PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Nástup na materskú
 2. Ako zamestanať manžela
 3. Oprava mzdy za 2 mesiace dozadu
 4. Rodičovský príspevok po novom
 5. Socialne stipendium
 6. Výpoveď zo strany zamestnanca
 7. prac. zmluva
 8. Podpora v nezamestnanosti
 9. práca v sobotu a 40h prac.čas
 10. skoncenie výpovednej lehoty
 11. Prispevok od statu
 12. ochr. lehota, PN a DNP
 13. nevyplatený preplatok dane z ročného zúčtovania
 14. Odstuné
 15. vyplata
 16. paragraf 67
 17. Zrusenie pozicie - moznost odmietnut inu ponuknutu
 18. Odchodné
 19. Náhrada mzdy - PN
 20. co so zamestnancom pri ukonceni zivnosti a zalozeni sro?
 21. študent a hodiny
 22. Nárok na dovolenku
 23. živnostník aj zamestnanec - ako je PN?
 24. liečebný pobyt zamestnanca
 25. Problemy so zamestnavatelom
 26. práca 29.8.-sviatok + sobota
 27. Ukončenie prac.pomeru vo výpovednej dobe
 28. Evidencia dochádzky pre absolventa
 29. Výplatné pásky
 30. zamestnávanie cudzinca - prosim surne o radu
 31. Dvolenka a skrátený pracovný čas
 32. invalidný dôchodok
 33. rodný list
 34. Predĺženie zmluvy
 35. Dobrovoľné nemocenské poistenie
 36. výška minimálnej mzdy
 37. Zaokrúhľovanie cestovných náhrad v EUR
 38. Poistenie zamestnancov vyslanych na zahranicnu sluzobnu cestu
 39. Ako kalkulovat odstupne?
 40. spätný dôchodok
 41. VEMA program na mzdy
 42. dva pracovne pomery
 43. Davky v PN
 44. vypoved v skusobnej dobe - PN
 45. Výsluhový dôchodok a zdr. poistenie
 46. Nárok na nemocenské dávky -SZČO
 47. nárok na stravné lístky
 48. ELDP
 49. Pracovná zmluva na minimálny úväzok
 50. opätovná materská
 51. Oznámenie výpovede v skúšobnej dobe
 52. započítaná prax
 53. Materska2010 bez pracovneho pomeru
 54. Započítanie praxe
 55. Cestovné náhrady a ADZ
 56. Odhlasenie zo socialnej poistovne - absencia
 57. dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 58. Zahraničná cesta / auto z požičovne
 59. Bez práce a príjmu
 60. EXTERNISTA - brigadnik
 61. mzdovy list a sumy oslobodene od dane
 62. Zmena z v.o.s. na a.s. a pracovné zmluvy
 63. Ukončenie MD
 64. Starobný dôchodok a pracuje.
 65. vyplácanie nem. dávky z dobr.nem. poistenia
 66. Mínusová daň
 67. Dobrovoľne poistená osoba a podpora v nezamestnanosti
 68. Podpora v nezamestnanosti
 69. výpoveď v skúšobnej dobe - nevyplatili mi mzdu
 70. uroky
 71. opätovná materská
 72. podpora
 73. Materská
 74. Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na 1 mesiac
 75. skončenie PP so zástupcom zamestnancov
 76. Podpora v nezamestnanosti a akcie firmy
 77. Zrušenie živ.poistenia, následok na ročné zúčtovanie
 78. ZP-Elektronické výkazy od 1.10.2009
 79. Registracia na danovom urade
 80. evidencia dochádzky
 81. Seminár "Odvody komplexne"
 82. zamestnávanie blízkych osôb
 83. Lekárske vyšetrenia - limit
 84. OČR nezohľadnená vo výplate v r. 2007
 85. DoBPŠ - externy študent žijúci a študujúci v zahraničí
 86. pracovny cas
 87. Umrtie zamestnavatela
 88. diety v ČR
 89. Dobrovoľné platby do SP
 90. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 91. Odvody na NP pri PN
 92. Nove zamestnanie po "dlhsej PN"
 93. Denný vymeriavací základ
 94. Zamestnanec a založenie s.r.o.
 95. zlucenie spolocnosti-personalno mzdove nalezitosti
 96. Uplatnenie DPH
 97. Zmena výplatného termínu
 98. Priepustka ako celodenné ošetrenie?
 99. Kĺzavé voľno v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 100. neoprávnené čerpanie dovolenky a účtovanie
 101. Odchodné
 102. vypovedna doba a odstupne
 103. starosta
 104. Dodatočné výkazy na VšZP
 105. Matica zručnosti/profesnosti
 106. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka
 107. Odmena pri odchode do starobného dôchodku - VZ na SP
 108. Odstupné - ako vypočítať?
 109. Zamestnanci vyslaní do zahraničia
 110. Zdravotne poistenie
 111. odvody SZCO od 1.7.2009
 112. Mzda môjho priateľa - je jeho výška v poriadku??
 113. Porušenie disciplíny-zrážka zo mzdy
 114. Priemerka na dovolenku
 115. Vypocet PN
 116. výplata
 117. 2 pracovne pomery
 118. zmluva na dobu urcitu
 119. Mozu ma nutit absolvovat skolenie v sobotu?
 120. Vyplnenie ELDZ za rok 1994
 121. Zamestnanci odmietajú stravné lístky
 122. Mačka v práci a tehotenstvo
 123. Potrebujem poradiť prosím!
 124. Zamestnanie v ČR
 125. zamestnanie cudzinca
 126. pracujúci starobný dôchodca
 127. Dvojmesacna vypovedna lehota
 128. neplatené voľno a odvod ZP
 129. Materska a prechod na rodičovsku dovolenku
 130. Študent na Karlovej univerzite a jeho zdravotné poistenie
 131. Oprava dátumu na dohode o skončení PP § 60
 132. Evidencia na UP v ČR alebo na Slovensku
 133. koniec podpory
 134. dochodok z Ukrajiny
 135. MZDa
 136. Odvody SZČO v súbehu so zamestnaním + pozastavenie živnosti
 137. Pracovný pohovor
 138. Vypovedanie zmluvy
 139. konateľka na materskej + DoPČ
 140. zamestnanecká prémia
 141. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 142. vyplata
 143. org.zmena
 144. Odvody SZČO počas PN
 145. Daňový bonus
 146. Skončenie pracovného pomeru dohodou - počas PN
 147. Zastupcovia menej ako 5 zamestnancov
 148. Ako ukončiť pracovny pomer k 1.9.209 bez vypovednej lehoty
 149. ZPS
 150. PN a vyplnenie ELDP
 151. Vrátenie poistného zo SP
 152. Zmena pracovnej zmluvy
 153. nárok na dovolenku
 154. okamžité skončenie pracovného pomeru
 155. Daňový bonus
 156. Odchodné
 157. neplatné rozviazanie pracovného pomeru
 158. Materská a SZČO
 159. Výzva na zaplatenie faktúry
 160. osetrovne - aky denny vymer. zaklad ?
 161. Materská - nárok na dovolenku
 162. 45% ZPS
 163. invalid (nad 70% znížená schopnosť)
 164. Kontrola z IP - čo vlastne kontrolovali?
 165. RL-výkon v štáte
 166. PN - postihy pri nedodrzani liečebného režimu
 167. DOhoda o vykonani pracovnej cinnosti a poberanie rodicovskeho prispevku
 168. znalec a odvody (2000-2003)
 169. Dovolenka,výstup, nárok na mzdu...
 170. SZCO-odvody
 171. odvody
 172. platenie poistného občan ČR
 173. matersky prispevok
 174. Rodičovský príspevok
 175. Inšpektorát práce - predloženie dokladov
 176. Je zaplatená skušobná doba?
 177. dohoda o pracovnej činnosti
 178. zmena pracovnej pozície - opakovana skusobna doba?
 179. Nárok na dovolenku
 180. Dohoda § 60, odstupné..?
 181. Nesprávne prihlásený dohodár do SP
 182. Zastaviť alebo ukončiť živnosť.
 183. Odchodné
 184. Odvody - účtovať do KZ?
 185. liecenie a PNka
 186. navrat po rodicovskej dovolenke
 187. dovolenka - navysenie z 20 na 25 dni
 188. mzda
 189. ukončenie PP v skúšobnej dobe
 190. Preplatenie školenia u zamestnanca na dohodu
 191. práca vo sviatok
 192. poistné na zdravotné poistenie - súbeh SZČO a dôchodca
 193. Koniec rodičovskej dovolenky
 194. Zníženie mzdy
 195. výpoveď a zostavajúca dovolenka
 196. Študent pracujúci na polovičný pracovný úväzok
 197. mesacny prijem
 198. Velmi kratky pracovny poriadok
 199. odvody do SP áno alebo nie
 200. Nárok na stravné lístky alebo nútený obed vo vybranej reštauracii?
 201. rzzp 2005
 202. A čo keď mi zamestnávateľ ignoruje paragraf?
 203. Ako dať výpoveď keď?
 204. súrne: skončenie PP
 205. ELDP
 206. tehotna pocas zastupovania zeny na materskej
 207. Výpoveď pre nadbytočnosť
 208. Prihláška do SP vopred
 209. správny výpočet odmeny
 210. nezamestnaný -prosím o radu
 211. obciansky sudny poriadok a vyska zrazok
 212. Neplatené voľno
 213. Hodiny-pomoc
 214. dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 215. PN z titulu PÚ a 1 ročná podporná doba
 216. tlačivo
 217. Súd - ako zaplatiť?
 218. Student a plny uvazok
 219. platové tarify statnych zamestnancov
 220. odstupne, vypoved, dohoda
 221. Mk-Soft: Predkontácie pre zaúčtovanie miezd
 222. odvody
 223. Dobrovolne nem. poistenie-zanik
 224. Odmena pri odchode do starob.dôchodku a VZ
 225. Služobne auto a súkromné účely
 226. Vypoved z organizacnych dovodov
 227. zmena odvodov poistneho od 1.7.2009
 228. Kontrólna otázka
 229. Neplatené voľno
 230. Zápočtový list
 231. podpora v nezamestnanosti a jej pokračovanie
 232. Nevyplatena vyplata
 233. Vypoved a da sa dojst k naprave?
 234. Ročná pracovná jednotka
 235. osobnostné testy
 236. Spanie počas pracovnej doby
 237. Príspevok pri narodení dieťaťa od zamestnávateľa
 238. Vymeriavaci základ na ZP a SP
 239. II.pilier - výplatná páska
 240. ochranná doba
 241. Odvody do SP z preplatenej dovolenky
 242. Výpoveď
 243. výpoved podla §68
 244. Spravny vypocet mzdy
 245. Fiktívne vydávanie stravných lístkov
 246. Použivanie auta na sukromne ucely
 247. Lekárska prehliadka - zákon o ochr. os. údajov
 248. ukoncenie PP cez PN
 249. Davky v nezamestnanosti
 250. Vymeriavaci základ