PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Firma v konkurze a zamestnanec
 2. rizikové tehotenstvo a dohoda o vykonaní práce
 3. náhrada za používanie súkr.vozidla
 4. Okamžité skončenie p.p.-problém
 5. Pohreb a paragraf
 6. vyšetrenie u lekara
 7. predlženie pracovnej zmluvy na dobu určitú
 8. Zamestnanec a dohodár v jednej firme
 9. dôchodca a odstupné
 10. živnostník a podpora
 11. Neoznámenie zmeny ZP
 12. Nárok zamestnanca na ošetrenie u lekára
 13. Hrubá mzda
 14. výška odvodov
 15. Odvody znalcov
 16. pocet zamestnancov na dohody verzus pocet zamestnancov na HPP
 17. Spätné priznanie dôchodku k 2.1.2008
 18. úroky z omeškania - aká výška
 19. vyplatenie odstupneho
 20. Pracovná zmluva a dohoda u jedného zamestnávateľa
 21. Odstupné z pravdepodobného zárobku
 22. Zníženie mzdy
 23. dobrovolne elektronicke zasielanie vykazov
 24. Odmeňovanie pracovníkov
 25. Dobrovolne nezamestnani-zdrav.poistenie
 26. Pracovný pomer
 27. odstupné a skončenie prac.pomeru pri invalidovi
 28. Nárok na dovolenku zmena pracovného času
 29. DNPO
 30. Danový bonus znova bakalárske štúdium
 31. potvrdenie o navsteve skoly zamestnancovho dietata
 32. Zamestnankyňa a pokračujúca materská
 33. vyplatenie mzdy pri ukončení prac.pomeru
 34. Subeh rodicovskeho prispevku a podpory v nezamestnanosti
 35. Odvody po ukončení materskej dovolenky
 36. Sestru idu prepustit a chcu jej nanutit dohodu
 37. nepretržitý odpočinok
 38. Vyuctovanie zrazok exekutorovi
 39. Trestné oznámenie
 40. pn a doba určitá
 41. NEPLATENÉ VOĽNO
 42. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 43. Pracovný úraz ???
 44. ukončenie pracovného pomeru počas PN
 45. zamestnanec nechodil do prace
 46. Porušenie Zákonníka Práce ?
 47. zákaz vykonávat pracovnú cinnost
 48. Vymáhanie odvodov SZČO a zároveň zamestnanca
 49. Pracovná zmluva - zahraničný zamestnávateľ
 50. Štvrťročný výkaz o práci
 51. Krátenie dovolenky
 52. pracovná zmluva
 53. Dohoda o vykonaní práce
 54. Nárok na dovolenku?
 55. vyhlasenie o zdaneni prijmov
 56. SZČO-práca vrámci EÚ
 57. Zodpovedný zástupca - formy pracovnoprávneho vzťahu
 58. Rodičovská dovolenka a krachujúca firma
 59. Prepočet stravného
 60. prekážky na strane zamestnávateľa - 60%tný príjem pre zamestnancov
 61. Nástup do nového PP keď je zamnec PN
 62. Dohoda o vykonaní práce vs. pracovná činnosť
 63. Nezdaniteľné minimum na daňovníka
 64. Konateľ a jednorazová odmena
 65. Úväzok a druh mzdy?
 66. Starobný dôchodca a prac.pomer
 67. Danovy bonus-manzelia spolu neziju
 68. Podmienky pre podávanie stravy vo firme
 69. Dovolenka
 70. alkohol na pracovisku
 71. Ak študent nezmaturoval v riadnom termíne
 72. danovy bonus a porucnictvo
 73. vypoved a odstupne
 74. PN/rizikove tehotenstvo
 75. Poverenie zastupovania riaditeľa školy
 76. Neplatené voľno a odvody
 77. Pracovná náplň
 78. Výpočet nároku na dovolenku
 79. Nárok na prestavku??!!
 80. PN v nezamestnanosti
 81. odstupne
 82. PROSÍM O RADU - ZÁKONNÍK PRÁCE
 83. PN a živnosť.
 84. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 85. Čerpanie dovolenky
 86. Je Zľ povinný mať od Zc súhlas so strhnutím čiastky zo mzdy?
 87. Pedagogický zamestnanec
 88. Diéty a stravné lístky
 89. Hygienické potreby
 90. Aký bude nárok na PN ?
 91. Prepustená počas rodičovskej dovolenky
 92. Dávka v hmotnej nudzi
 93. dovolenka a zamestnanec dlhodobo PN
 94. stravné v naturálnej forme
 95. Vypoved pre nevyplacanie miezd tehotnej zamestnankyne
 96. znížená sadzba poistného na SP
 97. pracovny pomer uzatvoreny po sebe
 98. Rozvrhnutie pracovného času v dvojzmennej prevádzke
 99. dohody a prihlášky a odhlášky do soc. poisťovne
 100. PN a zivnost
 101. PN po skončení PP pri poberaní starob. dôchodku
 102. Ukončenie pracovného pomeru
 103. Odvody starostu
 104. SKušobná doba
 105. príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
 106. Plat starostu
 107. Socialne poistenie osob s prijmom z uzemia SR
 108. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 109. marodka počas vypovednej lehoty
