PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. SL za 03/2009 v dvoch hodnotách
 2. otázky ohladom nástupu na mD
 3. Skutočná cena práce - náklady zamestnávateľa...
 4. Štvrťročný prehľad za rok 2009
 5. vypocet materskej pri strate zamestnania
 6. Vyhlásenie na rok 2009
 7. výpočet odstupneho
 8. lehota na mesačné výkazy
 9. Doba určitá nad 3 roky - zastupovanie
 10. PN-ka zamestnanec ZŤP
 11. Nutena dovolenka
 12. Exekúčný príkaz
 13. Ročné zúčtovanie dane
 14. poplatky z omeškanie
 15. zmluva o sprostredkovaní vs. odvody
 16. dovolenka
 17. hodiny v prac zmluve
 18. predlzena rodicovska dovolenka
 19. RZD u dôchodcu
 20. doplnkové dôchodkové sporenie
 21. Podpisanie dohody o skonceni pracovneho pomeru
 22. zdanenie mzdy
 23. Verejná správa-odstupné pri zrušený príspevkovej organizácie
 24. Kontroly socialnej poistovne
 25. Tehotenstvo, PN a druhe tehotenstvo pocas skusobnej doby
 26. konatel v s.r.o. min. mzda stupen narocnosti
 27. ako mam zadat vypoved
 28. inalidny dochodok
 29. Uviesť do CV, že som bola na materskej dovolenke?
 30. ročné zúčtovanie dane
 31. rodicovska dovolenka - vypoved zo strany zamestnavatela
 32. zaplatené hodiny
 33. Odvody do Sociálnej poisťovne od 1.4.2009- SZCO
 34. Exekúcia
 35. Úrad práce a odvody
 36. Doplatok k PN
 37. Kandidovanie na starostu
 38. SP nahlasovanie výkonu práce v inom štáte
 39. znova skusobna doba po 5 rokoch prace
 40. Zmena pracovnej doby zamestnávateľom
 41. slobodná matka a materská
 42. Zápočet odpracovaných rokov
 43. RZD a preplatok dane
 44. Vzdelávanie zamestnancov - Berlitz kurzy
 45. Odvody SZČO
 46. Minimálna mzda a odvody
 47. minimálne odvody do socialky SZČO 2006-2009
 48. odmietnutie stravných lístkov
 49. dovolenkový priemer
 50. Výpoveď daná zamestnancom
 51. zamestnanec - lajdák
 52. Sviatky a voľno podľa novej úpravy ZP
 53. vypoved
 54. výpočet PN
 55. Prax - dohoda o hmotnej zodpovednosti
 56. Skončenie PP dohodou a odstupne????
 57. Príspevok zo SF v peňažnej forme
 58. Ukončenie pracovného pomeru bez vedomia zamestnanca
 59. RD a ročné zúčtovanie preddavkov
 60. Nezd.časť na manželku - SZČO
 61. Odpočítateľná položka na "exmanželku"
 62. Dovolenka nárok
 63. nástup na MD
 64. Plná moc
 65. Poradťe ! Výplatná páska !
 66. Nezaplatena nutena dovolenka
 67. dovolenka pocas skusobnej doby
 68. Zamestnanecká prémia
 69. prosím o radu
 70. Kto sa považuje za rodinného príslušníka
 71. čiastočný invalid
 72. rodicovsky prispevok a praca z domu na ciastocny uvazok
 73. materska a dovolenka
 74. Platenie odvodov - štát (pri60%)
 75. príspevok od štátu a zamestnávanie ľudí
 76. Zdravotná poisťovňa - poplatky z omeškania
 77. pracovná disciplína
 78. Hmotná zodpovednosť
 79. garančné
 80. Súdny spor - neplatnosť výpovede
 81. Dovolenka v skúšobnej dobe
 82. zrážka zo mzdy:exekučný príkaz
 83. Evidencia na ÚP po 2 mes.
 84. odvody opatrovateľa
 85. NČZD a starobný dôchodca
