PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. RZZP 2008 - odsúhlasenie
 2. Nedoplatok zamestnavatela z RZZP
 3. Odvody SZČO a nemoc
 4. Zmena základnej mzdy spätne
 5. odstupné pri zmenenej pracovnej zmluve
 6. rzzp zamestnanec+szco
 7. pracovna disciplina
 8. Moja výpoveď a PN 2
 9. oprava mzdy
 10. spatne spracovanie miezd za rok 2008
 11. narok na stravne listky pri skratenom pracovnom uvazku
 12. Veľtrh
 13. PN a dobrovoľné nemoc.poistenie
 14. nárok na dovolenku
 15. materská po skončení strednej školy
 16. prémiový poriadok
 17. Studenti VS pracujuci vo firme - narok na stravne listky?
 18. sviatky
 19. Dovolenka a skrátený úväzok
 20. Odchod do dôchodku a DDS
 21. Rozúčtovanie mzdy podla výplatnej pásky
 22. Dohoda o pracovnej činnosti
 23. Ukončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe
 24. ročné zúčtovanie poistného
 25. Moja výpoveď a PN
 26. mzda na dohodu
 27. RZZP za rok 2008 u konateľa s.r.o.
 28. Výpoveď z nadbytočnosti
 29. Poistenie si zabezpečuje zamestnanec
 30. ročné zúčtovanie
 31. Doklad o príjme a preddavkov pre zdravotnú poisťovňu
 32. Odpracované roky - potvrdenie
 33. ZP a prekročenie štandartnej dlžky štúdia
 34. Vystavenie dokladov pre býv. zamestnanca
 35. Návšteva lekára
 36. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 37. zápočtový list a priestupný rok
 38. ošetrovné koľkokrát v mesiaci?
 39. Zmena občianskeho preukazu a pridanie titulu
 40. stravne listky
 41. FO zrušenie firmy-zamesntnanec dlhodobo PN
 42. Odhlásenia z poistovni.
 43. dohoda o prac. cinnosti
 44. Daňové priznanie
 45. RZZP 2008
 46. RZZP
 47. Počet odpracovaných rokov potrebných na starobný dôchodok
 48. preplatok z ročného zúčtovania
 49. Pracovný pomer podľa §49 ZP
 50. Praca cez vikendy
 51. Prepočet hod.mzdy
 52. koniec činnosti SZČO podnikajúcej na základe osobit. predpisov a dohoda o VP
 53. Absolvent strednej školy
 54. Povinnosti SZČO počas PN
 55. Ochrana zamestnanca po skončení prac. pomeru
 56. odvody
 57. skusobna doba 4mesiace?
 58. Ukončenie dohodou, odstupné, PN
 59. preradenie zamestnanca
 60. Odmena po skonceni PP,alebo počas PN,MD
 61. ukončenie školy
 62. registrácia do SP, ZP
 63. ELDP - ako vyplnit
 64. DoVP - vykazy do Soc.poistovne
 65. Mzda "na ruku" a potvrdenie na výživné
 66. vychovávateľka
 67. cestovne pre uchadzaca o zamestnanie
 68. Postupenie mzdy
 69. szčo,zamestnanec a odvody
 70. RZZP
 71. návrat do práce po MD
 72. Dohody - DOVP,DOPČ- a zdravotné poistenie v rokoch 90-tych
 73. Mzdové smernice
 74. Doklady na dôchodok, neexistujúce podniky
 75. Vyplatenie odmeny po skončení PP
 76. odmena poslancov -zdravotné poistenie
 77. Odchodné a invalidný dôchodok
 78. Ako získa SZČO max. nemocenské - povinné poist.+DNP
 79. dohoda o skončení prac. pomeru
 80. RZZP
 81. pn kratko po zacati prac.pomeru
 82. Výpoveď a úrad práce
 83. dieťa na liečení spolu s matkou
 84. korektný nástup do zamestnania
 85. kvartalny prehlad / spravne vyplnenie
 86. vypoved po skusobnej dobe
 87. Zasielanie Registračného listu a mesačného výkazu od 1. sept.2009
 88. ziadost o ukoncenie dohodou
 89. Danovy bonus- danovy nerezident
 90. Návrat do práce po pracovnom úraze
 91. zaradenie do platového stupňa
 92. RZZP 2008 - zamestnanec s "vyšším príjmom" + časť roka nezamestnaný
 93. Práca načierno ?
 94. Neplatené voľno
 95. práca popri RD
 96. zmeskany vstup do 2. piliera
 97. Polovičný úväzok
 98. pozastavenie živnosti a dohoda o vykonaní práce
 99. vypoved § 63 odst. 1 písm. b) ZP
 100. Z materskej dovolenky na matersku dovolenku?
 101. RZZP-rodičovská dovolenka
 102. exekúcia
 103. Materska dovolenka a DoVP
 104. Lehota zamestnavatela na vystavenie podkladov pre RZZP
 105. Psychický teror v práci
 106. odstupné a výpovedná doba
 107. RZZP
 108. Dohodár PN
 109. ročné zúčtovanie daní
 110. konateľ a SP výkaz
 111. výpovedná lehota
 112. Informácia Soc.poist. o zmene postupu pri vykazovaní vymeriavacieho zákl. a poistného
 113. ročné zúčtovanie poistného
 114. RZZP študent
 115. dovolenka po PN
 116. Stravné - prosím poraďte mi.
 117. RZZP
 118. RZZP
 119. Predhlad o zrazenych preddavkov
 120. nový nárok na dovolenku
 121. odvody dohoda, tpp
 122. Odstupné
 123. je to v poriadku?
