastupovanej pracovníčky na MD a RD (1 replies)
 52. opatrovateľka z Rakúska (7 replies)
 53. Ako účtovať mzdu zamestnancovi na projekt z ÚP ? (4 replies)
 54. Tlačivo A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia (4 replies)
 55. Počítam správne nárok na preplatenie dovolenky??? (2 replies)
 56. Zníženie úväzku (1 replies)
 57. Ako postupovať, ak zamestnávateľ zmení miesto pracoviska? (6 replies)
 58. Ako nastaviť vianočné/koncoročné odmeny? (4 replies)
 59. Kedy mám nárok na odstupné (2 replies)
 60. Refakturácia mzdových nákladov. (0 replies)
 61. DPČ - exitujé finančný strop? (4 replies)
 62. Čo má prednosť exekučný príkaz alebo dohoda o zrážke zo mzdy (1 replies)
 63. Výpoveď §63 ods.1 písm.b) (1 replies)
 64. Nenávratný finančný príspevok -OP ľudské zdroje z Európskeho soc.fondu (0 replies)
 65. Znížená sadzba poistného (3 replies)
 66. 2 pracovné zmeny v 1 deň (1 replies)
 67. Odchodné (13 replies)
 68. Preplatok rz zamestnanec (3 replies)
 69. Otec na materskej_krátenie dovolenky (13 replies)
 70. delimitacia zamestnancov - uplatnenie obednej prestavky v pracovnom čase (35 replies)
 71. Money S3 - zadanie choroby (1 replies)
 72. vyplatenie odchodného po ukončení TPP (2 replies)
 73. Práca v sobotu a vo sviatok 17.11. (2 replies)
 74. Doba určitá a dátum zmeny PP (4 replies)
 75. nepracovný úraz a PN (3 replies)
 76. Zamestnávanie cudzincov (2 replies)
 77. Zdravotne odvody pri dohode - dobrovolne nezamestnany (3 replies)
 78. Príplatky za nočnú prácu v sobotu, v nedeľu (2 replies)
 79. Davka v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke (19 replies)
 80. Príplatok za prácu v noci vodiča pri jednorazovej služobnej ceste. (7 replies)
 81. Mám nárok na odstupné v tomto prípade ? (7 replies)
 82. Minimálna mzda a pracovná zmluva (2 replies)
 83. ukončenie PP dohodou (4 replies)
 84. Neplatené voľno a PN súčasne (1 replies)
 85. Môže si zamestnankyňa preniesť dovolenku vzniknutú v roku 2016 za MD do roku 2019? (2 replies)
 86. náležitosti pracovnej zmluvy dovolenka+ výpovedná doba (1 replies)
 87. platenie príplatkov ku mzde za smenu, ktorá presahuje do nasledujúceho dňa (1 replies)
 88. Dovolenka počas MD a RD krátenie (9 replies)
 89. Môžem čerpať novú dovolenku pred nástupom na MD? (2 replies)
 90. Aké príplatky použiť pri práci vo sviatok v sobotu a bude to nadčas? (1 replies)
 91. od akého dátumu je nárok na preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky (0 replies)
 92. Nemyslíte, že tabuľkové platy (v prípade, že z-teľ sa riadi Zákonníkom práce) odporujú §119a Zákonníka práce? (0 replies)
 93. Výkon funkcie člena volebnej komisie - účasť na školení (0 replies)
 94. Dohoda o pracovnej činnosti - sviatok (3 replies)
 95. poberanie daňového bonusu (7 replies)
 96. paragraf z čiech (2 replies)
 97. Práca vo sviatok (1 replies)
 98. Daňový bonus (6 replies)
 99. Mám nárok na materský príspevok z ďalšieho pracovného pomeru ? (1 replies)
 100. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú, výpočet (5 replies)
