1. Okamžité skončenie p.p.-problém (22 replies)
 2. Pohreb a paragraf (1 replies)
 3. vyšetrenie u lekara (6 replies)
 4. predlženie pracovnej zmluvy na dobu určitú (5 replies)
 5. Zamestnanec a dohodár v jednej firme (1 replies)
 6. dôchodca a odstupné (4 replies)
 7. živnostník a podpora (1 replies)
 8. Neoznámenie zmeny ZP (1 replies)
 9. Nárok zamestnanca na ošetrenie u lekára (29 replies)
 10. Hrubá mzda (14 replies)
 11. výška odvodov (1 replies)
 12. Odvody znalcov (1 replies)
 13. pocet zamestnancov na dohody verzus pocet zamestnancov na HPP (2 replies)
 14. Spätné priznanie dôchodku k 2.1.2008 (19 replies)
 15. úroky z omeškania - aká výška (5 replies)
 16. vyplatenie odstupneho (34 replies)
 17. Pracovná zmluva a dohoda u jedného zamestnávateľa (13 replies)
 18. Odstupné z pravdepodobného zárobku (5 replies)
 19. Zníženie mzdy (4 replies)
 20. dobrovolne elektronicke zasielanie vykazov (13 replies)
 21. Odmeňovanie pracovníkov (1 replies)
 22. Dobrovolne nezamestnani-zdrav.poistenie (11 replies)
 23. Pracovný pomer (2 replies)
 24. odstupné a skončenie prac.pomeru pri invalidovi (1 replies)
 25. Nárok na dovolenku zmena pracovného času (10 replies)
 26. DNPO (10 replies)
 27. Danový bonus znova bakalárske štúdium (4 replies)
 28. potvrdenie o navsteve skoly zamestnancovho dietata (3 replies)
 29. Zamestnankyňa a pokračujúca materská (0 replies)
 30. vyplatenie mzdy pri ukončení prac.pomeru (3 replies)
 31. Subeh rodicovskeho prispevku a podpory v nezamestnanosti (0 replies)
 32. Odvody po ukončení materskej dovolenky (0 replies)
 33. Sestru idu prepustit a chcu jej nanutit dohodu (18 replies)
 34. nepretržitý odpočinok (3 replies)
 35. Vyuctovanie zrazok exekutorovi (1 replies)
 36. Trestné oznámenie (2 replies)
 37. pn a doba určitá (3 replies)
 38. NEPLATENÉ VOĽNO (15 replies)
 39. Nárok na podporu v nezamestnanosti (7 replies)
 40. Pracovný úraz ??? (17 replies)
 41. ukončenie pracovného pomeru počas PN (6 replies)
 42. zamestnanec nechodil do prace (5 replies)
 43. Porušenie Zákonníka Práce ? (5 replies)
 44. zákaz vykonávat pracovnú cinnost (3 replies)
 45. Vymáhanie odvodov SZČO a zároveň zamestnanca (1 replies)
 46. Pracovná zmluva - zahraničný zamestnávateľ (0 replies)
 47. Štvrťročný výkaz o práci (10 replies)
 48. Krátenie dovolenky (14 replies)
 49. pracovná zmluva (20 replies)
 50. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 51. Nárok na dovolenku? (27 replies)
 52. vyhlasenie o zdaneni prijmov (17 replies)
 53. SZČO-práca vrámci EÚ (1 replies)
 54. Zodpovedný zástupca - formy pracovnoprávneho vzťahu (30 replies)
 55. Rodičovská dovolenka a krachujúca firma (3 replies)
 56. Prepočet stravného (1 replies)
 57. prekážky na strane zamestnávateľa - 60%tný príjem pre zamestnancov (6 replies)
 58. Nástup do nového PP keď je zamnec PN (30 replies)
 59. Dohoda o vykonaní práce vs. pracovná činnosť (6 replies)
 60. Nezdaniteľné minimum na daňovníka (5 replies)
 61. Konateľ a jednorazová odmena (10 replies)
 62. Úväzok a druh mzdy? (2 replies)
 63. Starobný dôchodca a prac.pomer (2 replies)
 64. Danovy bonus-manzelia spolu neziju (15 replies)
 65. Podmienky pre podávanie stravy vo firme (0 replies)
 66. Dovolenka (2 replies)
 67. alkohol na pracovisku (5 replies)
 68. Ak študent nezmaturoval v riadnom termíne (3 replies)
 69. danovy bonus a porucnictvo (7 replies)
 70. vypoved a odstupne (2 replies)
 71. PN/rizikove tehotenstvo (1 replies)
 72. Poverenie zastupovania riaditeľa školy (4 replies)
 73. Neplatené voľno a odvody (15 replies)
 74. Pracovná náplň (1 replies)
 75. Výpočet nároku na dovolenku (33 replies)
 76. Nárok na prestavku??!! (2 replies)
 77. PN v nezamestnanosti (2 replies)
 78. odstupne (6 replies)
 79. PROSÍM O RADU - ZÁKONNÍK PRÁCE (10 replies)
 80. PN a živnosť. (7 replies)
 81. Evidenčný list dôchodkového poistenia (63 replies)
