1. Zmena výplatného termínu (21 replies)
 2. Priepustka ako celodenné ošetrenie? (62 replies)
 3. Kĺzavé voľno v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (0 replies)
 4. neoprávnené čerpanie dovolenky a účtovanie (5 replies)
 5. Odchodné (10 replies)
 6. vypovedna doba a odstupne (2 replies)
 7. starosta (1 replies)
 8. Dodatočné výkazy na VšZP (4 replies)
 9. Matica zručnosti/profesnosti (3 replies)
 10. Fond pracovného času - nepretržitá prevádzka (0 replies)
 11. Odmena pri odchode do starobného dôchodku - VZ na SP (5 replies)
 12. Odstupné - ako vypočítať? (3 replies)
 13. Zamestnanci vyslaní do zahraničia (2 replies)
 14. Zdravotne poistenie (19 replies)
 15. odvody SZCO od 1.7.2009 (4 replies)
 16. Mzda môjho priateľa - je jeho výška v poriadku?? (11 replies)
 17. Porušenie disciplíny-zrážka zo mzdy (4 replies)
 18. Priemerka na dovolenku (0 replies)
 19. Vypocet PN (2 replies)
 20. výplata (0 replies)
 21. 2 pracovne pomery (12 replies)
 22. zmluva na dobu urcitu (3 replies)
 23. Mozu ma nutit absolvovat skolenie v sobotu? (41 replies)
 24. Vyplnenie ELDZ za rok 1994 (2 replies)
 25. Zamestnanci odmietajú stravné lístky (38 replies)
 26. Mačka v práci a tehotenstvo (7 replies)
 27. Potrebujem poradiť prosím! (49 replies)
 28. Zamestnanie v ČR (7 replies)
 29. zamestnanie cudzinca (0 replies)
 30. pracujúci starobný dôchodca (3 replies)
 31. Dvojmesacna vypovedna lehota (14 replies)
 32. neplatené voľno a odvod ZP (7 replies)
 33. Materska a prechod na rodičovsku dovolenku (7 replies)
 34. Študent na Karlovej univerzite a jeho zdravotné poistenie (4 replies)
 35. Oprava dátumu na dohode o skončení PP § 60 (7 replies)
 36. Evidencia na UP v ČR alebo na Slovensku (2 replies)
 37. koniec podpory (2 replies)
 38. dochodok z Ukrajiny (0 replies)
 39. MZDa (22 replies)
 40. Odvody SZČO v súbehu so zamestnaním + pozastavenie živnosti (24 replies)
 41. Pracovný pohovor (10 replies)
 42. Vypovedanie zmluvy (0 replies)
 43. konateľka na materskej + DoPČ (3 replies)
 44. zamestnanecká prémia (1393 replies)
 45. Nezdaniteľná časť na daňovníka (4 replies)
 46. vyplata (8 replies)
 47. org.zmena (11 replies)
 48. Odvody SZČO počas PN (28 replies)
 49. Daňový bonus (3 replies)
 50. Skončenie pracovného pomeru dohodou - počas PN (14 replies)
 51. Zastupcovia menej ako 5 zamestnancov (0 replies)
 52. Ako ukončiť pracovny pomer k 1.9.209 bez vypovednej lehoty (20 replies)
 53. ZPS (1 replies)
 54. PN a vyplnenie ELDP (1 replies)
 55. Vrátenie poistného zo SP (27 replies)
 56. Zmena pracovnej zmluvy (1 replies)
 57. nárok na dovolenku (5 replies)
 58. okamžité skončenie pracovného pomeru (4 replies)
 59. Daňový bonus (68 replies)
 60. Odchodné (66 replies)
 61. neplatné rozviazanie pracovného pomeru (7 replies)
 62. Materská a SZČO (7 replies)
 63. Výzva na zaplatenie faktúry (2 replies)
 64. osetrovne - aky denny vymer. zaklad ? (2 replies)
 65. Materská - nárok na dovolenku (6 replies)
