PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. prehľad o zraz.preddavkoch v Olympe
 2. Prednáška Jozefa Mihála v Košiciach 3.4.2009
 3. písomné upozornenie
 4. písomné upozornenie
 5. Oznamenia
 6. Prečerpaná dovolenka
 7. Rozviazanie pr.pom. v skúšobnej lehote?
 8. cestovna nahrada konkretny priklad
 9. preradenie zamestnanca na inu pracu
 10. odstupné alebo odchodné
 11. NČZD pri milionárskej dani
 12. Rodičovská dovolenka a dieťa v MŠ
 13. Doba určitá
 14. hori - rocne zuctovanie
 15. Ako na maximalnu materskú cez živnosť?
 16. mini.odvody SZCO-z coho sa rataju
 17. Mzdový software - správnosť postupu
 18. Skoncenie MD registracia na UP a Praca na dohodu
 19. Nárok na stravné lísky
 20. POMOOOOC - výpočet diét
 21. firma z Ciech
 22. Príspevok podľa § 50a z. o službách zamestnanosti
 23. PN počas výpovednej doby
 24. ako zamestnať
 25. Materská
 26. Vystavenie faktúry
 27. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (seminár Jozefa Mihála)
 28. hlasenie o vyuctovanie dane...vzdy?
 29. nárok na náhradu mzdy za 1 neprítomný deň u lekára??
 30. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2008
 31. odvody do socialnej poistovne
 32. Osoba s viacerými poisteniami
 33. Výpočet odstupného
 34. ochrana osobnych udajov
 35. Dochádzkový system
 36. malí podnikatelia bez odborov a balíček protikrízových opatrení
 37. daňové priznanie a úroky
 38. Práceneschopnosť - zdokladovanie
 39. daňové priznanie a dôchodca
 40. §64 otázka
 41. daňové príznanie typ A
 42. hlásenie
 43. Ziadost o RD
 44. nezdanitelná čiastka - životné poistenie
 45. Opatrovanie
 46. ochranné doby
 47. dohoda o skončení pracovného pomeru
 48. Spor so zamestnávateľom
 49. Prečerpanie dovolenky
 50. zdravotné poistenie
 51. Nesúhlas s preradením a výpoveď
 52. uznanie paragrafu - §141 (2) a,1.
 53. Može ZML dať výpoved (§63 ods.1 písm.b) ak má aj ZMC na dobu URCITU?
 54. Pracovny uraz/VYDIERANIE !!!
 55. Úmrtie zamestnanca
 56. Pokuta - Sociálna poisťovňa
 57. Dôležité osobné prekážky v práci
 58. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 59. Výpovedná doba
 60. Nelegálna práca!
 61. tvorba a zúčtovanie SF
 62. živnostník a zamestnanie iné
 63. Odvádzanie dane pri DoBPŠ
 64. DP-príjem na Slovensku a v Poľsku
 65. § 63odst.2 pism.b
 66. vypoved tehotnej zamestnankyni
 67. Zahr.prac.cesta-účtenky v cudzej mene
 68. vypoved podla § 69
 69. DVP - obcan Ceska
 70. 3 pracovné zmluvy u jedného zamestnávateľa
 71. Odstupné.
 72. Nepostihnuteľná suma - manžel vo väzbe
 73. zmluva na dobu určitu
 74. invalidný dôchodca a DP
 75. Odvody do soc.poisťovne SZČO
 76. Štvordňový pracovný týždeň a dovolenka
 77. Bankrot podniku/prava zamestnanca ?
 78. materská dovolenka
 79. Tvorba SF od 1.1.2008
 80. dane 2008
 81. ukončenie PP dohodhou a nárok na MD
 82. Zam-ľ nevydal potvrdenie o zrazených preddavkoch
 83. SOC. A ZDRAV. POISTENIE PP, SZČO, nezdaň. čiastka v roku 2009 , výška stravného
 84. zánik dohody o hmotnej zodpovednosti
 85. odvody
 86. Personalny kontrolling
 87. Ako vypočítať mzdu dôchodcovi?
 88. Exekutor aj na Md??
 89. Ročné zúčtovanie a DP
 90. Prepustenie z organizačných dôvodov
 91. Vykaz o majetku a zaväzkoch
 92. kedy povinnost odvodov ZP a SP pri príležitostnej práci?
 93. praca
 94. výpoveď dohodou - kedy áno?
 95. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69
 96. Hromad.prepúšťanie
 97. Trvaly pobyt na Slovensku
 98. Telepraca
 99. 60% náhrada mzdy a dov.priemer
 100. Zodpovednosť §182
 101. Mimoriadný výplatný termín
 102. mzda na 60%
 103. ukončenie PPV v sobotu?
 104. Fond pracovneho casu - nepretrzita prevadzka
 105. socialna pomoc
 106. Bez práce i bez podpory ????
 107. zúčtovanie dane..
 108. Zrážková daň a ročné hlásenie dane
 109. Dovolenka v rukách zamestnávateľa
 110. Vypoved po absolvovani preventivnej prehliadky?
 111. Výpoveď.
 112. dovolenka počas výpovednej lehoty
 113. Odpočitateľná položka na manželku
 114. Zápisnica zo zasadnutia OZ
 115. platový postup podľa zákona 474/2008
 116. DoVP vs DoPČ
 117. zamestnanec obecného úradu - zapisovateľ okrskovej volebnej komisie
 118. SL pri nerovnom.rozvrhnutí času
 119. Kratenie mzdy
 120. dovolenka pred materskou
 121. Príkazná zmluva opäť
 122. Alikvotná časť na zdravotné poistenie
 123. VZ na určenie poistného na poistenie zodpovednosti za škodu
 124. DDS zaokrúhlenie
 125. organizačné zmeny
 126. Odvody a dane 1992-1993
 127. Preplatky....
 128. čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 129. Cestovné náhrady pri práci v zahraničí.
