PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ročné zúčtovanie zdravot.
 2. RZZP
 3. SZČO a predaj nehnuteľností
 4. Predcasne skoncenie PP - zmluva na dobu urcitu
 5. nemocenské a zmena zamestnania
 6. List SB - ll. oddiel
 7. Novinky v zákonníku práce
 8. zdravotne odvody a RZZP
 9. ušlá mzda
 10. RZZP - 2 zamestnavatelia, + dobrovolne nezamestnany.
 11. RZZP tlačivo S,,,
 12. Daňový bonus ukončenie Bc. a pokračovanie
 13. RZZP 2008
 14. Dobrovolné nemocenské poistenie
 15. Odmena členom klubu
 16. RZZP oddiel VI
 17. Neopravnene vyplatena mzda za 11/2008
 18. Dokedy treba oznamit zamestnavatelovi vznik docasnej PN zamestnanca?
 19. RZZP - žena na RD a súčasne SZČO
 20. Materská a neplatenie odvodov
 21. Zmena miesta výkonu práce-cestovné náhrady.
 22. Dohoda o VP - rozsah, obsah...- otázka
 23. RZZP - prenajom nehnutelnosti
 24. Pracovný pomer a výkon verejnej funkcie
 25. Tlačivko RZZP - na vypisovanie
 26. Minimálne odvody do SP a ZP
 27. DNP a zmena max. vymeriavacieho základu
 28. Práca nadčas - 8 hodín denne
 29. opravné mesačné výkazy na zdrav. poistenie
 30. Daňová kontrola zo závislej činnosti.
 31. Nárok na dovolenku po RD
 32. Dohoda o pracovnej činnosti
 33. Výpis z daňového priznania za rok 2008
 34. RZZP TYP B - VI.ODDIEL B42
 35. dobrovoľné nemocenské poistenie
 36. turnusoví zamestnanci
 37. Výsledok z rrp typ S
 38. PN a viac zametnávateľov
 39. Poberanie OČR a opatrovateľského príspevku
 40. Neplatene volno nariadene zamestnavatelom
 41. Žiadosť o dôchodok.
