PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nedodržanie výpovednej lehoty
 2. Škoda, zrážka, odvody
 3. náhrada mzdy za sviatok
 4. FO a PN
 5. nadcasy
 6. Skončenie PP dohodou a dočasná PN
 7. Výpovedná lehota a PN
 8. PN viac ako 10 dni
 9. Prekážky v práci - paragrafy
 10. ukončenie dohody
 11. Maturanti a daňový bonus
 12. Exekučná zrážka zo mzdy
 13. výpoved daná zamestnancom
 14. priznanie starobneho dochodku - odvody
 15. preplatenie sviatku-hodinovo odmeňovaný
 16. Hlásenie zmeny odvodov pre DNPO
 17. potvrdenie k zapoctovemu listu
 18. neplatna vypoved? ako postupovat?
 19. Uhrada RZZP za zamestnanca ktorý vo frime už nepracuje
 20. Zdravotná poisťovňa - výpis z DP
 21. Výplatna páska
 22. Výpočet materskej po PN
 23. nesprávne odvody do poisťovne
 24. Ako pomôcť chorému k dávkam
 25. predčasný dôchodok a výpoveď zo zamestnania
 26. nezamestnaná na RD a plánovanie 2.tehotenstva
 27. študent, živnosť a zároveň DoBPŠ, odvody
 28. Rodicovsky prispevok, spolocnicka v sro
 29. Záchvat počas pracovnej zmeny
 30. pracovník ZŤP
 31. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 32. potrebujem poradiť
 33. Prepočet hodinovej mzdy v Eur na Sk
 34. príplatok
 35. Ukončený prac.pomer - aké sú náležitosti?
 36. Lekárske prehliadky a cestovné
 37. koniec materskej?
 38. komplikované dodatočné RZZP
 39. dovolenka cez sviatok
 40. znížená prac.schopnosť ID 70 %
 41. príspevok na činnosť odborov
 42. Zamestnanie versus živnosť
 43. Platby do sociálnej poisťovne
 44. produktívna práca
 45. MD a pracovny pomer na dobu urcitu
 46. Dva druhy pracovnej činnosti
 47. Práca v sťažených podmienkach
 48. vysokoskolske vzdelanie
 49. Prenájom osoby a preddavková daň z príjmu
 50. Výpočet materskej?
 51. dokedy treba uhradit sumu z vyuctovania Zp
 52. prac. pomer na dobu určitú.
 53. dohoda o uskutočnení praktického vyučovania
 54. Preradenie zamestnanca na inú prácu
 55. Doba určitá
 56. Overovanie návštevy zamestnanca
 57. Rodicovsky prispevok - povinnosti zamestnavatela
 58. PP na kratší prac.čas - aké odvody
 59. Rodičovská dovolenka do 6 rokov veku dieťaťa
 60. nárok na dovolenku
 61. odpočitateľná položka a výsluhový dochodca
 62. Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa
 63. RP počas adaptácie dieťaťa v MŠ
 64. Dočasné pridelenie
 65. vypoved dana zamestancom
 66. Súrne-výplata
 67. PN a zápočet rokov
 68. PRACOVNY FOND V HOTELI
 69. doplatok do minim.mzdového nároku
 70. Nárok na dovolenku - preplatenie
 71. Dohoda o pracovnej činnosti
 72. Pracovná zmluva zodpovedného zástupcu na 1 hodinu mesačne
 73. Dohoda o vykonaní práce
 74. 3-zmenná prevádzka a spracovanie v Olympe
 75. Ochrana osobných údajov
 76. zamestnanie manželky
 77. koniec výplaty odmeny konateľa za výkon funkcie
 78. Súhlas zamestnávateľa so súbehom
 79. návrat z RD
 80. Vyššia materská
 81. Keď už nemá dovolenku
 82. Príspevok na podporu zamestnanosti
 83. ako zosuladit jednoosobovu s.r.o. a živnost?
