PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. lehoty
 2. Vyska materskej
 3. Výpočet priemerného mesačného zárobku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 4. Druhá materská dovolenka
 5. Výmena mzdy
 6. Zamestnanie manželky na dohodu
 7. Mzdy-odvody-MRP
 8. UPSVa R
 9. Zrážková daň
 10. SMERNICA PRE ŽIVNOSTNÍKOV
 11. DOHODA O ZODPOVEDNOSTI ZA ZVERENÉ PREDMETY
 12. Prenájom
 13. Materská 2010
 14. Nepeňažný príjem a odvody
 15. oprava mzdy za rok 2008
 16. Mesačný výkaz
 17. neporiadok vo firme
 18. nočná práca
 19. úprava prac.úväzku -dovolenka
 20. kontrola z IBP
 21. Prevod práv a povinností
 22. zmena sadzby poistného
 23. Zamestnanie čiastočne invalidneho dôchodcu
 24. odvody
 25. materská dovolenka
 26. 12 hod.pracovný deň a dovolenka
 27. prijatie posty - sukromnej dorucenej na organizaciu
 28. skoncenie pracovneho pomeru
 29. cestovné a stravné
 30. Zamestnanec a štúdium na VS
 31. materská dovolenka
 32. Invalidný dôchodok pre 18 ročného
 33. nedoplatok zuctovania zdrav. poistenia
 34. korespondencny kurz
 35. Tlačivo OČR
 36. Dovolenka
 37. Prístup k prihlasovaniu zamestnancov do SP
 38. Podpora v nezamestnanosti opätovne
 39. Úmrtie zamestnanca v práci
 40. PN + DNP
 41. nevyplatena dovolenka
 42. Registrácia, alebo nie
 43. Súrne:dohoda-občan z EU
 44. Problém s dovolenkou za 12 hodín
 45. Sl.cesta a zahr. zamestnanec?
 46. nevyplatená mzda a doklady
 47. Danový bonus
 48. Vzor spoločenskej zmluvy s.r.o. v angličtine
 49. Neprimeraný zárobok
 50. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka
 51. Životné poistenie
 52. Pracovné miesto a stupen náročnosti
 53. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 54. Osobné prekážky v práci
 55. Práca nadčas
 56. Minimálna mzda _koeficient
 57. Nadštandartná lekárska prehliadka
 58. Nezamestnaný - ÚP a dohoda
 59. Absencia zamestnanca a okamžité skončenie PP
 60. Overenie - Osobný dotazník
 61. Práceneschopnosť
 62. zapožičanie zamestnancov
 63. dobrovoľnícka práca
 64. daň z príjmu študenta
 65. Daň.bonus - maturuje v sept.
 66. Príplatok za prácu cez víkend
 67. dohoda o rozviazaní PP a odstupné
 68. stravné - kalorné
 69. Rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej
 70. Vymariavací základ ZP
 71. Prestávka v práci
 72. RD, vypoved, odstupne a narok na RP
 73. výpočet PN pri rizikovom tehotenstve
 74. pomooc.JU
 75. započítaná prax podľa zák.č.553/2003
 76. Min. mzda pri nepravidelnom prac.čase
 77. Materská dovolenka
 78. Nárok na dovolenku za kalendárny rok
 79. Prax študenta u SZČO
 80. Cestovné náhrady krátenie
 81. Podporná doba
 82. odvody do socialnej poistovne
 83. SD a vyplneniie ELDP
 84. zdravotna poistovna
 85. vyska pn
 86. Vyhlásenie u dohodára
 87. práca na dohodu
 88. Súrne-mzda PZ na kratší PČ
 89. chyby v mzdách
 90. vrátenie odstupného
 91. § 54 ZP
 92. Priemerka
 93. Problem zamestnavatel alebo zamestnanec?
 94. výpoveď, započítanie rokov
 95. Prekazky na strane zamestnavatela
 96. SZČO - rodičovská dovolenka - dohoda
 97. dohody
 98. Nepeňažný príjem zo sociálneho fondu
 99. odvody
 100. Dohoda o prac.činnosti a výplata odmeny
 101. návšteva u lekára /P/ a absencia
 102. Hmotná zodpovednosť, nevykonanie inventúry - ako sa brániť?
 103. Odmena konateľovi
 104. správny vymeriavací základ
 105. materska- odvody
 106. porusenie pracovnej discipliny
 107. otec na rodicovskej
 108. vyslanie zamestnanca do EU štátov
 109. Zápočtový list
 110. Zodpovedný zástupca
 111. Prihláška a odhláška dohody na jeden deň
 112. Zamestnanie sa na TPP súbežne zo živnostou
 113. DOV nárok koľko dní?
 114. registračný list zamestnávateľa
 115. odchod do dôchodku
 116. Konkurz firmy a ukončenie pracovného pomeru
 117. životné minimum
 118. Dovolenka-PP na kratší PČ
 119. Nahlásenie úradu práce???
 120. Preplatenie dovolenky pred odchodom na materskú
 121. daňový bonus
 122. výsluhový dôchodok
 123. Nástup na materskú
 124. Ako zamestanať manžela
 125. Oprava mzdy za 2 mesiace dozadu
 126. Rodičovský príspevok po novom
 127. Socialne stipendium
 128. Výpoveď zo strany zamestnanca
 129. prac. zmluva
 130. Podpora v nezamestnanosti
 131. práca v sobotu a 40h prac.čas
 132. skoncenie výpovednej lehoty
 133. Prispevok od statu
 134. ochr. lehota, PN a DNP
 135. nevyplatený preplatok dane z ročného zúčtovania
 136. Odstuné
 137. vyplata
 138. paragraf 67
 139. Zrusenie pozicie - moznost odmietnut inu ponuknutu
 140. Odchodné
 141. Náhrada mzdy - PN
 142. co so zamestnancom pri ukonceni zivnosti a zalozeni sro?