 42. Autorský honorár - RZZP
 43. Zoznam dlznikov Socialna poistovna
 44. ina vhodna praca
 45. RZZP
 46. Výpis z daňového priznania : SZČO= dobrovoľný platca
 47. List SB - riadok B06 a B08???????
 48. Tehotna zamestnankyna a nemoznost prace v noci
 49. RZZP ošetrenie člena rodiny
 50. Zákaz čerpania dovolenky
 51. RZZP-opravné?
 52. Dôchodcovia a šetrenie na odvodoch
 53. ročné zúčtovanie
 54. dovolenka
 55. Nárok na dovolenku po čerpaní MD a RD
 56. Platenie odvodov do ZP
 57. príspevok na stravne zivnostnika
 58. Prilezitostna praca
 59. RZZP-samoplatiteľ
 60. RZZP
 61. Ukončenie prac. pomeru § 71
 62. rozviazanie pracovneho pomeru a PN
 63. ukončenie živnosti a čerpania SF
 64. zamestnanec+SZČO+rodičovský príspevok
 65. zamestnanec+SZČO+rodičovský príspevok
 66. vypocet mzdy
 67. Odmena poslanca - zdravotné poistenie
 68. úrazové poistenie
 69. Podnikajúci dôchodca a zdravotné a sociálne poistenie.
 70. S.R.O. a RZZP
 71. Študent, ktorý nepokračuje v štúdiu
 72. RZZP 2008
 73. prídavky - potvrdenie
 74. prihlasovacia povinnost dohodarov v r.2004
 75. RZZP 2008 - SZČO a rodičovský príspevok zároveň
 76. skoncenie prac. pomeru
 77. Evidencia DBPŠ
 78. RZZP 2008 elektornické formuláre
 79. Vypis z DP za r.2008
 80. POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY pri okamžitom skončení PP
 81. RZZP SZČO, ktorý sa stal dôchodcom
 82. Uzatvorenie pracovneho pomeru
 83. Snímka pracovneho dna-rozpis
 84. Príspevok zamestnávateľa na stravné lístky
 85. daň z predaja nehnutelnosti po prevode do OV
 86. Daňový bonus
 87. Firma v konkurze.
 88. Viac pracovných pomerov
 89. Študent VŠ po štátnej skúške
 90. manželke končí rodičovská dovolenka
 91. Autorsky zakon a RZZP - info od p Mihala vs znenie zakona
 92. Zamestnávateľ mi nepodal daňové priznanie
 93. DLHODOBÁ PN zamestnanca a firma je pred krachom
 94. dobrovoľne nezamestnaný + dohoda
 95. maximalny zarobok / praca na dohodu
 96. svedok a mzda
 97. RZZP a prerušená živnosť
 98. Vymeriavací základ pre SP zamestnanca
 99. Poistenie v nezamestnanosti
 100. Nevyčerpaná dovolenka
 101. dohodár
 102. zamestnanie v ŠS a invalidný dôchodok
 103. pracovný úraz
 104. rzzp
 105. vypoved pocas PN
 106. Vyuzivanie § 141 vo vypovedi
 107. Dohoda o študijnom voľne
 108. predcasny dochodok
 109. úkolova mzda a náhrada za sviatok a dovolenku
 110. Oznámenie OČR na ZP
 111. Pracovný čas
 112. pridavok na dieťa?
 113. dovolenka v skúšobnej dobe
 114. Koniec materskej a začiatok rodičov. príspevku
 115. Hlasenie
 116. Čerpanie dovolenky
 117. Výpoved
 118. Sthnutie hodnotenia
 119. SZČO - odvody do SP od 1.7.2009
 120. Podklady k rocnemu zuctovaniu
 121. RZZP -szčo a súčasne zamestnanec na neplatenom voľne
 122. RZZP
 123. RZZP
 124. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 125. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 126. Narok na statom platene starob_dochodok_invalid poistenie
 127. Nesprávne nahlásená maródka
 128. Návrat po RD.
 129. Vrátenie mzdy za prečerpanú dovolenku
 130. starobný dôchodca a odvody
 131. Vypoved zmluvy
 132. aká bude výška materskej?