 110. Rodičovská dovolenka a prerušná živnosť
 111. Zamestnávanie študenta EÚ na dohodu
 112. Akú dohodu pre zamestnanca???
 113. oznámenie o nedoplatku za zamestnávateľa
 114. škoda spôsobená zamestnancom
 115. daňový bonus
 116. vymahanie stravnych listkov
 117. nešťastné vzorce
 118. pracovný pomer na kratší prac.úväzok 3 dni v týždni po 2 hodiny
 119. študent VŠ 45 ročnýa DBPŠ
 120. materská
 121. zrážky zo mzdy exekúcia
 122. Potvrdenia na daňový bonus
 123. Pomoc:aká dohoda
 124. evidenčný list zamestnanca
 125. Sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi
 126. Nadčasové hodiny.
 127. Zrážky zo mzdy
 128. premlčacia lehota na zdravotné poistenie
 129. lehoty
 130. Vyska materskej
 131. Výpočet priemerného mesačného zárobku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 132. Druhá materská dovolenka
 133. Výmena mzdy
 134. Zamestnanie manželky na dohodu
 135. Mzdy-odvody-MRP
 136. UPSVa R
 137. Zrážková daň
 138. SMERNICA PRE ŽIVNOSTNÍKOV
 139. DOHODA O ZODPOVEDNOSTI ZA ZVERENÉ PREDMETY
 140. Prenájom
 141. Materská 2010
 142. Nepeňažný príjem a odvody
 143. oprava mzdy za rok 2008
 144. Mesačný výkaz
 145. neporiadok vo firme
 146. nočná práca
 147. úprava prac.úväzku -dovolenka
 148. kontrola z IBP
 149. Prevod práv a povinností
 150. zmena sadzby poistného
 151. Zamestnanie čiastočne invalidneho dôchodcu
 152. odvody
 153. materská dovolenka
 154. 12 hod.pracovný deň a dovolenka
 155. prijatie posty - sukromnej dorucenej na organizaciu
 156. skoncenie pracovneho pomeru
 157. cestovné a stravné
 158. Zamestnanec a štúdium na VS
 159. materská dovolenka
 160. Invalidný dôchodok pre 18 ročného
 161. nedoplatok zuctovania zdrav. poistenia
 162. korespondencny kurz
 163. Tlačivo OČR
 164. Dovolenka
 165. Prístup k prihlasovaniu zamestnancov do SP
 166. Podpora v nezamestnanosti opätovne
 167. Úmrtie zamestnanca v práci
 168. PN + DNP
 169. nevyplatena dovolenka
 170. Registrácia, alebo nie
 171. Súrne:dohoda-občan z EU
 172. Problém s dovolenkou za 12 hodín
 173. Sl.cesta a zahr. zamestnanec?
 174. nevyplatená mzda a doklady
 175. Danový bonus
 176. Vzor spoločenskej zmluvy s.r.o. v angličtine
 177. Neprimeraný zárobok
 178. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka
 179. Životné poistenie
 180. Pracovné miesto a stupen náročnosti
 181. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 182. Osobné prekážky v práci
 183. Práca nadčas
 184. Minimálna mzda _koeficient
 185. Nadštandartná lekárska prehliadka
 186. Nezamestnaný - ÚP a dohoda
 187. Absencia zamestnanca a okamžité skončenie PP
 188. Overenie - Osobný dotazník
 189. Práceneschopnosť
 190. zapožičanie zamestnancov
 191. dobrovoľnícka práca
 192. daň z príjmu študenta
 193. Daň.bonus - maturuje v sept.
 194. Príplatok za prácu cez víkend
 195. dohoda o rozviazaní PP a odstupné
 196. stravné - kalorné
 197. Rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej
 198. Vymariavací základ ZP
 199. Prestávka v práci
 200. RD, vypoved, odstupne a narok na RP
 201. výpočet PN pri rizikovom tehotenstve
 202. pomooc.JU
 203. započítaná prax podľa zák.č.553/2003
 204. Min. mzda pri nepravidelnom prac.čase
 205. Materská dovolenka
 206. Nárok na dovolenku za kalendárny rok
 207. Prax študenta u SZČO
 208. Cestovné náhrady krátenie
 209. Podporná doba
 210. odvody do socialnej poistovne
 211. SD a vyplneniie ELDP
 212. zdravotna poistovna
 213. vyska pn
 214. Vyhlásenie u dohodára
 215. práca na dohodu
 216. Súrne-mzda PZ na kratší PČ
 217. chyby v mzdách
 218. vrátenie odstupného
 219. § 54 ZP
 220. Priemerka
 221. Problem zamestnavatel alebo zamestnanec?
 222. výpoveď, započítanie rokov
 223. Prekazky na strane zamestnavatela
 224. SZČO - rodičovská dovolenka - dohoda
 225. dohody
 226. Nepeňažný príjem zo sociálneho fondu
 227. odvody
 228. Dohoda o prac.činnosti a výplata odmeny
 229. návšteva u lekára /P/ a absencia
 230. Hmotná zodpovednosť, nevykonanie inventúry - ako sa brániť?
 231. Odmena konateľovi
 232. správny vymeriavací základ
 233. materska- odvody
 234. porusenie pracovnej discipliny
 235. otec na rodicovskej
 236. vyslanie zamestnanca do EU štátov
 237. Zápočtový list
 238. Zodpovedný zástupca
 239. Prihláška a odhláška dohody na jeden deň
 240. Zamestnanie sa na TPP súbežne zo živnostou
 241. DOV nárok koľko dní?
 242. registračný list zamestnávateľa
 243. odchod do dôchodku
 244. Konkurz firmy a ukončenie pracovného pomeru
 245. životné minimum
 246. Dovolenka-PP na kratší PČ
 247. Nahlásenie úradu práce???
 248. Preplatenie dovolenky pred odchodom na materskú
 249. daňový bonus
 250. výsluhový dôchodok