PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. koniec PP a dovolenka
 2. Nezdaniteľná časť základu dane
 3. Vodič zamestnaný na dohodu
 4. Prac. pomer na kratší prac. čas
 5. Dohoda-vyhlásenie
 6. ZP a SP počas PN-ZL zrušil ŽO
 7. Pedagogická prax.
 8. Prerušenie soc.poistenia vo vypovednej dobe
 9. Dovolenka sviatok - nahrada mzdy za sviatok
 10. Mzda za vykon prace v zahranici
 11. Dohoda-odprac.hod.
 12. Nárok na 25 dní dovolenky
 13. Vyplácanie starvných lístkov
 14. Dotaz.
 15. Vyplacanie PN
 16. dobrovolné nemocenské poistenie
 17. živnosť a zamestnanie
 18. pracovna zmluva
 19. Rocne zuctovanie ZP
 20. práca na polovičný úväzok popri rodičovskej dovolenke
 21. rz dane a danovy bonus
 22. VýKAZY DO POISTOVNI Z NEVYPLATENEJ MZDY
 23. Skoncenie pracovneho pomeru §63 ods1a)
 24. Pláty hasičov
 25. Pomoc-mzdy
 26. Súrne -termín na odvody
 27. Náhrada príjmu
 28. Daňový bonus a kratší prac.čas
 29. TPP (ak som študent)
 30. Daňový bonus
 31. Nadčasy - čo z toho vyplýva?
 32. Dohoda o brigádnickej činnosti
 33. Danovy bonus
 34. "Neskoro" nahlásený zamestnanec
 35. Podklady pre RZZP
 36. výkonnostný príplatok (553/2003)
 37. Skončenie PP doba určitá bez dátumu ADZ
 38. Mzda vodiča z povolania
 39. ako so stravnymi listkami pri vypovedi?
 40. Súbežné vykonávanie dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti
 41. Daňový bonus
 42. ..družinárka - štátnice - nový platový dekrét..
 43. Vec: Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou
 44. dávka v nezamestnanosti a práca
 45. Doplatok na min. mzd.naroku
 46. daň. priznanie do zdravotnej poisťovne
 47. okamžité ukončenie pracovného pomeru
 48. nepostihnuteľná časť mzdy
 49. Mzdy-účtovanie
 50. Pouzitie sukromneho MV na sluzobne ucely
 51. nevycerpana dovolenka
 52. Prídavky na deti
 53. Povinnosť zamestnávať ZŤP občanov
 54. Prednáška: Súčasný daňový a odvodový systém na Slovensku
 55. pracovná zmluva na dobu neurčitú a skúšobná doba
 56. davky v nezamestnanosti
 57. Podpora v nezamestnanosti
 58. odvody SP a dotácia z ÚPSVaR
 59. zmena zamestnávateľa počas PN
 60. Preplatenie PHM brigadnikovi
 61. Vyjadrenie inšpektorátu práce
 62. PN aj ked som v zahranici?
 63. Druh pracovnej dohody po skonceni VS
 64. exekucie
 65. práca vo sviatok
 66. EZU prihlásenie
 67. Chorý zamestnanec
 68. služobné auto na súkrpomné účely - uplatnenie 1%
 69. PN v deň ukončenia výp.lehoty
 70. vyplnenie ELDP
 71. Nástup na MD, postup pri nahlasovaní
 72. PN a skončenie doby určitej
 73. Docasne pridelenie a cestovne nahrady
 74. RZZP
 75. Práca nadčas
 76. preradenie do nižšej platovej triedy
 77. PN a výpoveď
 78. Vypoved po ukonceni materskej dovolenky (28 tyz.)
 79. dovolenka alebo neplatene volno?
