PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ročné zúčtovanie
 2. Kariérový stupeň
 3. vypočitanie materskej
 4. Konkurz firmy - môžem vymáhat mzdy z Garančného Fondu aj od správcu konkurzu?
 5. davka nezamestnanosti a rodicak
 6. Rodinné prídavky pre študenta na VŠ s nadštandartnou dĺžkou štúdia
 7. Dôvod na okamžité ukončenie pracovného pomeru?
 8. ako je to pri mzde na ukol
 9. vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
 10. Pokuta za prehľad poslaný v omeškaní
 11. Návrat pracovníka z vyšetrovacej väzby
 12. Mesačný výkaz opravný alebo dodatočný
 13. Socialny fond čerpanie-náklady na služby
 14. mzda študenta, dohodára-dôchodcu
 15. Nevyplatena mzda
 16. Je v zakone stanovena forma potvrdenia ucasti na pohrebe ?
 17. Náhrada príjmu - predvolanie na PZ
 18. II pilier
 19. zrušenie pracovného miesta
 20. Zrušenie funkcie prokuristu
 21. PN-ka
 22. Mzda za posledný mesiac
 23. Účet sociálneho fondu
 24. Zmena ŠZ pomeru
 25. Prace neschopnosť
 26. RZZP typ A - invalidný dôchodca
 27. Sociálny fond a PN
 28. Výpoveď vs. dohoda
 29. platový stupeň
 30. prevod zamestnancov k inému zamestnávateľovi
 31. Výpoveď - prosím o pomoc
 32. Práca popri rodičovskej dovolenke
 33. PN po 52. týždni
 34. Dodanenie nezdaniteľnej sumy DDS
 35. nadčasy pri kratšom pracovnom pomere
 36. Zamestnanie občana Čr
 37. Budúca pracovná zmluva
 38. materské v roku 2010
 39. PN nad 52 týždňov
 40. Zápočty
 41. Cestovné zo sociálneho fondu
 42. Náhrada za dovolenku
 43. 2x cestovné náhrady v jeden deň
 44. Práceneschopnosť
 45. Odstupné po MD
 46. Výkon práce v inom štáte - RLFO
 47. materska 2010
 48. nárok na dovolenku
 49. pracovná cesta
 50. Zdravotne nevhodná práca prosim o radu...moc prosim
 51. Hodnota stravenky 3 EUR aj s DPH?
 52. nárok na rodičovský príspevok- dieťa narodené 1.3.2009
 53. 25 dni dovolenky
 54. Odvody do Socialnej poisťovne SZČO a zároveň zamestnanec
 55. štvrťročný prehľad
 56. nezamestnaný syn po skončení SŠ
 57. Dohoda o ukonceni prace a odstupnom
 58. suhlas zamestnavatela s vykonavanim inej cinnosti
 59. Evidenčný list dôch.p.-prekážky
 60. PP na dobu urcitu - skoncenie
 61. 1/2 dňa dovolenky
 62. PN v ochrannej dobe
 63. PN-ka
 64. Podpora pre absolventa, ktorý odpracoval iba 2 roky
 65. Krátenie stravného
 66. Opravné výkazy do ZP, SP, DÚ ???
 67. Funkčný plat, služobná cesta, sviatok
 68. Ukončenie PP na dobu určitu v čase PN
 69. Invalidný dôchodok- doplatenie poistného
 70. Invalidný dôchodok-prehodnotenie zdrav.stavu
 71. práca vo sviatok-nedeľu a v noci
 72. Zmena prac.casu zamestnanca
 73. vyska podpory v nezamestnanosti
 74. Daňový bonus
 75. bonus
 76. nezdanitelna cast zakladu dane za rok 2009
 77. Vypocet odvody student..
 78. Nemocenské dávky a výpoveď v skúšobnej dobe
 79. Nevyplatené odchodné v POHODe
 80. Ošetrovanie maloletého člena rodiny
 81. Štvrťročný prehľad o dani rok 2006
 82. Denný vymeriavaci základ neobsahuje peniaze za pohotovost?
 83. pracovné platené voľno -krátenie?