 66. 45% ZPS (1 replies)
 67. invalid (nad 70% znížená schopnosť) (21 replies)
 68. Kontrola z IP - čo vlastne kontrolovali? (2 replies)
 69. RL-výkon v štáte (2 replies)
 70. PN - postihy pri nedodrzani liečebného režimu (13 replies)
 71. DOhoda o vykonani pracovnej cinnosti a poberanie rodicovskeho prispevku (0 replies)
 72. znalec a odvody (2000-2003) (2 replies)
 73. Dovolenka,výstup, nárok na mzdu... (5 replies)
 74. SZCO-odvody (5 replies)
 75. odvody (2 replies)
 76. platenie poistného občan ČR (5 replies)
 77. matersky prispevok (4 replies)
 78. Rodičovský príspevok (10 replies)
 79. Inšpektorát práce - predloženie dokladov (16 replies)
 80. Je zaplatená skušobná doba? (5 replies)
 81. dohoda o pracovnej činnosti (14 replies)
 82. zmena pracovnej pozície - opakovana skusobna doba? (9 replies)
 83. Nárok na dovolenku (1 replies)
 84. Dohoda § 60, odstupné..? (7 replies)
 85. Nesprávne prihlásený dohodár do SP (2 replies)
 86. Zastaviť alebo ukončiť živnosť. (1 replies)
 87. Odchodné (7 replies)
 88. Odvody - účtovať do KZ? (9 replies)
 89. liecenie a PNka (2 replies)
 90. navrat po rodicovskej dovolenke (6 replies)
 91. dovolenka - navysenie z 20 na 25 dni (16 replies)
 92. mzda (3 replies)
 93. ukončenie PP v skúšobnej dobe (2 replies)
 94. Preplatenie školenia u zamestnanca na dohodu (3 replies)
 95. práca vo sviatok (21 replies)
 96. poistné na zdravotné poistenie - súbeh SZČO a dôchodca (3 replies)
 97. Koniec rodičovskej dovolenky (48 replies)
 98. Zníženie mzdy (3 replies)
 99. výpoveď a zostavajúca dovolenka (9 replies)
 100. Študent pracujúci na polovičný pracovný úväzok (2 replies)
 101. mesacny prijem (4 replies)
 102. Velmi kratky pracovny poriadok (0 replies)
 103. odvody do SP áno alebo nie (2 replies)
 104. Nárok na stravné lístky alebo nútený obed vo vybranej reštauracii? (3 replies)
 105. rzzp 2005 (0 replies)
 106. A čo keď mi zamestnávateľ ignoruje paragraf? (10 replies)
 107. Ako dať výpoveď keď? (24 replies)
 108. súrne: skončenie PP (25 replies)
 109. ELDP (4 replies)
 110. tehotna pocas zastupovania zeny na materskej (3 replies)
 111. Výpoveď pre nadbytočnosť (26 replies)
 112. Prihláška do SP vopred (7 replies)
 113. správny výpočet odmeny (21 replies)
 114. nezamestnaný -prosím o radu (20 replies)
 115. obciansky sudny poriadok a vyska zrazok (1 replies)
 116. Neplatené voľno (43 replies)
 117. Hodiny-pomoc (4 replies)
 118. dohoda o vykonaní pracovnej činnosti (7 replies)
 119. PN z titulu PÚ a 1 ročná podporná doba (1 replies)
 120. tlačivo (2 replies)
 121. Súd - ako zaplatiť? (4 replies)
 122. Student a plny uvazok (9 replies)
 123. platové tarify statnych zamestnancov (4 replies)
 124. odstupne, vypoved, dohoda (1 replies)
 125. Mk-Soft: Predkontácie pre zaúčtovanie miezd (2 replies)
 126. odvody (1 replies)
 127. Dobrovolne nem. poistenie-zanik (2 replies)
 128. Odmena pri odchode do starob.dôchodku a VZ (1 replies)
