PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Neplatenie zdravotneho poistenia
 2. nedoplatok z RZZP
 3. odstupné a výpovedná doba
 4. Zaokruhlenie socialneho poistenia???
 5. Personálny audit
 6. Ukončenie pracovného pomeru
 7. Priemerný zárobok
 8. exekúcia zamestnanec
 9. Invalidita - prehodnotenie a poistenie v nezamestnanosti
 10. Tantiemy
 11. Zaplatenie odvodov za dohodárov
 12. Mladistvy zamestnanec
 13. § 134 - 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 14. Výpoveď
 15. Dobrovolne platenie poistenia v nezamestnanosti pocas RD
 16. Nahlasenie zamestnanca na dohodu - Aké su odvody? Kde nahlasovať?
 17. Zasielanie mes.výkazov elektronicky - ochrana os.údajov
 18. Rizikové tehotenstvo a kontrola pri PN
 19. RZD materska dovolenka rodicovska
 20. RD a skončenie prac. pomeru
 21. SZČO - odvody do SP od 1.7.2009
 22. Ochrana os.údajov - IS
 23. Pracovné zmluvy
 24. výpoveď od zamestnavatela
 25. odstupné pri odmietnutí pracovného miesta
 26. Dohoda o hmotnej zodpovednosti pokladnik
 27. Podporná doba
 28. doplatok do priemernej mzdy pri pracovnom úraze
 29. Spravne vyplnene lekarske potvrdenie
 30. Náhradné voľno a stravné
 31. DoVP
 32. Poobedná zmena po 22. hodine
 33. Zrušenie firmy
 34. DDS-koniec podpornej doby
 35. Dohoda - porušenie pracovnej disciplíny
 36. Dohoda - porušenie pracovnej disciplíny
 37. 2 dohody u jedneho zamestnavatela
 38. materská
 39. odvolaný z dovolenky - náhrada nákladov
 40. Formulácia výpovede zo strany zamestnávateľa
 41. poistne z DNP
 42. moze byt takyto uvazok?
 43. materská dovolenka
 44. fungujúca firma a MD
 45. Sociálna poisťovňa - platby kartami priamo v SP
 46. Zkrátenie pracovného času zo strany zamestnáveteľa
 47. Pracovna zmluva so zamestnancom, ktory neovlada SJ
 48. Prihlásenie Soc.poisťovni spätne
 49. Vypoved dana zamestnavatelom
 50. Zmluva o dielo
 51. priepustka - sprevádzanie rodinného príslušníka
 52. skončenie pracovného pomeru
 53. Minimálna hodinová mzda - invalidi
 54. zrážky zo mzdy
 55. Výpoveď a dovolenka
 56. Nárok na dávku v nezamestnanosti.
 57. Okamžité ukončenie PP zo strany zamestnávateľa doba neurčitá
 58. Zahrnutie cestovania do pracovneho casu
 59. Vypovedna doba a tehotenstvo
 60. Dovolenka a paragraf...
 61. Autorská zmluva - študentka programátorka - dane, soc. a zdrav. poistenie???
 62. Externý študent
 63. Výška hodinovej mzdy, preplatenie dovolenky
 64. Registrácia zamestnávateľa na DÚ
 65. treba nahlásiť dohodára do ZP?
 66. ako na arogatného zamestnávateľa
 67. materská
 68. Zle spracované mzdy
 69. Koniec RD, kratší PČ a nárok na D
 70. Výpoveď-lehota
 71. Mám si platiť zdravotné poistenie ak som SZČO na marodke
 72. Mater.dovolenka a SZČO+HPP
 73. Prekročenie 350 odprac. hod. na dohodu
 74. preplatenie dovolenky
 75. prémie v mzde
 76. Zlozite ukoncenie PP po RD alebo ako postupovat
 77. Evidovaný nezamestnaný na dohodu
 78. Výpoveď počas PN
 79. Oznámenie o skoncení PP v skuš dobe pri PN
 80. Ako možno zvýšiť materský príspevok
 81. Zivnost zahranicie-odvody SR?
 82. Práca tehotnej ženy
 83. Koniec MD a začiatok RD
 84. Honoráre
 85. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 86. PN - vyplnenie potvrdenia pre soc.poist.
