PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Študent na Karlovej univerzite a jeho zdravotné poistenie
 2. Oprava dátumu na dohode o skončení PP § 60
 3. Evidencia na UP v ČR alebo na Slovensku
 4. koniec podpory
 5. dochodok z Ukrajiny
 6. MZDa
 7. Odvody SZČO v súbehu so zamestnaním + pozastavenie živnosti
 8. Pracovný pohovor
 9. Vypovedanie zmluvy
 10. konateľka na materskej + DoPČ
 11. zamestnanecká prémia
 12. Nezdaniteľná časť na daňovníka
 13. vyplata
 14. org.zmena
 15. Odvody SZČO počas PN
 16. Daňový bonus
 17. Skončenie pracovného pomeru dohodou - počas PN
 18. Zastupcovia menej ako 5 zamestnancov
 19. Ako ukončiť pracovny pomer k 1.9.209 bez vypovednej lehoty
 20. ZPS
 21. PN a vyplnenie ELDP
 22. Vrátenie poistného zo SP
 23. Zmena pracovnej zmluvy
 24. nárok na dovolenku
 25. okamžité skončenie pracovného pomeru
 26. Daňový bonus
 27. Odchodné
 28. neplatné rozviazanie pracovného pomeru
 29. Materská a SZČO
 30. Výzva na zaplatenie faktúry
 31. osetrovne - aky denny vymer. zaklad ?
 32. Materská - nárok na dovolenku
 33. 45% ZPS
 34. invalid (nad 70% znížená schopnosť)
 35. Kontrola z IP - čo vlastne kontrolovali?
 36. RL-výkon v štáte
 37. PN - postihy pri nedodrzani liečebného režimu
 38. DOhoda o vykonani pracovnej cinnosti a poberanie rodicovskeho prispevku
 39. znalec a odvody (2000-2003)
 40. Dovolenka,výstup, nárok na mzdu...
 41. SZCO-odvody
 42. odvody
 43. platenie poistného občan ČR
 44. matersky prispevok
 45. Rodičovský príspevok
 46. Inšpektorát práce - predloženie dokladov
 47. Je zaplatená skušobná doba?
 48. dohoda o pracovnej činnosti
 49. zmena pracovnej pozície - opakovana skusobna doba?
 50. Nárok na dovolenku
 51. Dohoda § 60, odstupné..?
 52. Nesprávne prihlásený dohodár do SP
 53. Zastaviť alebo ukončiť živnosť.
 54. Odchodné
 55. Odvody - účtovať do KZ?
 56. liecenie a PNka
 57. navrat po rodicovskej dovolenke
 58. dovolenka - navysenie z 20 na 25 dni
 59. mzda
 60. ukončenie PP v skúšobnej dobe
 61. Preplatenie školenia u zamestnanca na dohodu
 62. práca vo sviatok
 63. poistné na zdravotné poistenie - súbeh SZČO a dôchodca
 64. Koniec rodičovskej dovolenky
 65. Zníženie mzdy
 66. výpoveď a zostavajúca dovolenka
 67. Študent pracujúci na polovičný pracovný úväzok
 68. mesacny prijem
 69. Velmi kratky pracovny poriadok
 70. odvody do SP áno alebo nie
 71. Nárok na stravné lístky alebo nútený obed vo vybranej reštauracii?
 72. rzzp 2005
 73. A čo keď mi zamestnávateľ ignoruje paragraf?
 74. Ako dať výpoveď keď?
 75. súrne: skončenie PP
 76. ELDP
 77. tehotna pocas zastupovania zeny na materskej
 78. Výpoveď pre nadbytočnosť
 79. Prihláška do SP vopred
 80. správny výpočet odmeny
 81. nezamestnaný -prosím o radu
 82. obciansky sudny poriadok a vyska zrazok
 83. Neplatené voľno
 84. Hodiny-pomoc
 85. dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 86. PN z titulu PÚ a 1 ročná podporná doba