 133. poberateľ invalidného dôchodku a osobná asistencia
 134. Skončenie prac. pomeru - výpoveď zo strany zamestnávateľa
 135. Hl. prac. pomer + dohoda+ konateľ = RZZP?
 136. RZZP SZČO+práca v zahraničí
 137. mesačný výkaz do zdravotnej poisťovne
 138. Nájomné a výpis z DP
 139. RZZP
 140. výpoveď zo zamestnania
 141. Ahoj poradáci,
 142. Ročné zúčtovanie ZP a minimálna mzda
 143. Rodičovská dovolenka a dva pracovne pomery
 144. koľko pýtať
 145. rocne zuctovanie do zdravotneho poistenia
 146. tlačivá do SP
 147. RZZP - práca v zahraničí a SZČO
 148. Krátenie dovolenky pri PN a nástup na MD
 149. Dochodca a práca na dohodu.
 150. práca - brigáda
 151. dochádzka
 152. RZZP-ochranná lehota
 153. Odmena člena predstavenstva
 154. Nemocenské
 155. RZZP vsetko mozne
 156. VZ pri PN
 157. daňový donus - nárok
 158. Ošetrenie člena rodiny
 159. Okamžité skončenie p.p-náhrada výpočet
 160. krátenie dovolenky za absenciu
 161. PP na dobu určitú a PN
 162. Nástup po rodičovskej dovolenke do zamestnania
 163. RZZP 2008 - kde je chyba?
 164. RZZP a živnostník
 165. Evidencia na úrade práce a platenie odvodov
 166. RZZP r.2008
 167. Okamžitá výpoveď
 168. Skúšobná doba
 169. Aj taký môže byť poslanec zastupiteľstva
 170. dovolenka a ošetrovačka
 171. Práca na dohodu, práca v zahraničí, slobodné povolanie
 172. Nárok na refundáciu odvodov alebo iný príspevok od upsvar
 173. Rod. príspevok - suma v r. 2009
 174. Daňový bonus-rozdielne trvalé bydlisko
 175. Skrátený prac. čas - prekážky v práci § 141
 176. SZČO - SP - Ako vypočítať nedoplatok / preplatok
 177. Prerušenie ZSC a evidencia
 178. Výpočet sociálneho poistenia
 179. Tajomníčka ZŠ
 180. nočná zmena
 181. Príspevok na podporu nezamestnanosti
 182. Uk. bakalárskeho štúdia-daňový bonus
 183. Zmena sídla sro v PZ
 184. Starobny dochodca a RZZP
 185. Mzdový list
 186. Krátenie dovolenky
 187. Príslušník policajného zboru (podmienky prijatia)
 188. úraz v práci
 189. invalidny dochodok a druhy pilier
 190. Doprovod k lekárovi
 191. Registračný list SP
 192. poistné
 193. Vypoved
 194. výpočet odstupného
 195. Odmeny a rzzp
 196. Zaradenie do tried
 197. Zaplatiť sviatky?
 198. zmena názvu firmy a PZ
 199. výpoveď a podpora
 200. príjmy pre RZZP 2008
 201. Živnosť a nárok na materskú...
 202. dochadzka
 203. editovatlne tlaciva na rzzp
 204. Súrne-minimálna mzda
 205. vyššie odvody SZČO?
 206. Osobné údaje
 207. Ukolová mzda a práca vo sviatok
 208. Vreckové a náhrady ďalších vedľajších výdavkov
 209. RZZP-evidovaný na úrade práce
 210. lekárska prehliadka - ochrana os.údajov
 211. dodatok k pracovnej zmluve
 212. RZZP 2008-ev. na úrade práce
 213. Príspevok zo SF
 214. PZ doba určitá a pôžička
 215. 2008 RZZP
 216. Domáca izolácia - karanténne opatrenie
 217. RZZP za rok 2008
 218. RZZP08 - preplatok
 219. Subeh cinnosti - Vyplnanie RZZP 08- B46
 220. Dlhodobá PN - porušenie
 221. znovuvytvorenie zruseneho pracovneho miesta
 222. Neplatené voľno celý mesiac
 223. Zachovávanie mlčanlivosti
 224. Úprava pracovného času
 225. PN a ročné zúčtovanie ZP
 226. Mzdový list, evidenčný list
 227. štatutár a ročné zúčtovanie zdrav.poistenia
 228. RZZP r.2008 - zamestnanec od 03/2009 ?
 229. nadcas a stravne listky
 230. bezpodielove vlastníctvo bytu po rozvode
 231. SZCO a spolupracujuca osoba r.2000-2003
 232. Materská a odvody zamestnávateľa
 233. RZZP 2008
 234. RZZP 2008 - odsúhlasenie
 235. Nedoplatok zamestnavatela z RZZP
 236. Odvody SZČO a nemoc
 237. Zmena základnej mzdy spätne
 238. odstupné pri zmenenej pracovnej zmluve
 239. rzzp zamestnanec+szco
 240. pracovna disciplina
 241. Moja výpoveď a PN 2
 242. oprava mzdy
 243. spatne spracovanie miezd za rok 2008
 244. narok na stravne listky pri skratenom pracovnom uvazku
 245. Veľtrh
 246. PN a dobrovoľné nemoc.poistenie
 247. nárok na dovolenku
 248. materská po skončení strednej školy
 249. prémiový poriadok
 250. Studenti VS pracujuci vo firme - narok na stravne listky?