 84. cestovné náhrady???
 85. Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkochna dan...
 86. ukoncenie RD a opat nastup na MD
 87. Stvrtrocny PREHLAD
 88. Vyplatená vyššia mzda
 89. PN po vypovedi
 90. Priznanie daňového bonusu
 91. Predčasný dôchodok
 92. Refundácia náhrady mzdy škole
 93. Dohoda o vykon.práce a úrad práce
 94. Preukaz o trvaní dočasnej PN čo stým?
 95. Zákon č. 317/2009
 96. Minimálna mzda od 1.1.2010
 97. Dohoda o pracovnej činnosti - doba neurčitá
 98. RZZP
 99. odvody u invalida prelom mesiaca
 100. Zápočet rokov
 101. Neviem ako ďalej
 102. materská dovolenka
 103. Kombinované štúdium na škole a odvody
 104. prihlásenie sa na Úrade práce...
 105. Vypoved alebo dohoda
 106. Predcasne zaradenie do evidencie o zamestnanie
 107. Odchod do starobného dôchodku
 108. Štvrťročný prehľad čo ktomu?
 109. Invalidný dôchodok
 110. kupóny CADHOC
 111. zverené predmety o zodpovednosť
 112. Jubileum pracovné a životné
 113. VŠ a úrad práce
 114. tarifné platy vo verejnom záujme
 115. narok na dovolenku po nastupe z rodicovskej
 116. koniec MD- ziadost na UPSVaR, medzitym?
 117. Zamestnavatel ma neprihlasil do zdravotnej
 118. PP na dobu neurcitu
 119. nástup po rodičovskej dovolenke
 120. Zahraničná pracovná cesta zamestnanca
 121. 6 mesiacov v roku zahraničí - oplatí sa zrušiť zdravotné poistenie?
 122. Zastupovanie v inych mestach!
 123. Zdravotne pistenie-zaokruhlovanie odvodov
 124. Externé štúdium
 125. Žiadosť o vrátenie poistného na soc. poist., ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu
 126. Prerábka sumarizáciií miezd
 127. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a ZP
 128. Socialna poistovna - rezortny zoznam
 129. ODCHODNE
 130. Normovanie stravy
 131. Pracovný čas
 132. Ako je to z DNP a PN ?
 133. Maximálna materská - ako na to?
 134. Zamietnutie inv. dochodku...
 135. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 136. Ukončenie Prac. pomeru a nástup na PN
 137. Má nárok na diéty?
 138. zabudnuta exekucia
 139. Invalidný dôchodok a poistenie
 140. odstupné a kratší pracovný čas
 141. Registračné listy do soc.poisťovne
 142. Vypocet nocneho priplatku pri 3-zmennej prevadzke
 143. Zrážka zo mzdy - nebankový subjekt
 144. OČR na dieťa v pestúnstve
 145. Dohoda o skončení pracovného pomeru bez podpisu
 146. Potvrdenie pre účely na dávku v nezamestnanosti
 147. materská a nárok na podporu v nezamestnanosti
 148. PN
 149. Odvolanie z funkcie konateľa
 150. neplatne skoncenie PP a RLFO
 151. Zháňam tlačivo!!!!!
 152. Danový bonus
 153. Nový zamestnanec - náležitosti
 154. Preventívna prehliadka
 155. Čerpanie dovolenky po materskej .
 156. Ako im pomôcť
 157. Podpora v nezamestnanosti
 158. Dohoda o vykonaní práce
 159. ADOPCIA A MATERSKÉ
 160. Predĺžená rodičovská alebo úrad práce?
 161. minimálny vymeriavací základ a OČR
 162. Podpora v nezamestnanosti a zivnostnik
 163. ochranna lehota-zamestnanec+SZCO
 164. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 165. pracovná pohotovosť cez sviatok
 166. Zníženie úväzku pracovníka a následna výpoveď z jeho strany
 167. Príplatky za sviatky v nočných smenách
 168. Vypocet materskej
 169. zdravotné poistenie 5 hod.
