PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako vypocita zamestnavatel vysku nahrady?
 2. výpoveď §63 odsk 1 písm b)
 3. priemerný mesačný hodinový fond
 4. Výpočet odchodného pri následnej invalidite
 5. Dobrovolne odstupne
 6. Aké tlačivá vyplniť
 7. pomocná tabuľka pre výpočet odpracovanej doby
 8. Prehľad o zrazených preddavkoch
 9. Vydieranie zamestnávateľom
 10. prepustenie z prace
 11. Predčasný dôchodok - nezdaniteľná časť
 12. zamestnanec na TPP
 13. Zdravotne ťažko postihnutý
 14. Možnosti zárobku počas rodičovskej dovolenky
 15. PN ukončená spätne
 16. RZZP 2008 - dohodár invalid
 17. výpoveď zamestnancovi
 18. dlhodobá pracovná neschopnosť
 19. práce na dohodu+viacerí zamestnávatelia
 20. tlačivo
 21. výpoveď a dohoda, a špekúlácie zamestnávateľa
 22. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ
 23. ODVODY SZCO a ich znizene v case krizi
 24. Zvýšenie DNP
 25. Dohoda oskončení prac.pomeru.
 26. úrad práce-peňažná pomoc
 27. Výpočet materského...
 28. Výpočet materskej ak som pred nástupom bola PN
 29. poberanie rodičovského príspevku
 30. Skončenie prac.po - to znamená dohodou k určiát=meru dohodou a dávka nezamestnanosti
 31. vyberanie z uctu sro
 32. skrátená pracovná doba
 33. ND na rodičovskom príspevk
 34. ZŤP živnostník a odvody do ZP
 35. Vyhlásenie
 36. Vyplnenie ELDZ - predčasný SD
 37. odvody dobrovoľne nezamestnaného
 38. Plný invalid a Dohoda
 39. Návrh platu a platový dekrét
 40. Rodičovský príspevok
 41. Navýšenie materskej
 42. nastup na MD
 43. Uplatnenie daňovej úľavy u manžela
 44. DNPO
 45. oznámenie zrážková daň
 46. Výška stravných lístkov
 47. Odstupné.
 48. Príplatok za sobotu a nedeľu
 49. Moze SZCO zamestnat manzela/manzelku na dohodu?
 50. Dovolenka
 51. Hodinová mzda v Pohode
 52. Materská dovolenka po rodičovskej dovolenke
 53. Sociálne poistenie a živnosť v zahraničí
 54. žiadosť o materské DNPO+nezamestnaná v ochrannej lehote
 55. vyska pn..
 56. Vyplácanie cudzincov
 57. Skončenie PP počas PN - platenie odvodov?
 58. Rezervný fond
 59. Pitný režim
 60. PN nad jeden rok
 61. obecné auto
 62. Vypocet priemeru PN
 63. Mzda lekára
 64. Znova tie exekúcie
 65. priemerný evidenčný počet zamestnancov
 66. DNP a PN
 67. mam narok na podporu?
 68. Mesačná mzda a práca vo sviatok
 69. Poskytov. strav. lístkov počas nočnej smeny
 70. nárok na daňový bonus
 71. sprostredkovanie poistenia
 72. Krateny pracovny cas vs. kratenie dovolenky
 73. Skončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby - pracovný úraz
 74. Náhrada mzdy
 75. konatel a odvody
 76. Nárok na dovolenku
 77. DPO od 1.júla- zrušenie?
 78. KARTA VODICA
 79. Výplatné pásky
 80. Nástup do zamestnania po RD - skrátený úväzok
 81. Vedúci organizacnej zlozky
 82. potvrdenie o hladani zamestnania
 83. nárok na dovolenku
 84. Ahoj poraďáci,
 85. Odvody od aprila 2009
 86. Garančný fond - ako z neh dostať peniaze?
 87. Druha materska a DPN
 88. Dohodár a príspevok na stravovanie
 89. Materská a dobrovoľné nemocenské poistenie
 90. Dvojitá platba odvodov v EÚ
 91. Práca na dohodu+nezamestnaný
 92. Nevyplatená mzda
 93. Vypoved zamestnancovi
 94. evidovaný na úrade práce a zamestnanie
 95. Praca pocas rodicovskej dovolenky
 96. Ako postupovat pri dlhodobej PN
 97. Doplnkové poistenie a PN
 98. Dobrovoľne poistená SZČO
 99. Nezamestnaná+Dohoda o vykonaní práce+odvody do SP+zdravotne poistenie
 100. Dotácia od úradu práce
 101. 40 % znížená pracovná schopnosť
 102. Krádež stravných lístkov.
 103. kúpele- zamestnaná mám nárok na peniazky?
 104. Stravné a vreckové pre tuzemské a zahraničné pracovné cesty + krátenie stravného
 105. 12 hodinova pracovna doba a jej správna úprava
 106. nárok na stravný lístok
 107. Nárok na dovolenku za rok 2009 ak ide zamestnankyňa na materskú dovolenku
 108. semináre v Topoľčanoch
 109. ROdičovská dovolenka v čr
 110. Ako sa zaokrúhľuje prepočítaný počet zamestnancov?
 111. Oprava odvodov-sociálna poisťovňa
 112. Pracovná náplň
 113. dôchodok
 114. Exekucia -prosim poradit
 115. Výpoveď daná zamestnancom zo dňa na deň
 116. štvrťročné prehľady
 117. hodinova mzda - odvody?