 80. Výpoveď počas RD
 81. Účtovníčka roznáša klebety
 82. ochranna lehota
 83. Problémy na pracovisku
 84. Materska zo zahranica a DNP
 85. Ako správne vyplniť tlačivo - garančný fond
 86. Minimalna mzda pri kratsom prac. case
 87. Dohoda o pracovnej činnosti
 88. skoncenie dohodou
 89. DPŠ pre učiteľov
 90. narok na dovolenku pred nástupom na matersku
 91. Odpracovaná časť prac.zmeny a prac. úraz
 92. odstupné za dva mesiace
 93. výpoved a preplatenie dovolenky
 94. prekážka v práci na strane zamestnávateľa - náhrada 60 %
 95. Zamestnanci kolísanie skrátený-plný úväzok
 96. Nárok na dovolenku po návrate z MD a RD
 97. nedoplatok na zdravotnej poistnovni
 98. Materská+rodičovský+SZČO
 99. výpočet práceneschopnosti za prvých 10 dní DPN
 100. nájomná zmluva o prenajme mot.vozidla
 101. Služobná cesta a sviatok
 102. Zadanie odstupného v Pohode
 103. Dva prac. pomery u toho istého zamestnávateľa a odvody
 104. nákladný list CIM
 105. Ako vypocita zamestnavatel vysku nahrady?
 106. výpoveď §63 odsk 1 písm b)
 107. priemerný mesačný hodinový fond
 108. Výpočet odchodného pri následnej invalidite
 109. Dobrovolne odstupne
 110. Aké tlačivá vyplniť
 111. pomocná tabuľka pre výpočet odpracovanej doby
 112. Prehľad o zrazených preddavkoch
 113. Vydieranie zamestnávateľom
 114. prepustenie z prace
 115. Predčasný dôchodok - nezdaniteľná časť
 116. zamestnanec na TPP
 117. Zdravotne ťažko postihnutý
 118. Možnosti zárobku počas rodičovskej dovolenky
 119. PN ukončená spätne
 120. RZZP 2008 - dohodár invalid
 121. výpoveď zamestnancovi
 122. dlhodobá pracovná neschopnosť
 123. práce na dohodu+viacerí zamestnávatelia
 124. tlačivo
 125. výpoveď a dohoda, a špekúlácie zamestnávateľa
 126. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
 127. ODVODY SZCO a ich znizene v case krizi
 128. Zvýšenie DNP
 129. Dohoda oskončení prac.pomeru.
 130. úrad práce-peňažná pomoc
 131. Výpočet materského...
 132. Výpočet materskej ak som pred nástupom bola PN
 133. poberanie rodičovského príspevku
 134. Skončenie prac.po - to znamená dohodou k určiát=meru dohodou a dávka nezamestnanosti
 135. vyberanie z uctu sro
 136. skrátená pracovná doba
 137. ND na rodičovskom príspevk
 138. ZŤP živnostník a odvody do ZP
 139. Vyhlásenie
 140. Vyplnenie ELDZ - predčasný SD
 141. odvody dobrovoľne nezamestnaného
 142. Plný invalid a Dohoda
 143. Návrh platu a platový dekrét
 144. Rodičovský príspevok
 145. Navýšenie materskej
 146. nastup na MD
 147. Uplatnenie daňovej úľavy u manžela
 148. DNPO
 149. oznámenie zrážková daň
 150. Výška stravných lístkov
 151. Odstupné.
 152. Príplatok za sobotu a nedeľu
 153. Moze SZCO zamestnat manzela/manzelku na dohodu?
 154. Dovolenka
 155. Hodinová mzda v Pohode
 156. Materská dovolenka po rodičovskej dovolenke
 157. Sociálne poistenie a živnosť v zahraničí
 158. žiadosť o materské DNPO+nezamestnaná v ochrannej lehote
 159. vyska pn..
 160. Vyplácanie cudzincov
 161. Skončenie PP počas PN - platenie odvodov?
 162. Rezervný fond
 163. Pitný režim
 164. PN nad jeden rok
 165. obecné auto
 166. Vypocet priemeru PN
 167. Mzda lekára
 168. Znova tie exekúcie
 169. priemerný evidenčný počet zamestnancov
 170. DNP a PN
 171. mam narok na podporu?
