PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. danovy bonus pri opakovani rocnika na VS
 2. Alikvótna časť mzdy
 3. Povinnosti pri vypovede zamestnanca
 4. Materská-policajt
 5. Výpoveď po skončení rodičovskej dovolenky
 6. Prihláška zamestnávateľa do SP
 7. Práca doma a stravné listky
 8. odstupne zdanovanie
 9. odvody
 10. Prepustenie zamestnancov
 11. Ošatné a potrebné náležitosti
 12. Cestovný príkaz - turnusová práca
 13. Rodičovský príspevok a OČR
 14. Zahraničný zamestnanec pracujuci pre SK firmu vo svojej krajine.
 15. Rodičovská dovolenka a druhý hlavný pracovný pomer
 16. Odchod do Nemecka
 17. Dodatok k PZ - podpis zamestnanca
 18. Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe na materskú
 19. PN nad 10 dní a RL FO ?
 20. Predĺženie rodičovskej dovolenky
 21. Daňový bonus - zmena výšky od 01.07.2009
 22. zamestnávateľ kontra zamestnanec zlodej
 23. Náhrady za nemoc nad 10 dní
 24. Surne-Novy PP a zaroven rodicovska dovolenka vedena v inej firme
 25. Odmeny
 26. ukončenie Dohody o prac.činnosti
 27. RZZP S
 28. Služobná cesta
 29. dohoda + dohoda
 30. mínusová mzda v olympe ?
 31. Zdravotne poistenie v cudzine a dan z prijmov
 32. skoncenie PP - nova dohoda
 33. príjem nezamestnaného od 1.7.2009
 34. zárobok a evidencia na úrade práce
 35. Práca v zahraničí - aká pracovná zmluva?
 36. Invalid nad 70%
 37. dobrovolne poistena a platby po 1.7.09
 38. Priepustka
 39. Predčasný dôchodca - prepočet + nezdaniteľná čiastka
 40. Vybavenie pracovneho miesta
 41. vzor faktury na doplnenie
 42. vypoved pocas materskej dovolenky
 43. mzda pri prac.úraze
 44. starobný dôchodok - oprava odvodov
 45. Ukončenie PP po rodičovskej dovolenke
 46. začiatočník
 47. Daňový bonus
 48. Nahrada mzdy po Okamzitom ukonceni prac. p.
 49. Preradenie na ine pracovisko
 50. zrusenie reperzentacneho - kava, caj...
 51. Daňový bonus od 1.7.2009
 52. Neplatené voľno - zamestnanec
 53. RZZP s nulovým daňovým základom
 54. SZČO a MD
 55. RZZP a PP z Čiech
 56. SZČO - odvody do soc.poisť.
 57. Ako ukončiť prac.pomer?
 58. Odstupné
 59. životné minimum
 60. Podpora v nezamestnanosti a DoVP
 61. Dohoda o brig. práci študenta
 62. RZZP a dochodca
 63. Stravné či diety ?
 64. Fond pracovného času
 65. Max vymeriavací základ
 66. Výpoveď zamestnanca - možnosti
 67. Zdravotne poistenie a zamestnanec
 68. ročné zúčtovanie pre zmluvy o dielo
 69. materská a nástup do práce
 70. Rocne zuctovanie zdravotneho
 71. Neplatená materská a následná materská
 72. RZZP riadok B25!!!!!
 73. výpočet exekúcie
 74. Karta zamestnanca za zverené predmety
 75. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti
 76. vypis do soc.poist.