 124. skoncenie PP
 125. Nepriaznivé poveternostné vplyvy a práca nadčas
 126. Pedagogická prax
 127. okamžitá výpoveď
 128. polovičny invalidny dôchodok
 129. Zákonník práce - odchodné
 130. RZZP
 131. davka v nezamestnanosti+odstupne
 132. Odhláška z dobrovoľného platenia poist.v nezamestnanosti
 133. Dovolenka + materská dovolenka
 134. RD do 6 rokov veku dietata zo zdravotnych dovodov
 135. PP priemer a odmena
 136. nárok na dovolenka a PN
 137. Stravné pri SC
 138. Nočná práca
 139. Tlačivá pre RZZP
 140. dobrovoľne nezamestnaná
 141. Vypozicka zamestnancov
 142. Nárok na dovolenku
 143. Zmena prac. zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú
 144. vreckove za prvy den na pracovnej ceste
 145. Datalock-Registračný list FO
 146. rozdelnie zisku pre zamestnancov a členom dozornej rady
 147. Dohoda - dátum registrácie
 148. daňový bonus
 149. Tlačivá k RZZP
 150. Nedoplatok na ZP
 151. Dlhodobá PN - prerušenie poistenia
 152. Manažérska zmluva
 153. Odovdy
 154. doklady v evidencii
 155. musí byť po 1 roku PN posudková komisia?
 156. RZZP
 157. RZZP SZČO - typ B
 158. výpoveď v skúšobnej dobe
 159. Odvody dôchodcu
 160. Vypoved a zmena miesta vykonu prace
 161. HPP a brigáda
 162. Zamestnavanie zahranicneho zivnostnika - nie obcana EU
 163. Správny výpočet mzdy starobného dôchodcu v TPP
 164. príspevok na opatrovanie
 165. RZZP
 166. Poberateľ ID bez ohľadu na vek.
 167. Rozviazanie pracovného pomeru s pracovníčkou na rodičovskej dovolenke.
 168. Okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 169. Dohoda + rodičovský príspevok
 170. zamestnanie nezamestnaného
 171. odovody
 172. rzzp 2 pracovne pomery
 173. Dovolenka po MD
 174. Platené voľno
 175. Nárok na odstupné ?
 176. prosim o radu pri paragrafe 141/2/i
 177. predĺženie rodičovskej dovolenky
 178. Hrubá a čistá mzda
 179. živnostník u živnostníka
 180. Domáca práca/telepráca
 181. Má výpovednú lehotu a len tak odišiel
 182. Nárok na OČR - materská + SZČO
 183. statny sviatok
 184. Zamestnanosť
 185. RZZP 2008
 186. Príspevok zamestnávateľa na životnú poistku a odvody do zdravotnej poisťovne
 187. Predlženie PP na 3 roky
 188. Vypocet dovolenky
 189. Dôležité - skončenie PP zo strany zamestnávateľa
 190. brigádnická práca
 191. Príspevok z UP na zamestnanca
 192. druh, družka
 193. Neplatné skončenie prac.pomeru a nárok na dovolenku
 194. Náhrada 60%
 195. Dovolenka
 196. absolventská prax
 197. Ako to vlastne je
 198. z akeho zakladu sa mi bude pocitat dovolenka po MD
 199. Odvody
 200. Povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní pracovníkov do zahraničia
 201. Nárok na dovolenku pri pracovnom pomere podľa §49 ZP
 202. kratenie odmeny
 203. rodičovská dovolenka do 6 rokov veku dieťaťa
 204. doklad o vyske prijmu a o preddavkoch na poistne rok 2008
 205. ošetrovné
 206. Stravné lístky+potvrdenie od lekara
 207. Zvýšenie PN
 208. Druhé dieťa a rodičovský príspevok
 209. Práca v hlučnom prostredí a jej kompenzácia
 210. zdravie a podnikanie
 211. registračný list FO - chyba v dátume odhlásenia
 212. Výpočet hodinovej mzdovej kompenzácie
 213. Odpočítateľná položka
 214. Tvorba socialneho fondu
 215. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia do roku 2004
 216. Evidencia pracovného času
 217. praca na kontrakt a materska
 218. náhrada 60%
 219. koniec rodicovskej dovolenky
 220. Zniženie hodinovej mzdy
 221. zamestnanec na 60% a dovolenka
 222. RZZP - dochodca
 223. zapoctovy list
 224. VÝPOVEĎ - § 63 ods. 1
 225. dohoda o brigádnickej práci - Brigadnik
 226. Výpočet PN
 227. Koniec štatútu študenta a DBPŠ
 228. Výpoveď daná zamestnávateľom
 229. Ukoncenie prac. pomeru - kroky dalej (DOLEZITE)
 230. SZCO , odvody do SP
 231. zníženie mzdy na minimálnu
 232. Nástup z materskej dovolenky
 233. Bakalárska práca - mzdy
 234. Ako dlho archivovat PNky?
 235. Pomerna cast dovolenky
 236. Nenahlásenie OČR do VŠZP
 237. Okamžité skončenie prac.pomeru
 238. preplatenie dovolenky počas materskej
 239. Oznamenie §43
 240. vypocet davky podpory v nezamestnanosti?
 241. mzdove naklady
 242. dovolenka na 12.4.09
 243. Najvyššia nemocenská dávka pre konateľa
 244. Kto platí PN?
 245. Dôchodca 1/2 úväzok
 246. Tlačivá k RZZP 2008
 247. 2hod.prac.čas - odvody
 248. danovy bonus a pracujuci student
 249. mzdove naklady
 250. Povinnosť zamestnávateľa preplatiť vzdelávanie