 172. Mesačná mzda a práca vo sviatok
 173. Poskytov. strav. lístkov počas nočnej smeny
 174. nárok na daňový bonus
 175. sprostredkovanie poistenia
 176. Krateny pracovny cas vs. kratenie dovolenky
 177. Skončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby - pracovný úraz
 178. Náhrada mzdy
 179. konatel a odvody
 180. Nárok na dovolenku
 181. DPO od 1.júla- zrušenie?
 182. KARTA VODICA
 183. Výplatné pásky
 184. Nástup do zamestnania po RD - skrátený úväzok
 185. Vedúci organizacnej zlozky
 186. potvrdenie o hladani zamestnania
 187. nárok na dovolenku
 188. Ahoj poraďáci,
 189. Odvody od aprila 2009
 190. Garančný fond - ako z neh dostať peniaze?
 191. Druha materska a DPN
 192. Dohodár a príspevok na stravovanie
 193. Materská a dobrovoľné nemocenské poistenie
 194. Dvojitá platba odvodov v EÚ
 195. Práca na dohodu+nezamestnaný
 196. Nevyplatená mzda
 197. Vypoved zamestnancovi
 198. evidovaný na úrade práce a zamestnanie
 199. Praca pocas rodicovskej dovolenky
 200. Ako postupovat pri dlhodobej PN
 201. Doplnkové poistenie a PN
 202. Dobrovoľne poistená SZČO
 203. Nezamestnaná+Dohoda o vykonaní práce+odvody do SP+zdravotne poistenie
 204. Dotácia od úradu práce
 205. 40 % znížená pracovná schopnosť
 206. Krádež stravných lístkov.
 207. kúpele- zamestnaná mám nárok na peniazky?
 208. Stravné a vreckové pre tuzemské a zahraničné pracovné cesty + krátenie stravného
 209. 12 hodinova pracovna doba a jej správna úprava
 210. nárok na stravný lístok
 211. Nárok na dovolenku za rok 2009 ak ide zamestnankyňa na materskú dovolenku
 212. semináre v Topoľčanoch
 213. ROdičovská dovolenka v čr
 214. Ako sa zaokrúhľuje prepočítaný počet zamestnancov?
 215. Oprava odvodov-sociálna poisťovňa
 216. Pracovná náplň
 217. dôchodok
 218. Exekucia -prosim poradit
 219. Výpoveď daná zamestnancom zo dňa na deň
 220. štvrťročné prehľady
 221. hodinova mzda - odvody?
 222. Ukončenie PN po roku a inval.dôchodok.
 223. pn a szčo
 224. Koniec PN a vybavovanie inval.dôchodku.
 225. Nástup z RD do zamestnania
 226. Smrť zamestnanca
 227. Kontrola z inšpektorátu práce
 228. dohoda o brigádnickej práci študenta
 229. RZZP 2008
 230. starobný dôchodca ,odschodné a odstupné
 231. Podivné platby zo sociálnej poisťovne
 232. oneskorene vyplatenie mzdy
 233. Výpočet čístej mzdy Dohoda o vzkonaní práce - invalidný dôchodca
 234. prihlasenie majitela firmy s.r.o
 235. predlzovanie pracovnych zmluv
 236. Žiadosť o skončenie pp dohodou
 237. tehotenstvo
 238. vstupný pohovor
 239. získavanie zamestnancov
 240. Pracovný pomer na dobu urč.-výpoveď
 241. Minimálna mzda
 242. PP-podpora-PP-materské
 243. stravné
 244. Nemocenske z dvoch cinnosti
 245. Dohoda o vykonaní práce
 246. odchodné
 247. PN a doklady
 248. výpis z DP 2008
 249. Liečebný pobyt versus PN a mzda
 250. Náhradné voľno