 101. Výplatný termín pri skončení prac. pomeru. (1 replies)
 102. pohreb - narok na volno? (4 replies)
 103. Ako sa prepláca dovolenka u učiteľa s riadnym úväzkom rozložených do 4 dní- piaty si čerpá dovolenku (5 replies)
 104. Víno v darčekovej taške ako nepeňažný príjem (13 replies)
 105. krátenie dovolenky pri zmene pracovného času (2 replies)
 106. Čo potrebujem k tomu aby som mohla začať vyplácať daňový bonus? (1 replies)
 107. Školenie zamestnanca (8 replies)
 108. výkaz SP a nepravidelný príjem (1 replies)
 109. Podpora v nezamestnanosti (21 replies)
 110. Pracovný pomer - doba určitá (2 replies)
 111. dovolenka pri pracovnom čase kratšom ako 20 hodín týždenne (5 replies)
 112. Štátnozamestnanecký pomer a iná práca (4 replies)
 113. Môže zamestnávateľ skrátiť pracovný čas na určitú časť roka? (6 replies)
 114. Materská (4 replies)
 115. Odchodné a priemerný hodinový zárobok (4 replies)
 116. Dochádzka (1 replies)
 117. Sviatok a praca (7 replies)
 118. Dve exekúcie - poukazovanie prostriedkov (1 replies)
 119. Interna smernicu ohladom skolenia zamestnancov? (4 replies)
 120. Materska dovolenka-narok (2 replies)
 121. Potrebné vzdelanie ekonómky (5 replies)
 122. Ako má byť zaplatená práca vo sviatok ak zamestnanec nemal pracovať a pracoval ? (5 replies)
 123. Práca vo sviatok (2 replies)
 124. mzda 31.10. a 1.11. (6 replies)
 125. Preplatenie dovolenky (7 replies)
 126. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď v deň nástupu na PN? (14 replies)
 127. 4 hodiny odpracovanie sučasne so začiatkom PNky (3 replies)
 128. Odchodné (6 replies)
 129. Zmeny v daňovom vyhlásení (1 replies)
 130. Je možné poskytnúť nepeňažné plnenie zo SF pre zamestnankyňu na MD? (1 replies)
 131. Považuje sa práca vo sviatok za prácu nadčas ? (2 replies)
 132. Daňové vyhlásenie (1 replies)
 133. Exekúcia a RZZP (0 replies)
 134. Potvrdenie pre dohodára (0 replies)
 135. Aký má byť predpokladaný vymeriavací základ na OČR pre úkolovú pracovníčku po rodičovskej dovolenke? (0 replies)
 136. Rozviazanie pracovného pomeru (3 replies)
 137. Opakované predĺženie dohody (12 replies)
 138. Dane v nemecku (1 replies)
 139. Nezdaniteľná časť ZD rezidenta pracujúceho v zahraničí (3 replies)
 140. Príspevok na rekreáciu - zamestnávateľ majiteľ hotela (1 replies)
 141. nárok na dávku v nezamestnanosti po ukončení RD (1 replies)
 142. Pracovný asistent pre konateľa - ZŤP (13 replies)
 143. Výpočet materskej (8 replies)
 144. Práca vo sviatok, príplatky a náhradné voľno (3 replies)
 145. Zamestnanec s VŠ vzdelaním - povinnosť zaradiť do vyššej platovej triedy? (4 replies)
 146. Výplata ročnej odmeny predsedovi SVB vs. SP (1 replies)
 147. invalidný čiastočný dôchodok v Čechách a nástup na starobný dôchodok na Slovensku - zruší sa? (1 replies)
 148. nástup na predčasný dôchodok (6 replies)
 149. čerpanie dovolenky (3 replies)
 150. PN v ochr.lehote a začiatok živnosti (14 replies)
 151. Výpočet pedagogickej praxe (4 replies)
 152. pokladna elkom prestala komunikovat s pc (1 replies)
 153. Ako mám postupovať pri zmluve na dobu určitú, ak som odpracoval o deň navyše? (5 replies)
 154. Ukončenie dohody_doklady (1 replies)
 155. zvýšenie mzdy v strede mesiaca? (9 replies)
 156. kontrola výpočtu mzdy (6 replies)
 157. Zamestnanci - úmrtie szčo 30.09.18 - pokračovateľom syn ? (2 replies)
 158. Registrácia ZČ na DÚ (7 replies)
 159. Softip-tvorba fomularov (0 replies)
 160. vypoved dana zamestnavatelom (3 replies)
 161. Dohoda o brigadnickej praci studentov a denne studium v zahranici (2 replies)
 162. Tlačivo od zamestnávateľa (14 replies)
 163. vypoved dana zamestnavatelom (1 replies)
 164. Exekučná zrážka (1 replies)
 165. Co mi vyplyva z dohody? (21 replies)
 166. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce (4 replies)
 167. Vyplatenie odmeny po ukončení prac. pomeru (1 replies)
 168. Inšpektorát práce nepomohol, čo ďalej? (22 replies)
 169. Odchodné a priemerná mzda (3 replies)
 170. Dohodári a potvrdenie (3 replies)
 171. vyplnenie osobneho dotaznika (6 replies)
 172. Čerpanie dovolenky (3 replies)
 173. Dve služobné autá na súkromné účely v mesiaci - zdanenie (1 replies)
 174. Domácka práca (§52 zákonník práce) evidencia pracovného času - áno/nie (2 replies)
 175. platová trieda pre technika počítačovej siete vo verejnej službe (1 replies)
 176. Odvodová úľava dôchodca - prihlásenie do SP (0 replies)
 177. Priznaný ID - pokles o 45 % a odvody (1 replies)
 178. Výpoveď resp. skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa (10 replies)
 179. Ako prihlásiť študenta, ktorý ma podpísané čestné vyhlásenie? (0 replies)
 180. Som inval.dochodca a pracujem na dohodu. ked pojdem na PN-ku , v akej vyske bude denna vyska PN-ky? (2 replies)
 181. Ekonómka školy-zaradenie do platovej triedy (5 replies)
 182. POMB posledný rok - započítavanie do dôchodku (22 replies)
 183. Pracovný pomer dôchodcu a dohoda oslobodená od dôchodkového poistenia (200,- eur) (3 replies)
 184. Sviatok v pracovný deň (4 replies)
 185. pedagogický dozor v zahraničí (0 replies)
 186. Dovolenka 2 tyzdne nepretrzite (2 replies)
 187. mám napísať výpoveď ako zamestnanec t.č. na PN a spätne mám priznaný st.dôchodok /od 11.2017/ ? (4 replies)
 188. nárok na dovolenku pri nepretržitej prevádzke (3 replies)
 189. narok na matersku otec szco (8 replies)
 190. dvojzmenná prevádzka? (0 replies)
 191. Oznamenie skoncenia PP v SD zamestnancovi (11 replies)
 192. zamestnaný + szčo - odvody do zdravotnej (2 replies)
 193. Ak pripadá sviatok na nedeľu mám platený sviatok aj nedeľu (2 replies)
 194. PN po 52 týždni (5 replies)
 195. zapoctový list pri trvani pracovného pomeru (2 replies)
 196. nahlásenie zamestnanca (2 replies)
 197. Archivovanie - potvrdenie o zdanit.príjmoch (3 replies)
 198. Vyplatenie odstupného (6 replies)
 199. Zamestnanci zamestnaní na 20 hod MESAČNE (8 replies)
 200. zamestnanec s A1 ukončenie PP a odvody v Holandsku? (1 replies)
 201. Príplatok za prácu v sobotu cez sviatok (2 replies)
 202. ako dlho sa môže čerpať neplatné voľno? (3 replies)
 203. prehliadka (5 replies)
 204. Platenie sviatkov priemerom pri mesačnej mzde (2 replies)
 205. Moze zamestnanec ktory 2,5 roka zastupoval RD, ktora este neskoncila, ale presuva sa na ineho zamestnnaca, dostat dobu urcitu?? A ak ano do kedy?? (2 replies)
 206. Predčasný penzista - zamestaný na dohodu o vykonaní práce (6 replies)
 207. Materská - dva pracovné pomery (11 replies)
 208. Nárok na daňový bonus pri prerušení štúdia VŠ (5 replies)
 209. Aký čas by ste preferovali ako stály čas? Letný čas alebo zimný čas? (12 replies)
 210. Pn popri materskej (27 replies)
 211. Príplatky za služobnú cestu v sobotu a v nedeľu ( odmeňovanie podľa 553 / 2003 Verejný záujem. ) . (4 replies)
 212. Prestávky v práci (4 replies)
 213. Zaradenie nepedagogických zamestnancov do platových tried a platových stupňov od 1.1.2019 (2 replies)
 214. Skúšobná doba (10 replies)
 215. nemocenska-zamestnanec s odvodovou ulavou (1 replies)
 216. Práca bez pracovnej zmluvy (4 replies)
 217. Je dohodár s pravidelným prijmom poistený na ZP a SP po celý mesiac? (6 replies)
 218. Výpočet výšky materskej pri druhom dieťati a polovičnom úväzku (2 replies)
 219. Zamestnanec poberá sirotský dôchodok (6 replies)
 220. ZP u dohodára (0 replies)
 221. Cestovné náhrady (8 replies)
 222. Dochádzka zamestnanca - vodič nákladného auta (0 replies)
 223. Mám nárok na daňový bonus na dieťa ak som bola na dlhšej PN? (2 replies)
 224. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti? (4 replies)
 225. Invalidny dochodok a lekarska prehliadka... (6 replies)
 226. Materska davka pre otca (3 replies)
 227. Občasné zastupovanie v lekárni - aký pracovný pomer vybrať? (1 replies)
 228. Stravovacia karta UP slovensko (0 replies)
 229. podpora pri výpovedi zo strany zamestnanca (3 replies)
 230. neaktívna pracovná pohotovosť na pracovisku a odmeňovanie (1 replies)
 231. Obedy pre zamestnancov (1 replies)
 232. Stravný lístok za 4 hod práce... (3 replies)
 233. Môže byť otec na materskej dovolenke súčasne na OČR , alebo PN keď pracuje u iného zamestnávateľa na skrátený pracovný úväzok (16 replies)
 234. Koeficient minimálnej mzdy v pracovnej zmluve (2 replies)
 235. Dovolenka počas vianočných sviatkov. (2 replies)
 236. Dovolenkový priemer_stupne náročnosti (5 replies)
 237. Gastrolistky u zivnostnika (11 replies)
 238. Zákonník práce §69 ods. 3 (2 replies)
 239. Zaškolil by ma niekto na mzdový program VEMA ? (1 replies)
 240. dochádzková tabuľka excel (1 replies)
 241. sviatok/fond pracovného času. Počíta sa sviatok do pracovného fondu pri vo firmách s nepretržitou prevádzkou? (1 replies)
 242. Kráti sa otcovi na materskej dovolenka? (1 replies)
 243. Vyzná sa niekto v tejto výplatnej páske?? (8 replies)
 244. Môže mi zamestnávateľ odrátať odvody zo mzdy? (27 replies)
 245. Minimalna mzda pre 2. stupen narocnosti prace od 1.1.2019 (1 replies)
 246. Nahrada mzdy na prac. ceste -statny sviatok (2 replies)
 247. Práca bez odmeny (5 replies)
 248. Skúšobná doba a tehotenstvo (11 replies)
 249. Doplatok do min. mzdy (3 replies)
 250. Oprava mzdy_RZ,inv.dôchodok (0 replies)