 77. Poberanie daňového bonusu
 78. rzzp
 79. Roč. zúčtovanie dôchodkyne, ktorá je aj SZČO
 80. ODCHODNÉ
 81. Predaj podniku a zamestnanec
 82. výpoveď daná zamestnávateľom
 83. neplatna pracovna zmluva
 84. Dobrovoľné nemocenské poistenie
 85. darovanie krvi a ZP
 86. Zamestnanec + Dohoda = RZZP?
 87. nezamestnaný a SZČO
 88. Dohoda o brig.práci študenta - ukončenie bakalárskeho štúdia
 89. Na rodicovsku z uradu prace
 90. PN dlhšia ako 1 rok
 91. rzzp a dobrovolne nezamestnany
 92. preplatenie dovolenky
 93. Odstupne/Okamzite ukoncenie pracovneho pomeru.
 94. Odstupne/Okamzite ukoncenie pracovneho pomeru
 95. Praca v zahranici - narok na podporu?
 96. RZZP
 97. Stupeň náročbnosti práce
 98. Odchodné.
 99. Vrátené poistné - SP
 100. RZZP-odmeny poslanca MZ
 101. RZZP
 102. Daňový bonus
 103. rzzp
 104. RZZP_ XB
 105. Odvody do SP od 1.7.2009
 106. daňový bonus
 107. PN-ka a lekar
 108. RSSP 2008 - zivnost + zamestnanec
 109. Zdravotná poisťovňa v zahraničí
 110. Odvod za občana so ZP
 111. Potvrdenie od zamestnavatela o prijem ?
 112. odvody do Sociálnej poisťovne pri neaktívnej žinvnosti
 113. výpis z daňového priznania a SZČO na rodičovskej dovolenke
 114. Sef nam berie pocas pracovnej doby mobilne telefony!
 115. prechod z DOP na Povinne poistenie Socialka
 116. RZZP a práca v zahraničí
 117. Dĺžka trvania pracovnej zmluvy
 118. žiadosť o brigádu
 119. žiadosť o brigádu
 120. RZZP - nerozumiem
 121. Zrážka zo mzdy
 122. www.rzzp.sk 602XLM Filler
 123. rodičovský príspevok a rzzp - pomoc
 124. zápočet rokov zamestnanca
 125. Nárok na dovolenku pred odchodom na MD
 126. SZČO a zmluva o dielo
 127. ročné zúčtovanie zdravot.
 128. RZZP
 129. SZČO a predaj nehnuteľností
 130. Predcasne skoncenie PP - zmluva na dobu urcitu
 131. nemocenské a zmena zamestnania
 132. List SB - ll. oddiel
 133. Novinky v zákonníku práce
 134. zdravotne odvody a RZZP
 135. ušlá mzda
 136. RZZP - 2 zamestnavatelia, + dobrovolne nezamestnany.
 137. RZZP tlačivo S,,,
 138. Daňový bonus ukončenie Bc. a pokračovanie
 139. RZZP 2008
 140. Dobrovolné nemocenské poistenie
 141. Odmena členom klubu
 142. RZZP oddiel VI
 143. Neopravnene vyplatena mzda za 11/2008
 144. Dokedy treba oznamit zamestnavatelovi vznik docasnej PN zamestnanca?
 145. RZZP - žena na RD a súčasne SZČO
 146. Materská a neplatenie odvodov
 147. Zmena miesta výkonu práce-cestovné náhrady.
 148. Dohoda o VP - rozsah, obsah...- otázka
 149. RZZP - prenajom nehnutelnosti
 150. Pracovný pomer a výkon verejnej funkcie
 151. Tlačivko RZZP - na vypisovanie
 152. Minimálne odvody do SP a ZP
 153. DNP a zmena max. vymeriavacieho základu
 154. Práca nadčas - 8 hodín denne
 155. opravné mesačné výkazy na zdrav. poistenie
 156. Daňová kontrola zo závislej činnosti.
 157. Nárok na dovolenku po RD
 158. Dohoda o pracovnej činnosti
 159. Výpis z daňového priznania za rok 2008
 160. RZZP TYP B - VI.ODDIEL B42
 161. dobrovoľné nemocenské poistenie
 162. turnusoví zamestnanci
 163. Výsledok z rrp typ S
 164. PN a viac zametnávateľov
 165. Poberanie OČR a opatrovateľského príspevku
 166. Neplatene volno nariadene zamestnavatelom
 167. Žiadosť o dôchodok.