 170. kedy dôchodok.
 171. pracovne volno-predseda okrskovej komisie
 172. dohoda o opatrovaní dieťaťa
 173. Končiaca RD a následná PN
 174. Daňový bonus
 175. Ročné zúčtovanie dane
 176. Živnosť a zamestnanie
 177. nespoľahlivý zamestnanec kniha jázd súrne!!
 178. Voľby -účasť na školení
 179. zahraničná pracovná cesta
 180. Zastupovanie.
 181. Nový zákon o štátnej službe
 182. Dohoda o hmotnej zodpovenosti a pracovné zaradenie
 183. zaradenie učiteľa MŠ po novom
 184. Opakovane porusenie pracovnej discipliny??
 185. sluzobna cesta
 186. Výpočet hrubej mzdy
 187. PN spôsobená napadnutím druhou osobou
 188. Výpoveď - PZ kratší prac.čas
 189. Ukoncenie rodicovskej dovolenky a vypoved
 190. doklady k určeniu počtu dní dovolenky
 191. Problem zo socialkou? Dobrovolny vs.povinny platca odvodov
 192. Money S3 - vymeriavací základ na PN
 193. Ako zaokrúhliť?
 194. príjem z predaja
 195. vystavenie fotografii zamestnacov vs. ochrana osobnych udajov
 196. nekorektna zražka zo mzdy
 197. dovolenka
 198. §40 a §166 zákonníka práce
 199. rodicovska dovolenka a konatelstvo
 200. konateľka s.r.o. a nastup na materskú
 201. Preplatok zamestnávateľa z RZZP
 202. Daňový bonus v nesprávnej výške
 203. Plat vedúcej školskej jedálne
 204. Dodatočné RZZP
 205. Socialny prispevok
 206. Jednorázová odmena
 207. Odvody pocas presrusenia SZCO
 208. Rodičovská dovolená - nárok cizinců na důchodové pojištění státu
 209. Kratší prac. čas
 210. Preventívna prehliadka
 211. Finančné stravné
 212. Dávka v nezamestnanosti
 213. Odstupné
 214. formular - kotrola pocas PN
 215. Výpoveď alebo vzdanie funkcie
 216. hrubá mzda a "trhovné"
 217. ELDP a 60% náhrada
 218. 60 percent pri minimálnej mzde
 219. študent na dohodu
 220. nezamestnany absolvent - na co ma narok?
 221. Ako vyplácať angličtinárku v MŠ?
 222. Má nárok môj syn na príspevok na bývanie?
 223. možné rozviazanie prac.pomeru
 224. Materská dovolenka a nárok na dovolenku
 225. PN a štát
 226. čerpanie dodatkovej dovolenky
 227. Spravny vypocet vymer. zakladu - zdrav. poistenie
 228. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti 2009
 229. Dohoda o vykonaní práce
 230. Povinnosti po skončení RD
 231. Zmena pracovnej zmluvy počas výpovednej lehoty
 232. odvody jednoosobova. s.r.o.
 233. zamestnávateľ mi stiahol zo mzdy
 234. zaokrúhlovanie odvodov
 235. koordinátor informatizácie
 236. pn a invalidný dôchodok
 237. Musí mať konateľ prac. zmluvu?
 238. zmena hl. prac. pomeru na dohodu
 239. Zrušenie firmy - vyplnenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme
 240. učiteľ špecialista
 241. dohoda o pracovnej činnosti
 242. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 243. ODVODY pri praci v predcasnom dochodku
 244. Cestovne nahrady_spec.pripad
 245. Dočasná PN, prerušenie poistenia a invalitita
 246. Odstupné
 247. komplikovane: odvody 1os. s.r.o. ako student vs. zamestnanec
 248. Nariadenie čerpania dovolenky
 249. nárok na daňový bonus
 250. 12 hodín 7 dní v týždni