 130. hodnotenie
 131. narok na dovolenku pri skonceni pracovneho pomeru
 132. Daňový bonus - doplatenie
 133. Stravné a DPH
 134. porušenie
 135. Dohoda - student
 136. definitíva
 137. skončenie PP
 138. Rezervny fond
 139. nezdaniteľná časť na manželku
 140. Forma suhlasu s cerpanim dovolenky
 141. Dohoda a evidencia na úrade práce
 142. Zah.prac. cesta
 143. zuctovanie dane za predchadzajuci rok
 144. potvrdenie o príjme
 145. pracujuci student
 146. prekážka na strane zamestnávateľa?
 147. SL za 03/2009 v dvoch hodnotách
 148. otázky ohladom nástupu na mD
 149. Skutočná cena práce - náklady zamestnávateľa...
 150. Štvrťročný prehľad za rok 2009
 151. vypocet materskej pri strate zamestnania
 152. Vyhlásenie na rok 2009
 153. výpočet odstupneho
 154. lehota na mesačné výkazy
 155. Doba určitá nad 3 roky - zastupovanie
 156. PN-ka zamestnanec ZŤP
 157. Nutena dovolenka
 158. Exekúčný príkaz
 159. Ročné zúčtovanie dane
 160. poplatky z omeškanie
 161. zmluva o sprostredkovaní vs. odvody
 162. dovolenka
 163. hodiny v prac zmluve
 164. predlzena rodicovska dovolenka
 165. RZD u dôchodcu
 166. doplnkové dôchodkové sporenie
 167. Podpisanie dohody o skonceni pracovneho pomeru
 168. zdanenie mzdy
 169. Verejná správa-odstupné pri zrušený príspevkovej organizácie
 170. Kontroly socialnej poistovne
 171. Tehotenstvo, PN a druhe tehotenstvo pocas skusobnej doby
 172. konatel v s.r.o. min. mzda stupen narocnosti
 173. ako mam zadat vypoved
 174. inalidny dochodok
 175. Uviesť do CV, že som bola na materskej dovolenke?
 176. ročné zúčtovanie dane
 177. rodicovska dovolenka - vypoved zo strany zamestnavatela
 178. zaplatené hodiny
 179. Odvody do Sociálnej poisťovne od 1.4.2009- SZCO
 180. Exekúcia
 181. Úrad práce a odvody
 182. Doplatok k PN
 183. Kandidovanie na starostu
 184. SP nahlasovanie výkonu práce v inom štáte
 185. znova skusobna doba po 5 rokoch prace
 186. Zmena pracovnej doby zamestnávateľom
 187. slobodná matka a materská
 188. Zápočet odpracovaných rokov
 189. RZD a preplatok dane
 190. Vzdelávanie zamestnancov - Berlitz kurzy
 191. Odvody SZČO
 192. Minimálna mzda a odvody
 193. minimálne odvody do socialky SZČO 2006-2009
 194. odmietnutie stravných lístkov
 195. dovolenkový priemer
 196. Výpoveď daná zamestnancom
 197. zamestnanec - lajdák
 198. Sviatky a voľno podľa novej úpravy ZP
 199. vypoved
 200. výpočet PN
 201. Prax - dohoda o hmotnej zodpovednosti
 202. Skončenie PP dohodou a odstupne????
 203. Príspevok zo SF v peňažnej forme
 204. Ukončenie pracovného pomeru bez vedomia zamestnanca
 205. RD a ročné zúčtovanie preddavkov
 206. Nezd.časť na manželku - SZČO
 207. Odpočítateľná položka na "exmanželku"
 208. Dovolenka nárok
 209. nástup na MD
 210. Plná moc
 211. Poradťe ! Výplatná páska !
 212. Nezaplatena nutena dovolenka
 213. dovolenka pocas skusobnej doby
 214. Zamestnanecká prémia
 215. prosím o radu
 216. Kto sa považuje za rodinného príslušníka
 217. čiastočný invalid
 218. rodicovsky prispevok a praca z domu na ciastocny uvazok
 219. materska a dovolenka
 220. Platenie odvodov - štát (pri60%)
 221. príspevok od štátu a zamestnávanie ľudí
 222. Zdravotná poisťovňa - poplatky z omeškania
 223. pracovná disciplína
 224. Hmotná zodpovednosť
 225. garančné
 226. Súdny spor - neplatnosť výpovede
 227. Dovolenka v skúšobnej dobe
 228. zrážka zo mzdy:exekučný príkaz
 229. Evidencia na ÚP po 2 mes.
 230. odvody opatrovateľa
 231. NČZD a starobný dôchodca
 232. Pracujem v Anglicku
 233. Nečakajte, kým vám vláda zníži odvody, znížte si ich sami
 234. DOPČ, daňový bonus a podpora
 235. ročné zúčtovanie a milionárska daň
 236. Odvody SZČO od 7/09
 237. absencia počas výpovednej doby
 238. krátenie dovolenky
 239. odvody zo 60% mzdy
 240. Krátenie maximálnych VZ
 241. Minimálna mzda a minimálny mzdový nárok
 242. dôchodca a odvody
 243. Štátna prémia k hypotéke
 244. zastupovanie počas PN
 245. Použitie sociálneho fondu
 246. náhrady za dovolenku a analytika
 247. neplatene volno pocas studia
 248. Diety na zahranicnej ceste
 249. Vyska vyplatenej PN-ky
 250. rocne zuctovanie - konkretny priklad