PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. sviatky
 2. Dovolenka a skrátený úväzok
 3. Odchod do dôchodku a DDS
 4. Rozúčtovanie mzdy podla výplatnej pásky
 5. Dohoda o pracovnej činnosti
 6. Ukončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe
 7. ročné zúčtovanie poistného
 8. Moja výpoveď a PN
 9. mzda na dohodu
 10. RZZP za rok 2008 u konateľa s.r.o.
 11. Výpoveď z nadbytočnosti
 12. Poistenie si zabezpečuje zamestnanec
 13. ročné zúčtovanie
 14. Doklad o príjme a preddavkov pre zdravotnú poisťovňu
 15. Odpracované roky - potvrdenie
 16. ZP a prekročenie štandartnej dlžky štúdia
 17. Vystavenie dokladov pre býv. zamestnanca
 18. Návšteva lekára
 19. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 20. zápočtový list a priestupný rok
 21. ošetrovné koľkokrát v mesiaci?
 22. Zmena občianskeho preukazu a pridanie titulu
 23. stravne listky
 24. FO zrušenie firmy-zamesntnanec dlhodobo PN
 25. Odhlásenia z poistovni.
 26. dohoda o prac. cinnosti
 27. Daňové priznanie
 28. RZZP 2008
 29. RZZP
 30. Počet odpracovaných rokov potrebných na starobný dôchodok
 31. preplatok z ročného zúčtovania
 32. Pracovný pomer podľa §49 ZP
 33. Praca cez vikendy
 34. Prepočet hod.mzdy
 35. koniec činnosti SZČO podnikajúcej na základe osobit. predpisov a dohoda o VP
 36. Absolvent strednej školy
 37. Povinnosti SZČO počas PN
 38. Ochrana zamestnanca po skončení prac. pomeru
 39. odvody
 40. skusobna doba 4mesiace?
 41. Ukončenie dohodou, odstupné, PN
 42. preradenie zamestnanca
 43. Odmena po skonceni PP,alebo počas PN,MD
 44. ukončenie školy
 45. registrácia do SP, ZP
 46. ELDP - ako vyplnit
 47. DoVP - vykazy do Soc.poistovne
 48. Mzda "na ruku" a potvrdenie na výživné
 49. vychovávateľka
 50. cestovne pre uchadzaca o zamestnanie
 51. Postupenie mzdy
 52. szčo,zamestnanec a odvody
 53. RZZP
 54. návrat do práce po MD
 55. Dohody - DOVP,DOPČ- a zdravotné poistenie v rokoch 90-tych
 56. Mzdové smernice
 57. Doklady na dôchodok, neexistujúce podniky
 58. Vyplatenie odmeny po skončení PP
 59. odmena poslancov -zdravotné poistenie
 60. Odchodné a invalidný dôchodok
 61. Ako získa SZČO max. nemocenské - povinné poist.+DNP
 62. dohoda o skončení prac. pomeru
 63. RZZP
 64. pn kratko po zacati prac.pomeru
 65. Výpoveď a úrad práce
 66. dieťa na liečení spolu s matkou
 67. korektný nástup do zamestnania
 68. kvartalny prehlad / spravne vyplnenie
 69. vypoved po skusobnej dobe
 70. Zasielanie Registračného listu a mesačného výkazu od 1. sept.2009
 71. ziadost o ukoncenie dohodou
 72. Danovy bonus- danovy nerezident
 73. Návrat do práce po pracovnom úraze
 74. zaradenie do platového stupňa
 75. RZZP 2008 - zamestnanec s "vyšším príjmom" + časť roka nezamestnaný
 76. Práca načierno ?
 77. Neplatené voľno
 78. práca popri RD
 79. zmeskany vstup do 2. piliera
 80. Polovičný úväzok
 81. pozastavenie živnosti a dohoda o vykonaní práce
 82. vypoved § 63 odst. 1 písm. b) ZP
 83. Z materskej dovolenky na matersku dovolenku?
 84. RZZP-rodičovská dovolenka
 85. exekúcia
 86. Materska dovolenka a DoVP
 87. Lehota zamestnavatela na vystavenie podkladov pre RZZP
 88. Psychický teror v práci
 89. odstupné a výpovedná doba
 90. RZZP
 91. Dohodár PN
 92. ročné zúčtovanie daní
 93. konateľ a SP výkaz
 94. výpovedná lehota
 95. Informácia Soc.poist. o zmene postupu pri vykazovaní vymeriavacieho zákl. a poistného
 96. ročné zúčtovanie poistného
 97. RZZP študent
 98. dovolenka po PN
 99. Stravné - prosím poraďte mi.
 100. RZZP
 101. RZZP
 102. Predhlad o zrazenych preddavkov
 103. nový nárok na dovolenku
 104. odvody dohoda, tpp
 105. Odstupné
 106. je to v poriadku?
 107. skoncenie PP
 108. Nepriaznivé poveternostné vplyvy a práca nadčas
 109. Pedagogická prax
 110. okamžitá výpoveď
 111. polovičny invalidny dôchodok
 112. Zákonník práce - odchodné
 113. RZZP
 114. davka v nezamestnanosti+odstupne
 115. Odhláška z dobrovoľného platenia poist.v nezamestnanosti
 116. Dovolenka + materská dovolenka
 117. RD do 6 rokov veku dietata zo zdravotnych dovodov
 118. PP priemer a odmena
 119. nárok na dovolenka a PN
 120. Stravné pri SC
 121. Nočná práca
 122. Tlačivá pre RZZP
 123. dobrovoľne nezamestnaná
 124. Vypozicka zamestnancov
 125. Nárok na dovolenku
 126. Zmena prac. zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú
 127. vreckove za prvy den na pracovnej ceste
 128. Datalock-Registračný list FO
 129. rozdelnie zisku pre zamestnancov a členom dozornej rady
 130. Dohoda - dátum registrácie
 131. daňový bonus
 132. Tlačivá k RZZP
 133. Nedoplatok na ZP
 134. Dlhodobá PN - prerušenie poistenia
 135. Manažérska zmluva
 136. Odovdy
 137. doklady v evidencii
 138. musí byť po 1 roku PN posudková komisia?