 87. EZU
 88. prihlásenie dohodára do soc. poistovne
 89. ZNÍŽENIE MZDY - štátny fond rozvoja bývania
 90. PN
 91. dohoda o vykonaní práce
 92. zamestnanec
 93. rod. príspevok
 94. Potvrdenia o príjme - duálne zobrazovanie
 95. príplatok cez víkend u vodiča autobusu
 96. Dôchodca na dohode- okamžitá výpoveď
 97. zamestnanec aj osobný asistent ZŤP
 98. Narok na podporu v nezamestnanosti
 99. Platiť, či neplatiť odvody ako doktorand a aké?
 100. materské
 101. soc poistovna
 102. príplatky
 103. Pls pomozte poradte, ak som dostal vypoved pre financne problemy firmy...
 104. Hromadné prepúšťanie.
 105. brigádnik na stavbe
 106. DNP
 107. Popis pracovnej činnosti
 108. žiadosť o zvýšenie platu
 109. Ako pomôcť zamestnankyni k vyššiemu starobnému dôchodku?
 110. Termín ukončenia materskej dovolenky
 111. interne pravidla spolocnosti
 112. Netto mzda
 113. PN a pracovný úraz
 114. SZČO a dane ; odvody
 115. odvody soc. a zdrav.poistenie
 116. Zamestnávanie mladistvých-poraďte nám
 117. vstupná lekárska prehliadka
 118. dohoda o pracovnej činnosti
 119. Materská a rodičovská dov.
 120. Živnosť a materská
 121. povinnosti daňový bonus
 122. S pracovnou zmluvou na urad prace?
 123. práca
 124. Skončenie MD a výpoveď.
 125. Problem zo zamestnavatelom.
 126. ako preplatiť neodpracované dni v dôsledku výpadku elektriny
 127. strava počas celozávodnej dovolenky
 128. Nástup do PP a voľno
 129. Pracovný čas v poľnohospodárstve
 130. PN invalidného dochodcu
 131. hmotna zodpovednost-kradez
 132. Rodičovský príspevok
 133. Brigadnik + dane + odvody
 134. SZČO - výpočet čistej mzdy
 135. exekúcie
 136. Dobrovoľne nezamestnaný
 137. PRÍSPEVOK NA CESTOVNÉ
 138. Materská a živnosť.
 139. Ako zistim ci zamestnavatel odvadza odvody z dohodnuteho platu?
 140. OPRAVITELNA CHYBA ALEBO PROBLEM
 141. praca v zahraniči
 142. Zvysenie mzdy dohodou a nasledne znizenie
 143. rodicovska a materska
 144. Zamestnavatel si robi asi srandu zo zamestnancov
 145. Výpočet mzdy mechanicky - je to správne???
 146. Formulár E 101 - zmeny od 1.7.2009
 147. pracovna cesta do saudskej arabie
 148. 1.máj
 149. Rodičovská - druhá materská
 150. rusenie pracovneho miesta
 151. voda
 152. vypocet podpory v nezames.po materskej dovolenke
 153. nová práca aj živnosť
 154. Výpočet odvodov
 155. odvody do SP
 156. PN-ka
 157. dohoda o VP
 158. Zaradenie do platovej triedy
 159. skratene uvazku
 160. Mzdový list
 161. Študent a dohoda.
 162. OČR a kontrola
 163. Dovolenka pri polovičnom prac.úväzku
 164. rzzp 2006,2007
 165. nová dohoda
 166. Nahrada za stratu zarobku pri chorobe z povolania
 167. skrátenie úväzku
 168. dovolenka
 169. Koniec rodičovskej dovolenky, adaptačné obdobie v MŠ
 170. Dohoda?????
 171. Daňový bonus vyplácaný omylom !
 172. čiastočný úväzok a zápočet rokov
 173. Dovolenka a PP na určitý čas
 174. Nevyplatená celá mzda
 175. Podpora v nezamestnanosti
 176. Cestovné náhrady "prenajatej" osoby
 177. moja materská
 178. Ako riesit vypoved.
 179. ukoncenie HPP
 180. Zmluva na dohľad nad prac.podmienkami
 181. Brigada studenta cez prazdniny
 182. OPRAVA BONUSU
 183. Asi zadĺžená firma
 184. Ako na absolventskú prax
 185. Danovy bonus
 186. dohoda počas evidencie na úrade práce
 187. štvrťročný prehľad - pokuta
 188. Dohoda o brigadnickej práci študentov
 189. Neplatené voľno namiesto dovolenky?
 190. ročne zúčtov.do ZP-oprava
 191. Dohodár - neodhlásený
 192. doprava do zamestnania
 193. práca v zahraničí
 194. služobný (pracovný úraz)
 195. SZČO verzus zamestnanec r. 1994-2004
 196. RZZP - oznamenie o vysledku RZZP druhemu zamestnavatelovi.
 197. Dovolenka"akože práca"
 198. stravné lístky a sviatky
 199. PN ochranej lehote
 200. Výpoveď zamestnávateľom
 201. Dovolenka
 202. fond nezamestnanosti
 203. výpočet mzdy pre SZČO
 204. Zamestnanec - iný štátny príslušník
 205. pravo na prispevok pre dieta, materska a pod
 206. PP kratší pracovný čas - nadčas a vplyv na vypovednu dobu
 207. Prehlad o zrazenej dani
 208. Praca na dohodu a vyska prijmu
 209. 1/4ročný prehľad a riadok D
 210. Treba sa hlásiť na úrad práce????
 211. Vychovávateľka v ŠKD
 212. Priemerná hodinová mzda
 213. daňový bonus
 214. fond prac. času
 215. prestavky pri praci s pc
 216. Nedostatok odpracovaných rokov na invalidný dôchodok
 217. rodicovsky prispevok a zamestnanie
 218. evidovany na UP
 219. Vyplata mzdy v CZK
 220. 1 študent a brigáda u 2 rôzných zamestnávateľov
 221. Pn a choroba z povolania
 222. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 223. DoBPŠ
 224. živnosť pri pracovnom pomere
 225. skúšobná doba a PN
 226. Výpočet odstupného a prekážky v práci
 227. Rozdiel medzi mzdou a dohodou
 228. absencia
 229. Mzdy zamestnancom
 230. Predĺženie pracovnej zmluvy
 231. invalidný dôchodok
 232. TREBA ŠETRIŤ PÁN PREMIÉR....
 233. predčasný aj invalidný dôchodca
 234. Výplata zrážok zo mzdy
 235. rozviazanie pracovneho pomeru zo zdravotnych dovodov
 236. nemocenské poistenie - nižší VZ
 237. Zamestnanie osoby z Ukrajiny
 238. Vyplacanie Odstupneho na splatky
 239. daňový bonus - vysoká škola
 240. Duálne zobrazenie odmeny za prácu
 241. potvrdenie o náhrade príjmu
 242. platenie vyzivneho z rodicovskeho prispevku???
 243. platené voľno?
 244. soc.poistovna odvody SZČO
 245. Mladí zamestnanci...
 246. Mimoriadna odmena pri dohode o pracovnej cinnosti
 247. prestávka na obed, zabezpečenie obeda,.....
 248. Mesačný mzda
 249. pohreb babky
 250. NEDOPLATOK RZZP