 82. Čerpanie dovolenky (3 replies)
 83. Je Zľ povinný mať od Zc súhlas so strhnutím čiastky zo mzdy? (4 replies)
 84. Pedagogický zamestnanec (2 replies)
 85. Diéty a stravné lístky (9 replies)
 86. Hygienické potreby (1 replies)
 87. Aký bude nárok na PN ? (3 replies)
 88. Prepustená počas rodičovskej dovolenky (5 replies)
 89. Dávka v hmotnej nudzi (8 replies)
 90. dovolenka a zamestnanec dlhodobo PN (6 replies)
 91. stravné v naturálnej forme (5 replies)
 92. Vypoved pre nevyplacanie miezd tehotnej zamestnankyne (18 replies)
 93. znížená sadzba poistného na SP (1 replies)
 94. pracovny pomer uzatvoreny po sebe (2 replies)
 95. Rozvrhnutie pracovného času v dvojzmennej prevádzke (2 replies)
 96. dohody a prihlášky a odhlášky do soc. poisťovne (59 replies)
 97. PN a zivnost (10 replies)
 98. PN po skončení PP pri poberaní starob. dôchodku (4 replies)
 99. Ukončenie pracovného pomeru (23 replies)
 100. Odvody starostu (0 replies)
 101. SKušobná doba (11 replies)
 102. príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu (6 replies)
 103. Plat starostu (23 replies)
 104. Socialne poistenie osob s prijmom z uzemia SR (2 replies)
 105. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (17 replies)
 106. marodka počas vypovednej lehoty (2 replies)
 107. Rodičovská dovolenka a prerušná živnosť (5 replies)
 108. Zamestnávanie študenta EÚ na dohodu (3 replies)
 109. Akú dohodu pre zamestnanca??? (8 replies)
 110. oznámenie o nedoplatku za zamestnávateľa (7 replies)
 111. škoda spôsobená zamestnancom (26 replies)
 112. daňový bonus (7 replies)
 113. vymahanie stravnych listkov (6 replies)
 114. nešťastné vzorce (5 replies)
 115. pracovný pomer na kratší prac.úväzok 3 dni v týždni po 2 hodiny (3 replies)
 116. študent VŠ 45 ročnýa DBPŠ (2 replies)
 117. materská (10 replies)
 118. zrážky zo mzdy exekúcia (5 replies)
 119. Potvrdenia na daňový bonus (3 replies)
 120. Pomoc:aká dohoda (8 replies)
 121. evidenčný list zamestnanca (5 replies)
 122. Sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi (10 replies)
 123. Nadčasové hodiny. (2 replies)
 124. Zrážky zo mzdy (1 replies)
 125. premlčacia lehota na zdravotné poistenie (1 replies)
 126. lehoty (5 replies)
 127. Vyska materskej (2 replies)
 128. Výpočet priemerného mesačného zárobku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (12 replies)
 129. Druhá materská dovolenka (0 replies)
 130. Výmena mzdy (1 replies)
 131. Zamestnanie manželky na dohodu (1 replies)
 132. Mzdy-odvody-MRP (3 replies)
 133. UPSVa R (11 replies)
 134. Zrážková daň (3 replies)
 135. SMERNICA PRE ŽIVNOSTNÍKOV (2 replies)
 136. DOHODA O ZODPOVEDNOSTI ZA ZVERENÉ PREDMETY (14 replies)
 137. Prenájom (11 replies)
 138. Materská 2010 (2124 replies)
 139. Nepeňažný príjem a odvody (5 replies)
 140. oprava mzdy za rok 2008 (6 replies)
 141. Mesačný výkaz (1 replies)
 142. neporiadok vo firme (11 replies)
 143. nočná práca (9 replies)
 144. úprava prac.úväzku -dovolenka (0 replies)
 145. kontrola z IBP (0 replies)
 146. Prevod práv a povinností (0 replies)
 147. zmena sadzby poistného (1 replies)
 148. Zamestnanie čiastočne invalidneho dôchodcu (10 replies)
 149. odvody (1 replies)
 150. materská dovolenka (0 replies)
 151. 12 hod.pracovný deň a dovolenka (6 replies)
 152. prijatie posty - sukromnej dorucenej na organizaciu (9 replies)
 153. skoncenie pracovneho pomeru (4 replies)
 154. cestovné a stravné (11 replies)
 155. Zamestnanec a štúdium na VS (14 replies)
 156. materská dovolenka (5 replies)
 157. Invalidný dôchodok pre 18 ročného (7 replies)
 158. nedoplatok zuctovania zdrav. poistenia (4 replies)
 159. korespondencny kurz (0 replies)
 160. Tlačivo OČR (0 replies)
 161. Dovolenka (14 replies)
 162. Prístup k prihlasovaniu zamestnancov do SP (2 replies)
 163. Podpora v nezamestnanosti opätovne (3 replies)
 164. Úmrtie zamestnanca v práci (4 replies)
 165. PN + DNP (47 replies)