 139. RZZP
 140. RZZP SZČO - typ B
 141. výpoveď v skúšobnej dobe
 142. Odvody dôchodcu
 143. Vypoved a zmena miesta vykonu prace
 144. HPP a brigáda
 145. Zamestnavanie zahranicneho zivnostnika - nie obcana EU
 146. Správny výpočet mzdy starobného dôchodcu v TPP
 147. príspevok na opatrovanie
 148. RZZP
 149. Poberateľ ID bez ohľadu na vek.
 150. Rozviazanie pracovného pomeru s pracovníčkou na rodičovskej dovolenke.
 151. Okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 152. Dohoda + rodičovský príspevok
 153. zamestnanie nezamestnaného
 154. odovody
 155. rzzp 2 pracovne pomery
 156. Dovolenka po MD
 157. Platené voľno
 158. Nárok na odstupné ?
 159. prosim o radu pri paragrafe 141/2/i
 160. predĺženie rodičovskej dovolenky
 161. Hrubá a čistá mzda
 162. živnostník u živnostníka
 163. Domáca práca/telepráca
 164. Má výpovednú lehotu a len tak odišiel
 165. Nárok na OČR - materská + SZČO
 166. statny sviatok
 167. Zamestnanosť
 168. RZZP 2008
 169. Príspevok zamestnávateľa na životnú poistku a odvody do zdravotnej poisťovne
 170. Predlženie PP na 3 roky
 171. Vypocet dovolenky
 172. Dôležité - skončenie PP zo strany zamestnávateľa
 173. brigádnická práca
 174. Príspevok z UP na zamestnanca
 175. druh, družka
 176. Neplatné skončenie prac.pomeru a nárok na dovolenku
 177. Náhrada 60%
 178. Dovolenka
 179. absolventská prax
 180. Ako to vlastne je
 181. z akeho zakladu sa mi bude pocitat dovolenka po MD
 182. Odvody
 183. Povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní pracovníkov do zahraničia
 184. Nárok na dovolenku pri pracovnom pomere podľa §49 ZP
 185. kratenie odmeny
 186. rodičovská dovolenka do 6 rokov veku dieťaťa
 187. doklad o vyske prijmu a o preddavkoch na poistne rok 2008
 188. ošetrovné
 189. Stravné lístky+potvrdenie od lekara
 190. Zvýšenie PN
 191. Druhé dieťa a rodičovský príspevok
 192. Práca v hlučnom prostredí a jej kompenzácia
 193. zdravie a podnikanie
 194. registračný list FO - chyba v dátume odhlásenia
 195. Výpočet hodinovej mzdovej kompenzácie
 196. Odpočítateľná položka
 197. Tvorba socialneho fondu
 198. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia do roku 2004
 199. Evidencia pracovného času
 200. praca na kontrakt a materska
 201. náhrada 60%
 202. koniec rodicovskej dovolenky
 203. Zniženie hodinovej mzdy
 204. zamestnanec na 60% a dovolenka
 205. RZZP - dochodca
 206. zapoctovy list
 207. VÝPOVEĎ - § 63 ods. 1
 208. dohoda o brigádnickej práci - Brigadnik
 209. Výpočet PN
 210. Koniec štatútu študenta a DBPŠ
 211. Výpoveď daná zamestnávateľom
 212. Ukoncenie prac. pomeru - kroky dalej (DOLEZITE)
 213. SZCO , odvody do SP
 214. zníženie mzdy na minimálnu
 215. Nástup z materskej dovolenky
 216. Bakalárska práca - mzdy
 217. Ako dlho archivovat PNky?
 218. Pomerna cast dovolenky
 219. Nenahlásenie OČR do VŠZP
 220. Okamžité skončenie prac.pomeru
 221. preplatenie dovolenky počas materskej
 222. Oznamenie §43
 223. vypocet davky podpory v nezamestnanosti?
 224. mzdove naklady
 225. dovolenka na 12.4.09
 226. Najvyššia nemocenská dávka pre konateľa
 227. Kto platí PN?
 228. Dôchodca 1/2 úväzok
 229. Tlačivá k RZZP 2008
 230. 2hod.prac.čas - odvody
 231. danovy bonus a pracujuci student
 232. mzdove naklady
 233. Povinnosť zamestnávateľa preplatiť vzdelávanie
 234. premlčanie - poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze
 235. krátenie pracovného týždňa
 236. Krátenie dovolenky
 237. prihlásenie platiteľa dane zo ZČ
 238. Dohodár z ČR
 239. jubilejné
 240. Pracovná zmluva - kombinovaná - telepráca/domáca práca a práca na pracovisku
 241. kontrola výpočtu vymeriavacích základov
 242. Podklady pre RZZP - skrachovana firma
 243. Omylom vyplatená vyššia mzda
 244. Odchod do dôchodku
 245. Dôchodca a nezdaniteľné minimum
 246. materská - surne
 247. tehotna zamestnankyna - organizacne zmeny vo firme
 248. ELDP
 249. tlačivo pri odpustení poplatkov VšZP - "minimálna pomoc"
 250. Konateľ a min.odvody do ZP