 168. Autorský honorár - RZZP
 169. Zoznam dlznikov Socialna poistovna
 170. ina vhodna praca
 171. RZZP
 172. Výpis z daňového priznania : SZČO= dobrovoľný platca
 173. List SB - riadok B06 a B08???????
 174. Tehotna zamestnankyna a nemoznost prace v noci
 175. RZZP ošetrenie člena rodiny
 176. Zákaz čerpania dovolenky
 177. RZZP-opravné?
 178. Dôchodcovia a šetrenie na odvodoch
 179. ročné zúčtovanie
 180. dovolenka
 181. Nárok na dovolenku po čerpaní MD a RD
 182. Platenie odvodov do ZP
 183. príspevok na stravne zivnostnika
 184. Prilezitostna praca
 185. RZZP-samoplatiteľ
 186. RZZP
 187. Ukončenie prac. pomeru § 71
 188. rozviazanie pracovneho pomeru a PN
 189. ukončenie živnosti a čerpania SF
 190. zamestnanec+SZČO+rodičovský príspevok
 191. zamestnanec+SZČO+rodičovský príspevok
 192. vypocet mzdy
 193. Odmena poslanca - zdravotné poistenie
 194. úrazové poistenie
 195. Podnikajúci dôchodca a zdravotné a sociálne poistenie.
 196. S.R.O. a RZZP
 197. Študent, ktorý nepokračuje v štúdiu
 198. RZZP 2008
 199. prídavky - potvrdenie
 200. prihlasovacia povinnost dohodarov v r.2004
 201. RZZP 2008 - SZČO a rodičovský príspevok zároveň
 202. skoncenie prac. pomeru
 203. Evidencia DBPŠ
 204. RZZP 2008 elektornické formuláre
 205. Vypis z DP za r.2008
 206. POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY pri okamžitom skončení PP
 207. RZZP SZČO, ktorý sa stal dôchodcom
 208. Uzatvorenie pracovneho pomeru
 209. Snímka pracovneho dna-rozpis
 210. Príspevok zamestnávateľa na stravné lístky
 211. daň z predaja nehnutelnosti po prevode do OV
 212. Daňový bonus
 213. Firma v konkurze.
 214. Viac pracovných pomerov
 215. Študent VŠ po štátnej skúške
 216. manželke končí rodičovská dovolenka
 217. Autorsky zakon a RZZP - info od p Mihala vs znenie zakona
 218. Zamestnávateľ mi nepodal daňové priznanie
 219. DLHODOBÁ PN zamestnanca a firma je pred krachom
 220. dobrovoľne nezamestnaný + dohoda
 221. maximalny zarobok / praca na dohodu
 222. svedok a mzda
 223. RZZP a prerušená živnosť
 224. Vymeriavací základ pre SP zamestnanca
 225. Poistenie v nezamestnanosti
 226. Nevyčerpaná dovolenka
 227. dohodár
 228. zamestnanie v ŠS a invalidný dôchodok
 229. pracovný úraz
 230. rzzp
 231. vypoved pocas PN
 232. Vyuzivanie § 141 vo vypovedi
 233. Dohoda o študijnom voľne
 234. predcasny dochodok
 235. úkolova mzda a náhrada za sviatok a dovolenku
 236. Oznámenie OČR na ZP
 237. Pracovný čas
 238. pridavok na dieťa?
 239. dovolenka v skúšobnej dobe
 240. Koniec materskej a začiatok rodičov. príspevku
 241. Hlasenie
 242. Čerpanie dovolenky
 243. Výpoved
 244. Sthnutie hodnotenia
 245. SZČO - odvody do SP od 1.7.2009
 246. Podklady k rocnemu zuctovaniu
 247. RZZP -szčo a súčasne zamestnanec na neplatenom voľne
 248. RZZP
 249. RZZP
 250. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru