PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. získavanie zamestnancov
 2. Pracovný pomer na dobu urč.-výpoveď
 3. Minimálna mzda
 4. PP-podpora-PP-materské
 5. stravné
 6. Nemocenske z dvoch cinnosti
 7. Dohoda o vykonaní práce
 8. odchodné
 9. PN a doklady
 10. výpis z DP 2008
 11. Liečebný pobyt versus PN a mzda
 12. Náhradné voľno
 13. životné jubileum a platenie odvodov
 14. Prehľad o zrazených preddavkov
 15. PORADTE
 16. Protikrizove opatrenia od zamestnavatela v praxi
 17. školenie-Zákonník práce
 18. "z materskej do materskej"
 19. Hrubé porušenie pracovnej zmluvy
 20. PN-ka SZČO
 21. ukončenie pracovného pomeru- dôchodca
 22. Podpisanie zmluvy 2.5 mesiaca pred nastupom je problem?
 23. Nezamestnanecká dávka
 24. PN, ukonč.PP - dovolenka, nárok na dávku z UP
 25. rodičovský príspevok
 26. Asi začínajú niekde chýbať PP
 27. Brigádnici a personálna agentúra
 28. Pracovná zmluva
 29. Dohoda o vykonaní práce
 30. KONATEĽ a odvody do zdravotnej poisťovne
 31. Výplatná páska
 32. Priemerný zárobok pri skrátenom pracovnom čase
 33. Dohoda o vykonaní práce - prednášajúci
 34. prechod zamestnancov z dcérskej spoločnosti do materskej
 35. Nárok na stravné a obedňajšia prestávka
 36. nárok na ošetrovné a PN
 37. oprava RLFO elekronicky
 38. Kratší prac.čas a dovolenka
 39. výnimka z vyhlasky 41/84 zb
 40. Registračná povinnosť
 41. Vyplácanie cudzincov
 42. Listina z exeturskeho uradu
 43. Predaj s.r.o. - ukončenie prac.pomeru
 44. Nezdaniteľná časť - mesačná
 45. vypocet mzdy
 46. Obnovenie živnosti a platenie odvodov
 47. Výpoveď z firmy v konkurze
 48. Výpoveď pred nástupom na MD - poraďte
 49. Nedoplatok z RZD
 50. Úhrn povinného poistného - DP FO A
 51. Prihlasovanie dohodárov do ZP
 52. Vrátenie opravného výkazu zo SP
 53. zabudnuty bonus 2
 54. zabudnuty bonus 2
 55. "p-cko"
 56. Stravné lístky - minimálna cena
 57. Štrvrťročný prehľad za I Q
 58. Vypoved - konatel
 59. Odvody do poisťovne
 60. Skúšobná doba pri predlžení PP.
 61. prestavka s vysokou skolou
 62. Neuplatnene zvysene nezdanitelne minimum
 63. PHHM
 64. Odvody za studujucu manzelku
 65. odmena člena predstavenstva
 66. praca v statnej organizacii
 67. Exekúcia - nepostih. sumy
 68. ZP poraďte mi prosím.
 69. Platenie ZP po skončení prac. pomeru
 70. Platenie odvodov
 71. PN a odmena
 72. pomoc so stravným
 73. prerusenie pn v ochrannej lehote
 74. Odvody v roku 2003
 75. Ako sa zbavit zamestnanca
 76. Materská po zatvorení firmy
 77. dochodok z mladosti ?
 78. minimalny VZ zdravotne poistenie
 79. Praca v zahranici a materska dovolenka
 80. prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 81. ošetrovačka
 82. Zrusenie zivnosti a narok na podporu
 83. minimalne odvody
 84. Dohoda o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti
 85. Novela zákona o sociálnom a zdravotnom poistení
 86. Ročné zúčtovanie DPFO u zamestnávateľa
 87. Sociálny fond - ako na to?
 88. Výpoveď.
 89. Exekucia a zamestnavatel
 90. materská dovolenka po výpovedi v práci
 91. zamestnanie cudzinca
 92. ZŤP
 93. Nemocenská dávka
 94. potvrdenie o príjme
 95. Invalidný dôchodok - lekárska správa
 96. dohoda o vykonaní práce
 97. skrátený pracovný čas, hodinová mzda
 98. výpoveď
 99. Úrazové poistenie
 100. SZČO a stravne listky
 101. Školenia vo firmach
 102. Evidencia na Urade práce a dobrovolne platenie poistenia v nezamestnanosti
 103. Dovolenka
 104. maximálny denný vymeriavací základ
 105. zabudnuty bonus
 106. Výkazy pre štatistiku
 107. okamžité zrušenie pracovneho pomeru a PN
 108. Odmena pri odchode do starobneho dochodku a odvody do SP
 109. Materská-szčo
 110. nepeňažný príjem
 111. prac.zmluva na dobu určitú
 112. Zaúčtovanie preplatku poisťovne
 113. psychotesty a výpoveď
 114. Z dobrovolne nezamestnaneho - nezamestnany vedeny na urade prace
 115. Výpoveď ak zamestnávateľ neplatí
 116. dohoda popri MD (RD) alebo zivnost?