 129. Služobne auto a súkromné účely (0 replies)
 130. Vypoved z organizacnych dovodov (4 replies)
 131. zmena odvodov poistneho od 1.7.2009 (4 replies)
 132. Kontrólna otázka (8 replies)
 133. Neplatené voľno (3 replies)
 134. Zápočtový list (3 replies)
 135. podpora v nezamestnanosti a jej pokračovanie (7 replies)
 136. Nevyplatena vyplata (1 replies)
 137. Vypoved a da sa dojst k naprave? (2 replies)
 138. Ročná pracovná jednotka (2 replies)
 139. osobnostné testy (2 replies)
 140. Spanie počas pracovnej doby (107 replies)
 141. Príspevok pri narodení dieťaťa od zamestnávateľa (21 replies)
 142. Vymeriavaci základ na ZP a SP (8 replies)
 143. II.pilier - výplatná páska (6 replies)
 144. ochranná doba (5 replies)
 145. Odvody do SP z preplatenej dovolenky (3 replies)
 146. Výpoveď (24 replies)
 147. výpoved podla §68 (3 replies)
 148. Spravny vypocet mzdy (1 replies)
 149. Fiktívne vydávanie stravných lístkov (41 replies)
 150. Použivanie auta na sukromne ucely (8 replies)
 151. Lekárska prehliadka - zákon o ochr. os. údajov (4 replies)
 152. ukoncenie PP cez PN (4 replies)
 153. Davky v nezamestnanosti (1 replies)
 154. Vymeriavaci základ (4 replies)
 155. Neplatenie zdravotneho poistenia (6 replies)
 156. nedoplatok z RZZP (3 replies)
 157. odstupné a výpovedná doba (3 replies)
 158. Zaokruhlenie socialneho poistenia??? (4 replies)
 159. Personálny audit (0 replies)
 160. Ukončenie pracovného pomeru (6 replies)
 161. Priemerný zárobok (15 replies)
 162. exekúcia zamestnanec (11 replies)
 163. Invalidita - prehodnotenie a poistenie v nezamestnanosti (3 replies)
 164. Tantiemy (19 replies)
 165. Zaplatenie odvodov za dohodárov (17 replies)
 166. Mladistvy zamestnanec (5 replies)
 167. § 134 - 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (6 replies)
 168. Výpoveď (9 replies)
 169. Dobrovolne platenie poistenia v nezamestnanosti pocas RD (6 replies)
 170. Nahlasenie zamestnanca na dohodu - Aké su odvody? Kde nahlasovať? (1 replies)
 171. Zasielanie mes.výkazov elektronicky - ochrana os.údajov (1 replies)
 172. Rizikové tehotenstvo a kontrola pri PN (23 replies)
 173. RZD materska dovolenka rodicovska (13 replies)
 174. RD a skončenie prac. pomeru (0 replies)
 175. SZČO - odvody do SP od 1.7.2009 (4 replies)
 176. Ochrana os.údajov - IS (13 replies)
 177. Pracovné zmluvy (3 replies)
 178. výpoveď od zamestnavatela (6 replies)
 179. odstupné pri odmietnutí pracovného miesta (7 replies)
 180. Dohoda o hmotnej zodpovednosti pokladnik (5 replies)
 181. Podporná doba (5 replies)
 182. doplatok do priemernej mzdy pri pracovnom úraze (1 replies)
 183. Spravne vyplnene lekarske potvrdenie (21 replies)
 184. Náhradné voľno a stravné (2 replies)
 185. DoVP (2 replies)
 186. Poobedná zmena po 22. hodine (3 replies)
 187. Zrušenie firmy (1 replies)
 188. DDS-koniec podpornej doby (5 replies)
 189. Dohoda - porušenie pracovnej disciplíny (18 replies)
 190. Dohoda - porušenie pracovnej disciplíny (2 replies)
