PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. odvody pri zlúčení 2 s.r.o. v priebehu mesiaca
 2. Ročné zúčtovanie a exekúcia
 3. Paragraf
 4. Mzda 60% dodržanie minimálnej mzdy
 5. bod 10 vymeriavací základ
 6. Finančný príspevok a odvody
 7. Prijem-polovica z min.mzdy
 8. Prac.zmluva alebo Dohoda o vyk.prace - co je lepsie ?
 9. Výpis z DP
 10. Výpoveď zo strany zamestnávatela
 11. Rigorozna Prace pre kvalifikaciu na ucitelstvo na materskej skole
 12. Daňové priznanie – pomoc pri riešení
 13. Výpočet mzdy
 14. povinnosti zamestnávateľa
 15. Domácka práca a ochrana zdravia takéhoto zamestnanca.
 16. Zaokrúhľovanie prídelu do soc. fondu
 17. vypoveď otazna
 18. Vypoveď
 19. Poradťe Paragraf na deti u Lekara
 20. Vypoved pocas cerpania dovolenky medzi MD a RD
 21. vypoveď
 22. odklada firma vypoveď
 23. Materská - povinnosti voči soc. poisťovni
 24. hrube porusenie pracovnej discipliny
 25. Stravné lístky - doručenie
 26. 12 hodinové smeny
 27. OČR po skončení materskej
 28. Výpoveď daná zamestnávateľom po rodičovskej dov.
 29. Neuplatnený daňový bonus za január 2009
 30. zmluva o sprostredkovaní a študent
 31. Priemerný ročný vymeriavací základ
 32. pracovná zmluva
 33. Zaúčtovanie miezd - koncom mesiaca, alebo v deň výplaty ?
 34. účtovníctvo na živn. -musí byť zmluva?
 35. z(ne)hodnocovanie penazi v II.pilieri
 36. DoPČ - evidencia.
 37. nárok na dovolenku
 38. Trvalé následky
 39. sociálny fond a HM na účte 522*
 40. daňový bonus a dohoda
 41. Výpoveď zo zamestnania
 42. zmena zamestnavatela - vypocet materskej
 43. Podpis študenta na dohode
 44. výpočet odstupného
 45. invalidný dôchodok z mladosti
 46. hodinova mzda
 47. Nemocenské dávky, alebo podpora?
 48. Nezamestnaná a tehotenstvo
 49. Dovolenka pri skrátenom úväzku
 50. Zaúčtovanie miezd - účty do podrobna
 51. Adaptačný pobyt
 52. registračný list a materská dovolenka
 53. exekúcia a odstupné
 54. Prehľad pracovných neschopností na zápočtovom liste
 55. RZ započítať nemocenské a OČR
 56. Vyúčtovanie zahr. prac. cesty
 57. Prednáška: Daňový systém SR - ako získať od štátu späť čo najviac daní
 58. Zmena obsahu pracovnej zmluvy
 59. ubytovanie na SC (rôzne pohlavia)
 60. Jazykový kurz vs. Úrad práce
 61. "Flexikonto"
 62. Pracovný čas
 63. Ako postupovať pri rôznych druhoch exekúcie
 64. odpočitatelna položka na manželku
 65. oznámenie o pracovnom čase
 66. ročné zúčtovanie - dôchodkyňa
 67. informacie ohľadom dôchodku
 68. Reťazový pôrod?
 69. Odvody do SP počas materskej
 70. pracovná zmluva
 71. odstupne sudnou cestou
 72. Zamestnanec - ZŤP, neskoré oznámenie
 73. umrtie zamestnanca
 74. výpocet mzdy
 75. dovolenka
 76. Skusobna doba a PN
 77. Doplatok do minimálnej mzdy
 78. DOPČ a vyhlásenie
 79. Začiatok DPN
 80. úraz
 81. uplatnenie si nezdaniteľnej položky
 82. VZ pri odmene počas DPN
 83. Dohoda
 84. Vyplnenie Hlásenia časť.III
 85. skončenie prac.pomeru vo výpovednej dobe
 86. Doplatenie mzdy
 87. Skrátený prac. čas a práca nadčas
 88. Inšpektorát práce vs. Súkromná nadnárodná spoločnosť
 89. Neplatené volno
 90. 2% z dane
 91. Zaujímavé výpočty
 92. Odvody SP
 93. záloha na mzdu
 94. Valorizácia riadiaceho príspevku
 95. vypoved s odstupnym
 96. podpora v nezamestnanosti - student?
 97. invalidny dochodca a zdravotne poistenie - zo strany poistenca
 98. minimálny mzdový nárok a 60%
 99. nadčas a kratší prac.pomer
 100. dovolenka pri PN
 101. SZČO a rodicovsky prispevok
 102. potvrdenie o zdanitelnej mzde
 103. Čo po ukončení dávky v nezamestnanosti?
 104. Nezdaniteľná čiastka v RZ
 105. Príspevok na podporu zamestnania od 1.3.2009
 106. momentálne na RP a DNP
 107. výpoveď zo strany zamestnanca počas rodičovskej dovolenky
 108. PN_ka
 109. dovolenka
 110. zdaniteľná mzda
 111. Termín ročného zúčtovania dane 2008
 112. Účtovníčka mi odmietla vystaviť mzdový list za rok 2008
 113. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 114. Dohodár, zrážková daň, DP
 115. Zamestnanec aj poberatel rodicovskeho prispevku ale opat tehotna
 116. Pracujuci dochodca a RZZP
 117. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 118. Odchodné a hrubá mzda