 117. prehľad o zraz.preddavkoch v Olympe
 118. Prednáška Jozefa Mihála v Košiciach 3.4.2009
 119. písomné upozornenie
 120. písomné upozornenie
 121. Oznamenia
 122. Prečerpaná dovolenka
 123. Rozviazanie pr.pom. v skúšobnej lehote?
 124. cestovna nahrada konkretny priklad
 125. preradenie zamestnanca na inu pracu
 126. odstupné alebo odchodné
 127. NČZD pri milionárskej dani
 128. Rodičovská dovolenka a dieťa v MŠ
 129. Doba určitá
 130. hori - rocne zuctovanie
 131. Ako na maximalnu materskú cez živnosť?
 132. mini.odvody SZCO-z coho sa rataju
 133. Mzdový software - správnosť postupu
 134. Skoncenie MD registracia na UP a Praca na dohodu
 135. Nárok na stravné lísky
 136. POMOOOOC - výpočet diét
 137. firma z Ciech
 138. Príspevok podľa § 50a z. o službách zamestnanosti
 139. PN počas výpovednej doby
 140. ako zamestnať
 141. Materská
 142. Vystavenie faktúry
 143. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (seminár Jozefa Mihála)
 144. hlasenie o vyuctovanie dane...vzdy?
 145. nárok na náhradu mzdy za 1 neprítomný deň u lekára??
 146. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2008
 147. odvody do socialnej poistovne
 148. Osoba s viacerými poisteniami
 149. Výpočet odstupného
 150. ochrana osobnych udajov
 151. Dochádzkový system
 152. malí podnikatelia bez odborov a balíček protikrízových opatrení
 153. daňové priznanie a úroky
 154. Práceneschopnosť - zdokladovanie
 155. daňové priznanie a dôchodca
 156. §64 otázka
 157. daňové príznanie typ A
 158. hlásenie
 159. Ziadost o RD
 160. nezdanitelná čiastka - životné poistenie
 161. Opatrovanie
 162. ochranné doby
 163. dohoda o skončení pracovného pomeru
 164. Spor so zamestnávateľom
 165. Prečerpanie dovolenky
 166. zdravotné poistenie
 167. Nesúhlas s preradením a výpoveď
 168. uznanie paragrafu - §141 (2) a,1.
 169. Može ZML dať výpoved (§63 ods.1 písm.b) ak má aj ZMC na dobu URCITU?
 170. Pracovny uraz/VYDIERANIE !!!
 171. Úmrtie zamestnanca
 172. Pokuta - Sociálna poisťovňa
 173. Dôležité osobné prekážky v práci
 174. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 175. Výpovedná doba
 176. Nelegálna práca!
 177. tvorba a zúčtovanie SF
 178. živnostník a zamestnanie iné
 179. Odvádzanie dane pri DoBPŠ
 180. DP-príjem na Slovensku a v Poľsku
 181. § 63odst.2 pism.b
 182. vypoved tehotnej zamestnankyni
 183. Zahr.prac.cesta-účtenky v cudzej mene
 184. vypoved podla § 69
 185. DVP - obcan Ceska
 186. 3 pracovné zmluvy u jedného zamestnávateľa
 187. Odstupné.
 188. Nepostihnuteľná suma - manžel vo väzbe
 189. zmluva na dobu určitu
 190. invalidný dôchodca a DP
 191. Odvody do soc.poisťovne SZČO
 192. Štvordňový pracovný týždeň a dovolenka
 193. Bankrot podniku/prava zamestnanca ?
 194. materská dovolenka
 195. Tvorba SF od 1.1.2008
 196. dane 2008
 197. ukončenie PP dohodhou a nárok na MD
 198. Zam-ľ nevydal potvrdenie o zrazených preddavkoch
 199. SOC. A ZDRAV. POISTENIE PP, SZČO, nezdaň. čiastka v roku 2009 , výška stravného
 200. zánik dohody o hmotnej zodpovednosti
 201. odvody
 202. Personalny kontrolling
 203. Ako vypočítať mzdu dôchodcovi?
 204. Exekutor aj na Md??
 205. Ročné zúčtovanie a DP
 206. Prepustenie z organizačných dôvodov
 207. Vykaz o majetku a zaväzkoch
 208. kedy povinnost odvodov ZP a SP pri príležitostnej práci?
 209. praca
 210. výpoveď dohodou - kedy áno?
 211. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69
 212. Hromad.prepúšťanie
 213. Trvaly pobyt na Slovensku
 214. Telepraca
 215. 60% náhrada mzdy a dov.priemer
 216. Zodpovednosť §182
 217. Mimoriadný výplatný termín
 218. mzda na 60%
 219. ukončenie PPV v sobotu?
 220. Fond pracovneho casu - nepretrzita prevadzka
 221. socialna pomoc
 222. Bez práce i bez podpory ????
 223. zúčtovanie dane..
 224. Zrážková daň a ročné hlásenie dane
 225. Dovolenka v rukách zamestnávateľa
 226. Vypoved po absolvovani preventivnej prehliadky?
 227. Výpoveď.
 228. dovolenka počas výpovednej lehoty
 229. Odpočitateľná položka na manželku
 230. Zápisnica zo zasadnutia OZ
 231. platový postup podľa zákona 474/2008
 232. DoVP vs DoPČ
 233. zamestnanec obecného úradu - zapisovateľ okrskovej volebnej komisie
 234. SL pri nerovnom.rozvrhnutí času
 235. Kratenie mzdy
 236. dovolenka pred materskou
 237. Príkazná zmluva opäť
 238. Alikvotná časť na zdravotné poistenie
 239. VZ na určenie poistného na poistenie zodpovednosti za škodu
 240. DDS zaokrúhlenie
 241. organizačné zmeny
 242. Odvody a dane 1992-1993
 243. Preplatky....
 244. čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 245. Cestovné náhrady pri práci v zahraničí.
 246. hodnotenie
 247. narok na dovolenku pri skonceni pracovneho pomeru
 248. Daňový bonus - doplatenie
 249. Stravné a DPH
 250. porušenie