 84. Dohodár-nepracoval
 85. Pracovná pohotovosť -zmluvy, vzory
 86. Denný nákup straveniek
 87. Počet kal.dní v mesačnom výkaze ZP
 88. Potvrdenie o rovnocennosti štúdia
 89. Stabilizačne odmeny
 90. DPČ 1998 a zdravotné poistenie
 91. Invalidita
 92. DNPO a OCR
 93. Vyska materskej
 94. Materská od 2010 pri dvoch deťoch?
 95. vyssi rodicovsky prispevok pre otca na rodicovskej
 96. pomov
 97. voľba poslancov
 98. náhrada ušlej mzdy
 99. opravny výkaz v akej mene
 100. RD a práca.
 101. návsteva lekára
 102. Daňový bonus - štúdium v zahraniči
 103. DoVP - Maximálny počet hodín/meciac
 104. prac.úraz, PN a invalidita
 105. Dôležité osobné prekážky v práci
 106. Zrušenie prihlásenia alebo odhlásenie
 107. exekúcia
 108. Príjem z Belgicka - DP
 109. Kontrola zo SP
 110. výpoveď
 111. Priepustky
 112. Rodičovský príspevok od 1.1.2010
 113. práca v sobotu a nedeľu
 114. započítanie praxe po ukončení invalidného dôchodku
 115. výpočet priemernej náhrady mzdy za dovolenku
 116. zastavenie vyplácania prídavku na dieťa
 117. Určenie platu pedag. zamestnanca..
 118. pn ka
 119. danovy bonus -kto pobera?
 120. PN-a nový zamestnávateľ
 121. Predcasny navrat z rodicovskej dovolenky
 122. cesťaky a príspevok z úradu práce
 123. Neoprávnene priznaný daňový bonus
 124. ELDP
 125. RZZP 2008
 126. Druhy konatel nepospisuje pracovne zmluvy
 127. Ročné zúčtovanie dane a daň.prizn.A
 128. materská
 129. Povinná lekárska prehliadka
 130. zamestnanie čechov...
 131. zápočtový list v MRP
 132. PN a skončenie prac.pomeru
 133. príspevok z úradu práce
 134. ...práca v sobotu, nedeľu a vo sviatok
 135. práca v sobotu, nedeľu a vo sviatok
 136. nutena dovolenka
 137. veduca a skrateny pracovny cas
 138. Predĺžená rodičovská dovolenka bez RP
 139. Firma v konkurze a zamestnanec
 140. rizikové tehotenstvo a dohoda o vykonaní práce
 141. náhrada za používanie súkr.vozidla
 142. Okamžité skončenie p.p.-problém
 143. Pohreb a paragraf
 144. vyšetrenie u lekara
 145. predlženie pracovnej zmluvy na dobu určitú
 146. Zamestnanec a dohodár v jednej firme
 147. dôchodca a odstupné
 148. živnostník a podpora
 149. Neoznámenie zmeny ZP
 150. Nárok zamestnanca na ošetrenie u lekára
 151. Hrubá mzda
 152. výška odvodov
 153. Odvody znalcov
 154. pocet zamestnancov na dohody verzus pocet zamestnancov na HPP
 155. Spätné priznanie dôchodku k 2.1.2008
 156. úroky z omeškania - aká výška
 157. vyplatenie odstupneho
 158. Pracovná zmluva a dohoda u jedného zamestnávateľa
 159. Odstupné z pravdepodobného zárobku
 160. Zníženie mzdy
 161. dobrovolne elektronicke zasielanie vykazov
 162. Odmeňovanie pracovníkov
 163. Dobrovolne nezamestnani-zdrav.poistenie
 164. Pracovný pomer
 165. odstupné a skončenie prac.pomeru pri invalidovi
 166. Nárok na dovolenku zmena pracovného času
 167. DNPO
 168. Danový bonus znova bakalárske štúdium
 169. potvrdenie o navsteve skoly zamestnancovho dietata
 170. Zamestnankyňa a pokračujúca materská
 171. vyplatenie mzdy pri ukončení prac.pomeru
 172. Subeh rodicovskeho prispevku a podpory v nezamestnanosti
 173. Odvody po ukončení materskej dovolenky
 174. Sestru idu prepustit a chcu jej nanutit dohodu
 175. nepretržitý odpočinok
 176. Vyuctovanie zrazok exekutorovi
 177. Trestné oznámenie
 178. pn a doba určitá
 179. NEPLATENÉ VOĽNO
 180. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 181. Pracovný úraz ???