 86. Pracujem v Anglicku
 87. Nečakajte, kým vám vláda zníži odvody, znížte si ich sami
 88. DOPČ, daňový bonus a podpora
 89. ročné zúčtovanie a milionárska daň
 90. Odvody SZČO od 7/09
 91. absencia počas výpovednej doby
 92. krátenie dovolenky
 93. odvody zo 60% mzdy
 94. Krátenie maximálnych VZ
 95. Minimálna mzda a minimálny mzdový nárok
 96. dôchodca a odvody
 97. Štátna prémia k hypotéke
 98. zastupovanie počas PN
 99. Použitie sociálneho fondu
 100. náhrady za dovolenku a analytika
 101. neplatene volno pocas studia
 102. Diety na zahranicnej ceste
 103. Vyska vyplatenej PN-ky
 104. rocne zuctovanie - konkretny priklad
 105. odvody pri zlúčení 2 s.r.o. v priebehu mesiaca
 106. Ročné zúčtovanie a exekúcia
 107. Paragraf
 108. Mzda 60% dodržanie minimálnej mzdy
 109. bod 10 vymeriavací základ
 110. Finančný príspevok a odvody
 111. Prijem-polovica z min.mzdy
 112. Prac.zmluva alebo Dohoda o vyk.prace - co je lepsie ?
 113. Výpis z DP
 114. Výpoveď zo strany zamestnávatela
 115. Rigorozna Prace pre kvalifikaciu na ucitelstvo na materskej skole
 116. Daňové priznanie – pomoc pri riešení
 117. Výpočet mzdy
 118. povinnosti zamestnávateľa
 119. Domácka práca a ochrana zdravia takéhoto zamestnanca.
 120. Zaokrúhľovanie prídelu do soc. fondu
 121. vypoveď otazna
 122. Vypoveď
 123. Poradťe Paragraf na deti u Lekara
 124. Vypoved pocas cerpania dovolenky medzi MD a RD
 125. vypoveď
 126. odklada firma vypoveď
 127. Materská - povinnosti voči soc. poisťovni
 128. hrube porusenie pracovnej discipliny
 129. Stravné lístky - doručenie
 130. 12 hodinové smeny
 131. OČR po skončení materskej
 132. Výpoveď daná zamestnávateľom po rodičovskej dov.
 133. Neuplatnený daňový bonus za január 2009
 134. zmluva o sprostredkovaní a študent
 135. Priemerný ročný vymeriavací základ
 136. pracovná zmluva
 137. Zaúčtovanie miezd - koncom mesiaca, alebo v deň výplaty ?
 138. účtovníctvo na živn. -musí byť zmluva?
 139. z(ne)hodnocovanie penazi v II.pilieri
 140. DoPČ - evidencia.
 141. nárok na dovolenku
 142. Trvalé následky
 143. sociálny fond a HM na účte 522*
 144. daňový bonus a dohoda
 145. Výpoveď zo zamestnania
 146. zmena zamestnavatela - vypocet materskej
 147. Podpis študenta na dohode
 148. výpočet odstupného
 149. invalidný dôchodok z mladosti
 150. hodinova mzda
 151. Nemocenské dávky, alebo podpora?
 152. Nezamestnaná a tehotenstvo
 153. Dovolenka pri skrátenom úväzku
 154. Zaúčtovanie miezd - účty do podrobna
 155. Adaptačný pobyt
 156. registračný list a materská dovolenka
 157. exekúcia a odstupné
 158. Prehľad pracovných neschopností na zápočtovom liste
 159. RZ započítať nemocenské a OČR
 160. Vyúčtovanie zahr. prac. cesty
 161. Prednáška: Daňový systém SR - ako získať od štátu späť čo najviac daní
 162. Zmena obsahu pracovnej zmluvy
 163. ubytovanie na SC (rôzne pohlavia)
 164. Jazykový kurz vs. Úrad práce
 165. "Flexikonto"