 166. nevyplatena dovolenka (10 replies)
 167. Registrácia, alebo nie (18 replies)
 168. Súrne:dohoda-občan z EU (4 replies)
 169. Problém s dovolenkou za 12 hodín (5 replies)
 170. Sl.cesta a zahr. zamestnanec? (0 replies)
 171. nevyplatená mzda a doklady (14 replies)
 172. Danový bonus (22 replies)
 173. Vzor spoločenskej zmluvy s.r.o. v angličtine (0 replies)
 174. Neprimeraný zárobok (10 replies)
 175. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka (1 replies)
 176. Životné poistenie (7 replies)
 177. Pracovné miesto a stupen náročnosti (3 replies)
 178. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba (2 replies)
 179. Osobné prekážky v práci (5 replies)
 180. Práca nadčas (4 replies)
 181. Minimálna mzda _koeficient (4 replies)
 182. Nadštandartná lekárska prehliadka (1 replies)
 183. Nezamestnaný - ÚP a dohoda (63 replies)
 184. Absencia zamestnanca a okamžité skončenie PP (1 replies)
 185. Overenie - Osobný dotazník (10 replies)
 186. Práceneschopnosť (6 replies)
 187. zapožičanie zamestnancov (0 replies)
 188. dobrovoľnícka práca (4 replies)
 189. daň z príjmu študenta (4 replies)
 190. Daň.bonus - maturuje v sept. (1 replies)
 191. Príplatok za prácu cez víkend (0 replies)
 192. dohoda o rozviazaní PP a odstupné (13 replies)
 193. stravné - kalorné (0 replies)
 194. Rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej (7 replies)
 195. Vymariavací základ ZP (3 replies)
 196. Prestávka v práci (17 replies)
 197. RD, vypoved, odstupne a narok na RP (19 replies)
 198. výpočet PN pri rizikovom tehotenstve (12 replies)
 199. pomooc.JU (8 replies)
 200. započítaná prax podľa zák.č.553/2003 (6 replies)
 201. Min. mzda pri nepravidelnom prac.čase (1 replies)
 202. Materská dovolenka (10 replies)
 203. Nárok na dovolenku za kalendárny rok (7 replies)
 204. Prax študenta u SZČO (0 replies)
 205. Cestovné náhrady krátenie (2 replies)
 206. Podporná doba (44 replies)
 207. odvody do socialnej poistovne (1 replies)
 208. SD a vyplneniie ELDP (1 replies)
 209. zdravotna poistovna (7 replies)
 210. vyska pn (4 replies)
 211. Vyhlásenie u dohodára (44 replies)
 212. práca na dohodu (2 replies)
 213. Súrne-mzda PZ na kratší PČ (2 replies)
 214. chyby v mzdách (2 replies)
 215. vrátenie odstupného (6 replies)
 216. § 54 ZP (1 replies)
 217. Priemerka (13 replies)
 218. Problem zamestnavatel alebo zamestnanec? (1 replies)
 219. výpoveď, započítanie rokov (28 replies)
 220. Prekazky na strane zamestnavatela (3 replies)
 221. SZČO - rodičovská dovolenka - dohoda (5 replies)
 222. dohody (4 replies)
 223. Nepeňažný príjem zo sociálneho fondu (7 replies)
 224. odvody (0 replies)
 225. Dohoda o prac.činnosti a výplata odmeny (9 replies)
 226. návšteva u lekára /P/ a absencia (1 replies)
 227. Hmotná zodpovednosť, nevykonanie inventúry - ako sa brániť? (13 replies)
 228. Odmena konateľovi (8 replies)
 229. správny vymeriavací základ (17 replies)
 230. materska- odvody (2 replies)
 231. porusenie pracovnej discipliny (12 replies)
 232. otec na rodicovskej (11 replies)
 233. vyslanie zamestnanca do EU štátov (0 replies)
 234. Zápočtový list (4 replies)
 235. Zodpovedný zástupca (0 replies)
 236. Prihláška a odhláška dohody na jeden deň (1 replies)
 237. Zamestnanie sa na TPP súbežne zo živnostou (36 replies)
 238. DOV nárok koľko dní? (1 replies)
 239. registračný list zamestnávateľa (3 replies)
 240. odchod do dôchodku (2 replies)
 241. Konkurz firmy a ukončenie pracovného pomeru (1 replies)
 242. životné minimum (21 replies)
 243. Dovolenka-PP na kratší PČ (17 replies)
 244. Nahlásenie úradu práce??? (5 replies)
 245. Preplatenie dovolenky pred odchodom na materskú (7 replies)
 246. daňový bonus (16 replies)
 247. výsluhový dôchodok (17 replies)
 248. Nástup na materskú (4 replies)
 249. Ako zamestanať manžela (3 replies)
 250. Oprava mzdy za 2 mesiace dozadu (12 replies)