 191. 2 dohody u jedneho zamestnavatela (1 replies)
 192. materská (2 replies)
 193. odvolaný z dovolenky - náhrada nákladov (3 replies)
 194. Formulácia výpovede zo strany zamestnávateľa (0 replies)
 195. poistne z DNP (9 replies)
 196. moze byt takyto uvazok? (5 replies)
 197. materská dovolenka (17 replies)
 198. fungujúca firma a MD (3 replies)
 199. Sociálna poisťovňa - platby kartami priamo v SP (0 replies)
 200. Zkrátenie pracovného času zo strany zamestnáveteľa (2 replies)
 201. Pracovna zmluva so zamestnancom, ktory neovlada SJ (1 replies)
 202. Prihlásenie Soc.poisťovni spätne (0 replies)
 203. Vypoved dana zamestnavatelom (3 replies)
 204. Zmluva o dielo (9 replies)
 205. priepustka - sprevádzanie rodinného príslušníka (53 replies)
 206. skončenie pracovného pomeru (6 replies)
 207. Minimálna hodinová mzda - invalidi (20 replies)
 208. zrážky zo mzdy (2 replies)
 209. Výpoveď a dovolenka (2 replies)
 210. Nárok na dávku v nezamestnanosti. (5 replies)
 211. Okamžité ukončenie PP zo strany zamestnávateľa doba neurčitá (8 replies)
 212. Zahrnutie cestovania do pracovneho casu (3 replies)
 213. Vypovedna doba a tehotenstvo (29 replies)
 214. Dovolenka a paragraf... (3 replies)
 215. Autorská zmluva - študentka programátorka - dane, soc. a zdrav. poistenie??? (1 replies)
 216. Externý študent (29 replies)
 217. Výška hodinovej mzdy, preplatenie dovolenky (1 replies)
 218. Registrácia zamestnávateľa na DÚ (6 replies)
 219. treba nahlásiť dohodára do ZP? (11 replies)
 220. ako na arogatného zamestnávateľa (2 replies)
 221. materská (2 replies)
 222. Zle spracované mzdy (44 replies)
 223. Koniec RD, kratší PČ a nárok na D (9 replies)
 224. Výpoveď-lehota (9 replies)
 225. Mám si platiť zdravotné poistenie ak som SZČO na marodke (10 replies)
 226. Mater.dovolenka a SZČO+HPP (6 replies)
 227. Prekročenie 350 odprac. hod. na dohodu (5 replies)
 228. preplatenie dovolenky (4 replies)
 229. prémie v mzde (7 replies)
 230. Zlozite ukoncenie PP po RD alebo ako postupovat (35 replies)
 231. Evidovaný nezamestnaný na dohodu (18 replies)
 232. Výpoveď počas PN (22 replies)
 233. Oznámenie o skoncení PP v skuš dobe pri PN (4 replies)
 234. Ako možno zvýšiť materský príspevok (0 replies)
 235. Zivnost zahranicie-odvody SR? (1 replies)
 236. Práca tehotnej ženy (0 replies)
 237. Koniec MD a začiatok RD (5 replies)
 238. Honoráre (1 replies)
 239. Odchod do predčasného starobného dôchodku (2 replies)
 240. PN - vyplnenie potvrdenia pre soc.poist. (12 replies)
 241. EZU (5 replies)
 242. prihlásenie dohodára do soc. poistovne (2 replies)
 243. ZNÍŽENIE MZDY - štátny fond rozvoja bývania (14 replies)
 244. PN (1 replies)
 245. dohoda o vykonaní práce (10 replies)
 246. zamestnanec (1 replies)
 247. rod. príspevok (1 replies)
 248. Potvrdenia o príjme - duálne zobrazovanie (7 replies)
 249. príplatok cez víkend u vodiča autobusu (0 replies)
 250. Dôchodca na dohode- okamžitá výpoveď (22 replies)