 119. výpoveď
 120. nadcasy a stravne listky
 121. Ukončenie prac.pomeru, gravidita, PN... poradte prosím
 122. Vypoved pri neuhradeni mzdy
 123. Stravné od 1.1.09
 124. Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej cinnosti
 125. Výpočet reálnej mzdy
 126. Príjem SZČO pocas PN a materskej
 127. Odstupné..je to fér???
 128. zamestnanie nezamestnaného
 129. Cestovné náhrady.
 130. rocne zuctovanie
 131. Pracovný pomer doba určitá a nástup na MD
 132. Predlzena rodicovska dovolenka
 133. poskytnutie adekvátneho miesta pri organizačných zmenách
 134. dovolenka a výpovedná lehota
 135. Aká je mesačná mzda + odvody pri práci na 4 hod / denne?
 136. Dodatok k pracovnej zmluve a znizenie mzdy
 137. nová náplň práce-dôvod na ukončenie PP
 138. ELDP z roku 1971 :-)
 139. DP typ A - práca GB,Švajčiarsko, SR
 140. Dovolenka
 141. prihláška do SP
 142. výsluhový dôchodca konateľ bez odmeny
 143. Malé nedoplatky na dani z príjmov zo závislej činnosti
 144. Maródka po skončení PP
 145. Ukončenie živnosti
 146. Opäť nezamestnaný, čo robiť?
 147. odstupné
 148. duálne zobrazovanie
 149. štvrťročný prehľad
 150. vypocet mzdy
 151. práca na dohodu súbežne s evidenciou na úrade práce
 152. SR firma rakusky zamestnance
 153. ročné zúčtovanie v MRP rok 2008
 154. Personálny audit
 155. vypoved v tehotenstve
 156. prax
 157. Skoncenie prac. pomeru v skusobnej dobe
 158. Nárok zametnanca na cestové náhrady
 159. Daňové priznanie typu A
 160. Platenie dobrovoľného dôchodkového poistenia SZČO počas poberania nemocenského
 161. V rozpore z PZ!!!!!
 162. SZČO a dovolenka
 163. List zo socialky
 164. dohoda o vykonaní práce
 165. ochrana zamestnanca pred a počas výpovednej lehoty v príspevkových organizáciách
 166. Zamestnanec nenahlásil zmenu ZP
 167. Zápočet pre 25 dní dovolenky
 168. Povinnosť podať DP za zosnulého?
 169. pracovny pohovor-priepustka
 170. platna vypoved?
 171. Pracovny cas a obedna prestavka
 172. zrážky zo mzdy DoVP
 173. Pomoc
 174. Dať výpoveď alebo dostať výpoveď
 175. daňové priznanie FO typu A
 176. Postup pri skončení pracovného pomeru.
 177. Dôchodca a odvody
 178. Paragraf na nočnú službu
 179. Regresné konanie
 180. Vypĺňanie vyhlásenia
 181. Priznanie predčasného dôchodku
 182. Daňové priznanie
 183. vypocet mzdry pri kupelnej liecbe
 184. vypocet mzdy pri kupelnej liecbe
 185. ELDP - predčasný dôchodca
 186. nezrazana dan
 187. Odmena konateľa alebo fakturácia SZČO
 188. Paragraf /ošetrenie/ - preplatenie
 189. Výkon práce na zrušenej pracovnej pozícii
 190. skoncenie PP pocas materskej
 191. Ako postupovať
 192. Dovolenka zamestnanca
 193. Podniková pôžička
 194. ..príplatok triedneho učiteľa v MŠ..
 195. Náhrada príjmu-výpočet
 196. príjem na MD
 197. PN počas výpovednej lehoty
 198. Pracovny posudok - otazka
 199. nahrada za skolenie
 200. vyplatenie nadcasov
 201. odchodné v dvoch zamestnaniach
 202. Rodič. príspevok a daňový bonus
 203. Materská dovolenka a držanie prac. miesta
 204. dôchodca a PN
 205. zamestnávanie ľudí zo zdravotným postihnutím
 206. MD, ukončenie PP a preplatenie dovolenky
 207. Zamestnávanie občanov z ČR
 208. daňové priznanie
 209. minimálna mzda a dohoda o pracovnej činnosti
 210. odvody do soc.poistovne-zivnostnik
 211. novela od 13.3.2009
 212. Oslobodenie od platenia sociálneho pre živnostníkov
 213. PN skoncenie pracovneho pomeru
 214. prekážky na strane zam-ľa, aká dovolenka, priemerka?
 215. Výpoveď vs. preradenie
 216. Nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby
 217. PN v roku 2009
 218. soc. poistovna
 219. urocenie zmeskanej a nevyplatenej mzdy
 220. SZČO ODVODY
 221. evidovana na UP a materska
 222. Daňový bonus na MD
 223. Odstupné po PN
 224. ako vypocitat odstupne
 225. Dovolenka
 226. prepočet dovolenky
 227. Povinnosti voci uradu prace
 228. mam narok na davku v nezamestnanosti????
 229. zamestnanec zo zahranicia
 230. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 231. Ročné zúčtovanie dane - preplatok
 232. žiadosť o predčasný dôchodok
 233. prenajom bytu a podpora v nezamestnanosti
 234. Praca vo sviatok
 235. odvody 2009
 236. Doklad o výšku príjmu a preddavku na ZP
 237. Dohoda o vykonaní práce - výpočet
 238. nevyplatenie mzdy - okamžité skončenie PP
 239. VŠZP - elektronické výkazy od 01.01.2009
 240. neplatenie dovolenky a praca na cierno
 241. DNP
 242. Odvody zamestnanca zahr.firmy (zahr.občan) na Slovensku...
 243. LEHOTY
 244. Bonus - firma v konkurze.
 245. lekarska prehliadka-preplatenie
 246. Sk - Euro
 247. Výpočet materskej
 248. RZD a daňový bonus
 249. PN a dovolenka
 250. Zrušenie, obnova živnosti a výpis z DP