PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. úkolova mzda a náhrada za sviatok a dovolenku
 2. Oznámenie OČR na ZP
 3. Pracovný čas
 4. pridavok na dieťa?
 5. dovolenka v skúšobnej dobe
 6. Koniec materskej a začiatok rodičov. príspevku
 7. Hlasenie
 8. Čerpanie dovolenky
 9. Výpoved
 10. Sthnutie hodnotenia
 11. SZČO - odvody do SP od 1.7.2009
 12. Podklady k rocnemu zuctovaniu
 13. RZZP -szčo a súčasne zamestnanec na neplatenom voľne
 14. RZZP
 15. RZZP
 16. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 17. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 18. Narok na statom platene starob_dochodok_invalid poistenie
 19. Nesprávne nahlásená maródka
 20. Návrat po RD.
 21. Vrátenie mzdy za prečerpanú dovolenku
 22. starobný dôchodca a odvody
 23. Vypoved zmluvy
 24. aká bude výška materskej?
 25. poberateľ invalidného dôchodku a osobná asistencia
 26. Skončenie prac. pomeru - výpoveď zo strany zamestnávateľa
 27. Hl. prac. pomer + dohoda+ konateľ = RZZP?
 28. RZZP SZČO+práca v zahraničí
 29. mesačný výkaz do zdravotnej poisťovne
 30. Nájomné a výpis z DP
 31. RZZP
 32. výpoveď zo zamestnania
 33. Ahoj poradáci,
 34. Ročné zúčtovanie ZP a minimálna mzda
 35. Rodičovská dovolenka a dva pracovne pomery
 36. koľko pýtať
 37. rocne zuctovanie do zdravotneho poistenia
 38. tlačivá do SP
 39. RZZP - práca v zahraničí a SZČO
 40. Krátenie dovolenky pri PN a nástup na MD
 41. Dochodca a práca na dohodu.
 42. práca - brigáda
 43. dochádzka
 44. RZZP-ochranná lehota
 45. Odmena člena predstavenstva
 46. Nemocenské
 47. RZZP vsetko mozne
 48. VZ pri PN
 49. daňový donus - nárok
 50. Ošetrenie člena rodiny
 51. Okamžité skončenie p.p-náhrada výpočet
 52. krátenie dovolenky za absenciu
 53. PP na dobu určitú a PN
 54. Nástup po rodičovskej dovolenke do zamestnania
 55. RZZP 2008 - kde je chyba?
 56. RZZP a živnostník
 57. Evidencia na úrade práce a platenie odvodov
 58. RZZP r.2008
 59. Okamžitá výpoveď
 60. Skúšobná doba
 61. Aj taký môže byť poslanec zastupiteľstva
 62. dovolenka a ošetrovačka
 63. Práca na dohodu, práca v zahraničí, slobodné povolanie
 64. Nárok na refundáciu odvodov alebo iný príspevok od upsvar
 65. Rod. príspevok - suma v r. 2009
 66. Daňový bonus-rozdielne trvalé bydlisko
 67. Skrátený prac. čas - prekážky v práci § 141
 68. SZČO - SP - Ako vypočítať nedoplatok / preplatok
 69. Prerušenie ZSC a evidencia
 70. Výpočet sociálneho poistenia
 71. Tajomníčka ZŠ
 72. nočná zmena
 73. Príspevok na podporu nezamestnanosti
 74. Uk. bakalárskeho štúdia-daňový bonus
 75. Zmena sídla sro v PZ
 76. Starobny dochodca a RZZP
 77. Mzdový list
 78. Krátenie dovolenky
 79. Príslušník policajného zboru (podmienky prijatia)
 80. úraz v práci
 81. invalidny dochodok a druhy pilier
 82. Doprovod k lekárovi
 83. Registračný list SP
 84. poistné
 85. Vypoved
 86. výpočet odstupného
 87. Odmeny a rzzp
 88. Zaradenie do tried
 89. Zaplatiť sviatky?
 90. zmena názvu firmy a PZ
 91. výpoveď a podpora
 92. príjmy pre RZZP 2008
 93. Živnosť a nárok na materskú...
 94. dochadzka
 95. editovatlne tlaciva na rzzp
 96. Súrne-minimálna mzda
 97. vyššie odvody SZČO?