 87. tlačivo
 88. Súd - ako zaplatiť?
 89. Student a plny uvazok
 90. platové tarify statnych zamestnancov
 91. odstupne, vypoved, dohoda
 92. Mk-Soft: Predkontácie pre zaúčtovanie miezd
 93. odvody
 94. Dobrovolne nem. poistenie-zanik
 95. Odmena pri odchode do starob.dôchodku a VZ
 96. Služobne auto a súkromné účely
 97. Vypoved z organizacnych dovodov
 98. zmena odvodov poistneho od 1.7.2009
 99. Kontrólna otázka
 100. Neplatené voľno
 101. Zápočtový list
 102. podpora v nezamestnanosti a jej pokračovanie
 103. Nevyplatena vyplata
 104. Vypoved a da sa dojst k naprave?
 105. Ročná pracovná jednotka
 106. osobnostné testy
 107. Spanie počas pracovnej doby
 108. Príspevok pri narodení dieťaťa od zamestnávateľa
 109. Vymeriavaci základ na ZP a SP
 110. II.pilier - výplatná páska
 111. ochranná doba
 112. Odvody do SP z preplatenej dovolenky
 113. Výpoveď
 114. výpoved podla §68
 115. Spravny vypocet mzdy
 116. Fiktívne vydávanie stravných lístkov
 117. Použivanie auta na sukromne ucely
 118. Lekárska prehliadka - zákon o ochr. os. údajov
 119. ukoncenie PP cez PN
 120. Davky v nezamestnanosti
 121. Vymeriavaci základ
 122. Neplatenie zdravotneho poistenia
 123. nedoplatok z RZZP
 124. odstupné a výpovedná doba
 125. Zaokruhlenie socialneho poistenia???
 126. Personálny audit
 127. Ukončenie pracovného pomeru
 128. Priemerný zárobok
 129. exekúcia zamestnanec
 130. Invalidita - prehodnotenie a poistenie v nezamestnanosti
 131. Tantiemy
 132. Zaplatenie odvodov za dohodárov
 133. Mladistvy zamestnanec
 134. § 134 - 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 135. Výpoveď
 136. Dobrovolne platenie poistenia v nezamestnanosti pocas RD
 137. Nahlasenie zamestnanca na dohodu - Aké su odvody? Kde nahlasovať?
 138. Zasielanie mes.výkazov elektronicky - ochrana os.údajov
 139. Rizikové tehotenstvo a kontrola pri PN
 140. RZD materska dovolenka rodicovska
 141. RD a skončenie prac. pomeru
 142. SZČO - odvody do SP od 1.7.2009
 143. Ochrana os.údajov - IS
 144. Pracovné zmluvy
 145. výpoveď od zamestnavatela
 146. odstupné pri odmietnutí pracovného miesta
 147. Dohoda o hmotnej zodpovednosti pokladnik
 148. Podporná doba
 149. doplatok do priemernej mzdy pri pracovnom úraze
 150. Spravne vyplnene lekarske potvrdenie
 151. Náhradné voľno a stravné
 152. DoVP
 153. Poobedná zmena po 22. hodine
 154. Zrušenie firmy
 155. DDS-koniec podpornej doby
 156. Dohoda - porušenie pracovnej disciplíny
 157. Dohoda - porušenie pracovnej disciplíny
 158. 2 dohody u jedneho zamestnavatela
 159. materská
 160. odvolaný z dovolenky - náhrada nákladov
 161. Formulácia výpovede zo strany zamestnávateľa
 162. poistne z DNP
 163. moze byt takyto uvazok?