 118. Ukončenie PN po roku a inval.dôchodok.
 119. pn a szčo
 120. Koniec PN a vybavovanie inval.dôchodku.
 121. Nástup z RD do zamestnania
 122. Smrť zamestnanca
 123. Kontrola z inšpektorátu práce
 124. dohoda o brigádnickej práci študenta
 125. RZZP 2008
 126. starobný dôchodca ,odschodné a odstupné
 127. Podivné platby zo sociálnej poisťovne
 128. oneskorene vyplatenie mzdy
 129. Výpočet čístej mzdy Dohoda o vzkonaní práce - invalidný dôchodca
 130. prihlasenie majitela firmy s.r.o
 131. predlzovanie pracovnych zmluv
 132. Žiadosť o skončenie pp dohodou
 133. tehotenstvo
 134. vstupný pohovor
 135. získavanie zamestnancov
 136. Pracovný pomer na dobu urč.-výpoveď
 137. Minimálna mzda
 138. PP-podpora-PP-materské
 139. stravné
 140. Nemocenske z dvoch cinnosti
 141. Dohoda o vykonaní práce
 142. odchodné
 143. PN a doklady
 144. výpis z DP 2008
 145. Liečebný pobyt versus PN a mzda
 146. Náhradné voľno
 147. životné jubileum a platenie odvodov
 148. Prehľad o zrazených preddavkov
 149. PORADTE
 150. Protikrizove opatrenia od zamestnavatela v praxi
 151. školenie-Zákonník práce
 152. "z materskej do materskej"
 153. Hrubé porušenie pracovnej zmluvy
 154. PN-ka SZČO
 155. ukončenie pracovného pomeru- dôchodca
 156. Podpisanie zmluvy 2.5 mesiaca pred nastupom je problem?
 157. Nezamestnanecká dávka
 158. PN, ukonč.PP - dovolenka, nárok na dávku z UP
 159. rodičovský príspevok
 160. Asi začínajú niekde chýbať PP
 161. Brigádnici a personálna agentúra
 162. Pracovná zmluva
 163. Dohoda o vykonaní práce
 164. KONATEĽ a odvody do zdravotnej poisťovne
 165. Výplatná páska
 166. Priemerný zárobok pri skrátenom pracovnom čase
 167. Dohoda o vykonaní práce - prednášajúci
 168. prechod zamestnancov z dcérskej spoločnosti do materskej
 169. Nárok na stravné a obedňajšia prestávka
 170. nárok na ošetrovné a PN
 171. oprava RLFO elekronicky
 172. Kratší prac.čas a dovolenka
 173. výnimka z vyhlasky 41/84 zb
 174. Registračná povinnosť
 175. Vyplácanie cudzincov
 176. Listina z exeturskeho uradu
 177. Predaj s.r.o. - ukončenie prac.pomeru
 178. Nezdaniteľná časť - mesačná
 179. vypocet mzdy
 180. Obnovenie živnosti a platenie odvodov
 181. Výpoveď z firmy v konkurze
 182. Výpoveď pred nástupom na MD - poraďte
 183. Nedoplatok z RZD
 184. Úhrn povinného poistného - DP FO A
 185. Prihlasovanie dohodárov do ZP
 186. Vrátenie opravného výkazu zo SP
 187. zabudnuty bonus 2
 188. zabudnuty bonus 2
 189. "p-cko"
 190. Stravné lístky - minimálna cena
 191. Štrvrťročný prehľad za I Q
 192. Vypoved - konatel
 193. Odvody do poisťovne
 194. Skúšobná doba pri predlžení PP.
 195. prestavka s vysokou skolou
 196. Neuplatnene zvysene nezdanitelne minimum
 197. PHHM
 198. Odvody za studujucu manzelku
 199. odmena člena predstavenstva
 200. praca v statnej organizacii
 201. Exekúcia - nepostih. sumy
 202. ZP poraďte mi prosím.
 203. Platenie ZP po skončení prac. pomeru
 204. Platenie odvodov
 205. PN a odmena
 206. pomoc so stravným
 207. prerusenie pn v ochrannej lehote
 208. Odvody v roku 2003
 209. Ako sa zbavit zamestnanca
 210. Materská po zatvorení firmy
 211. dochodok z mladosti ?
 212. minimalny VZ zdravotne poistenie
 213. Praca v zahranici a materska dovolenka
 214. prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 215. ošetrovačka
 216. Zrusenie zivnosti a narok na podporu
 217. minimalne odvody
 218. Dohoda o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti
 219. Novela zákona o sociálnom a zdravotnom poistení
 220. Ročné zúčtovanie DPFO u zamestnávateľa
 221. Sociálny fond - ako na to?
 222. Výpoveď.
 223. Exekucia a zamestnavatel
 224. materská dovolenka po výpovedi v práci
 225. zamestnanie cudzinca
 226. ZŤP
 227. Nemocenská dávka
 228. potvrdenie o príjme
 229. Invalidný dôchodok - lekárska správa
 230. dohoda o vykonaní práce
 231. skrátený pracovný čas, hodinová mzda
 232. výpoveď
 233. Úrazové poistenie
 234. SZČO a stravne listky
 235. Školenia vo firmach
 236. Evidencia na Urade práce a dobrovolne platenie poistenia v nezamestnanosti
 237. Dovolenka
 238. maximálny denný vymeriavací základ
 239. zabudnuty bonus
 240. Výkazy pre štatistiku
 241. okamžité zrušenie pracovneho pomeru a PN
 242. Odmena pri odchode do starobneho dochodku a odvody do SP
 243. Materská-szčo
 244. nepeňažný príjem
 245. prac.zmluva na dobu určitú
 246. Zaúčtovanie preplatku poisťovne
 247. psychotesty a výpoveď
 248. Z dobrovolne nezamestnaneho - nezamestnany vedeny na urade prace
 249. Výpoveď ak zamestnávateľ neplatí
 250. dohoda popri MD (RD) alebo zivnost?