 182. ukončenie pracovného pomeru počas PN
 183. zamestnanec nechodil do prace
 184. Porušenie Zákonníka Práce ?
 185. zákaz vykonávat pracovnú cinnost
 186. Vymáhanie odvodov SZČO a zároveň zamestnanca
 187. Pracovná zmluva - zahraničný zamestnávateľ
 188. Štvrťročný výkaz o práci
 189. Krátenie dovolenky
 190. pracovná zmluva
 191. Dohoda o vykonaní práce
 192. Nárok na dovolenku?
 193. vyhlasenie o zdaneni prijmov
 194. SZČO-práca vrámci EÚ
 195. Zodpovedný zástupca - formy pracovnoprávneho vzťahu
 196. Rodičovská dovolenka a krachujúca firma
 197. Prepočet stravného
 198. prekážky na strane zamestnávateľa - 60%tný príjem pre zamestnancov
 199. Nástup do nového PP keď je zamnec PN
 200. Dohoda o vykonaní práce vs. pracovná činnosť
 201. Nezdaniteľné minimum na daňovníka
 202. Konateľ a jednorazová odmena
 203. Úväzok a druh mzdy?
 204. Starobný dôchodca a prac.pomer
 205. Danovy bonus-manzelia spolu neziju
 206. Podmienky pre podávanie stravy vo firme
 207. Dovolenka
 208. alkohol na pracovisku
 209. Ak študent nezmaturoval v riadnom termíne
 210. danovy bonus a porucnictvo
 211. vypoved a odstupne
 212. PN/rizikove tehotenstvo
 213. Poverenie zastupovania riaditeľa školy
 214. Neplatené voľno a odvody
 215. Pracovná náplň
 216. Výpočet nároku na dovolenku
 217. Nárok na prestavku??!!
 218. PN v nezamestnanosti
 219. odstupne
 220. PROSÍM O RADU - ZÁKONNÍK PRÁCE
 221. PN a živnosť.
 222. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 223. Čerpanie dovolenky
 224. Je Zľ povinný mať od Zc súhlas so strhnutím čiastky zo mzdy?
 225. Pedagogický zamestnanec
 226. Diéty a stravné lístky
 227. Hygienické potreby
 228. Aký bude nárok na PN ?
 229. Prepustená počas rodičovskej dovolenky
 230. Dávka v hmotnej nudzi
 231. dovolenka a zamestnanec dlhodobo PN
 232. stravné v naturálnej forme
 233. Vypoved pre nevyplacanie miezd tehotnej zamestnankyne
 234. znížená sadzba poistného na SP
 235. pracovny pomer uzatvoreny po sebe
 236. Rozvrhnutie pracovného času v dvojzmennej prevádzke
 237. dohody a prihlášky a odhlášky do soc. poisťovne
 238. PN a zivnost
 239. PN po skončení PP pri poberaní starob. dôchodku
 240. Ukončenie pracovného pomeru
 241. Odvody starostu
 242. SKušobná doba
 243. príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
 244. Plat starostu
 245. Socialne poistenie osob s prijmom z uzemia SR
 246. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 247. marodka počas vypovednej lehoty
 248. Rodičovská dovolenka a prerušná živnosť
 249. Zamestnávanie študenta EÚ na dohodu
 250. Akú dohodu pre zamestnanca???