 166. Pracovný čas
 167. Ako postupovať pri rôznych druhoch exekúcie
 168. odpočitatelna položka na manželku
 169. oznámenie o pracovnom čase
 170. ročné zúčtovanie - dôchodkyňa
 171. informacie ohľadom dôchodku
 172. Reťazový pôrod?
 173. Odvody do SP počas materskej
 174. pracovná zmluva
 175. odstupne sudnou cestou
 176. Zamestnanec - ZŤP, neskoré oznámenie
 177. umrtie zamestnanca
 178. výpocet mzdy
 179. dovolenka
 180. Skusobna doba a PN
 181. Doplatok do minimálnej mzdy
 182. DOPČ a vyhlásenie
 183. Začiatok DPN
 184. úraz
 185. uplatnenie si nezdaniteľnej položky
 186. VZ pri odmene počas DPN
 187. Dohoda
 188. Vyplnenie Hlásenia časť.III
 189. skončenie prac.pomeru vo výpovednej dobe
 190. Doplatenie mzdy
 191. Skrátený prac. čas a práca nadčas
 192. Inšpektorát práce vs. Súkromná nadnárodná spoločnosť
 193. Neplatené volno
 194. 2% z dane
 195. Zaujímavé výpočty
 196. Odvody SP
 197. záloha na mzdu
 198. Valorizácia riadiaceho príspevku
 199. vypoved s odstupnym
 200. podpora v nezamestnanosti - student?
 201. invalidny dochodca a zdravotne poistenie - zo strany poistenca
 202. minimálny mzdový nárok a 60%
 203. nadčas a kratší prac.pomer
 204. dovolenka pri PN
 205. SZČO a rodicovsky prispevok
 206. potvrdenie o zdanitelnej mzde
 207. Čo po ukončení dávky v nezamestnanosti?
 208. Nezdaniteľná čiastka v RZ
 209. Príspevok na podporu zamestnania od 1.3.2009
 210. momentálne na RP a DNP
 211. výpoveď zo strany zamestnanca počas rodičovskej dovolenky
 212. PN_ka
 213. dovolenka
 214. zdaniteľná mzda
 215. Termín ročného zúčtovania dane 2008
 216. Účtovníčka mi odmietla vystaviť mzdový list za rok 2008
 217. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 218. Dohodár, zrážková daň, DP
 219. Zamestnanec aj poberatel rodicovskeho prispevku ale opat tehotna
 220. Pracujuci dochodca a RZZP
 221. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 222. Odchodné a hrubá mzda
 223. výpoveď
 224. nadcasy a stravne listky
 225. Ukončenie prac.pomeru, gravidita, PN... poradte prosím
 226. Vypoved pri neuhradeni mzdy
 227. Stravné od 1.1.09
 228. Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej cinnosti
 229. Výpočet reálnej mzdy
 230. Príjem SZČO pocas PN a materskej
 231. Odstupné..je to fér???
 232. zamestnanie nezamestnaného
 233. Cestovné náhrady.
 234. rocne zuctovanie
 235. Pracovný pomer doba určitá a nástup na MD
 236. Predlzena rodicovska dovolenka
 237. poskytnutie adekvátneho miesta pri organizačných zmenách
 238. dovolenka a výpovedná lehota
 239. Aká je mesačná mzda + odvody pri práci na 4 hod / denne?
 240. Dodatok k pracovnej zmluve a znizenie mzdy
 241. nová náplň práce-dôvod na ukončenie PP
 242. ELDP z roku 1971 :-)
 243. DP typ A - práca GB,Švajčiarsko, SR
 244. Dovolenka
 245. prihláška do SP
 246. výsluhový dôchodca konateľ bez odmeny
 247. Malé nedoplatky na dani z príjmov zo závislej činnosti
 248. Maródka po skončení PP
 249. Ukončenie živnosti
 250. Opäť nezamestnaný, čo robiť?