 164. materská dovolenka
 165. fungujúca firma a MD
 166. Sociálna poisťovňa - platby kartami priamo v SP
 167. Zkrátenie pracovného času zo strany zamestnáveteľa
 168. Pracovna zmluva so zamestnancom, ktory neovlada SJ
 169. Prihlásenie Soc.poisťovni spätne
 170. Vypoved dana zamestnavatelom
 171. Zmluva o dielo
 172. priepustka - sprevádzanie rodinného príslušníka
 173. skončenie pracovného pomeru
 174. Minimálna hodinová mzda - invalidi
 175. zrážky zo mzdy
 176. Výpoveď a dovolenka
 177. Nárok na dávku v nezamestnanosti.
 178. Okamžité ukončenie PP zo strany zamestnávateľa doba neurčitá
 179. Zahrnutie cestovania do pracovneho casu
 180. Vypovedna doba a tehotenstvo
 181. Dovolenka a paragraf...
 182. Autorská zmluva - študentka programátorka - dane, soc. a zdrav. poistenie???
 183. Externý študent
 184. Výška hodinovej mzdy, preplatenie dovolenky
 185. Registrácia zamestnávateľa na DÚ
 186. treba nahlásiť dohodára do ZP?
 187. ako na arogatného zamestnávateľa
 188. materská
 189. Zle spracované mzdy
 190. Koniec RD, kratší PČ a nárok na D
 191. Výpoveď-lehota
 192. Mám si platiť zdravotné poistenie ak som SZČO na marodke
 193. Mater.dovolenka a SZČO+HPP
 194. Prekročenie 350 odprac. hod. na dohodu
 195. preplatenie dovolenky
 196. prémie v mzde
 197. Zlozite ukoncenie PP po RD alebo ako postupovat
 198. Evidovaný nezamestnaný na dohodu
 199. Výpoveď počas PN
 200. Oznámenie o skoncení PP v skuš dobe pri PN
 201. Ako možno zvýšiť materský príspevok
 202. Zivnost zahranicie-odvody SR?
 203. Práca tehotnej ženy
 204. Koniec MD a začiatok RD
 205. Honoráre
 206. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 207. PN - vyplnenie potvrdenia pre soc.poist.
 208. EZU
 209. prihlásenie dohodára do soc. poistovne
 210. ZNÍŽENIE MZDY - štátny fond rozvoja bývania
 211. PN
 212. dohoda o vykonaní práce
 213. zamestnanec
 214. rod. príspevok
 215. Potvrdenia o príjme - duálne zobrazovanie
 216. príplatok cez víkend u vodiča autobusu
 217. Dôchodca na dohode- okamžitá výpoveď
 218. zamestnanec aj osobný asistent ZŤP
 219. Narok na podporu v nezamestnanosti
 220. Platiť, či neplatiť odvody ako doktorand a aké?
 221. materské
 222. soc poistovna
 223. príplatky
 224. Pls pomozte poradte, ak som dostal vypoved pre financne problemy firmy...
 225. Hromadné prepúšťanie.
 226. brigádnik na stavbe
 227. DNP
 228. Popis pracovnej činnosti
 229. žiadosť o zvýšenie platu
 230. Ako pomôcť zamestnankyni k vyššiemu starobnému dôchodku?
 231. Termín ukončenia materskej dovolenky
 232. interne pravidla spolocnosti
 233. Netto mzda
 234. PN a pracovný úraz
 235. SZČO a dane ; odvody
 236. odvody soc. a zdrav.poistenie
 237. Zamestnávanie mladistvých-poraďte nám
 238. vstupná lekárska prehliadka
 239. dohoda o pracovnej činnosti
 240. Materská a rodičovská dov.
 241. Živnosť a materská
 242. povinnosti daňový bonus
 243. S pracovnou zmluvou na urad prace?
 244. práca
 245. Skončenie MD a výpoveď.
 246. Problem zo zamestnavatelom.
 247. ako preplatiť neodpracované dni v dôsledku výpadku elektriny
 248. strava počas celozávodnej dovolenky
 249. Nástup do PP a voľno
 250. Pracovný čas v poľnohospodárstve