 143. študent a hodiny
 144. Nárok na dovolenku
 145. živnostník aj zamestnanec - ako je PN?
 146. liečebný pobyt zamestnanca
 147. Problemy so zamestnavatelom
 148. práca 29.8.-sviatok + sobota
 149. Ukončenie prac.pomeru vo výpovednej dobe
 150. Evidencia dochádzky pre absolventa
 151. Výplatné pásky
 152. zamestnávanie cudzinca - prosim surne o radu
 153. Dvolenka a skrátený pracovný čas
 154. invalidný dôchodok
 155. rodný list
 156. Predĺženie zmluvy
 157. Dobrovoľné nemocenské poistenie
 158. výška minimálnej mzdy
 159. Zaokrúhľovanie cestovných náhrad v EUR
 160. Poistenie zamestnancov vyslanych na zahranicnu sluzobnu cestu
 161. Ako kalkulovat odstupne?
 162. spätný dôchodok
 163. VEMA program na mzdy
 164. dva pracovne pomery
 165. Davky v PN
 166. vypoved v skusobnej dobe - PN
 167. Výsluhový dôchodok a zdr. poistenie
 168. Nárok na nemocenské dávky -SZČO
 169. nárok na stravné lístky
 170. ELDP
 171. Pracovná zmluva na minimálny úväzok
 172. opätovná materská
 173. Oznámenie výpovede v skúšobnej dobe
 174. započítaná prax
 175. Materska2010 bez pracovneho pomeru
 176. Započítanie praxe
 177. Cestovné náhrady a ADZ
 178. Odhlasenie zo socialnej poistovne - absencia
 179. dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 180. Zahraničná cesta / auto z požičovne
 181. Bez práce a príjmu
 182. EXTERNISTA - brigadnik
 183. mzdovy list a sumy oslobodene od dane
 184. Zmena z v.o.s. na a.s. a pracovné zmluvy
 185. Ukončenie MD
 186. Starobný dôchodok a pracuje.
 187. vyplácanie nem. dávky z dobr.nem. poistenia
 188. Mínusová daň
 189. Dobrovoľne poistená osoba a podpora v nezamestnanosti
 190. Podpora v nezamestnanosti
 191. výpoveď v skúšobnej dobe - nevyplatili mi mzdu
 192. uroky
 193. opätovná materská
 194. podpora
 195. Materská
 196. Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na 1 mesiac
 197. skončenie PP so zástupcom zamestnancov
 198. Podpora v nezamestnanosti a akcie firmy
 199. Zrušenie živ.poistenia, následok na ročné zúčtovanie
 200. ZP-Elektronické výkazy od 1.10.2009
 201. Registracia na danovom urade
 202. evidencia dochádzky
 203. Seminár "Odvody komplexne"
 204. zamestnávanie blízkych osôb
 205. Lekárske vyšetrenia - limit
 206. OČR nezohľadnená vo výplate v r. 2007
 207. DoBPŠ - externy študent žijúci a študujúci v zahraničí
 208. pracovny cas
 209. Umrtie zamestnavatela
 210. diety v ČR
 211. Dobrovoľné platby do SP
 212. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 213. Odvody na NP pri PN
 214. Nove zamestnanie po "dlhsej PN"
 215. Denný vymeriavací základ
 216. Zamestnanec a založenie s.r.o.
 217. zlucenie spolocnosti-personalno mzdove nalezitosti
 218. Uplatnenie DPH
 219. Zmena výplatného termínu
 220. Priepustka ako celodenné ošetrenie?
 221. Kĺzavé voľno v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 222. neoprávnené čerpanie dovolenky a účtovanie
 223. Odchodné
 224. vypovedna doba a odstupne
 225. starosta
 226. Dodatočné výkazy na VšZP
 227. Matica zručnosti/profesnosti
 228. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka
 229. Odmena pri odchode do starobného dôchodku - VZ na SP
 230. Odstupné - ako vypočítať?
 231. Zamestnanci vyslaní do zahraničia
 232. Zdravotne poistenie
 233. odvody SZCO od 1.7.2009
 234. Mzda môjho priateľa - je jeho výška v poriadku??
 235. Porušenie disciplíny-zrážka zo mzdy
 236. Priemerka na dovolenku
 237. Vypocet PN
 238. výplata
 239. 2 pracovne pomery
 240. zmluva na dobu urcitu
 241. Mozu ma nutit absolvovat skolenie v sobotu?
 242. Vyplnenie ELDZ za rok 1994
 243. Zamestnanci odmietajú stravné lístky
 244. Mačka v práci a tehotenstvo
 245. Potrebujem poradiť prosím!
 246. Zamestnanie v ČR
 247. zamestnanie cudzinca
 248. pracujúci starobný dôchodca
 249. Dvojmesacna vypovedna lehota
 250. neplatené voľno a odvod ZP