 98. Osobné údaje
 99. Ukolová mzda a práca vo sviatok
 100. Vreckové a náhrady ďalších vedľajších výdavkov
 101. RZZP-evidovaný na úrade práce
 102. lekárska prehliadka - ochrana os.údajov
 103. dodatok k pracovnej zmluve
 104. RZZP 2008-ev. na úrade práce
 105. Príspevok zo SF
 106. PZ doba určitá a pôžička
 107. 2008 RZZP
 108. Domáca izolácia - karanténne opatrenie
 109. RZZP za rok 2008
 110. RZZP08 - preplatok
 111. Subeh cinnosti - Vyplnanie RZZP 08- B46
 112. Dlhodobá PN - porušenie
 113. znovuvytvorenie zruseneho pracovneho miesta
 114. Neplatené voľno celý mesiac
 115. Zachovávanie mlčanlivosti
 116. Úprava pracovného času
 117. PN a ročné zúčtovanie ZP
 118. Mzdový list, evidenčný list
 119. štatutár a ročné zúčtovanie zdrav.poistenia
 120. RZZP r.2008 - zamestnanec od 03/2009 ?
 121. nadcas a stravne listky
 122. bezpodielove vlastníctvo bytu po rozvode
 123. SZCO a spolupracujuca osoba r.2000-2003
 124. Materská a odvody zamestnávateľa
 125. RZZP 2008
 126. RZZP 2008 - odsúhlasenie
 127. Nedoplatok zamestnavatela z RZZP
 128. Odvody SZČO a nemoc
 129. Zmena základnej mzdy spätne
 130. odstupné pri zmenenej pracovnej zmluve
 131. rzzp zamestnanec+szco
 132. pracovna disciplina
 133. Moja výpoveď a PN 2
 134. oprava mzdy
 135. spatne spracovanie miezd za rok 2008
 136. narok na stravne listky pri skratenom pracovnom uvazku
 137. Veľtrh
 138. PN a dobrovoľné nemoc.poistenie
 139. nárok na dovolenku
 140. materská po skončení strednej školy
 141. prémiový poriadok
 142. Studenti VS pracujuci vo firme - narok na stravne listky?
 143. sviatky
 144. Dovolenka a skrátený úväzok
 145. Odchod do dôchodku a DDS
 146. Rozúčtovanie mzdy podla výplatnej pásky
 147. Dohoda o pracovnej činnosti
 148. Ukončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe
 149. ročné zúčtovanie poistného
 150. Moja výpoveď a PN
 151. mzda na dohodu
 152. RZZP za rok 2008 u konateľa s.r.o.
 153. Výpoveď z nadbytočnosti
 154. Poistenie si zabezpečuje zamestnanec
 155. ročné zúčtovanie
 156. Doklad o príjme a preddavkov pre zdravotnú poisťovňu
 157. Odpracované roky - potvrdenie
 158. ZP a prekročenie štandartnej dlžky štúdia
 159. Vystavenie dokladov pre býv. zamestnanca
 160. Návšteva lekára
 161. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 162. zápočtový list a priestupný rok
 163. ošetrovné koľkokrát v mesiaci?
 164. Zmena občianskeho preukazu a pridanie titulu
 165. stravne listky
 166. FO zrušenie firmy-zamesntnanec dlhodobo PN
 167. Odhlásenia z poistovni.
 168. dohoda o prac. cinnosti
 169. Daňové priznanie
 170. RZZP 2008
 171. RZZP
 172. Počet odpracovaných rokov potrebných na starobný dôchodok
 173. preplatok z ročného zúčtovania
 174. Pracovný pomer podľa §49 ZP
 175. Praca cez vikendy
 176. Prepočet hod.mzdy
 177. koniec činnosti SZČO podnikajúcej na základe osobit. predpisov a dohoda o VP
 178. Absolvent strednej školy
 179. Povinnosti SZČO počas PN
 180. Ochrana zamestnanca po skončení prac. pomeru
 181. odvody
 182. skusobna doba 4mesiace?
 183. Ukončenie dohodou, odstupné, PN
 184. preradenie zamestnanca
 185. Odmena po skonceni PP,alebo počas PN,MD
 186. ukončenie školy
 187. registrácia do SP, ZP
 188. ELDP - ako vyplnit
 189. DoVP - vykazy do Soc.poistovne
 190. Mzda "na ruku" a potvrdenie na výživné
 191. vychovávateľka
 192. cestovne pre uchadzaca o zamestnanie
 193. Postupenie mzdy
 194. szčo,zamestnanec a odvody
 195. RZZP
 196. návrat do práce po MD
 197. Dohody - DOVP,DOPČ- a zdravotné poistenie v rokoch 90-tych
 198. Mzdové smernice
 199. Doklady na dôchodok, neexistujúce podniky
 200. Vyplatenie odmeny po skončení PP
 201. odmena poslancov -zdravotné poistenie
 202. Odchodné a invalidný dôchodok
 203. Ako získa SZČO max. nemocenské - povinné poist.+DNP
 204. dohoda o skončení prac. pomeru
 205. RZZP
 206. pn kratko po zacati prac.pomeru
 207. Výpoveď a úrad práce
 208. dieťa na liečení spolu s matkou
 209. korektný nástup do zamestnania
 210. kvartalny prehlad / spravne vyplnenie
 211. vypoved po skusobnej dobe
 212. Zasielanie Registračného listu a mesačného výkazu od 1. sept.2009
 213. ziadost o ukoncenie dohodou
 214. Danovy bonus- danovy nerezident
 215. Návrat do práce po pracovnom úraze
 216. zaradenie do platového stupňa
 217. RZZP 2008 - zamestnanec s "vyšším príjmom" + časť roka nezamestnaný
 218. Práca načierno ?
 219. Neplatené voľno
 220. práca popri RD
 221. zmeskany vstup do 2. piliera
 222. Polovičný úväzok
 223. pozastavenie živnosti a dohoda o vykonaní práce
 224. vypoved § 63 odst. 1 písm. b) ZP
 225. Z materskej dovolenky na matersku dovolenku?
 226. RZZP-rodičovská dovolenka
 227. exekúcia
 228. Materska dovolenka a DoVP
 229. Lehota zamestnavatela na vystavenie podkladov pre RZZP
 230. Psychický teror v práci
 231. odstupné a výpovedná doba
 232. RZZP
 233. Dohodár PN
 234. ročné zúčtovanie daní
 235. konateľ a SP výkaz
 236. výpovedná lehota
 237. Informácia Soc.poist. o zmene postupu pri vykazovaní vymeriavacieho zákl. a poistného
 238. ročné zúčtovanie poistného
 239. RZZP študent
 240. dovolenka po PN
 241. Stravné - prosím poraďte mi.
 242. RZZP
 243. RZZP
 244. Predhlad o zrazenych preddavkov
 245. nový nárok na dovolenku
 246. odvody dohoda, tpp
 247. Odstupné
 248. je to v poriadku?
 249. skoncenie PP
 250. Nepriaznivé poveternostné vplyvy a práca nadčas